Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. október 31.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-18/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én 16.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Forgács István és Nagy László képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Dr. Jakobei Judit pályázó
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, a pénzügyi főelőadót. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 5 fő képviselő jelen van.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Lipták Zoltán és Répási János képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok kiküldésre kerültek. Módosítani szeretné a meghívóban kiküldött napirendet.
Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés módosított napirendjére:
 
Javasolt napirend:
 
 
1.      I. számú háziorvosi körzet álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      III. negyedéves pénzügyi beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
                        4. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv
                            Előterjesztő: Polgármester
 
                        5. Egyéb indítványok, javaslatok
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.      I. számú háziorvosi körzet álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      III. negyedéves pénzügyi beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
                        4. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv
                            Előterjesztő: Polgármester
 
                        5. Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.      I. számú háziorvosi körzet álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      III. negyedéves pénzügyi beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
                        4. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv
                            Előterjesztő: Polgármester
 
                        5. Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
 
 
 
 
1.      napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy ebben a napirendi pontban tárgyalja a képviselő-testület az I. számú háziorvosi körzet álláshelyére beérkezett pályázat elbírálását. Eljött a testületi ülésre a pályázó, Dr. Jakobei Judit, akit ezen az ülésen meghallgat a testület. Egyedül doktornő pályázata érkezett be a meghirdetett I. számú háziorvosi körzet betöltésére. Átadja a szót doktornőnek, kéri, mutatkozzon be, mondjon pár szót magáról.
 
Dr. Jakobei Judit pályázó köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy Leninvárosban született, Debrecenben végzett az Orvostudományi Karon, majd háziorvostan szakvizsgát szerzett. Tiszaújvárosban dolgozott 16 évig háziorvosként 2012. december 31-ig, családi és egészségügyi okok miatt nem tudott tovább dolgozni. Most már tud dolgozni, el tudná látni a meghirdetett körzetet, szeretne beilleszkedni, a körzetet szeretné összefogni. Muhiból járna be. A követelményeknek szeretne megfelelni. Várja a kérdéseket.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi doktornőtől, hogy mikor született doktornő és van-e családja?
 
Dr. Jakobei Judit pályázó válaszában elmondja, hogy 1970-ben született, nincs családja. Muhiban él a szüleivel, de nem kizárt az itt lakás.
 
Lipták Zoltán képviselő üdvözli a pályázót. Elmondja, hogy szétzilálódott az I. számú körzet, nem lehet orvos nélkül hagyni. Lehetőség van lakásra is, ügyeleti rendszer is működik. Kérdezi doktornőt, hogy milyen szakterületen dolgozott?
 
Dr. Jakobei Judit pályázó válaszában elmondja, hogy ha kölcsönösen elégedettek, hosszú távra tervez. Háziorvostan a szakterülete, amiből szakvizsgát tett, háziorvosként dolgozott mindig. 1700 fős körzetet látott el Tiszaújvárosban. A rendelőt, a lakást is megtekintette. 16 évig egy helyen dolgozott, hivatalos igazolásokkal rendelkezik a munkavégzéséhez.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mikor lesznek készen a dokumentumok doktornő munkába állásához? Vállalkozásban végezné?
 
Dr. Jakobei Judit pályázó tájékoztatja, ha elfogadja a testület a pályázatát, azt követően intézheti a hivatalos szervekkel az engedélyt. 1997-től vállalkozásban látta el az előző körzetet. Most is vállalkozásban látná el.
 
Répási János képviselő kérdezi, el tudja látni a munkát doktornő? Mivel említette, hogy tavaly decembertől nem dolgozik.
 
Dr. Jakobei Judit pályázó elmondja, hogy alkalmas a munkakör ellátására, hamar visszarázódik, van segítsége is.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azt szeretné tudni a képviselő-testület, hogy szakmai és egyéb tekintetben alkalmas-e doktornő az említett okok miatt? Mivel decembertől nem dolgozik, és Tiszaújváros nem rossz körzet.
 
Dr. Jakobei Judit pályázó válaszában elmondja, hogy a munka alkalmassági engedélyt megkapta, a főorvos asszony engedélyezte a munkába állását. Betegség miatt nem tudta a tiszaújvárosi körzetet ellátni. Alkalmasnak érzi magát a munka ellátására a községben, hosszú távon is.
 
Dr. Jakobei Judit elhagyja az üléstermet 16 óra 15 perckor.
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az I. számú körzetet el kell látni. A korábbi három pályázóval beszélt, de nem érdeklődtek azután bővebben nála. Fésűs Professzor Úrral is beszélt, aki tájékoztatta, hogy a végzős orvosok és sok orvos külföldre megy, nincs sok jelentkező háziorvosi állásokra.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy visszafogottság látszik a doktornőn, valószínűleg a betegsége miatt. 16 évig el tudta látni a tiszaújvárosi körzetet, el tudja látni a hernádnémeti I. számú körzetet is. A félelme annyi, nehogy konfrontálódjon a betegekkel.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy az idő mutatja majd meg.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a helyettesítését nem tudta megoldani a doktornő.
 
Répási János képviselő hozzáteszi, remélhetőleg a munka jót fog tenni doktornőnek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, először a helyettesítést kezdje el doktornő községünkben, utána vehetné át a körzetet.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy testületi döntés kell először.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az I. számú háziorvosi körzet betöltésére Dr. Jakobei Judit pályázatának elfogadását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
133/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
I. számú háziorvosi körzet álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I. számú háziorvosi körzet álláshelyére beérkezett Dr. Jakobei Judit pályázatát elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
Dr. Jakobei Judit visszaérkezik az ülésterembe 16 óra 30 perckor.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja doktornőt, hogy a testület elfogadta a pályázatát, helyettesítő orvosként.
 
Dr. Jakobei Judit pályázó megköszöni a támogatást, hétfőn intézi az engedélyeket.
 
Dr. Jakobei Judit elhagyja az üléstermet 16 óra 35 perckor.
 
Napirend előtt:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy aláírásra került a MiReHuKöz Nonprofit Kft-vel a települési hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés. További teendők folyamatban vannak.
Elmondja, hogy a bérlakás új lakója elvégezte a munkálatokat a lakásban.
 
 
2.      napirendi pont: III. negyedéves pénzügyi beszámoló
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a III. negyedéves pénzügyi beszámoló napirendről történő levételét javasolja, mivel a Magyar Államkincstárnál nem került még jóváhagyásra. Időben beterjesztésre került a testület elé.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, volt-e Pénzügyi Bizottsági ülés?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem volt, elnök úr nem keresett senkit a napirenddel kapcsolatban.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, október 31-ig beterjesztésre került a beszámoló.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a III. negyedéves pénzügyi beszámoló napirendről történő levételét.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
134/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
A III. negyedéves pénzügyi beszámoló napirendről történő levételének elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a III. negyedéves pénzügyi beszámoló napirendről történő levételét elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
3. napirendi pont: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2013. október 31-ig kell elfogadni a költségvetési koncepciót, áprilisban már a testület elé került. Törvénymódosítás miatt október 31. az elfogadásának ideje.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
135/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciót az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
4. napirendi pont: 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy több szervezetet, intézményt megkeresett az önkormányzat a belső ellenőrzéssel kapcsolatban. Átadja a szót jegyző asszonynak, tájékoztassa a testületet.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a 2013. évi belső ellenőrzés folyamatban van, a belső ellenőr személyét kiválasztották. A térítési díjak vizsgálatára tesz javaslatot a jövő évben, ezen a területen leggyakoribb a hibalehetőség. A belső ellenőr munkabeosztásának is megfelelő, alaposan végzi a munkáját, alapjaiban vizsgálja az önkormányzat működését. Jövőre is ezt a hölgyet javasolná. Kérné a 2013-as év belső ellenőrzési ütemtervének módosítását, mert akkor még nem tudták, hogy a Miskolci Kistérségi Társulás tagja marad-e az önkormányzat. Korábban a Miskolci Kistérség végezte a belső ellenőrzést.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, lehet tudni, ki ez a vállalkozó hölgy és milyen összeggel vállalta a munkát?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy Tóthné Golyán Máriának hívják, nyugdíjas, Miskolc Város Önkormányzatánál dolgozott. A szükséges szakképesítést megszerezte. 180.000.-Ft díjazásban állapodtak meg. A Miskolci Kistérségnél több lett volna a költség. A kontroll kézikönyvet is kidolgozza, ami folyamatban van.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ez elfogadható összeg. Egyes szakfeladat vizsgálatára kiterjedően végzi tevékenységét.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
136/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
A 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervet az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2013. évi belsőellenőrzési ütemterv módosítását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
137/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
A 2013. évi belsőellenőrzési ütemterv módosításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. évi belsőellenőrzési ütemtervet az előterjesztésnek megfelelően módosítja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
5.napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
5.1. Közmunkaprogram
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy december 31-én zárul a közmunkaprogram, járdaépítés, árokburkolás történt az éven községükben a közmunkaprogram keretében. A járdaépítéssel a Kenyérgyárig jutottak. A térkő, amit készítettek a közmunkások, megelégedtek vele a lakosok, jó minőségű. Akinek egyénileg a kapubejáróval volt kérése, megbeszélték vele, egyeztetésre került. Végig lehet a járdán menni babakocsival, kerekes székkel. A Kossuth utcán az árokburkolás elkezdődött.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a járdának lesz folytatása a rendelő felé?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester Közmunkaprogramon keresztül meg tudta oldani az önkormányzat. Ha lehetőség lesz, folytatják a járdafelújítást. Az idei téli közmunkaprogram novembertől áprilisig tart, képzések is indulnak. Kompetencia képzés lesz, valamint a 8. osztály végzettséget szerezhetik meg a képzésbe vont személyek.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az oktatáson mit tanulnak az érintettek? Dolgoznak és tanulnak is?
 
Boros Lajosné dr jegyző válaszában elmondja, hogy a képzés ideje alatt közfoglalkoztatottnak minősülnek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy novembertől decemberig dolgoznak, decembertől a képzésen vesznek részt a célcsoportba tartozó személyek. Megszerzik az általános iskolai végzettséget, rendelkeznek majd a 8 osztállyal. A hátrányos helyzetből kikerülhetnek. Több munkahelyen alapkövetelmény a 8 általános iskolai végzettség.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy eszközbeszerzési lehetőség is volt? Jó lenne az önkormányzatnak a döngölő, az ugráló békára gondol.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, volt lehetőség eszközbeszerzésre, lapátokat, betonkeverőt vásárolt az önkormányzat.
A Dózsa György utca és a Dobó István utca kereszteződésénél helyreállítás kezdődött nyár elején, szennyvíz szolgáltató aszfaltozta, a közút rossz volt.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a felszedett betonlapokból megtörténik majd a megrongált buszmegálló helyreállítása? Kérdése még, hogy a vízelvezető rendszer hogy áll?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a buszmegálló helyreállítás megtörténik. A belvízelvezető rendszernél anyagproblémák léptek fel. A bejáróknál csövek kerülnek elhelyezésre, amelyek még nem érkeztek meg. Az idomok is később érkeztek meg.
 
5.2. Tanuszoda
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, Lengyel Zoltán lakos megkereste azzal a problémával, hogy az uszoda mellett elhelyezésre került ionágyú bevilágít a lakásába. Kéri valamilyen megoldást a problémára.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kivitelezőnek kell először végeznie az ionágyúval. Lemezt lehetne az érintett helyre tenni, hogy ne tükröződjön a lakásba.
Az uszoda külsejének felújításával kapcsolatban saját kivitelezőt kérünk fel a munkára vagy árajánlatot kérünk más kivitelezőtől.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy a bádogos munka elvégzése a fontos, hogy ne ázzon tovább az uszoda fala.
 
5.3. Általános Iskola
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola ablakainak a felújítására Igazgató asszony megoldást vár. Felmérésre kerültek az ablakok és árajánlatot kértek. Bruttó 2.334.190.-Ft az ajánlat az engedményekkel. Jobb lenne rá pályázatot nézni, de az éven már nem lesz erre pályázat.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, az egyház hogy áll a felújításhoz? Mivel már az egyház üzemelteti.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az egyházat meg kell majd keresni, mert a tulajdonos pályázhat. Javasolja, hogy a következő pályázati lehetőségig várjon az önkormányzat. Valószínűleg év elején lesznek majd lehetőségek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy az iskola ablakainak felújítására a következő pályázati lehetőségnél pályázzon az önkormányzat.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
138/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
Általános Iskola felújításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Általános Iskola ablakainak felújításához pályázati úton hozzájárul, és a következő kiírásnál pályázik.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
5.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
 
dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót jegyző asszonynak, tájékoztassa a testületet a rendeletről.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Újcsanálos saját szippantós autóval rendelkezik, azzal szállították el a szennyvizet, és a szükséges engedéllyel rendelkezik. A Borsodvíz Zrt. nem köt közszolgáltatási szerződést az önkormányzattal, a körömi szennyvíztelepre kell elszállítani a szennyvizet.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy ha valaki igénybe veszi a szippantást, de a talajterhelési díjat is fizeti, le tudja-e íratni a talajterhelési díjból? Akkor jobban megéri a levonás, mert nem kell fizetni negyedévente.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy levonásra lehetőség volt eddig is, ha számlát kér. Akkor jár legjobban, ha ráköt a rendszerre.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy azt jelölheti ki az önkormányzat, aki alkalmas a feladatra, és az engedélyekkel rendelkezik. 3500.-Ft Újcsanáloson a szennyvíz szállításának díja.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Borsodvíz Zrt. nem vállalta, ezért kell ehhez a megoldáshoz folyamodni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy a hernádnémeti szennyvizet a körömi szennyvíz telepre vinnék, befogadó nyilatkozattal rendelkezik az önkormányzat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester a rendelet napirendről történő levételét javasolja, mivel az autó szállítási költségét nem tudni még.
Szavazásra teszi fel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet napirendről történő levételét.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
139/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet napirendről történő levételéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet a napirendről leveszi.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
5.5. Rendezvények
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az Idősek Estje sikeresen megtörtént. A résztvevők meg voltak elégedve a vacsorával, a műsorral. Ilyen sokan még nem jöttek el az estre, nagy létszámban meg tudtak jelenni az idősek. A szüreti felvonulási is jól sikerült. Először úgy volt, hogy a Kulturális Bizottság megszervezi. Majd olyan hírek terjedtek el, hogy azért nem lesz szüreti felvonulás, mert a Nemzeti Vágta miatt nem volt rá pénz. Ez nem igaz, mert a Hernádkak-Belegrád Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány viselte a költségeket, és külső támogatók is hozzájárultak az anyagi kiadásokhoz. Az önkormányzatnak nem kellett fizetni semmit. Végül a Kulturális Bizottság nem foglalkozott a szüreti felvonulás szervezésével, ezért az önkormányzat megszervezte támogatók segítségével. Sokan vettek részt a felvonuláson, lovasok, szereplő gyerekek, fogatosok. Sikeresen lezajlott a rendezvény. Fájlalja, hogy olyan hírek terjedtek el, ami nem igaz. A szüreti felvonulással kapcsolatban nem kereste meg őt senki.
 
Lipták Zoltán képviselő megköszöni a lovasok, fogatosok, a gyerekek részvételét. Kiemeli Zsóri Attila segítségét. A többi résztvevő és a támogatók segítségét, felajánlásait is köszöni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy Belegrádból, Ongáról is érkeztek lovasok, a huszárok Polgárról érkeztek. Madzin János a technikai segítséget nyújtotta.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy Balogh Béla is felháborodott a valótlan állításon, mert ő szponzorálta a vágtát, és ilyen híreket hallott, hogy nincs pénz az önkormányzatnak a szüreti felvonulásra.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy hosszú távon gondolkodik a vágtában, itt Hernádnémetiben. Községünk neve elhangzik, megjelenik több helyen, ez pozitív dolog. Községünkben letelepedhetnek új családok.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Balogh Béla és Madzin János támogatása nélkül nem valósult volna meg a vágta. Sok költséggel járt, köszönet illeti őket.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a Kulturális Bizottságnak megítélt támogatásból mennyi összeg van még?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy már nem sok. Az idősek Estje költségei nem a Kulturális Bizottság pénzéből került kifizetésre.
 
5.6. Egyebek
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy áll az intézményekben a fűtés?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, nincs nagy probléma, az iskolában van probléma. A Polgármesteri Hivatalban az egyik kazán nem jó.
Elmondja, hogy a közmunkaprogram során gép vásárlására van lehetőség, így önkormányzatunk egy használt traktort vesz, és egy új pótkocsit, valamint egy aprítógépet is szeretnénk venni, ami traktorra szerelhető. Az aprítógép keveset van a községben, ez nem előnyös számunkra.
 
 
 
 
 
5.7. Árverési hirdetmények
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy árverési hirdetmény érkezett. Hernádnémeti, Deák F. u. 42 sz. alatti ingatlan 1/2 része árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Deák F. u. 42. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
140/2013. (X.31.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Deák F. u. 42. sz. alatti ingatlan ½ tulajdoni hányada tekintetében nem él előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 17 óra 45 perckor.
 
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
 
Lipták Zoltán                                                                                       Répási János
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok