Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. március 10.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

 

Száma: 1-3/2009.

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Hernádnémeti községben 2009. március 10-én megtartott közmeghallgatáson elhangzottakról

 

Jelen vannak: Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor, Gilányiné Nagy Orsolya, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol van: Balla Ferenc, Karajz Ottó György önkormányzati képviselők

 

 

A község lakossága közül 50 személy van jelen.

 

 

Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, és a közmeghallgatást megnyitja, ismerteti a napirendi pontokat.

 

Napirend:

 

1. Tájékoztató a 2008. évi önkormányzati gazdálkodásról

2. 2009. évi gazdálkodási tervek ismertetése

3. Egyebek

 

 

1. Tájékoztató a 2008. évi önkormányzati gazdálkodásról

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Lezárult az önkormányzatok és az Olajterv közötti per. Az önkormányzatok és az Olajterv nem tudott egyezséget kötni még az Ítélőtábla ítéletét követően sem, s mivel az Olajterv egyezségi ajánlatában elfogadhatatlan feltételek voltak, így több önkormányzat, legutolsóként Hernádnémeti is a Legfelsőbb Bírósághoz fordult felülvizsgálati kérelemmel. A pert elveszítettük, mintegy 800 millió Ft-ot fizettünk ki, Hernádnémeti közel 120 millió Ft-ot. Az önkormányzatok hitelt vettek fel, illetve kötvényt bocsátottak ki. Hernádnémeti 200 millió Ft értékben bocsátott ki kötvényt, ebből 120 millió Ft az adósságot fedezte, 80 millió Ft pedig tartalékként szerepel.

 

Tavaly ezért likviditási nehézségeink voltak, az év közepén megtett intézkedések hatására év végére stabilizálódott a helyzetünk, azóta sincs ilyen problémánk.

Az intézkedések a következők voltak:

 • intézményfenntartó oktatási társulás létrehozása,
 • képviselői tiszteletdíjak kifizetésének felfüggesztése (év végén lettek kifizetve),
 • uszoda működésének szüneteltetése novembertől áprilisig,
 • VW Transporter eladása,
 • Opel személyautó üzemanyagköltségének polgármester általi fizetése,
 • intézmények, önkormányzat, polgármesteri hivatal takarékos gazdálkodása
 • pályázatok beadása.

 

Négy önkormányzat pert indított Hernádnémeti Önkormányzata ellen, melyben általuk az Olajtervnek kifizetett összeget követelik.

 

Nagy László (kőműves) jogalap nélküli gazdagodás címén feljelentést tett az ügyészségen, ezen ügy kapcsán olyan ügyekben is feljelentést tett, amelyek önkormányzatunkat érintik és egyébként minden jogalapot nélkülöznek. Itt többek között kérte egy önkormányzati földterület eladásának, két nyugdíjba vonuló javadalmazásának, a polgármester költségtérítésének, Republic koncertek és önkormányzati bálok vizsgálatát. Mindig újabb és újabb ügyben tesz feljelentést.

 

Tavaly befejeződött a kastély felújítása. Az épület funkciójával kapcsolatosan beadtunk az IKSZT cím elnyerését szolgáló pályázatot, melyben a célt szolgáló berendezésekre, eszközökre, bérre, parkosításra pályáztunk. A kialakítani kívánt funkciók a következők: könyvtár elhelyezése, ÖNO kialakítása, művészeti oktatás biztosítása, internet elérés, tanácsadás, tájékoztatás, stb. A pályázatot decemberben kellett volna elbírálni, ez azóta sem történt meg.

 

A korábban elkészíttetett Szent Erzsébet emlékmű a Római Katolikus Templom kertjében került végleges elhelyezésre, illetve ott lett felszentelve a búcsú napján.

 

A közcélú, közhasznú munkavégzés keretében következő beruházások valósultak meg:

 

 • templom előtti tér virággal való beültetése,
 • gesztenyés parkban padok kihelyezése, kerítés felújítása,
 • a posta parkolóban ugyancsak padok kihelyezése, kút lefedése-felújítása, parkosítás, melyhez Ungvári Tamás helyi lakostól növényeket és segítséget kaptunk,
 • egészségháznál kerítés felújítása,
 • ABC előtti parkolónál virágládák kihelyezése, beültetése,
 • iskolában az aula, I. és II. emeleti folyosók, termek festése,
 • óvodában két foglalkoztató festése, parketta felújítása,
 • uszodában festés, burkolás, gépészet felújítása.

 

Intézményfenntartó oktatási társulást hoztunk létre Újcsanálos Önkormányzatával, amely hozzájárult mindkét település működési hiányának csökkentéséhez, pénzügyi helyzetének stabilizálásához. Önkormányzatunk ennek révén 2008/2009-es tanévben kb. 24 millió Ft plusz bevételhez jut.

 

 

 

 

 

Pályázatok:

 

 • a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen kétszer adtunk be pályázatot és mind a kétszer nyertünk, összesen 7 millió Ft vissza nem térítendő támogatást,
 • az óvodai nevelést érintően 3 millió Ft-ot nyertünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésére,

 

A község kulturális életét az előző években megszokott színvonal jellemezte. Sor került az oktatási intézmények rendezvényeire, nemzeti ünnepeink megtartására, nőnapi ünnepségre, falunap és az idősek estjének megtartására.

 

A tavalyi évben is sikerült sok értéket megteremteni, kérjük a lakosság segítségét ezek megőrzéséhez.

 

 

2. 2009. évi gazdálkodási tervek ismertetése

 

A képviselő-testület február 24-én elfogadta az idei költségvetést, 764.565 eFt bevétellel, 826.891 eFt kiadással, 62.326 eFt hiánnyal. A működés biztosított, bízunk benne, hogy a hiányt az idén is sikerül kigazdálkodnunk.

 

Pályázatok:

Pályázatot kívánunk beadni a bölcsőde épületének felújítására és eszközeinek beszerzésére, a művészeti oktatáshoz eszközök beszerzésére, a „Biztos kezdet” program megvalósítására, a könyvtár áthelyezéséhez bútorzat beszerzésére, intézményeink energiatakarékos működésére, az iskolai oktatás terén digitális táblák beszerzésére mintegy 4 millió Ft értékben, a kompetencia alapú oktatás megvalósításához 53 millió Ft-ra, az esélyegyenlőség megvalósításához mintegy 50 millió Ft-ra.

 

 

A tavalyi évben határozta el a képviselő-testület az alapszolgáltatási központhoz integráltan bölcsőde alapítását. A szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, várjuk a működési engedélyhez Felsőzsolca hozzájárulását. Az intézmény várhatóan áprilisban kezdi meg működését.

Módosításra kerül a településrendezési terv, melynek koncepcióját a képviselő-testület elfogadta. Hamarosan értesítjük a lakosságot mikor tehetik meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket.

 

Az elmúlt évben az UNIO COOP megkeresett bennünket, hogy szeretne egy új maxi COOP-ot építeni, s vételi ajánlatot tett a sportpálya Rákóczi utca felőli területére 12 millió Ft-ban, melyet a képviselő-testület elfogadott. Ezen a területen felépül egy új, modern, a lakosság ellátását jobban szolgáló áruház. Ennek révén a terület külső megjelenése is előnyösebb lesz a jelenleginél. Mindemellett megmarad a labdarúgó pálya és a terület ellenértékéből felépül egy új öltöző, amely jobban ki kitudja szolgálni a sportolni vágyók igényeit.

 

A község korábbi jegyzőjének munkaviszonya az elmúlt év végén megszűnt, ezért még ekkor pályázat lett kiírva a jegyzői állás betöltésére. Január 27-én február 1.-vel a képviselő-testület egyhangúlag Boros Lajosné dr.-t nevezte ki jegyzőnek.

 

Egyebek:

 

 • 2009. március 21-én (szombaton) 9.00 – 12.00 óráig eboltás lesz a Polgármesteri Hivatal udvarán, a pótoltás 2009. március 26-án (csütörtökön) 13.00 – 15.00 óráig lesz. Az eboltás ára: 2.300,- Ft/eb, mely tartalmazza a kötelezető veszettség elleni oltóanyagot, és a féregtelenítést. Lehetőség van a háznál oltásra is, melynek díja: 3.500,- Ft. Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező. Az eboltás elmulasztása 50.000,- Ft birsággal sújtható. Kérjük, hogy az oltási könyvet szíveskedjenek magukkal hozni, mert a helyszínen kiadott másolatokért térítési díjat kell fizetni.
 • Nemzeti ünnepünk megtartására március 13-án (pénteken) 17.00 órakor az általános iskolában kerül sor.
 • A szemétszállítás minden héten csütörtökön történik, még akkor is, hogyha ez ünnepnapra esik. A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy 6.00 órára az edényeket helyezzék ki.
 • Lomtalanítás időpontja: 2009. április 9. (csütörtök). A szolgáltató kéri, hogy a lomokat reggel 6.00 órára tegyék ki és egyben jelezte, ha aznap nem kerül sor a lomok elszállítására, azt kint kell hagyni és másnap fogják elszállítani.

 

Hozzászólások:

 

Nagy László elmondja, hogy ő senkit nem jelentett fel személyesen. Számára nem világos az önkormányzati gazdálkodás, ezért saját tisztánlátása érdekében kért vizsgálatokat. Furcsának tartja, hogy 50 milliós költségvetésből hogy lehet 10 millió jutalmat kiosztani. Az önkormányzat a támogatások megvonásával el lehetetleníti a sportkört és az énekkart. A sportpálya eladásával kapcsolatosan azon véleményének ad hangot, hogy bár elfogultsága is közrejátszik, de rossz döntésnek tartja a pálya egy részének eladását, mivel a sportpálya is kisebb lesz és az üzletnek is rossz lesz a közlekedése. Mindenképpen helyi népszavazást kezdeményez ennek a döntésnek a megváltoztatására. Szerinte az ABC áthelyezésével megnő a balesetveszély, sehol ne épüljön főút oldalán bolt. Ez a terv nem lehet üzlet, amikor rendelkeznek „jó öltözővel”.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti azzal az elhangzottakat az SE elnökének beszámolója alapján, hogy évekkel korábban míg az önkormányzat kétszer annyi támogatással tudta segíteni az egyesület munkáját, akkor sem sikerült eredményesebben gazdálkodni.

 

Végső Zoltán az SE elnökeként örömmel vette, hogy egy új öltözőt kapnak, megismerte a tervezett épület alaprajzát, ez alapján mondhatja, hogy minden elvárásnak meg fog felelni. A jelenlegi öltöző nem nyújt szép látványt a község közepén. A maga részéről nem bánja, hogy a terület némi csökkenése árán szépül a környezetük. Egyesületként megköszöni az önkormányzat által eddig is nyújtott támogatást.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester összegzésképpen elmondja, hogy az adásvétel létrejötte után is megmaradna a sportolásra alkalmas terület és a község lakossága egy új, magasabb igényeket kielégítő üzlethez jutna. Az önkormányzatnak nem mindig csak üzleti érdekeket kell szem előtt tartania, mivel a lakosság megfelelő színvonalú alapellátáshoz juttatását is biztosítania kell. A helyi népszavazás is sokba kerül, ami nem feltétlenül hiányzik a jelen helyzetben. Meg kellene gondolnia a lakosoknak nehogy kárt okozzanak saját községüknek. Anyagilag is illetve, hogy a kivizsgálások sok időt vesznek el az érdemi munkavégzéstől. A 10 – 50 milliós párhuzamot nem tudja értelmezni.

 

Fukk Sándor József képviselő kéri polgármester urat, ismertesse a lakossági kezdeményezéseket.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti, hogy folyamatban vannak a Hernádnémeti Dankó P. utcától a falu bőcsi határáig húzódó és a Hernád partján található szilvások rendezése. A kezdeményezés szerint a terület tulajdonjogáért az önkormányzat vállalja a terület rendbetételét és hasznosítását.

 

Fukk Sándor képviselő úr szervezésében és éves tiszteletdíjának felajánlásával támogatja a község történetét feldolgozó könyv megjelentetését. Fésűs Nándor képviselő az éves tiszteletdíját a falunapi rendezvények megvalósítására ajánlotta fel.

 

Balogh Dezső: Szerinte a sportpálya évek óta ezt a célt szolgálja és maradjon is ez. Biztos van más terület is a faluban, ami hasznosítható bolt céljára. A búcsú utcájában is lehetne Coopos áruházat építeni. A temető is ott van közelben.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja az önkormányzati területnek semmi köze a temető területéhez, amelyek egyházi tulajdonúak, azokat semmilyen formában nem érinti a tervezett adásvétel. Más településen is van forgalmas helyen üzlet, a biztonságos megközelítést meg lehet oldani.

 

Nagy László elmondja rossznak találja azt a párhuzamot, hogy ki, miből tudott gazdálkodni, ehhez meg kell nézni azt is, hogy mennyi igazolt játékos volt és milyen helyekre kellett elutazni.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester megjegyzi, 1990-től kezdve 2 millió Ft volt az önkormányzat által a sportkörnek adott támogatás. Ebben az időszakban a csapat a legalacsonyabb osztályban szerepelt és a játékosok száma kevesebb volt a jelenleginél, és Nagy László egykori elnöknek akkor sem volt elég a támogatás, ugyanakkor a jelenlegi elnök ki tudott jönni 1 millió Ft-ból 2008-ban is.

 

Végső Zoltán fölveti, hogy reggelente a posta parkoló környékén dugók alakulnak ki, mivel a posta beszállítója nem veszi igénybe a parkolót és így akadályozza a folyamatos forgalmat. Meg kellene a postával beszélni, hogy változtassanak szokásaikon, esetleg egyirányúsítani kellene az utca forgalmát.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez a probléma már korábban is felmerült, a Posta utca lakói nem örülnének neki, ha egyirányúsítanák. A postával nehéz egyezséget kötni, de a parkoló kialakítását követően legalább az épületet az ott dolgozók érdekében komfortosították.

 

Balogh Dezső kérdezi, hogy a falu külső részein az utcák miért nincsenek leaszfaltozva, s miért nincsenek közművesítve?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy már a kérdést sem érti, mivel Hernádnémeti valamennyi utcája aszfaltozott és a felszólaló által említett részeken kerültek először kiépítésre a közművek, melyekre bármelyik lakos szabályosan rácsatlakozhat.

 

Szűcs Nándor véleménye szerint mivel már nagyon régen kerültek kihelyezésre, indokolt lenne új utcanév- és házszámtáblákat kihelyezni, mivel nehéz eligazodni a községben annak, aki nem rendelkezik helyismerettel. A tájékoztató táblák nem elegendőek. A maga részéről a segítségét is felajánlja ennek a megvalósításához olcsó, de időállóbb megoldást kellene találni. Másrészt javasolja, hogy legyen egy olyan fórum, ahová a lakosok feltölthetik a számukra kedves eseményeket megörökítő dokumentumaikat.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat honlapja rendelkezésre áll erre a célra. Elektronikus formában el kell juttatni az anyagot a hivatalba, ahol gondoskodnak a honlapra történő feltöltésről. A házszámtáblákkal kapcsolatban kifejti, hogy a tervek között a tájékoztató táblák kihelyezését követően a házszámtáblák kihelyezése, melyre eddig a szűkös források miatt nem került sor. Felmerült egy olyan lehetőség is, hogy művészeti alkotótábort lehetne létrehozni a településen, amelynek résztvevői közreműködhetnének a táblák elkészítésében.

 

Bereczki Károly elpanaszolja, hogy gondot jelent a házszámrendezés, mivel többször változott úgy a házszáma, hogy nem is költözött.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában kifejti, hogy valóban voltak a házszám eltérések miatt problémák, ezért igyekszik a hivatal a több évtizede kialakult eltéréseket rendezni. Olyan megoldást igyekeztünk találni, amely végleges lehet. Valóba némi kellemetlenséggel, utánajárással jár, de mindenki érdeke, hogy megszüntessék ezeket az eltéréseket.

 

Kisgergely Balázsné szintén fontosnak tartaná új házszámtáblák elhelyezését. Észrevételezi, hogy az utcájukban a közelmúltban folytatott építkezéseket követően az útpadkák nem kerültek helyreállításra. Az sem tesz jót az útburkolatnak, amikor nehéz járművek mennek rajta. Javasolja, hogy a kutyaoltás a házaknál történjen, így senki nem tudná letagadni, hogy mennyi kutyája van. A Jókai utcán gondot okoz az is, hogy sok kutya van kint az utcán. Panaszolja, hogy a község Sele-völgyi részén nagyon elszaporodtak a lopások, nyáron a termést vitték el a kertekből, most pedig a gyümölcsfákat vágják ki. Több helyen látja, hogy pazarló módon csöpögnek a közkutak.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester sajnálattal megjegyzi, hogy az itt elhangzott problémákat az ország bármely településén elhangozhatnának. Az önkormányzatnak kevés szankcionálási lehetősége van arra, hogy minden egyes estet szabályozzon és büntessen. Elmondja, hogy a felvetett problémákról tájékoztatni fogja az illetékes hatóságokat.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tekintettel arra, hogy több kérdés nem érkezett, ezek után megköszönte a jelenlétet. Ezt követően a közmeghallgatást bezárta.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                   Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                                                            jegyző

 

 

 

 

 

Szűcs Róbert                                                                                                      Gilányiné Nagy Orsolya

   hitelesítő                                                                                                                                         hitelesítő

 

 

 

 


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok