Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. november 29.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-17/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 29-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

Érdeklődő: 3 fő

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, intézményvezető asszonyt és a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagy László és Répási János képviselőket javasolja.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a televíziós közvetítés elmarad. Elmondja, hogy a tavalyi év végén hasonló helyzetbe volt az önkormányzat gazdálkodása. Ezt két dolog is indokolja. Az egyik az, hogy a pályázatok előfinanszírozása finanszírozási gondot okoz az önkormányzat számára. Kb. 20 millió Ft áll a pályázatokban. A másik dolog, hogy a rezsi kiadások is megnövekednek, tehát a pénzügyi helyzet nem teszi lehetővé a testületi ülések közvetítését. Elmondja továbbá, hogy a Sportegyesület részére sem lett hiánytalanul átutalva a támogatási összeg. Október végén a tanmedence is leállt, az úszásoktatás megtörtént tavasszal és szeptember, október hónapokban.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy amikor az elmúlt év őszén a kábeltévé elkezdte közvetíteni a testületi üléseket, a lakosság nagy megelégedéssel fogadta. Az elmúlt testületi ülésen megkérdezték Polgármester Úrtól, hogy miért nincs közvetítés, akkor azt válaszolta, hogy a következő ülést fogja közvetíteni a kábeltévé. Véleménye szerint ezen a testületi ülésen is van olyan napirend, melyet a lakosság előtt kellene megtárgyalni. Javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíjukból finanszírozzák a felvétel és a közvetítés költségét. Úgy tudja kb. 50.000 Ft-ba kerül egy felvétel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elég magas számban vannak a testületi ülések, hiszen minden hónapban összeülnek. Már így is túl vannak a 12 ülésen, ráadásul az ülések elhúzódása miatt az alapdíj nem elég a közvetítésre.

 

Karajz Ottó György képviselő: Polgármester Úr! Elképzelhető az, hogy a képviselők tiszteletdíjukból szponzorálják a testületi ülések közvetítési díját? Valamennyiüknek fel kell ajánlani a tiszteletdíjuk egy részét erre a célra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: a polgármester felelős a gazdálkodásért, és most a kötelező feladatok ellátását fontosabbnak, előrébb valónak tartja.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy beszélt más település önkormányzatának képviselőjével, - ahol szintén közvetítik a testületi ülést - és ő elmondta, hogy nagyon komoly engedményt tud adni, aki a felvételt készíti. Ezért kezdeményezi, hogy Polgármester Úr folytasson a szolgáltatóval ez ügyben tárgyalást, kérjen csökkentést, fizetési halasztást. Úgy értesült, hogy kb. 30.000 Ft-ba kerül egy felvétel.

Napirendi pontnak is azt javasolja, hogy a zárt ülés anyagát tárgyalják most meg, az összes többit pedig tévé közvetítés alkalmával, a lakosság előtt.

 

Karajz Ottó György képviselő a felvételre 5.000 Ft-ot ajánlana fel tiszteletdíjából.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a tiszteletdíj felajánlásáról előre kell írásban nyilatkozni a bruttó összegről, a nettó összegről, és hogy milyen célra kerül az összeg felajánlásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem tartja jó ötletnek, hogy most csak a zárt ülés anyagát tárgyalják meg. A decemberi testületi ülésen túl sok napirendi pont lesz.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét, ha most csak a zárt ülés anyagát tárgyalják, akkor mulasztásos törvénysértést követnek el.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy holnapra össze lehet hívni egy rendkívüli testületi ülést, melyet a kábeltévé is közvetít és akkor mindegyik napirendi pontot meg tudják tárgyalni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a testületi ülés előkészítése elég nagy munkával jár. Véleménye szerint ezen a testületi ülésen kell dönteti a napirendi pontokról, a televíziónak nem kell feltétlenül közvetíteni az ülést.

 

Karajz Ottó György képviselő nem tartja feleslegesnek a testületi ülés közvetítését.

 

Répási János képviselő kérdezi, ha most összedobnak egy bizonyos összeget, hogy a testületi ülést közvetítse a kábeltévé, de mi lesz azt követően? A további közvetítéseket miből fogják finanszírozni? Nem javasolja a testületi ülés elhalasztását.

 

Nagy László képviselő furcsának találja, hogy tavaly a képviselők megkérdezése nélkül lett a tévé közvetítés elindítva. Véleménye szerint az önkormányzat nem küzd 50.000 Ft-os gondokkal. Javasolja, ha eltelik az év, akkor beszéljenek arról, hogy legyen-e a testületi ülés közvetítve. Nem ért egyet a közvetítés megszüntetésével. A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen nem erről volt szó, hogy az önkormányzat ennyire nehéz pénzügyi helyzetben lenne.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint sok kicsi sokra megy.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásáért a mindenkori polgármester a felelős. Javasolja, hogy bízzák a Polgármesterre, hogy mit enged meg az önkormányzat költségvetése és mit nem.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül az 1,2,3,4,5,7. pontokat töröljék és csak a 6. napirendi pontot tárgyalja a testület. Kéri Polgármester Urat, ezt tegye fel szavazásra.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy arra semmi garancia nincs, hogy holnap rendkívüli testületi ülésre kerül sor. Ezzel a döntésével a képviselő-testület a 2012-es évet veszélyezteti. November 30-ig kell elfogadni a testületnek a 2012. évi koncepciót és a 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy akkor tárgyalják meg a 2. és a 6. napirendi pontot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy mi lesz a 2011. III. negyedéves beszámolóval? Mind a két napirend november 30-ra határidős.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szemétszállítás közszolgáltatási díjakat 2012. január közepén is meg lehet tárgyalni.

 

Karajz Ottó György képviselő úgy tudja, ha nem jelez vissza Polgármester Úr a szerződéssel kapcsolatosan, akkor az automatikusan érvénybe lép.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az áramról is kell beszélni. Nagy László képviselőtársa tudja miről van szó. A pénzügyi bizottsági ülésen is szóba került a közszolgáltatások díja. Előzőleg három áramszolgáltatótól kapott az önkormányzat árajánlatot, mely árakat kb. egy hétig tudják tartani a szolgáltatók, ezért ismét meg kellett kérni az ajánlatokat, ezért nem is tudták kiküldeni azokat a képviselőknek. E-mailon, a mai nap folyamán érkeztek az újabb ajánlatok.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint kezd a testületi ülés beszélgetésbe átmenni, ezért kéri Polgármester Urat vegye át az irányítást, és vezesse le a testületi ülést.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra.

 

 

A képviselő-testület 3 Igen, 4 Nem szavazattal, határozathozatal nélkül nem fogadja el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy ma nem tudnak tárgyalni. Ezzel a döntéssel a Bursa ösztöndíjat sem fogják a kérelmezők megkapni.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 17:20 órakor, a napirend elfogadásának hiányában a testületi ülést bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt                                                                                    Boros Lajosné dr.

  polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

 

Nagy László                                                                                                    Répási János

  hitelesítő                                                                                                           hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde