Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. június 17.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

 

Száma: 1-7/2010.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 17-én megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Gilányiné Nagy Orsolya, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Távol vannak: Fukk Sándor József és Karajz Ottó György önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Fésűs Nándor és Lipták Zoltán képviselőket.

 

 

N a p i r e n d :

 

1.      Vis maior pályázat beadása

Előterjesztő: polgármester

 

2.      Egyéb indítványok javaslatok

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

 

1. Vis maior pályázat beadása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vis maior támogatási kérelemnek kötelező mellékletei vannak, melyek benyújtásához a testület állásfoglalására van szükség.

 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

69/2010. (VI. 17.) HATÁROZATA

Tárgy: vis maior eseményhez kapcsolódó biztosítás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy a Hernád folyón levonuló árhullám által önkormányzati ingatlanokban felmerült károk esetében önkormányzatunk rendelkezik az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nél „Gazdálkodó szervezetek tűz- és elemi kár biztosítással.”

 

Felelős:         polgármester

Határidő:      értelem szerint

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

70/2010. (VI. 17.) HATÁROZATA

Tárgy: kötelező feladatok ellátása az óvoda és bölcsőde épületében

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Hernád folyón levonuló árhullám károkat okozott az önkormányzat által fenntartott Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda és Mesesziget Bölcsőde épületében, ezeket a feladatokat más – a saját tulajdonában lévő épületben – ellátni nem tudja.

 

Felelős:         polgármester

Határidő:      értelem szerint

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

71/2010. (VI. 17.) HATÁROZATA

Tárgy: vis maior helyzet megoldása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Hernád folyón levonuló árhullám által okozott vis maior helyzetet saját erejéből megoldani nem tudja, ezért pályázatot nyújt be a költségek fedezése érdekében.

 

Felelős:         polgármester

Határidő:      értelem szerint

 

 

2. Egyebek

 

Szűcs Róbert képviselő felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy Fésűs Nándor és Gilányiné Nagy Orsolya, valamint a saját 2010. I. negyedévi tiszteletdíjáról történő lemondás még nem elegendő az összeg átutalásához, javasolja határozatba foglalni azt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

72/2010. (VI. 17.) HATÁROZAT

Tárgy: Gilányiné Nagy Orsolya segélye

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fésűs Nándor, Gilányiné Nagy Orsolya és Szűcs Róbert által felajánlott 2010. I. negyedévi tiszteletdíjának járulékokkal növelt összege segélyként kifizetésre kerüljön Gilányiné Nagy Orsolya részére.

 

Felelős:        polgármester

Határidő:      értelem szerint

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést bezárta.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                         jegyző

 

 

 

 

Fésűs Nándor                                                                                 Lipták Zoltán

   hitelesítő                                                                                            hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok