Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. június 17. rendkívüli


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-11/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-én 17.00 órától megtartott rendkívüli üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Lipták Zoltán, Karajz Ottó György, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Farkas Zoltán, Forgács István képviselők
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 5 képviselő jelen van. Farkas Zoltán és Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
Javasolt napirend:
 
1.      Belvízelvezető rendszer kiépítéséről szóló pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásról
Előterjesztő: Polgármester
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat nélkül elfogadta.
 
 
 
 
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.       Belvízelvezető rendszer kiépítéséről szóló pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásról
Előterjesztő: Polgármester
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.       Belvízelvezető rendszer kiépítéséről szóló pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásról
Előterjesztő: Polgármester
 
 
1.     napirendi pont:
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetőjében elmondja, hogy az
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben tárgyú pályázatról van szó, amely a közbeszerzés fázisához érkezett. Közbeszerzési Bíráló Bizottságot kellett létrehozni, amelynek képviselők nem lehetnek tagjai. A Bizottság tagjai a következő személyekből áll: Boros Lajosné dr. jegyző asszony, Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó, és a tervező úr. Négy cég kapott meghívást a tárgyalásra, ebből két cég küldött vissza dokumentumot. A Nyírvízterv Kft. és a Goldtel Kft. Átadja a szót jegyző asszonynak, aki ismerteti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésen történteket.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy két érvényes pályázat érkezett, a Nyírvízterv Kft. és a Goldtel Kft.-től. Hiánypótlásra volt szükség a Nyírvízterv Kft. esetében 3 pontban: 1. a hatályos cégbejegyzés és a tulajdonosi kör eltér, de már bejegyzés alatt áll a cégbíróságnál. 2. az aggregátor teljesítménye nem volt feltüntetve, 3. 2011-ben alakult a cég, és egy negyedéves beszámolóval rendelkezik, ezért nyilatkozatot kellett csatolnia az árbevételéről.
A Goldtel Kft. hiánytalanul adta be a pályázatát. A lényeg, hogy a mai Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésére érvényes pályázatot adott be a két cég.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi a különbség a két pályázó között? A 2 millió Ft eltérésre gondol.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a munkavégzés költségeiben lehet különbség.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, tehát ugyanazok a tételek, csak másképp számlázza.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy igen.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a Nyírvízterv Kft-vel már volt kapcsolata az önkormányzatnak, a mérnök úr a Kft. alkalmazottja volt.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ő a tervező volt, más a kivitelező cég.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mikor kezdik a munkát?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy ha a csütörtöki testületi ülésen döntést hoz a testület, a szerződéskötési moratórium leteltét követően, a szerződés megkötése után lehet kezdeni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy ha elfogadja a pályázatot a testület, tárgyalás következik, és akkor meg tudják mondani, mikor fejeződik be a munka, milyen garanciát tudnak vállalni. Ki mit vállal, a tárgyalás során derül ki.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a tervező a nyíregyházi céget ismeri?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nem volt róla szó. A pályázat érvényességéről kell szavazni a testületnek.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a teljes belvízelvezető árkot teszik rendbe?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem, a Kossuth-Dózsa György utca között, Posta utca, Rákóczi-Petőfi utcák között mederelemek lesznek elhelyezve és egy átemelő is megépül majd.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy régen ott árok volt.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy szivattyúzni kellett már.
 
Répási János képviselő hozzáteszi, hogy 3 méterrel mélyebben található az a rész, Szendrei Istvánéknál a Rákóczi utcán.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, a község két végén a két árok hogy áll?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a nehéz elemeket kell behelyezni, amit a héten elkezdenek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Nyírvízterv Kft. pályázatát.
 
Karajz Ottó György: igen
Lipták Zoltán:            igen
Nagy László:             igen
Dr. Orosz Zsolt:         igen
Répási János:          igen
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
94/2013. (VI. 17.) KT HATÁROZATA
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben tárgyú beruházás ajánlatairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben tárgyú beruházás kapcsán a Nyírvízterv Kft. ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Goldtel Kft. pályázatát.
 
Karajz Ottó György: igen
Lipták Zoltán:            igen
Nagy László:             igen
Dr. Orosz Zsolt:         igen
Répási János:          igen
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
95/2013. (VI. 17.) KT HATÁROZATA
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben tárgyú beruházás ajánlatairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben tárgyú beruházás kapcsán a Goldtel Kft. ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 17 óra 30 perckor.
 
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                               Lipták Zoltán
    hitelesítő                                                                                               hitelesítő
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok