Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. május 26.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-6/2009.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János és Répási Lajos önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol van: Szűcs Róbert képviselő

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Madzinné Nagy Anikó főigazgató

Kerekes Jánosné óvodavezető

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

 

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Lipták Zoltán és Répási János képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

 

1.       Mede Ferenc vételi ajánlatának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

 

2.       Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

1. Mede Ferenc vételi ajánlatának megtárgyalása

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az 5500 m2-es területből Mede Ferenc ajánlata 2500 m2 –re szól. Javasolja a képviselőknek, hogy a tekintsék meg a helyszínen a vételi ajánlatban szereplő területet.

 

Ezt követően a képviselő-testület a helyszínen megtekinti Mede Ferenc vételi ajánlatában szereplő területet.

 

Mede Ilona: Ha létrejön a szerződés, akkor abban konkrétan meghatározásra kerülnek a határok. Az embereknek lehetőséget szeretnének adni, hogy megfigyeljék az állatokat, hittanóra megtartására is sor került már ezen a helyen, és nem utolsó sorban a fatolvajoktól is meg szeretnék védeni ezt a területet.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a korábban eladott terület 6156 m2, azért 2 millió forintot fizetett Mede Ferenc. A mostani 2500 m2-re 650.000 Ft az ajánlata. Hogyha az előző vétel 325 Ft/m2-es árával számolunk, akkor ez 812.000 Ft.

 

Mede Ilona elmondja, hogy lehet alkudni. Ők az árba belekalkulálták azt is, hogy ki kell tisztítani a területet, mindenki előtt ismert, hogy szemétlerakó volt régen a terület.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselő-társait, hogyha van kérdésük a terület eladásával kapcsolatosan, akkor azt tegyék fel Mede Ilonának.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy kisebb területre is szól-e az ajánlat és van-e a terület nagyságának jelentősége?

 

Mede Ilona válaszában elmondja, hogy a megvásárolni kívánt terület nagyságának az a jelentősége, hogy a határ a víztől minél messzebb kerüljön és védi a területet.

 

Fésűs Nándor képviselő: Ez egy védelmi szempontot jelent.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy zavarni fog-e a búcsú jelenléte?

 

Mede Ilona: A búcsút szerinte meg lehet tartani, mert marad annyi terület, hogy az árusok elférjenek.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szerint a ringlispíllel lehet probléma.

 

Egyéb kérdés hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Mede Ilonának, hogy válaszolt kérdéseikre.

 

Ezt követően Mede Ilona az üléstermet elhagyta.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem létkérdés a terület eladása. Az előző terület eladása Mede Ferenc részére nem volt rossz döntés, hiszen a szemetet a területről kitakarította.

 

Lipták Zoltán képviselő szerint most már teljesen más a terület, az szépnek mutatkozik. A korábbi eladás következményeként, most hogy rendben tartják nem lett-e értékesebb a terület, és a búcsú el fog-e férni a megmaradt területen.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szerint a búcsúsok ott parkoló autói okozhatnak gondot. Az ott lakók biztos, hogy nem örülnek a búcsúnak. Az is igaz, hogy a környezet szebb lett miután Mede Ferencék rendbetették az előzőleg megvásárolt területet.

 

 

 

Répási János képviselő szerint nem károsul a búcsú, a ringispilnek lesz kisebb terület. Azonban ne felejtsék el, hogy két hétig milyen kosz van ezen a területen miután megérkeznek az autókkal. Eddig semmire sem használta az önkormányzat a területet, építési területnek nem való, mert fel van töltve szeméttel, régen pedig vályogvető gödör volt tudomása szerint. Javasolja, hogy 900e Ft vételárat kérjenek a területért.

 

Fukk Sándor József képviselő megerősíti, hogy a területen válykot vetettek korábban, az egy szeméttel, törmelékkel feltöltött terület, és erősen salétromos is. Mede Ferenc szerinte 1 millió Ft-nál többet nem ad érte.

 

Balla Ferenc képviselő nem támogatja a terület eladását. Véleménye szerint nincs olyan terület a településen, ahol parkot lehetne kialakítani. Ő az iskola melletti terület eladását sem támogatta. Ha mégis eladják, akkor olyan árat kell kérni érte, mint egy házhelyért. Szerinte az ABC területéért is kevés pénzt kértek.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Mérlegelni kell, hogy mivel jár az, hogyha eladják a területet és ha nem adják el.

 

16.45 órakor Gilányiné Nagy Orsolya képviselő megérkezett.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester nem érti, hogy miért probléma az, hogy új, modernebb bolt lesz a településen, a focisták új ötözőt kapnak. Szerinte nem a kocsmában kell az információkat beszerezni.

 

Balla Ferenc képviselő szerint az iskola mögötti terület vásárlásától is a településen terjedő szóbeszéd miatt lépett vissza az ajánlattevő. Azt mondják az emberek, hogy miért nem jó a mostani ABC, miért kell ennyi pénzért a focipályából eladni.

 

Fésűs Nándor képviselő szerint, mivel nem használja az önkormányzat a vételi ajánlatban szereplő területet, ő javasolja annak eladását 900.000 Ft értékben. A búcsú ezután ugyanúgy el fog férni. Most ugyan szépen rendbe van téve a terület, de van a községben még elég terület, ahol parkot lehet kialakítani (Posta mögötti terület, Gesztenyés).

 

Fukk Sándor József képviselő örül, amiért képviselőtársa elmondta, amit hallott a faluban.

Szerinte lakóházat nem lehet építeni a vételi ajánlatban szereplő területre, ott ugyanis, mivel előtte szeméttelep volt, metángáz is képződik. Az önkormányzat tulajdonában áll más összefüggő, jobb minőségű terület, amelyet akár lakóingatlan, akár közpark céljára lehet hasznosítani.

 

Lipták Zoltán képviselő szerint akkor érhetné vád a képviselő-testületet, hogyha egy 900 eFt-ot érő területet eladnának 50 eFt-ért. De ez nem így van, mert az ingatlan piaci értéken kerülne eladásra. Kéri képviselőtársait, hogy érdek-ellenérdekeket mondják el, és azt mérlegelve döntsenek.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy aki információval rendelkezik, az jól mondja el a dolgokat. 1998-tól háromszorosára nőtt a község vagyona. Nemcsak eladások történtek, hanem vételek is, utoljára a Mohácsi-féle ingatlant vette meg az önkormányzat. Mede Ferencnek, hogyha eladják a 2500 m2-es területet, az önkormányzatnak még akkor is marad 3500 m2.

 

Balla Ferenc képviselő szerint lehet arra a területre lakást is építeni attól, hogy ott szeméttelep volt, Felsőzsolcán is ilyen területre épültek a lakások.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ő nem építkezne oda, az építési hatóság sem adna rá szerinte engedélyt. El kell dönteni, hogy eladja-e az önkormányzat a területet, vagy sem.

 

Farkas Győző képviselőnek egy fájó pont, amiért el akarják adni a területet. Ezeréves hagyománya van a településen a búcsúnak. Az elmúlt években 4-5 helyen volt már megtartva a búcsú, szerinte ez a legoptimálisabb hely a megtartására. Ő nem javasolja a terület eladását. Nem gondolja, hogy a 200 millió Ft-os hitelhez képest boldogítaná az önkormányzatot a vételárból befolyt összeg. Szerinte nem kell mindent eladni, nincs az önkormányzat rászorulva a terület eladásából befolyó összegre.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy mit adtak el?

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mi az az ár, amiért érdemes eladni a területet? Szerinte biztosan lenne olyan ember, aki megvenné építési teleknek a területet és szeretne ott építkezni. Itt Hernádnémetiben és más településeken is sok ember lakik az átemelő szivattyúk környékén, és még nem költöztek el onnan. Nem akarja a község értékeit elkótyavetyélni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző megjegyzi, hogy az Ady Endre utcai lakások jóval régebben ott állnak mint a szennyvíz-átemelő, és nem biztos hogy a bűzhatás miatt olyan egyszerű más ingatlanba költözni, erre nincs minden lakónak pénze. Ha a tulajdonos és az üzemeltető gondosan jár el, megszüntethető a szaghatás. Annak az átemelőnek már a lerakása is nagyon nehezen történt meg, az állandóan magas talajvíz miatt.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl, hogy a vételi ajánlatban szereplő terület 900.000 Ft-ért eladásra kerüljön-e.

 

A képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

49/2009. (V. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: búcsú terület eladása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Mede Ferenc részére 900.000 Ft értékben kerüljön eladásra a vételi ajánlatban szereplő terület.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

2. Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jogszabályváltozás miatt az alapító okiratokat 2009. június 1-jéig módosítani kell. A jogszabály előírja, hogy az alapító okiratok mely részeit kell módosítani. Valószínűnek tartja, hogy nem utoljára szavaznak ez ügyben.

 

Kéri képviselőtársait tegyék fel kérdéseiket ezzel kapcsolatosan, vagy kívánják-e kiegészíteni még.

 

Fésűs Nándor képviselő: A HAK átkerült a kastélyba, de az alapító okiratukban még nem így szerepel.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a székhelyet még most fogják módosítani.

 

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője kérdezi, hogy a HAK címe a Szondi utca 5. sz. vagy Petőfi S. utca 85. sz.?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egy helyrajzi szám alatt szerepel az iskola és a kastély épülete a Petőfi S. utca 85. sz. alatt. Természetesen meg lehet osztani az ingatlant.

 

Balla Ferenc képviselő számára az iskola alapító okiratában a 18. pont (intézmény kiegészítő tevékenysége) utolsó mondata nem érthető (nem veszélyezteti).

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a kiegészítő tevékenység és az alaptevékenység fogalma tartalmában megegyezik. A normatíva igénylésénél van jelentősége. A 18. pont átfogalmazásra kerül, hogy érthetőbb legyen.

A korábban részben önálló intézmény fogalmának az önállóan működő intézmény fogalma feleltethető meg.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő: A költségvetése meg van az intézménynek csak a jogállása változott. Véleménye szerint a felnőtt oktatást is bele kellene tenni az alapító okiratba.

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a kisegítő tevékenység és vállalkozási tevékenység végzéséhez sincsenek meg a feltételek az intézményekben.

Kialakulóban van még az is, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevőket mi fogjuk-e oktatni.

Elmondja továbbá, hogy állami normatívát csak olyan tevékenységre lehet igénybe venni, ami szerepel az alapító okiratban. Igyekeztek minden eshetőségre felkészülni.

 

Kerekes Jánosné óvodavezető: Korai fejlesztés csak a bölcsödében van.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alapító okiratok elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

50/2009. (V. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadja.

 

 

Felelős:           polgármester, jegyző

Határidő:         folyamatos

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

51/2009. (V. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadja.

 

 

Felelős:           polgármester, intézményvezető

Határidő:         folyamatos

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

52/2009. (V. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás intézménye Alapító Okiratának módosítása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadja.

 

 

Felelős:           polgármester, főigazgató

Határidő:         folyamatos

 

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően javaslatot tesz a bölcsődei étkezési térítési díj 650 Ft-ról 600 Ft-ra összegre változzon, ehhez azonban módosítani kell a szociális rendeletet.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy hány gyerek jár a bölcsődébe?

 

Fésűsné Brosch Andrea válaszában elmondja 22 gyermeket írattak be és ebből 14-en járnak bölcsődébe.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális rendelet módosításának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

6/2009. (V. 26.) Rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve a gyermekek

védelméről szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 16/2008. (XI. 25.)

önkormányzati rendelet módosítása

 

 

1. §.

 

Az önkormányzati rendelet III. sz. mellékletének D) pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„D) Bölcsődei térítési díj

      Étkeztetés: 600 Ft/fő/nap”

 

2. §.

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                     jegyző

 

 

3. Egyebek

 

Répási János képviselő jelzi, hogy a Táncsics utcán két telek, a Kossuth utca közepén egy, és a Rákóczi utcán a Pramperger Pista féle telek gazos, a tulajdonosokat fel kell szólítani, hogy tegyék rendbe ingatlanjaikat.

 

Javasolja továbbá, hogy a kastély épületében a fiú WC ablakát vonják be fóliával, mert így belátni.

 

Répási Lajos képviselő a megüresedő Novotny-féle bérlakásról kér tájékoztatást.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy Novotny András másnap úgy döntött, hogy még sem költözik ki a bérlakásból, maradni szeretne. A bérlakás meghirdetésével kapcsolatos költségeket megtéríti.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a temetőüzemeltető az egyházi temetőben erősen fitogtatja erőfölényét. Mindent meghatároz. Így pl. családi összefogással nem lehet szó a sír kiásásáról, a síremléket, ha nem a vállalkozó készíti el, akkor azért külön fizetni kell. Mindenki azzal a vállalkozóval temetteti el a hozzátartozóját, akivel akarja. Ezt a helyzetet kellemetlennek tartja. Most a napokban történt, nem engedték, hogy a család ássa ki hozzátartozójuk részére a sírt.

 

Karajz Ottó György képviselő is hallott arról, hogy csak ők áshatják ki a sírt, és azt is megszabják, hogy a hozzátartozó milyen síremléket állít.

Elmondja továbbá, hogy Felsőzsolcán 10 éve üzemeltetik a temetőt és tudomása szerint meg vannak velük elégedve.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a korábbi rendelet ezt meghatározza, ebben a rendeletben az egyszeri díj is meg van határozva.

 

Lipták Zoltán képviselő: Valószínű, hogy azért nem engedi a sírásást, mert ha pl. baleset történik, akkor az üzemeltető felelőssége.

 

Karajz Ottó György képviselő megjegyzi, hogy a temető eddig is működött.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy amióta átvette a vállalkozó a temető üzemeltetését, már most lehet látni, hogy szebb lett a temető, de az önkormányzat csak 3 méterről rendelkezhet, a köztemetőről, a felekezeti temetőkről nem.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg a vállalkozót és beszélgessenek el vele.

 

Fukk Sándor József képviselő megjegyzi, mint lakosok is érintettek mind a két felekezetnél.

 

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy van egy füzet, ami az üzemeltetőnél van, és a ravatalozóval, temetővel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat oda be kell írni és az üzemeltető erre reagálni fog.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy az iskolából hazatartó gyerekek a Petőfi utcán szétszórják a szétszaggatott kartonpapírokat. Még előttük és Farkas Győzőék előtt is van belőle. Közös összefogásra volna szükség ennek a megoldása érdekében.

 

Répási János képviselő szerint a boltosok ne tegyék ki a papírkartonokat.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő elmondja, hogy a gyerekek a papírgyűjtőből szedik ki a kartonokat, szétszaggatják és hazafelé menet szétszórják az utcán.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy egy hatósági értesítésben hívják fel a boltvezetők figyelmét, hogy a papírkartonokat hol helyezhetik el, hogyan tárolják.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy Dankóné Mezei Bözsike kapujában a virágot letépte a gyerek, és amikor rászólt ledobta a járdára. Ez természetes dolog, hogy a gyerek szülője megveszi a virágmagot elviszi és bocsánatot kér.

 

Fésűs Nándor képviselő jónak tartja a temetőüzemeltetéssel kapcsolatosan, hogy gondoskodnak télen a temetőkben a hó eltakarításról, nyáron pedig a fűnyírásról, így nem kell az egyházaknak erről gondoskodni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a szolgáltatás és az üzemeltetés két különböző dolog. A szerződésben foglaltak szerint a sírásást kizárólag az üzemeltető végzi.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy hozzá kell szokni a szabályozáshoz, ami eddig nem volt. A szolgáltató megkérdezi az eltemettetőt, hogy van-e valamilyen gondja a temetés lebonyolításával kapcsolatosan. Ha van problémájuk a lakosoknak akkor el kell kérni a füzetet a szolgáltatótól és abba bele kell írni az észrevételeket.

 

Répási János képviselő megjegyzi, hogy a napokban volt egy közeli hozzátartozójának a temetése és a család meg volt elégedve a szolgáltatással.

 

Lipták Zoltán képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy a Falunapok rendezvény 2009. július 25-én kerül megrendezésre. A rendezvényen szeretnének, immár hagyományként, ismét fogathatjó versenyt rendezni. Este pedig retro partival zárulna a rendezvény. Meghívott vendég Komár László lenne, aki élő koncertet ad. 220.000 Ft + ÁFA a koncert ára, melyet 21.00-23.00 óra között tud vállalni a művész úr. Ha a szervezés menedzseren keresztül történik, akkor 100.000 Ft-tal kerül többe a koncert. Az iskola aulájában szeretné megrendezni kb. 200 fővel, természetesen belépődíjas lenne a koncert. Kb. 1200 Ft/fő belépődíjra gondol. Természetesen a napközbeni rendezvényeken is kell vendéglátás és a fogathajtó versenynek is van költsége. A gyerekeknek napközben szintén lenne kézügyesség fejlesztő.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez a koncert olyan lenne, mint egy bál. Javasolja, hogyha elhívják Komár Lászlót, akkor az legyen egy nyitott műsorszám, tehát mindenki meghallgathassa. Ez a kb. 50 perces előadós lehetne a falunap zárója is.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a kinti színpadon meg lehet rendezni és a kastélyudvaron az elmúlt évekhez hasonlóan lehet vásárolni ételt és italt.

 

Fésűs Nándor képviselő felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy kinti koncerthez már technikát is biztosítani kell, ami szintén pénzbe kerül.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy Szűcs Nándor nem tud hozni hangosítást?

 

 

Lipták Zoltán képviselő válaszában elmondja, hogy Szűcs Nándor úgy nyilatkozott, hogy a hangosítás kb. 150-200.000 Ft-ba kerül. A koncertre elővételben történne a jegyvásárlás, a helyszínen nem lenne rá lehetőség. A kaput a műsor kezdése előtt egy órával be kell zárni, hogy ne tudjon bejönni az, aki nem vásárolt elővételben jegyet.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szerint ez a megoldás nem fog menni.

 

Fésűs Nándor képviselő javasolja, hogy délelőttre szervezzenek biciklis bemutatót, és az iskolás gyerekek adjanak műsort. Véleménye szerint a kastély udvart egy ilyen előadásnál is ugyanúgy meg kell védeni, mint egy koncertnél.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy határozzanak meg egy keretet a falunapi rendezvény lebonyolítására. Szerinte 500.000 Ft biztosan kell a rendezvény lebonyolítására.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

53/2009. (V. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: falunapi rendezvény

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2009. évi falunapi rendezvények megtartására az általános tartalék terhére 500.000,- Ft-ot elkülönít a költségvetésben.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Répási Lajos képviselő javasolja fizetett „polgárőrség” létrehozását, akik járőröznének éjszakánként a faluban.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy közcélú foglalkoztatás keretében 2-2 ember éjszakánként járőrözik a településen, elsősorban az önkormányzati tulajdonú intézmények körül. Egyelőre 4 ember van, akik váltogatják egymást. Sajnos nem alkalmas minden közcélú foglalkoztatott erre a feladatra.

 

Karajz Ottó György képviselő szerint ellenőrizni kell ezeket a dolgozókat, hogy kitöltik-e a munkaidejüket. Aki társadalmi munkában végzi ezt a munkát, attól nem lehet számon kérni a munkaidőt. De ha közcélú foglalkoztatás keretében végzi ezt a munkát, akkor attól a dolgozótól számon lehet kérni a járőrözéssel eltöltött időt.

 

Madzinné Nagy Anikó főigazgató asszony meghívja a képviselő-testület tagjait az iskola év végi rendezvényeire (ballagó, évzáró, művészeti iskola koncertje).

 

4. Ügyrendi javaslat

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülést egy héttel hamarabbra hozzák, hogy a főigazgató megválasztásával nem csússzanak ki a határidőből, tehát 2009. június 23-án lesz a soron következő ülés.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a soron következő ülés idejére tett javaslatot.

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                    Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

Lipták Zoltán                                                                                                    Répási János

 hitelesítő                                                                                                            hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok