Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. május 26.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-8/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Farkas Zoltán és Répási János képviselőket javasolja.

 

A képviselő-testület kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendi pontokra és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

Napirend:          Hozzájárulás telephely létesítéséhez

                        Előterjesztő: Polgármester

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülésen kerül sor a II. sz. háziorvosi körzet megüresedett háziorvosi álláshelyének betöltésére. Az önkormányzat korábbi szándékai szerint vállalkozási formában kívánja a körzetben az alapellátást biztosítani. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett be. A pályázó eddig helyettesítőként látta el a körzet betegeit. Amennyiben képviselőtársai a soron következő ülésen úgy határoznak, hogy a pályázóval szerződést kötnek, abban az esetben a működési engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó társasági szerződésében Hernádnémeti telephelyként szerepeljen. Ezért megkeresett a pályázó, hogy a működési engedély beszerzésére nyitva álló rövid határidőre tekintettel, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a Senso-Med Kft. telephelyet létesíthessen a Rákóczi u. 17. szám alatt.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint az alapellátás biztosítása érdekében nem látja akadályát a hozzájárulásnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Senso-Med Kft. kérelmét.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

46/2011. (V. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Hozzájárulás telephely létesítéséhez

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott hozzájárul, hogy a SENSO-MED Kft (Székhely: 3530 Miskolc, Szent István utca 9 fsz./3 sz., Cg. 05-09-014978,  Adószám: 14148169-2-05) a háziorvosi alapellátás biztosításához a 3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc u. 17 szám alatt található, a Hernádnémeti Község Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant, fióktelepként használja.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot a Cégbírósági eljáráshoz állítsa ki.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde