Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. március 1. közmeghallgatás


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-3/2012.
 
 
Jegyzőkönyv
 
 
Készült: Hernádnémeti községben 2012. március 01.-én megtartott közmeghallgatáson elhangzottakról
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán és Répási János önkormányzati képviselők.
 
Igazoltan távol van: Nagy László önkormányzati képviselő
 
 
Helyszín: Általános Iskola aulája (Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.)
 
 
A község lakossága közül 95 személy van jelen.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendéget, és a megjelent lakosságot. Ezt követően ismerteti a közmeghallgatás napirendjét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja.
 
 
N a p i r e n d :
 
1.        Tájékoztatás „Házi komposztálás az Önkormányzat szervezésében” című pályázatról
Előadó: SCC Kft. képviselője
 
2.        Tájékoztatás a Borsodvíz Zrt. által szennyvízbekötéshez nyújtott kedvezményről
Előadó: Borsodvíz Zrt. képviselője
 
3.        Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
 
4.        2012. évi gazdálkodási tervek ismertetése
Előterjesztő: polgármester
 
5.        Egyebek
 
 
 
1. Tájékoztatás „Házi komposztálás az Önkormányzat szervezésében” című pályázatról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pályázat keretében komposztáló edényeket nyert. Ezzel kapcsolatosan a pályázatíró cég képviselője rövid tájékoztatót tart a lakosságnak. Ezt követően átadja a szót Demeter Zoltánnak, a Science Consulting Kft. képviselőjének, regionális tanácsadójának.
 
 
Demeter Zoltán köszönti a megjelent lakosságot. Elmondja, hogy ő nem csak a pályázatíró céget képviseli, itt az általános iskolában is tartott már előadást a diákoknak.
Ezen pályázat keretében 270 db, 1 m3-es komposztáló edény beszerzésére van lehetőség. Az edény darabonkénti ára kb. 20.000 Ft. Az Európai Unió és a Kormány is azért támogatja ezt a pályázatot, mert a háztartásokból a hulladéklerakókba kerülő biológiai anyagok mennyiségét le kell csökkenteni. Ma már az életmód, és más gazdasági körülmények odavezettek, hogy megnőtt a hulladék mennyisége. Ősszel beindul az égetés, a leveleket, szárakat, lombokat elégetik, ezért a levegőminőség szempontjából is fontos a komposztálás. Március második felében indul el ezzel kapcsolatosan a tájékoztatás. Annak a lakosnak, aki ilyen komposztáló edényt szeretne használni, egy ¾ órás előadáson kell részt venni, ahol a komposztálás módjáról, hibáiról tartanak tájékoztatást. Az előadás után egy szerződést kell aláírni, melyben vállalja a lakos, hogy 5 éven keresztül a házi komposztálást üzemelteti. A gyártó cég 5 éves időtartamra teljes körű garanciát vállal az edényért. A komposztáló hosszú élettartamú, kb. 15 évig használható. Üvegszálas védőhálóval van rárögzítve, mely lehetővé teszi a szellőzést. Az előzetes telefonos felmérés alapján a lakosság kb. 40 %-a tart igényt a házi komposztálóra. Ha van rá igény, be lehet adni újabb pályázatot is.
Kéri a képviselőket és a lakosokat, ha ezzel kapcsolatosan van kérdésük, akkor azt tegyék fel.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a 270 db ládát milyen kritériumok alapján osztják szét a lakosok között?
 
Demeter Zoltán: Minden lakos fog kapni egy kis értesítést, melyben összefoglalják röviden, hogy milyen feltételei vannak a komposztáló edény üzemeltetésének. Elképzelhető, hogy nem megy el mindenki a tájékoztatóra és így valószínű mások is fognak kapni az edényből, nem csak az elsők között feliratkozottak.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy aki szeretne ilyen komposztáló edényt, akkor az a Polgármesteri Hivatalban jelezze, és majd értesítik, hogy mikor lesz az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, oktatás. Véleménye szerint kevés lesz a 270 db edény.
 
Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Demeter Zoltánnak a tájékoztatást.
 
Demeter Zoltán 17:15 órakor elhagyja az üléstermet.
 
 
 
2. Tájékoztatás a Borsodvíz Zrt. által szennyvízbekötéshez nyújtott kedvezményről
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a talajterhelési díj jogszabályi változás miatt 2012. február 1-től tízszeresére emelkedik. A területérzékenységi szorzó 3, tehát így harmincszorosára fog emelkedni a díj. Egy négytagú család esetében ez kb. 170.000 Ft/év lesz. A szennyvíz díj pedig egy négytagú család esetében 50-60.000 Ft/év.
A Borsodvíz Zrt. a szennyvízbekötésekre kedvezményt hirdetett meg a lakosság részére. Ezt célszerű igénybe venni. Javasolja, hogy akinek még nincs bekötve a szennyvízcsatorna, azok minél hamarabb tegyék meg, mert akkor 2013-ban nem kell a magasabb talajterhelési díjat fizetniük. Ezt követően átadja a szót Szarka Zoltánnak a Borsodvíz Zrt. képviselőjének.
 
 
Szarka Zoltán köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a Borsodvíz Zrt. 2012-ben milyen kedvezményeket biztosít a lakosok részére. A cég elengedi a regisztrációs díjat, melynek összege: bruttó 10.000 Ft. Továbbá igény esetén kedvezményes áron értékesíti a bekötéshez szükséges idomokat.
A formanyomtatványon a lakos jelzi a bekötési szándékát, az önkormányzat pedig leigazolja a jogosultságot. A nyomtatványt el kell juttatni a céghez. Ezt követően a lakos elkezdheti a kivitelezést. Ha elkészült, akkor a Borsodvíz Zrt. felé jelezni kell, és a műszaki részleg kimegy a helyszínre, beüzemeli a rendszert és onnantól kezdve lehet használni.
Kéri, ha ezzel kapcsolatosan kérdés van, akkor azt tegyék fel.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy aki szeretne rákötni a rendszerre, az jöjjön be a Polgármesteri Hivatalba, ahol az ügyintéző megnézi, hogy a lakos a közműfejlesztési hozzájárulást megfizette-e. Ha ez rendezve van, akkor a hivatal ingyen továbbítja a cég felé a kérelmet.
 
Karajz Ottó György képviselő: A regisztrációs díjat a cég 2012. október 31-ig elengedi. Mennyibe kerülnek az idomok? A bekötéseket a cég végzi, vagy saját maga is megcsinálhatja a tulajdonos?
 
Szarka Zoltán: A szerelvényeket a cég nagytételben vásárolja meg, és úgy adja tovább. A kisker árhoz képest 40-60 %-os kedvezménnyel vásárolhatják meg az idomokat a lakosok.
A bekötésekhez tervet, szakképzett kivitelezőt nem követelnek. A lakosnak a saját érdeke, hogy jó minőségű kivitelezés legyen.
 
 
Ambrus Zoltánné: A szennyvíz beállás nem jó helyen van, ezért máshová szeretné tenni. Mi a teendő ezzel kapcsolatosan?
 
Rostás Lászlóné: A nagykapu alatt van a beállás, és az zavarná a kocsival történő ki-beállást. A kivitelező nem oda tette a leágazást ahová ők kérték. Át lehet tenni máshová a beállást?
 
Szarka Zoltán: Mivel egyedi esetekről van szó, ezért javasolja, hogy az érintettek vegyék fel személyesen a kapcsolatot a céggel. Biztosan találnak megoldást a problémájukra.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy voltak olyan problémák is, hogy nem ott van a csatlakozás, mint ahol a rajzon jelölve van. Ebben az esetben hová fordulhat a tulajdonos?
 
Szarka Zoltán javasolja, hogy keressék meg a cégüket, a kiviteli tervek náluk rendelkezésre állnak, és ők elmondják, hogy hol van a valóságban a beállás.
 
Csizmadia László: Nem tudja, hol keresse a beállást. Hová fordulhat ezzel a problémájával?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az egyedi eseteket ne itt beszéljék meg. Keressék meg a céget, ahol megpróbálnak megoldást találni minden hozzájuk forduló lakos problémájára.
 
Csizmadia Anna kérdezi, hogy hol kap igazolást arról, hogy az előző tulajdonos a közműfejlesztési hozzájárulást megfizette?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A hivatalban az ügyintéző vissza tudja keresni, hogy az adott ingatlanra fizettek-e hozzájárulást.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az adásvételi szerződésben is szerepelni kell, hogy az ingatlanra megfizették a közműdíjat.
 
 
Egyéb kérdés hiányában megköszönte Szarka Zoltánnak a tájékoztatót.
 
 
 
3. Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati gazdálkodásról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Működési hiányunk mintegy 68 millió Ft volt. Hitelt azonban nem kellett felvennünk, mert takarékosan gazdálkodtunk. Mindamellett pályázatokat adtunk be, beruháztunk.
 
Támogatást adtunk:
  • Sportegyesület                                             700.000 Ft +
működési költségek kb.                              700.000 Ft értékben
  • Népdalkör                                                     100.000 Ft
  •  Bursa Hungarica pályázat
felsőoktatásban résztvevők részére:         1.095.000 Ft
  • Temetési segély                                          1.200.000 Ft
  • Átmeneti segély                                             125.000 Ft
  • Kulturális rendezvények                              1.284.000 Ft
 
 
 
 
Óvoda
Felújítására a BM-hez adtunk be pályázatot és nyertünk 15.700.000 Ft-ot, illetve az árvíz kapcsán vis maior pályázatot nyújtottunk be és nyertünk 5.091.000 Ft-ot. Az óvoda egész épülete új szigetelést és színezést kapott. Az új szárny bejáratához előtető készült. A régi szárny nyílászáróit kicseréltük (ajtók, ablakok), az itt található 2 vizes blokk teljes felújítása megtörtént. A stablont is felújítottuk, teljesen új fűtési rendszer épült meg, az alapot injektálással megerősítettük, az épület repedéseit, sérüléseit kijavítottuk, a lábazatot felújítottuk.
 
 
Egészségház
Az épület olyan rossz műszaki állapotba került, hogy azt kénytelenek voltunk saját erőből felújítani. Ennek során megerősítésre került a födém, új tetőszerkezet, új héjazat (cserépfedés), új vízvezetékrendszer, új fűtési rendszer épült meg. A nyílászárókat (ajtók, ablakok) hőszigeteltre cseréltük ki, több helyütt átcseréltük a burkolatokat, kifestettük a rendelőket, folyosókat, és az egész épület külső szigetelést és új színezést kapott.
 
 
Vörösmarty utcai illegális hulladéklerakó rekultivációja
10 településsel közösen KEOP pályázatot nyújtottunk be és nyertünk 1,2 milliárd Ft-ot településeink hulladéklerakóinak rekultivációjára. A szükséges önerőt az AVE Kft. biztosította. Ennek során Hernádnémetiben a hulladékot elszállították, a területet rendbe tették, a vízelvezető árkot profilozták, fákat, bokrokat, füvet ültetettek a területre, így az esztétikussá vált.
 
 
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, házhoz menő gyűjtés megvalósítása
Miskolc és környékén levő 37 település KEOP pályázatot nyújtott be erre a célra és 2,2 milliárd Ft-ot nyert, az önerőt az AVE Kft. biztosítja. A megvalósítás 2012-ben kezdődik el.
 
 
Szemléletformáló rendezvénysorozat az általános iskolában
Erre a célra KEOP pályázaton kb. 4,5 millió Ft-ot nyertünk. A tanulók többek között vetélkedők formájában szerezhettek információt a környezettudatos életmóddal kapcsolatosan, ahol értékes ajándéktárgyakat (kerékpár) lehetett nyerni.
 
 
Komposztálás megszervezése Hernádnémetiben az Önkormányzat által
Erre a célra KEOP pályázaton 10 millió Ft-ot nyertünk.
 
 
Energiaudvar kialakítása
KEOP pályázatot nyújtottunk be napelemek telepítésére, melyek elektromos energiát állítanak elő és így lehetőség lesz elektromos gépjárművek gyorstöltésére is. Az Általános Iskoláért Alapítvány is napelemek telepítésére nyújtott be pályázatot.
 
Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
Erre a célra KEOP pályázatot nyújtottunk be, nyerés esetén szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer teljes felújítása, biomassza kazán és napelemek telepítése valósulna meg 294 millió Ft értékben.
 
 
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
ÉMOP pályázatot nyújtottunk be ezzel a céllal a könyvtár épületének bővítésére, és egyben szociális ellátás céljára történő átalakításra, teljes felújítására 43 millió Ft értékben.
 
 
Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója
ÉMOP pályázatot nyújtottunk be és nyertünk 36 millió Ft-ot az árvízvédelem javítására. Amennyiben a szükséges engedélyeket megkapjuk várhatóan az éven elindulhat a beruházás.
 
 
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben
A belvízvédelem kialakítására ÉMOP pályázatot nyújtottunk be.
 
 
Start mintaprogram
Ennek keretében 2 db apríték kazánt nyertünk, a telepítése megtörtént.
 
 
Jókai utca felújítása
Hernádkak Önkormányzata, mint az út tulajdonosa (József A. utca) pályázatot nyert erre a célra. Az út felújítása várhatóan ebben az évben, 2012-ben megtörténik.
 
 
Biztos kezdet program az óvodában
Az országban mindössze 26 település óvodája nyert ebben a programban, ennek révén az óvoda kb. 3 millió Ft értékben kapott eszközöket, játékokat. Azok az óvodák pályázhattak, amelyek településén ez a program már korábban elindult.
 
 
TÁMOP pályázaton a HAK 48 millió Ft-ot nyert korábbi programjainak folytatására, amelynek keretében többek között csoportos felzárkóztatás, családterápia, tehetséggondozás folyik. TEMOP pályázaton az intézmény 2.250.000 Ft-ot nyert, melynek keretében az eMagyarország pontok szakmai felügyeletét látták el és informatikai képzést fognak tartani. Pályaorientációs képzésre 600.000 Ft-ot nyert az intézmény, melynek keretében az általános iskola tanulói 2012-ben is üzemeket, cégeket látogatnak meg tapasztalatszerzés céljából.
 
Iskolai gyümölcsprogram keretében az alsós tanulók ebben a tanévben almát, illetve almalevet kapnak minden tanítási napon. A „Vesd bele magad” akció keretében az iskolai tanulók vetőmagot kapnak, amelyet otthon kell elvetniük és a legügyesebbeket jutalmazzák.
 
Az eddig elmondottakból is kiderül, hogy a korábbiakhoz képest ebben a ciklusban a főbb célokat érintően hangsúlyeltolódás történik. Az árak (energiaárak) elszabadulása miatt egyre nagyobb szerepet kap az energia hatékonyságát növelő, energiát megtakarító megoldások előtérbe helyezése. Ennek szellemében kezdtük el épületeink felújítását, szigetelését, nyílászárók cseréjét, fűtési rendszerek felújítását. (iskola, óvoda, bölcsőde, kastély, hivatal, orvosi rendelők, sportöltöző) A bölcsőde, a kastély konyhája és a sportöltöző esetében már energiát termelünk, használati meleg vizet és a fűtésre rásegítést oldjuk meg napkollektorokkal. Pályázataink az energiatermelés növelését célozzák. Az „1 falu – 1 MW” program keretében is energiát kívánunk előállítani. A terv szerint községünk ebben a programban kaszálékot szállít be a környéken megépülendő biomassza erőművekbe. Az energiaudvar kialakítása szintén ezt a célt szolgálja.
 
Start mintaprogram keretében terveink szerint energianövényeket kívánunk termelni, amely segítségével az intézményeket fűteni fogjuk. Pályázatot adtunk be egy traktor, fűkasza, pótkocsi beszerzésére is.
 
Ezeket a programokat úgy tervezzük, hogy nem csak a kiadásainkat csökkentjük ezáltal, hanem egyúttal munkahelyeket is teremtünk.
 
A kiadáscsökkentés és munkahelyteremtés mellett fontos cél a biztonság növelése. Ez jelenti egyrészt az árvíz és belvíz elleni védekezés kialakítását, másrészt a közbiztonság javítását. Ezért vizsgáljuk térfigyelő kamerák felszerelésének lehetőségét és polgárőrség megszervezését.
 
 
 
4. 2012. évi gazdálkodási tervek ismertetése
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését
 
                                   666.564 e Ft költségvetési bevétellel
                                    38.605 e Ft pénzmaradvány felhasználással
                                    73.959 e Ft likvidhitel felvétellel
                                   755.128 e Ft költségvetési kiadással
                                    24.000 e Ft finanszírozási kiadással
                                   779.128 e Ft kiadással
 
 
A törvényi változások (Alaptörvény, Ötv., Áht. Köznevelési tv., járások kialakítása, stb.) következtében óriási teher hárult és hárul az önkormányzat alkalmazottaira, elsősorban a Polgármesteri Hivatal dolgozóira.
 
 
Ebben az évben befejeződött az IKSZT kialakítása.
 
 
 
5. Egyebek
 
Eboltás: 2012. március 10. (szombat) 9-12 óráig Polgármesteri Hivatal belső udvarán.
Pótoltás: 2012. március 12. (hétfő) 13-16 óráig
 
Lomtalanítás: 2012. március 22. (csütörtök) reggel 6 órától
 
Tüdőszűrés: 2012. március 12. 9.00-13.00 óráig
                                   Március 13-14. 9.00-14.00 óráig
Március 19-21. 9.00-14.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Széchenyi utcai oldalán
 
Nőnapi rendezvény: 2012. március 8. (csütörtök) 17:00 órakor kezdődik az Általános Iskola aulájában, melyre minden hölgyet szeretettel hív és vár a Kulturális Bizottság.
 
Március 15-ei ünnepség: 2012. március 14. (csütörtök) 17:00 óra Általános Iskola aulája. Az ünnepség végén fáklyás felvonulás lesz.
 
Csizmadia Anna kérdezi, hogy lesz-e patkányirtás, mert nagyon elszaporodtak ismét az állatok.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Két évvel ezelőtt több mint 1 millió Ft-ért vásárolt az önkormányzat irtószert és azt minden lakáshoz eljuttatták. Az önkormányzat ezt nem tudja ismét fölvállalni. Javasolja, hogy minden lakos a saját területén tegye meg a szükséges intézkedést.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy ki oltja az ebeket?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az ebeket a területileg jogosult állatorvos, Dr. Dobrosi György oltja.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a lakos bárhol beoltathatja a kutyáját, csak a hivatalba hozza be az egyedi sorszámos könyvet, hogy a nyilvántartásba az ügyintéző be tudja vezetni az oltás megtörténtét.
 
Petrigán György kérdezi, hogy az önkormányzat fogja-e ellenőrizni, hogy mindenkinek be van-e oltva a kutyája?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez sajnos mindig problémát jelent. Az önkormányzat dolgozói hatóságként el fognak járni. Jó lenne, ha minden állampolgár jogkövető magatartást folytatna. Egy eb elszállítása több tízezer forintba kerül. Ezt nem tudja az önkormányzat felvállalni.
 
Csizmadia Anna elmondja, hogy tőle két házzal odébb nagymennyiségű parlagfű volt tavaly is. A tulajdonos nem tette rendbe a portáját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ahol gaz van, és rendetlenség, ott a kártevők is megjelennek. Sajnos van olyan tulajdonos, akit el sem tudnak érni.
Mezei László: A vasútállomás felé vezető úton, sok a kerékpáros és a gyalogos, ezért javasolja, hogy összefogással építsenek a régi gyalogút nyomvonalán járdát, mert nagyon balesetveszélyes az útszakasz.
Kérdezi, hogy kapott-e valamilyen segítséget az önkormányzattól a napokban leégett ház tulajdonosa?
 
Dr. Orosz Zsolt válaszában elmondja, hogy nem az önkormányzat fenntartásában van a jelzett út, hanem állami útról van szó. A járda kérdésében sem sikerült előrelépni. Tavaly említette a közmeghallgatás alkalmával, hogy a 37-es főúttól felújítják a Bőcs felé vezető útszakaszt. Az utak fenntartására, felújítására jóval kevesebb pénz áll rendelkezésre. Csak a Hornyákék előtti kanyarban újították fel az utat. Inkább kátyúzással javították a hibákat. A két utolsó háztól, az ároktól már bőcsi terület, ha Bőcs is hozzájárul, csak akkor tudnak lépni a járdaépítés ügyében.
A tűzesettel kapcsolatosan elmondja, hogy a család a szomszédoknál nyert elhelyezést. Az önkormányzat nyílászárót és faanyagot, valamint egy konténert vitt a családnak. A sajtó is kérdezte, hogy milyen anyagokra van szüksége a családnak. Ez meg is jelent az újságban. Az áramellátást is meg kellett szüntetni a lakásban. Az óvodában is kérdezték a családot, hogy mivel segíthetnek (pl. gyerekruha).
 
Csurilla Elek kérdezi, hogy miért kellett meghalasztani a polgárőrséget, amikor meghalt Kiss Béla? Mért vállalta el Polgármester Úr a vezetést, hisz fontos teendői miatt nem tudott vele kellőképpen foglalkozni. Autója is volt a polgárőrségnek, az sincs már meg. Most is 10 borházat törtek fel. A népdalkörnek a mai napig nincs rendes helye. Az mondták, hogy váltsanak szemléletet és akkor lesz helyük.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Csurilla Úr utolsó megjegyzését nem tudja értelmezni.
Többször felajánlották a népdalkörnek, hogy el lehet jönni az iskolába ott a táncterem és ott lehet gyakorolni. Az iskolában meg vannak az infrastrukturális lehetőségek. A könyvtár épülete pályázat útján felújításra kerül és akkor ott is lesz vizesblokk, konyha, stb. Tudja, hogy a különböző emléktárgyak elhelyezése még nem megoldott.
A polgárőrség kapott a rendőrségtől egy használt, lefutott gépjárművet. Annak a fenntartása már megoldhatatlan volt, azért került visszaadásra.
Elmondja továbbá, hogy a polgárőrségnél az előző időszakban voltak olyan hiányosságok, melyeket abban a formában már nem lehetett pótolni, nem lehetett folytatni a működést. Egy idő után csökkent az érdeklődés is, elmaradoztak az emberek. Lehet, hogy az új polgárőrség sem lesz örökéletű, de addig is tudnak működni, járőrözni. Közhasznú foglalkoztatásban is alkalmazott az önkormányzat ilyen feladatra embereket. Sajnos az elmúlt évben már csak 3 főt tudtak ilyen formában foglalkoztatni.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri a lakosokat, akinek a szomszédjában van olyan telek, ami elhanyagolt, gazos, nem tartják tisztán, keresse fel Jegyző Asszonyt és ő meg fogja tenni a szükséges intézkedést (megkeresi a tulajdonost, felszólítja, stb.).
 
Fukk Sándor elmondja, hogy tavaly kapott egy felszólító levelet, melyben 30.000 Ft büntetést helyeztek kilátásba, ha nem teszi rendbe a jelzett ingatlant. Ő jelezte Jegyző Asszony felé, hogy a megnevezett ingatlan nem az ő telke. Kérdezi, hogy milyen összeg került befizetésre a kiszabott büntetésekből?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy közfoglalkoztatottakkal próbálják rendbe tenni a gazos telkeket és a költséget ráterhelik az adott ingatlanra. Tényszerű adatot most nem tud mondani. Tavaly olyan kimutatás volt, hogy mennyi bírságot szabtak ki.
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a közmeghallgatást bezárta.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                             Boros Lajosné dr.
 Polgármester                                                                                                         jegyző
 
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                                     Lipták Zoltán
         hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok