Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006



Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00080


Kedvezményezett: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: A csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Hernádnémetiben
Támogatás összege: 149 944 450 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00080
 
A projekt bemutatása
 
Az elmúlt évek változékony időjárása következtében Hernádnémeti Nagyközség belterületének egyes részein a lehulló csapadékvíz számos alkalommal veszélyeztette a környező ingatlanokat. A hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadékot a belterületi vízelvezető hálózat nem tudta gyűjteni és a befogadók irányába levezetni. A hosszabb csapadékos periódusokban ez a jelenség tartós belvízzel elöntött területeket és magas talajvizet eredményezett. A jövőbeni károk megelőzése és a veszélyhelyzet csökkentése érdekében Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata csapadékvíz elvezető csatornák fejlesztését határozta el, amelyek a belterületről a befogadó irányába továbbítják a vizeket. A csatornák mellett szükséges átépíteni az egyes rendszerek közötti átereszeket is. A csapadékvíz elvezető csatornák fejlesztésének elsődleges célja a belterületen lehulló csapadékból származó vizek biztonságos elvezetése a befogadó irányába. Mindezt a meder olyan kialakításával, melynek során mind a műszaki, mind a környezetvédelmi szempontok érvényesülnek és a tervezett műszaki megoldással rendezett vízelvezető jól illeszkedik az épített környezeti tájba. A tervezett műszaki beavatkozások meghatározásához az alapadatok a következők voltak:
  • Topográfiai térképek
  • A kistáj és a település hidrogeológiai, -morfológiai és a vízrendezés szempontjából egyéb jellemzői,
  • Terepi bejárás, helyszíni adatgyűjtés, felmérések
  • Műszaki szabványok, irányelvek, tervezési segédletek
  • Vízgyűjtő- gazdálkodási terv.
 
Az elmúlt időszak bejelentett kártételei elsősorban a Posta utca, Dobó utca és Dózsa György utca alsó részén és a Petőfi utcán lévő ingatlanokhoz vagy ezekhez csatlakozó vízelvezető rendszerekkel érintett ingatlanokhoz kapcsolódnak. A fejlesztés során részben nyitott profilozott földárok készül a keresztező utak és a kapubejárók alatt O 50-60 talpas beton cső áteresz készül két oldali monolit előfejjel kerékvetős kivitelben. Az utak mellett TB20/30/30 és TB30/50/40 mederburkolat készül a szűkebb utcaszakaszokon TBF20 rácsos fedlappal. A vízelvezető rendszerek végpontjain 75/200 padkafolyóka kerül elhelyezésre a főleg úttestről lefolyó vizek vonalmenti gyűjtésére. Az árkok átlagosan 3-5‰ fenéklejtéssel kerülnek kialakításra. A profilozott földárok kialakítás nagymértékben elősegíti a beszivárogtatás javítását és a vizek helyben tartását. A befogadó előtti szelvényben található csapadékvíz átemelő vasbeton műtárgya megfelelő állapotú szivattyúi azonban nem működőképesek. A projekt során új szivattyúk kerülnek elhelyezésre a rendszer biztonságos működése érdekében. A megvalósítandó műszaki fejlesztés biztosítja „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és a létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló” 147/2010 (IV.29.) Korm. rendelet előírása alapján mértékadó vízhozamok kártételek nélküli levezetését - belterületi csapadékvizet befogadó és továbbító elvezető csatorna mederrendezésével; - olyan műszaki megoldásokkal, amelyek hozzájárulnak a csapadékvíz hasznosulásához: gyepes árapasztó és földmedrű szelvény kialakítása; hordalékfogó műtárgy építésével a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízszállító képességének javítása. A fejlesztéssel közvetlenül érintett ingatlanok száma 204 db. Az érintett lakosok száma 620 fő. Az épített új burkolt árkok hossza 838 méter, a korszerűsített 783 méter. Földmedrű árkot 1015 méteren korszerűsítünk. A tervezett beruházás célja a mértékadó nagyvízhozam biztonságos levezetésére alkalmas mederszelvény kialakítása a belterület esetében. Ezzel biztosítjuk a belterületen keletkező csapadékvíz elvezetését a befogadó irányába.

Településképi Arculati kézikönyv



Hernádnémeti Alapszolgáltatási központ



Rendeletek



Helyi Esélyegyenlőségi Program



Helyi Esélyegyenlőségi Program



Letölthető dokumentumok



Jegyzőkönyvek



Hernádnémeti Óvoda és Bölcsőde