Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011.február.24. Közmeghallgatás


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-4/2011.

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Hernádnémeti községben 2011. február 24-én megtartott közmeghallgatáson elhangzottakról

 

Jelen vannak: Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János önkormányzati képviselők.

 

 

A község lakossága közül 130 személy van jelen.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendéget, és a megjelent lakosságot. Ezt követően ismerteti a közmeghallgatás napirendjét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja.

 

Napirend:

 

1.          Tapasztalatgyűjtés a belvíz-elvezetési rendszerről

Előadó: Nyírforrás Kft.

 

2.          Kossuth utcán fekvőrendőr helyének kijelölése

 

3.          Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati gazdálkodásról

Előterjesztő: polgármester

 

4.          2011. évi gazdálkodási tervek ismertetése

Előterjesztő: polgármester

 

5.          Válasz a lakosság részéről felvetett kérdésekre

 

 

1. Tapasztalatgyűjtés a belvíz-elvezetési rendszerről

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az árvízvédelmi pályázat elkészítésével a Nyírforrás Kft.-t bízta meg a képviselő-testület. Ezt követően átadja a szót Szatlóczki Bélának a Nyírforrás Kft. képviselőjének.

 

Szatlóczki Béla elmondja, hogy belterületet veszélyeztető, önálló vízfolyások rendbetételére lehet pályázni, Hernádnémeti a Sele-völgyi és Szellem-völgyi árok rendbetételével indulhat a Norda pályázaton. Véleménye szerint van esély a pályázat elnyerésére. A beruházás így 100 %-os állami támogatással valósulhat meg. Elhozta a terveket, azokat meg lehet tekinteni. A geodéziai felmérés és az adatok feldolgozása megtörtént. A következő feladat lesz a helyszín újra bejárása. A két ároknál az a probléma, hogy szűk az átfolyás a műtárgyon. Az árvízvédelmi töltés a Vízügyi Igazgatóság tulajdona, ezért azt nem lehet megbontani és abba nagyobb műtárgyat építeni. A Hernádon a legnagyobb vízszint idején folyik vissza a víz a csatornába, ezért ki kell zárni az árkot, hogy a víz ne jöjjön vissza a településre. A helyzetet zsilipes műtárgy megépítése oldaná meg. Tehát mind a két ároknál működőképes zsilipet kell megépíteni. Ezzel egyidőben szivattyúállást is ki kell alakítani, ehhez szükséges a töltés megerősítése is. Mind a két árok torkolatánál szivattyútelepet kell üzemeltetni. A szivattyú mobilrendszerű lenne. Bejárták a két helyszínt és megállapították, hogy mind a két árokra jellemző a feliszaposodás. Továbbá nagyon sok az árkokban a szemét, felhívja a lakosok figyelmét, hogy saját érdekükben gondosabban járhatnának el. Az árkokat tehát ki kell takarítani, szabaddá kell tenni. 60-65 millió Ft kb. a fejlesztés építési költsége. A tervet március első felében szeretnék a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani engedélyeztetésre. A költségvetéssel együtt március 31-ig beadásra kerül a pályázat.

 

A belterületi vízrendezéssel kapcsolatosan elmondja, hogy Hernádnémetiben 18 km hosszú elvezető rendszerre lenne szükség. A vízelvezető rendszer nem kiépített, nincs lejtése az árkoknak, így nem csapadékvíz elvezető a hálózat. Hidrológiai, hidraulikai méretezésen alapuló hálózatot kell megépíteni. Az árkokat burkolni kell. Az árkokat 40x40-es betonlapokkal is lehet burkolni, ezeket azonban nem ajánlja, mert a lapok elmozdulnak, a fuga kiesik, nehéz karbantartani. Előregyártott betonelemekkel javasolják az árokrendszer kiépítését. A vízelvezető rendszer kiépítésére még nincs kiírva a pályázat. A Kormány 50 milliárd Ft-ot különített el erre a célra. Május végére várható a kiírás. 80-85 %-os támogatottsággal építhető meg a rendszer. A két ároknál eredményes pályázatot kell benyújtani és ekkor kiépülhet a befogadó és akkor valószínű, hogy a második pályázaton is nyer az önkormányzat. A burkoló elemeket közbeszerzés útján kell kiválasztani. Az alakját, a formáját kell nézni az elemeknek. A választott elemtől függően, ahol csak szikkasztó medernek használnák az árkot, ott nem kell burkolni, maradhat földes. A rendszer költsége 40.000 Ft méterenként.

Kéri a lakosságot, ha van kérdésük, akkor azt tegyék fel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Szatlóczki Úr tájékoztatását. Elmondja, hogy a korábbi testület próbált a belvíz elvezetésére pályázatot benyújtani, azonban a Vízügyi Igazgatóság nem adta ki az ehhez szükséges igazolást. Ha megépül a tervek szerint a belvízelvezető rendszer, még nem garantálja, hogy a településen nem lesz belvíz, viszont könnyebben kezelhetővé válnak a rendkívüli helyzetek.

 

Varga Géza elmondja, hogy a Sele-völgyi árok lakóházak felőli oldala alacsonyabban van, mint a Hernádkak felőli gát oldala. Ígéretet kapott arra, ha az ár levonul, megemelik a gát magasságát, hogy ne a lakóházakhoz folyjék be a víz, inkább a földekre menjen. Kérdezi, hogy miért nem sikerült szintbe hozni a területet?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy erre a felvetésre nem emlékszik. Nem volt és nincs is a megvalósításra pénz. 11 millió Ft-ot kapott az önkormányzat a védekezésre. Meg van az oka, amiért bekövetkezett akkor az a helyzet. Erre megoldás lenne, mint ahogy Szatlóczki Úr is említette, nagyteljesítményű szivattyúval ki lehet szivattyúzni a vizet az árokból és átemelni a Hernádba.

 

Szatlóczki Béla elmondja, hogy jogszabály írja elő, hogy a mértékadó vízszint fölött 50 cm-t kell biztosítani a gát magasságában. Az árok 90 cm mély, tehát 140 cm mély árokra lenne szükség. Nem a patak kiépítettségével és vízhozamával volt a gond, hanem a Hernádból visszaáramló vízzel.

 

Győrfy Árpád: Ő az árok szélén lakik a Jókai utcán. Évek óta beszélik, hogy odahordják a szemetet. A Dankó és a Bajcsy Zs. utcák a legmélyebb pontjai a községnek, miért nem építenek oda egy víztározót? Az ő házát már csak az Isten tarti, miért nem kapott új házat a Belügyminisztériumtól?

 

Zemlényi Róbert kérdezi, hogy a Jókai és a Bartók utcákon hogy gondolták, hová vezetik a vizet, nem menekülhetnek a családok ismét Megyaszóra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ezek a területek közel vannak a gáthoz, így odatelepítik a nagyteljesítményű szivattyúkat és átnyomják a vizet. Ezért kell a szivattyúállásokat megépíteni. A gátra nagyobb géppel felmenni nem lehetett az árvíz idején, nagyteljesítményű szivattyút szintén nem lehetett feltenni, mert a rezonancia miatt még nagyobb baj is lehetett volna.

 

Horváth Attiláné kérdezi, ha ismét jön a víz mi lesz velük? Az árvíz után több milliót kapott a település, műszaki cikkeket, különböző adományokat, fertőtlenítőszereket, hol vannak ezek? Hol vannak, akik a gépkocsiról osztották az adományt? Mért van az hogy a magyar gyerek megveri a roma gyereket? A roma cigányok nem kaptak az adományokból, amikor osztották, akkor csak odalökdösték a cigányoknak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a lakost, hogy ne térjenek el a tárgytól. Az általa felvetett dologról majd később beszélnek.

 

Varga Géza: Az árvíz idején végigjárta a környező községeket. Mindenütt alá volt fóliázva a gát oldala. Ezen a szakaszon ápolatlan a gát oldala, átfúrja a vakond. A fólia védte volna a gátat is. Nálunk miért nem volt lefóliázva a gát?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy állami gátszakaszról van szó. Az árvízkor a több mint 5 km-es gátszakaszt igyekeztek megvédeni. A többi településsel nem lehet összehasonlítani. A bőcsiek nem jönnek át a vashíd Németi felőli oldalára védekezni. Mivel állami gátról van szó, ezért nem az önkormányzatnak kell rendben tartani. Az Ékövizig-nek kell feltenni a kérdést.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi Szatlóczki Úrtól, hogy járt a Rákóczi, Petőfi és a Dózsa Gy. utcákon is, mert ezeknél az utcáknál a kertekben is van probléma? A belvízgyűjtő árkok bélelése is szerepel a tervekben?

 

Szatlóczki Béla: Igen jártak ezekben az utcákban is. Azt mérték fel van-e szükség beavatkozásra.

Nehézséget jelent az önkormányzatnak is, hogy nem ismerik konkrétan a pályázati kiírást. Itt elvégzett munka lesz, melyet díjazni kell. Ha a pályázat megjelenésekor dönt az önkormányzat a pályázat beadásáról, akkor nagyon rövid idő fog rendelkezésre állni a pályázat kidolgozására, tervezésre, engedélyeztetésre. Ezért elébe kell menni a pályázati kiírásnak, és néhány feladatot muszáj előre elvégezni. Szakaszokat kell kialakítani és azt egyenként kell kezelni.

 

Győrfy Árpád elmondja, ha a Sele-völgy melletti kertekből elvesznek, a tulajdonosok közül senki nem fog ahhoz hozzájárulni. Ő nem engedi a kertjét lebetonozni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a két csatorna nem lesz kibetonozva. A község belterületén lévő árkok kibetonozással lesznek tervezve.

Győrfy Árpád Bajcsy Zs. utcai házával kapcsolatosan elmondja, hogy a kérelmet továbbították a BM felé, de nem támogatták, a jogosultság feltételei nem álltak fenn.

 

Horváth Ferencné elmondja, hogy összedőlt a lakásának a válaszfala és kérte a Polgármester Úr segítségét. De azt a választ kapta, hogy a bank felé tartozásuk van. Miskolcon a Vöröskereszthez fordult segítségért. Ők segítettek is. A mérnök urat küldte csak le Polgármester úr, ő pedig azt mondta, hogy nem életveszélyes az épület.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester, mivel az árvíz-belvízvédelmi rendszer kiépítésével kapcsolatosan több kérdés nem volt, megköszönte Szatlóczki úr tájékoztatását.

 

Szatlóczki Béla 17.50 órakor távozik a teremből.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester visszautasítja Horváth Ferencné és Horváth Attiláné vádaskodását, mert központilag a házukat nem minősítették életveszélyessé, és ezért nem kaptak rá támogatást, az önkormányzatnak pedig nem volt lehetősége kártalanítani őket. A Vöröskereszt építőanyagot ajánlott fel, ahhoz kérelmet kellett volna beadni, de arra sem voltak képesek.

Kéri Horváth Attilánét nevezze meg ki tüntette el a beérkezett adományokat.

 

Horváth Attiláné nem nevez meg senkit, csak azt szeretné tudni, hogy hol vannak az adományok. Az sem igaz, hogy elvitték őket Megyaszóra? Még a mosakodáshoz is a védőnőktől kaptak lavórt, az önkormányzat semmit nem adott.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja a befogadó hely teljesen közművesített kollégiumi szállás volt. Ismételten kéri Horváth Attilánét mondja meg név szerint ki, milyen adományt tüntetett el.

 

Horváth Attiláné: Nem mond neveket.

 

Baloghné Kiss Eszter elmondja, hogy hallottak olyan lehetőséget, hogy Farkas Zoltántól mindenki kaphat 5.000 Ft segélyt. Ő nem kapott 5.000 Ft-ot, csak a magyarok kaptak.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy rendkívüli élethelyzetbe került lakosoknak ad a bizottság segélyt. Az átmeneti segélyről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt, melynek ő az elnöke. A bizottság megvizsgálja a jogosultsági feltételek fennálltát, a segélyt lehetőség szerint természetben biztosítják, pl. tüzelőutalványban, amit a tüzépen be lehet váltani. Ez a segély nem jár mindenkinek, aki az önkormányzattól bármilyen támogatást kap pl. lakásfenntartási támogatást, annak nem adható.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az átmeneti segélyezésről a képviselő-testület döntése alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt, melynek elnöke Farkas Zoltán, tagjai: Karajz Ottó György és Nagy László képviselők, külsős tagja Tar Lászóné.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a bizottság megvizsgálja, hogy kérelmező jogosult-e az átmeneti segélyre. Ezután ez a bizottság fog foglalkozni a beérkező adományok kiosztásával. Megvizsgálják, hogy kinek jár, és aláírással átvetetik az adományt. A bizottság most megvizsgálja, hogy az árvíz idején érkezett adományokból kik kaptak és mit. Ha végeznek a vizsgálattal, akkor egy ilyen gyűlésen ismertetik a lakossággal, hogy ki, mit kapott az adományokból. pontosan azért teszik, mert ez az üres vagdalkozás, híresztelés értelmetlen.

 

Lakatos József elmondja, hogy tudomása volt arról, hogy a Jókai utcai lakosok kaptak tüzelőutalványt, ezért elment Karajz Ottóhoz, aki azt mondta, keresse meg Farkas Zolit. Meg is fogja keresni, elmegy hozzá, neki is jó lenne egy kis segítség.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ő nem a hivatalban dolgozik, hozzá ne menjen. A másik Farkas Zoltánt kell keresni, aki a szociális előadó, nála van kérelemnyomtatvány, amit ki kell tölteni, a szükséges mellékleteket hozzá kell csatolni. Ezt követően megvizsgálja a bizottság, hogy a kérelem a szükséges mellékletekkel fel van-e szerelve és valóban olyan rendkívüli élethelyzetbe került a kérelmező, hogy támogatásra jogosult. A rendelkezésre álló összegből nem lehet a végtelenségig osztani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy itt vádaskodások hangzanak el. Az átmeneti segélyek ügyében a szociális bizottság jár el.

Elmondja továbbá, hogy a választások óta jelentősen megemelkedett az átmeneti segély iránti kérelmek száma, a 2011. évi költségvetésben meghatározott keretösszegnek már több mint a fele kiutalásra került.

 

 

2. Kossuth utcán fekvőrendőr helyének kijelölése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Kossuth utcai lakosokat kiértesítették, hogy jöjjenek el a közmeghallgatásra, és beszéljék meg a fekvőrendőr elhelyezését.

Úgy látja, hogy csak Bányász István jött el a Kossuth utcán lakók közül. A fekvőrendőrrel kapcsolatosan elmondja, hogy az a tapasztalat, ahol elhelyezésre került, ott rövid időn belül kérték a lakosok, hogy szüntessék meg a zaj és a rezgés miatt.

Mivel Bányász Istvánon kívül nincs itt senki az érdekeltek közül, ezért javasolja levenni a napirendről a fekvőrendőr elhelyezését.

 

Bányász Istvánnak is az a véleménye le kell venni a napirendről a Kossuth utcai fekvőrendőr elhelyezését. Vigyázni kell a kisgyerekekre, nem kell kiengedni őket egyedül az utcára, semmi értelme a fekvőrendőrnek. Ilyen igények miatt ne kerüljön az önkormányzat ÖNHIKI-s helyzetbe. A fekvőrendőr helyett inkább árkot ássanak. A 40-es tábla ki van téve, oda kell küldeni a rendőrt, ellenőrizze, hogy betartják-e a sebességet. Aki pedig túllépi, azt büntessék meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy korábban megtörtént a sebességkorlátozó tábla kihelyezése. Be kell tartani a sebességhatárt. Ha van probléma, akkor azt jelezni kell a rendőrség felé, hogy figyeljenek jobban oda. A jogkövető magatartás lehet a megoldás a problémára.

 

 

3. Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati gazdálkodásról

 

Árvíz-belvíz

A tavalyi évben májusban és júniusban is minden korábbit meghaladó mértékű árvíz vonult le többek között a Hernádon is. Közös összefogással és külső segítséggel a legrosszabbat sikerült elkerülnünk: nem öntötte el a községet az árvíz. Azonban az áradással párhuzamosan rekordméretű belvíz alakult ki a településen. Az árvízi-belvízi védekezésre mintegy 20 millió Ft-ot fordított az önkormányzat, vis maior pályázatok révén eddig mintegy 11 millió Ft térült meg ebből. Várhatóan még mintegy 2 millió Ft-ot kap az önkormányzat 2011-ben. A tönkrement utakkal kapcsolatos vis maior pályázatot is benyújtottuk 20 millió Ft értékben, azonban pályázatunkat elutasították.

 

IKSZT pályázat

A kastély átalakítása 2003-ban kezdődött el, az épület külső felújításával, a konyha és az étkező kialakításával pályázati forrás segítségével. 2007-ben saját erőből felújítottuk az épület belső tereit, nyílászárókat cseréltük ki. Az átalakítás befejezésére 2006-ban adtunk be pályázatot. Tavaly értesítettek bennünket arról, hogy a pályázatunk nyert, mintegy 43 millió Ft-ot ítéltek meg számunkra, így év végén el tudtuk kezdeni a beruházást. Ennek révén térburkolatos terek, sétányok kerültek kialakításra, szökőkút épült, kandelábereket és padokat helyeztünk ki, növényzet lett telepítve. Az épület belső részében a pince, a galéria korlátja és a belső szélfogó lett felújítva.

Közösségi programok szervezése már a tavalyi évben elkezdődött, s az idén ezek folytatódnak. A programokról a kábeltévén keresztül, a HAK honlapján és plakátokon lehet értesülni, amelyekre mindenkit szeretettel várnak. Legutoljára farsangolásra és fürdőzésre került sor.

 

Sportöltöző

Nagy László (kőműves) rágalmai szerint nem szükséges az új sportöltöző és egyébként sincs meg rá az önkormányzatnak a pénze, az új ABC elhelyezése miatt pedig emberek fognak meghalni. Az új öltöző elkészült, s ahogy Végső Zoltán akkori elnök beszámolt, elismeréssel szólt róla mindenki a szövetségben, a bajnokságon résztvevő csapatok vezetői és játékosai egyaránt. Környezetkímélő, energiatakarékos megoldással napkollektorok segítségével állít elő energiát, meleg vizet. Az épület térburkolattal lett körbevéve, elkezdődött a terep rendezése. A terület az új ABC megépítésével sokkal rendezettebbé, szebbé vált, és senki sem halt meg, reméljük nem is fog.

 

Temetők

Utak építése, felújítása 1999-ben kezdődött el, s így történt ez a temető területén is. Ez a folyamat folytatódott az előző évben, a sírok nagy része száraz lábban megközelíthető. A temető ugyan nagyobb részt a felekezetek tulajdonában van – kivéve a ravatalozót és a köztemetőt – de ott a község egykori lakói, szeretteink, hozzátartozóink nyugszanak, sokan járnak ki a sírokat gondozni. Érdeke tehát mindenkinek, hogy temetőink rendbe legyenek, ezért vetődött fel a korábbi években, hogy a temetőt körbe kell keríteni. (Ezt jogszabály is előírja.) Mivel sokan illegálisan gépjárművel szemetet, dögöt, stb. visznek fel – amelyet a temető üzemeltetője is megerősített – ezért egyetértés alakult ki a képviselő-testületben az előző ciklusban arról, hogy a körbekerítést kapuk építésével kezdjük el. Ezek megépítése tavaly év végén elkezdődött.

 

Iskola

Felújítottuk a belső udvar burkolatát és a kastélyhoz vezető járdát. Fedett kerékpártároló épült, nevelői konyha került kialakításra, virágedények készültek. A kompetencia alapú oktatás bevezetésére nyert 52 millió Ft értékű TÁMOP-os pályázat befejeződött. Nyári tábor megtartására 1 millió Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 2 millió Ft-ot, művészeti oktatáshoz kiegészítő normatívaként 1,4 millió Ft-ot nyert az intézmény.

TIOP-os pályázatok keretében tanulói lap-top program megvalósítására 37.853.000 Ft-ot, interaktív digitális táblák beszerzésére 25,5 millió Ft-ot nyert az intézmény. E programok révén fejlődik a tanulók gondolkodásmódja, számítástechnikai tudása, a figyelemfelkeltésük hatékonyabbá válik, a pedagógus folyamatos kapcsolatot, visszajelzést kap a tanulótól.

 

Óvoda

Az árvíz-belvíz következtében az udvari játékok megrongálódtak, két foglalkoztató ajzata megsüllyedt, ezek kijavításra kerültek. A tornaszoba és az egyik csoportszoba között új térelválasztó épült meg. Kompetencia alapú oktatás kialakítására 7 millió Ft-ot, IPR pályázat révén 600.000 Ft-ot nyert az intézmény.

Ovifoci elindításához nyújtott anyagi segítséget az önkormányzat.

A „Biztos kezdet” pályázat keretén belül az országban 35 óvodában indult el a program, köztük Hernádnémetiben is. Folyamatosan kapják a program megvalósításához szükséges eszközöket, összesen 3 millió Ft értékben mozgás- és értelmi fejlesztő eszközöket.

 

HAK

Fésűs Nándor képviselő úr éves tiszteletdíjának és Lipták Zoltán képviselő úr negyedéves tiszteletdíjának felajánlásából kültéri játékok kerültek a bölcsőde udvarára. Folyik a „Jövőd a tét” komplex gyermekvédelmi program, melyhez 15 millió Ft-ot nyert az intézmény, ennek keretében tehetséggondozás is történik, pl. drámapedagógiai foglalkozások. Ugyancsak folynak a „Biztos kezdet” Cseperedő gyermekház programjai, amely kisgyermekes családok számára közösségi teret, szakszerű ellátást, fejlesztő foglalkozásokat, programokat biztosít. Ehhez 34,5 millió Ft-ot nyert az intézmény.

 

Közcélú-közhasznú foglalkoztatás

Munkanélküliek újították fel a hivatal belső tereit, festettek, burkoltak, lambériáztak. Munkájuk révén új kerítés épült az uszodánál, a sportöltözőnél.

 

 

 

LEADER pályázatok

Önkormányzatunk a BÜKK-MAK LEADER Akciócsoport tagja, így lehetővé vált, hogy a kiírt pályázatokon ne csak az önkormányzat, hanem mikro vállalkozások, civil szervezetek is induljanak. Ennek révén a következő nyertes pályázatok születtek:

 • Benes László autószerelő és lakatosműhely kialakítására,
 • Molnár-Varga Mérnöki Kft. eszközfejlesztésre,
 • Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület napelem telepítésére,
 • Általános Iskoláért Alapítvány napparabola telepítésére,
 • Hernádnémeti Önkormányzata művésztábor megrendezésére nyert pályázatot.

 

KEOP pályázat

Traktor, fűkasza, fűgyűjtő, pótkocsi beszerzésére adtunk be pályázatot a BÜKK-MAK-kal közösen, az „1 falu – 1 MW” programhoz kapcsolódóan.

 

Rekultiválás

Mintegy 1,2 milliárd Ft-ot nyertünk közösen 10 településsel, melynek révén a Vörösmarty utcai illegális lerakó kerül felszámolásra, a kivitelezésre várhatóan 2011-ben kerül sor.

 

 

4. 2011. évi gazdálkodási tervek ismertetése

 

A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi költségvetési rendeletet 749.476.000 Ft bevétellel és 817.678.000 Ft kiadással, 68.202.000 Ft hiánnyal. Bízunk benne, hogy hasonló szigorú gazdálkodás révén, a korábbi évekhez hasonlóan sikerül a hitelfelvételt elkerülni.

Az év folyamán tervezzük árvízi és belvízi védekezéssel, egészségház és iskola felújításával kapcsolatos pályázaton való részvételt.

 

 

Egyebek

 • Lomtalanítás 2011. március 24-én (csütörtökön) lesz.
 • Eboltás időpontja: 2011. március 12. (szombat) 9-12 óráig, pótoltás napja: március 25. (csütörtök) 14-16 óráig. Helyszín: Polgármesteri Hivatal belső udvara, mely a Széchenyi és a Kossuth utcákról is megközelíthető. Eboltás díja kb: 3.000 Ft/db.
 • Az új falugazdász neve: Kurmai Árpád, fogadóórája szerdán 13.00-16.00 óra között van.
 • Az új Széchenyi Tervvel kapcsolatosan Csöbör Katalin országgyűlési képviselő szakértők segítségével a vállalkozók részére tájékoztatót tart 2011. március 2-án, szerdán 17.00 órától az általános iskolában.

 

 

5. Válasz a lakosság részéről felvetett kérdésekre

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester úgy látja, hogy feszült a légkör a faluban, a válság miatt sokan elveszítették munkájukat. Ezt egyesek kihasználják és felhergelik az embereket. Mindenszentekkor a temetőben is azzal kell szembenézni, hogy egyesek szítják, lázítják az embereket. Ez volt az árvíz idején is, ez van a templomban, a boltokban. Agitálják az embereket. Oda is eljutottunk, hogy az emberek elkezdik egymást jelentgetni. Amióta ő a polgármester, azóta ez a falu folyamatosan fejlődik. Most azonban kezdik tökre tenni a falut. Karajz Ottó képviselőtársa is kijelentette, hogy a pénzért, a hatalomért mindenre képes. Megtévesztik az embereket. Ezáltal az emberek félnek, kapcsolatok, barátságok mennek tönkre. Itt az alkalom, hogy megbeszéljék ezeket.

 

Felvétel bejátszása a 2010. december 14-ei testületi ülésről.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Farkas Zoltán és Forgács István választási kiadványa miatt játszotta be a felvételt. Itt vannak a régi képviselők, meg lehet kérdezni ki, mit tüntetett el.

 

Farkas Zoltán képviselő: Polgármester úrnak ez a kedvence. Ez egy központi szórólap volt, melyet a Jobbik adott ki. Nem tudja, hogy a helyi képviselők közül ki gazdagodott meg, a képviselői tiszteletdíjból nem lehet meggazdagodni. Akinek nem inge ne vegye magára. A régi képviselők, akik itt vannak, ha úgy gondolják álljanak ki és magyarázkodjanak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A szórólap szerint elég komoly a vád. Hová tűntek az árvíz idején a dolgok, kit vádol meg, ki mit tüntetett el.

 

Horváth Attiláné: Azért nem szólnak a többiek, mert félnek, hogy megbüntetik őket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a régi képviselőket bűncselekménnyel vádolják.

 

Horváth Attiláné: Hova lett az ennivaló, a ruházati-, és a műszaki cikkek?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi van-e valakinek észrevétele, ki mit tüntetett el. Nyugodtan szóljanak hozzá. Itt vannak azok is, akik keményen dolgoztak azért, hogy beérkezzenek ezek a szállítmányok és elosztásra kerüljenek. Nyíltan nem merik elmondani, gerinctelenek az emberek.

Kéri a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetőjét ismertesse milyen szállítmányok érkeztek.

 

Fésűsné Brosch Andrea felsorolja, hogy milyen tisztítószerek, élelmiszerek, használt ruházat, bútorzat, stb. érkezett a településre adományként, továbbá mely cégektől, szervezetektől érkeztek az adományok.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sajnálatosan előfordult adminisztrációs hiba egy kimutatásban, ami arra volt jó, hogy „cirkuszt” lehessen csinálni. Elhaltak neve került fel egy listára, ami nem azt jelenti, hogy a segélyek törvénytelen módon eltűntek volna.

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy 10 éve működik az alapszolgáltatási központ. A közösségért, a hernádnémeti emberekért dolgoznak. Ezeket a vádakat visszautasítja. Kikéri a saját és a munkatársai nevében a gyanúsítást.

 

A hallgatóság megtapsolja az elhangzottakat.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy elkérte a HAK-tól a névsort, hogy kik kaptak az adományokból. Ez a névsor már hiteles, azok szerepelnek rajta, akik valóban kaptak. Ez nem arról szól, hogy vádaskodjanak. Névsor szerint vissza fogják ellenőrizni, hogy valóban kapott-e a lakos az adományból. Ezzel nem akarnak senkit sem hírbe hozni. Meg akarják szünteti a pletykát a faluban.

 

Földesiné Kántor Mária örül, hogy elérkezett ez a mai nap. Fésűsné fölolvasásából hallható volt, hogy milyen adományok érkeztek, és honnan. Örül, amiért sokan jelen vannak a református egyház tagjai közül is. Az árvíz idején országosan mozdultak meg az emberek, hogy segítsenek Hernádnémetinek. Ő az Országos Református Nőszövetség Elnökhelyettese. Onnan indult a kezdeményezés. Azért jött a hatalmas adomány, hogy segítsenek a bajbajutott embereknek. Nem azt nézték, hogy református vagy katolikus vallásúak a rászorulók, azt sem nézték, hogy ki mennyire gyakorolja a vallását, felekezeti hovatartozás nélkül osztották szét az adományokat.

Az adományok a református egyházhoz érkeztek. Hernádnémetiből származott tanár segítségével is gyűjtötték az adományokat. Ide lett letéve a szomszédos településeknek is az adomány (Bőcs, Gesztely, Hernádkak). A szállítmányokban mind használt dolgok érkeztek (ruhanemű, bútorzat). Úgy érzi nagyon sok ember megmozdult Hernádnémetiért. Nagyon szomorú, amiért ilyen vádaskodást hall. Meg kell köszönni, amiért nagyon sok ember megmozdult, és a feleslegessé vált dolgaikat adták, küldték el az arra rászorulók megsegítésére. Itt nem a lázítás kell, hanem köszönet, hogy nyomorúságban volt a falu és segítettek rajta. Ha ez a hír kimegy a nagyvilágba, mit mondanak Hernádnémetiről. Inkább örülni kell, hogy nagyobb baj nem történt, azért voltak együtt kinn a gáton, hogy megóvják házaikat.

Kér mindenkit, itt értelmes, szorgalmas nép lakik, ezt igazolják, legyen vége egymás bántásának. Nem vett itt el senkitől senki semmit! Ha ezzel kapcsolatosan kérdése van valakinek, akkor tőle kérdezzen.

 

A hallgatóság megtapsolja az elhangzottakat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Földesiné Kántor Mária hozzászólását.

Az árvíz idején felemelő érzés volt azt látni, hogy sokan megmozdultak, önzetlenül jöttek segíteni. Ha eljut ez a hír pl. Keszthelyre, Gyulára, mit gondolnak Hernádnémetiről, hogy nem becsüli meg a kapott segítséget. Félő, hogy máskor nem kap segítséget a falu, ha rászorulna.

 

Beke Julianna: Polgármester úr is tudja, hogy van egy civil szerveződésük. Eddig két alkalommal tartottak az arra rászoruló gyermekeknek jótékonysági estet. Nem adta össze hány millió Ft-ot kap a falu ilyen-olyan pályázaton. A szervezetüknek 2.500 Ft-ot kell fizetniük óránként, hogy bemehessenek a kastélyba és az arra rászoruló gyerekeket megajándékozhassák. Véleménye szerint kellene egy olyan helyiséget biztosítani, ahol ezek az emberek összejöhetnek. Rossz érzése van ezzel kapcsolatosan. A teljesen üres kastélyba ők pénzért jótékonykodhatnak. Úgy tudja 25 millió Ft kintlévősége van a falunak. Kérdezi, hogy hány évig nem fizettek itt az emberek adót? Azt mondják uszítás van a faluban. Ő is olvasta azt az újságot, amelyben Polgármester úr mondja, hogy az ellene uszítókat feljelenti. Polgármester úr sem említett egyetlen nevet sem.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy rendelet szabályozza az intézmények, helyiségek bérleti díját. A szervezet nem önkormányzati intézmény, tehát fizetniük kell a helyiséghasználatáért, továbbá tudomása szerint nem is egy bejegyzett szervezetről van szó. Az adókintlévőség behajtása nem a képviselő-testület feladata, de természetesen nyomon követik bevételeik alakulását. A kintlévőségek behajtása érdekében az adóhatóság mindent elkövet, hogy a tartozások behajtásra kerüljenek. Ugyanaz a helyzet, mint a fekvőrendőr kérdésével. Ha az emberek betartanák a szabályokat, nem kellene vele foglalkozni. Elmondja továbbá, hogy a felvett „kölcsön” 23 millió Ft előfinanszírozási hitel. A hitel felvételére azért került sor, hogy a kastély felújítással kapcsolatos pályázati pénzt le tudják hívni. Ha elkészül a projekt, akkor lehet lehívni a pályázati összeget. Sok település irigyli, hogy Hernádnémeti milyen szépen fejlődik.

A feljelentéssel kapcsolatosan elmondja, ha valaki a becsületébe gázol, akkor engedjék már meg, hogy azt feljelentse.

 

Forgácsné Meczkó Mária: Nem érti mi a probléma azzal, hogy Forgács István és Farkas Zoltán bekerült a képviselő-testületbe. Tudomása van arról, hogy a választás során szórólapot osztogattak, hogy ne szavazzanak a jobbikosokra, mert gettósítani akarnak. Az ő férje cigány gyerekeket is tanít és a gyerekek nagyon szeretik, rájuk áldozza az életét. Mi a probléma azzal, ha a testületi üléseken nem szavaz igennel. Vagy az a gond, hogy nem tartoznak a felső tízezerhez?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az nem probléma, hogy Forgács István és Farkas Zoltán bekerült a testületbe. Nem tudja, hogy ki tartozik a településen a felső tízezerbe. Ő is egyszerű embernek érzi magát, a településen olyan emberekkel találkozott, akik önzetlenül segítettek pl. az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.

 

Petrigán László köszönetet mond Répási Lajosnak, hogy segített rajta május 23-án, homokzsákot vitt neki. Polgármester urat is megkereste, hogy a kertje végében áll a víz, a szennyvízaknából pedig jön ki a szenny, május 21-én ráengedték a szennyvizet, pedig akkor még árvíz sem volt, de ő nem segített neki, azt válaszolta, hogy nem tárgyal vele, ő nem ember Polgármester úr szemében. Kérdése, hogy a 120 literes kukát le lehet-e cserélni kisebbre?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ilyen hangnemben nem beszélt vele, nem ő okozta, hogy árvíz legyen a faluban.

Amikor magas volt a vízszint és a gátra nem lehetett rámenni akkor is voltak olyan emberek, akik önzetlenül segítettek (Madzin János, Mura Barna, Szabó Zoltán, Magyar Norbert, Szőlősi Árpád), az ott élőket úgy mentesítették a belvíztől, hogy Zsóri Attila adott egy pótkocsit és a PSZA után kötötték. A pótkocsit, a szivattyúval a platóján, behúzták a gáthoz, hogy a vizet a nagyteljesítményű szivattyúval át tudják nyomni a gát másik oldalára Este 6 órától reggel 6 órára sikerült a pótkocsit megfelelő helyre bevinni. Az ő érdekében is történt ez a művelet, hogy a falunak azt a részét mentesítsék. Ha nem az itt lakók telepítik a szivattyút, ilyen körülmények között az idegenek már régen feladták volna.

 

 

Zsóri Attila elmondja, hogy nála is víz volt a Kossuth utca végén, semmivel sem kisebb mint máshol, de amikor szólt, az első szóra ment neki segíteni. Petrigán László nem ment neki segíteni, pedig nála is elkelt volna a segítség. Még olyan járdával sem rendelkezett, ahová a szivattyút letehették volna.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ebben az időben ő ott volt a polgármesteri hivatalban és valóban elhangzott az a szöveg, hogy „magával nem tárgyalok”, ezt tanúsítani is tudja, de az előzményt nem hallotta. Több száz ember vett részt az árvízi védekezésben, akár cigány, akár magyar, egyformán teljesítettek. Mindenki megtette, amit tudott, felesleges vagdalózni, semmi értelme.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Képviselőtársa is megerősítette, hogy ő nem állított ilyet. Abban az időben a szennyvízrendszer sem működött, ezen a helyzeten csak javítani próbáltak az üzemeltetővel együtt. Ha Petrigán úr úgy gondolja, hogy neki van igaza, akkor jelentse fel. Elmondja, hogy őt már nagyon sokan feljelentették a bíróságon és a rendőrségen, így próbálták eltávolítani.

Elmondja továbbá, hogy az árvíz idején még átvágásra került a Szellem-völgyi árok vashíd felőli része is, hogy így is mentesítsék a területet.

 

Petrigán László: Kicserélhetem a kukát?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A hirdetőn megtalálja a rendeletet, az abban foglaltak szerint lehet eljárni.

 

Csurilla Elek: Négy évvel ezelőtt megválasztották Polgármester urat a Polgárőrség vezetőjének. Azóta ellaposodott az egész, nincs egy közgyűlésük sem. Abban az időben számszerűen kevesebb volt a betörések száma, mint jelenleg. A Sele domb lassan úgy fog kinézni, mint a Hortobágy. A szőlőkből ellopják a fákat, amit meg nem lopnak el, azt a tulajdonos vágja ki és viszi haza. Ismét feltörték az ő borházát is, kb. 100.000 Ft a kára. Kérdezi, hogy kinek nyújtsa be a számláját. Miért van kiírva a falu elején, hogy Polgárőrség működik, amikor nem működnek. A szőlőtulajdonosok saját autójukkal járnák a területet.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, amikor közgyűlést próbált összehívni a tagok közül nem jöttek el csak tízen. Azóta közhasznúakkal próbálják megoldani a polgárőrséget. Ezek az emberek mindennap járőröznek. Az önkéntes polgárőröktől nem lehet elkívánni a mindennapos járőrözést. A régi polgárőrség működésével kapcsolatosan olyan hiányosságok vannak, hogy azt nem lehet így tovább működtetni. A polgárőrség pénze a takarékszövetkezetben van, de Kiss Béla régi elnök, aki időközben meghalt, aláírásával lehetett csak a számláról pénzt felvenni. A kivonatok tanúsága szerint az egyesület pénze még mindig a számlán van.

 

Hajdú Illés a közbiztonsággal kapcsolatosan elmondja, hogy a szomszédjában élő idős néninek, aki 88 éves, mindennap a hazafelé tartó cigány gyerekek rugdossák a kapuját. Ez a néni nem tudja megvédeni a kerítését. Jó lenne, ha ismét polgárőrök kísérnék a gyerekeket, mint régebben és akkor nem történnének ilyen esetek. Kérdezi, hogy van-e valamilyen lehetőség arra, hogy rendszabályozásra kerül sor?

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem polgárőrök kísérték a gyerekeket, hanem közmunkások, ami be is vált. A közfoglalkoztatás azonban jelentősen átalakult. A tavalyi évben annyi embert foglalkoztathattak, amennyit csak akartak. Sajnos 2011. januárjában már csak 10 főt tudtak foglalkoztatni 4 órában. Ezeknek az embereknek rendbe kell tartani az önkormányzat közterületeit, a szemetet összegyűjteni. Ha a lakosság jobban vigyázna a környezetére, lehetne a feladatok között embereket átcsoportosítani. Ebből a létszámból nem fognak tudni a gyerekek kísérgetésére személyt biztosítani, így a polgárőrök létszáma is kevesebb lesz.

 

Kótai Béla kérdezi, hogy a Bartók és Jókai utcákon lakók miért nem kaptak a naptárból?

 

Balogh Gábor kérdezi mikor lesz pormentesítve a Jókai utca hernádkaki folytatása?

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy 1000 db naptár készült, a költségvetésből ennyire telt. Már nincs több naptár.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy

 • a Jókai utcai ameddig le van aszfaltozva, az hernádnémeti terület, ami nincs az a terület Hernádkaké. Az útra a pályázatot Hernádkaknak kell beadni. Próbálják közösen a lehetőségét megtalálni, hogy beadásra kerüljön a pályázat. Ez ügyben már megkezdődtek a tárgyalások a szomszéd település polgármesterével.
 • sokan munka nélkül vannak Hernádnémetiben. Az elmúlt testületi ülésen felvetődött egy munkahelyteremtő vállalkozás létrehozása a Tsz. épületében. A másik lehetőség az „1 falu, 1 MW”.

 

Balog Gyula: Van polgárőrség a faluban, de abba egy roma sincs, miért? A romák tudnák megállítani, hogy a roma gyerekek békén hagyják az időseket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Miskolc Városi Rendőrkapitány személyében változás történt, a régi kapitány nyugdíjba vonulását követően dr. Bogyay Ferenc ezredes lett a kapitányság vezetője. Szimpatikusak az elvei, amit eddigi munkája során is vallott. Nem fog arra hivatkozni, hogy a jogszabályok nem teszik lehetővé egy probléma megoldását. Felajánlotta, hogy egy képviselő-testületi ülésre szívesen eljön és bemutatkozik.

 

Farkas Zoltán képviselő az úttal kapcsolatosan elmondja, hogy az egyik fele Hernádkaké, a másik fele Hernádnémetié. Négyévente ide jön egy-egy képviselő és megígéri, hogy el fog készülni az út a Jókai utca folytatásában Hernádkak felé. De az út nem készül el, csak hitegetnek. Képviselő Asszony megígérte a lakosoknak, hogy lesz út. Ő megígéri az ott lakóknak, ha Képviselő Asszony jönni fog Hernádnémetibe akkor számon fogja kérni rajta, hogy a pályázat beadásra került-e már.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Mit gondolnak Hernádnémetiről azok, akik az interneten a „blog”-ot nézik. Elszörnyülködnek a Németit ismerő emberek. Ezzel is csak lejáratják az embereket. A négyévente történő ígérgetésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy amíg Hernádnémetié a terület, addig kész is van az út. Véleménye szerint nem biztos, hogy jó ötlet magunkra haragítani olyan embereket, akik tesznek, vagy tehetnek valamit a településért.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a közmeghallgatást 20.15 órakor bezárta.

 

Kmf.

dr. Orosz Zsolt                                                                                                                   Boros Lajosné dr.

  polgármester                                                                                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

Karajz Ottó György                                                                                                                          Lipták Zoltán

    hitelesítő                                                                                                                                     hitelesítő

 


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok