Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. június 18. soron kívüli


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-8/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 18-án 7:00 órakor megtartott soron kívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán és Nagy László önkormányzati képviselők
 
Igazoltan távol vannak:Forgács István és Répási János önkormányzati képviselők
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagy László és Farkas Zoltán képviselőket javasolja.
 
 
Napirend:
 
1.      Közbeszerzési Szabályzat és Terv elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      Egyebek
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a napirendre és a
 hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
 
1. Közbeszerzési Szabályzat és Terv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti az új Közbeszerzési Szabályzat megalkotásának szükségességét. Múlt hét pénteken kapott értesítést arról, hogy a „D” jelű belvízelvezetés kiépítésére vonatkozó ÉMOP-os pályázaton is nyertek, illetve mint ismert az „F” jelű pályázaton korábban megszületett a pozitív döntés, amely megvalósításához el kell hamarosan indítani a közbeszerzési eljárást. Ezért a jogszabályváltozások követése a közbeszerzési szabályzat aktualizálását igényli.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy időrendben az „F” jelű pályázatot kell előbb megvalósítani?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy ez a pályázat került hamarabb kiírásra, illetve elbírálásra és a célszerűség is ennek a hamarabbi megvalósítását diktálja.
 
Lipták Zoltán képviselő kéri, hogy az előző közbeszerzési szabályzathoz képest kerüljön kiemelésre néhány lényeges változás.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában kiemeli, hogy egyik leglényegesebb változás a képviselő-testület döntését név szerinti szavazással hozhatja. Ismerteti az előkészítő bizottságra vonatkozó elírásokat, az új mellékleteket, melyekkel kiegészült a szabályzat, és végezetül ismerteti a közbeszerzési tervre vonatkozó módosításokat.
 
Nagy László képviselő véleménye szerint arra kellene törekedni, hogy a meghívásos eljárásban minél több lehetséges pályázó kerüljön meghívásra.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amennyiben a szabályok lehetővé teszik a meghívásos eljárás lehet az a közbeszerzési eljárás fajta, mely lefolytatásával lehetséges a pályázati határidők tartása. Az ár- és belvízvédelmi rendszerek kiépítése speciális ismeretet igényel, ezért a meghívottak kiválasztása érdekében hamarosan érdeklődni fog a környéken hasonló kivitelezést végző cégekről.
További kérdés hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Közbeszerzési Szabályzat elfogadását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
79/2012. (VI. 18.) KT HATÁROZATA
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Közbeszerzési Terv elfogadását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
80/2012. (VI. 18.) KT HATÁROZATA
Közbeszerzési Terv elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező Közbeszerzési Tervet elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
2. Egyebek
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kossuth L. u. 38/A. sz. alatt található bérház egyik lakásának bérlője írásban jelezte, hogy felmondja a bérleti szerződést. A felmondási idő betartásával mihamarabbi új bérlő jelentkezése érdekében hirdetményt tett közzé.
 
Nagy László képviselő véleménye szerint természetesen a felmondást elfogadják, de hagyjanak kellő időt pályázatok benyújtásához, ezért ne a jövő héten, hanem a júliusi soros testületi ülésen döntsenek az addig beérkezett pályázatokról.
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül a tudomásul vette a megüresedő bérlakásra kiírandó pályázat határidejét.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a testületi ülést 7:30 órakor bezárta.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
 
Nagy László                                                                                     Farkas Zoltán
 hitelesítő                                                                                             hitelesítő
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok