Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. május 12.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-7/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 12-én megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Urbancsok Attila Öko Planet Kft. képviselője

Szanyi Tamás Goodwill Consulting Kft. képviselője

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja. Külön megköszöni képviselőtársainak, hogy a téma fontosságára való tekintettel ilyen rövid határidőben mindenki el tudott jönni a soron kívüli testületi ülésre.

 

 

A képviselő-testület kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendi pontokra és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

Napirend:

 

1.        City-Sec Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás

Előterjesztő: Polgármester

 

2.        Energetikai pályázat benyújtása az iskola fűtéskorszerűsítése érdekében

Előterjesztő: Polgármester

 

 

  1. City-Sec Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy néhány önkormányzat összefogásával alakult a City-Sec szervezete, melynek célja megoldások keresése környezetvédelmi és energetikai problémákra. A szervezet kiadásait uniós projektből fedezik, így tagsági díjat sem kell fizetni. A szervezetnek van egy polgármesteri szekciója, melynek célja a kapcsolattartás az uniós államokban a polgármesterek között. Véleménye szerint a szövetség célkitűzései összhangban vannak az önkormányzat célkitűzéseivel, ezért javasolja a szövetséghez történő csatlakozást.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy a szövetséghez történő csatlakozással pályázati lehetőségek nyílnak meg az önkormányzat előtt?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem ez a szervezet elsődleges célja, inkább a tájékoztatás, felvilágosítás, az intézmények és emberek minél szélesebb rétegeihez való eljutás, pl. a globális felmelegedés elleni küzdelemben.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak egyéb kötelezettsége? Bár az előrehaladást támogatja, de nehogy az erejét meghaladva vállaljon kötelezettséget az önkormányzat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint az önkormányzat jövőbeni anyagi érdekeit is szolgálja, ha a döntések meghozatalát minél több információ, tudás birtokában tudják meghozni.

 

Lipták Zoltán képviselő jó ötletnek tartja, hogy ilyen információk birtokában a helyi adottságokat figyelembe véve, jó döntéseket lehet hozni, melyek megtakarítást jelenthetnek az önkormányzatnak.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi miért ilyen sürgős a kérdésben a döntés?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a projekt szervezése nem most indult, már voltak előzetes megbeszélések, de azokon nem hangzott el határidő. Most keresték meg, hogy a csatlakozásról szóló döntés beküldésének határideje május 16. Úgy érzi, hogy stratégiai kérdés a környezetvédelem, az energetikai megtakarítások területe, ezeken a területeken sem szabad lemaradnia az önkormányzatnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a City-Sec Polgármesterek Szövetséghez történő csatlakozás kérdését.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

44/2011. (V. 12.) KT HATÁROZATA

Tárgy: csatlakozás polgármesterek szövetségéhez

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert City-Sec Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozásra, azzal a céllal, hogy közreműködjenek a környezettudatos fejlődés elősegítésében.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

  1. Energetikai pályázat benyújtása az iskola fűtéskorszerűsítése érdekében

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elöljáróban elmondja, hogy képviselőtársai előtt is ismert az iskola fűtésrendszerének elavultsága, a kazánjainak nagyon rossz állapota, valamint, hogy az épület egy részén a nyílászárók teljesen elavultak, illetve egy részen a szigetelés is hiányzik. A helyzet megoldására a KEOP pályázati kiírásán történő részvétel jelenthet megoldást. A kiírás szerint alternatív energiaforrás beépítése is szükséges. A pályázati kiírás szerinti anyag most készült el, korábbi testületi ülésen már szóba került, hogy a kérdés fontosságra és súlyosságára való tekintettel akár rendkívüli testületi ülésen is döntenek e kérdésben. Az idő sürget, mivel haladéktalanul be kell nyújtani a pályázatot, mert a pályázaton történő indulást május 14-ével felfüggesztette a kiíró. Bemutatja a meghívott vendégeket.

 

Urbancsok Attila elmondja, hogy a pályázat előkészítése során tantermenként felmérték a fűtési igényt, azok tájolását illetve a födémet, mivel a födém szigetelésével is gondok vannak. Az emeleti nyílászárókon túl a földszinti vasportálok cseréje is indokolt, bár az üveg kicserélésre került korábban, de a vasportál nem elég jól szigetelő. Ennek cseréjére a fokozottabb igénybevétel figyelembevételével kerülhet sor. A pályázati kiírás figyelembevételével a kazánok cseréjéről az alábbiakat tudja elmondani. Biomassza üzemeltetésű kazánok beépítését tervezték (ezt támogatja leginkább a kiírás) a meglévő kazánházba, illetve a korábbi szociális helyiség tároló helyiséggé alakítható, ahol tárolható a faapríték, egyéb zöldhulladék. Másrészt a tetőre 18 kW-os hálózatba csatolt napelem rendszer kerülne, továbbá a radiátorokat termosztatikus fejekkel látnák el és minden helyiségben külön szabályozható lenne a hőmérséklet. A vezérlés egyelőre manuálisan lenne megoldva. A tervezés első szakaszaiban szóba került, hogy szintenként kellene megoldani a fűtésszabályozást, de a felmérést követően praktikusabbnak és célszerűbbnek tűnt a termek fekvése szerinti szétválasztás.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy mi az indoka a biomassza kazán betervezésének, illetve nem lesz gond az apríték beszerzésével?

 

Urbancsok Attila: A tervek elkészítésénél azt vették figyelembe, hogy mit enged a kiírás betervezni, illetve azt milyen mértékig támogatják. A kazán óránként 40-50 kg aprítékkal üzemel, fűtési szezonban 100 %-os teljesítmény figyelembevételével. A tervekben szereplő kazán lambdaszondás készülék alacsony kibocsátási értékekkel rendelkezik. Az apírték kiszárításával hatékonyabb az üzemeltetés, de annak sincs akadálya, hogy zölden kerüljön elégetésre a hulladék.

 

Répási János képviselő számításai szerint ilyen teljesítmény mellett kb. napi 8 q aprítékra van szükség az üzemeltetéshez. Elsőre ez rémisztő mennyiségnek hangzik, hiszen a környékünkön nincs energiaerdő, ami erre a célra használható lenne. Kérdezi, hogy a régebbi időkben többféle fűtési mód volt és esetleg egy gázkazánt nem kellene meghagyni tartalékba arra az esetre, mikor tüzelőhiány van?

 

Urbancsok Attila: A beruházás kapcsán a födém 20 cm-es, a falazat 10 cm-es szigetelőréteggel kerül ellátásra. A tervezésnél a teljes épületfelülettel számoltak. Ennek következtében már önmagában kevesebb energiára lesz szükség az épület kifűtéséhez, bár a fűtőanyag beszerzés logisztikáját a fenntartónak meg kell oldani. A döntésnél azt is figyelembe kell venni, hogy a támogatás elnyeréséhez bizonyos százalékú energia-megtakarítást el kell érni.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdése: Muszáj, a pályázatban a megújuló energiaforrás felhasználását beépíteni?

 

Szanyi Tamás: Abban az esetben valósulhat meg a fűtéskorszerűsítés, ha a beruházásban legalább 25 %-ban megújuló energiaforrást használnak. A beruházás támogatásának felső határa 250 millió Ft. Ebből az összegből megvalósítható a kazánok cseréje, a radiátorok cseréje, a szigetelés pótlása, a nyílászárók cseréje, melyek kapcsán elérhető, hogy az épület egyenletesen fűthetővé váljon. Ezzel kiküszöbölhető az a probléma, hogy az épület egyik részén fáznak a gyerekek, míg a másik részén túlságosan meleg van. A fűtési rendszer nagyon régi és nagyon rossz állapotban van, a csövek, radiátorok eltömődtek, elvízkövesedtek, nem tudják az optimális teljesítményt nyújtani, ezért itt teljesen új rendszer kiépítése szükséges. Az iskoláról van szó. Az uszoda külön egységet képez, ott újabb a gépészet. A későbbiek során a KEOP-4.2-es kiírásban lehet pályázni az uszoda megújuló energiaforrással történő fűtésének kiépítésére.

 

Urbancsok Attila: Az eddig elhangzottak kiegészítéseként elmondja, hogy a biomassza kazán a faaprítékon túl, akár szalmával, bármilyen zöldhulladékkal, pellettel keverhető. Az iskola adottságait figyelembe véve eleve nagyteljesítményű kazánt terveztek, melynek teljesítménye szabályozható, enyhébb időben, vagy éjszakai üzemmódban leállítható, az újra felfűtés hatékonyabbá tétele érdekében egy 6 m3-es puffer tartály kerül beépítésre.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a fűtőanyagot tonnára vagy m3-re lehet venni?

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy tudomása szerint pelletet fogyasztói áron 600 Ft/q-ért lehet vásárolni.

 

Szanyi Tamás a biomassza kazánt üzemeltetők általában szerződést kötnek valamilyen céggel, beszállítóval, így jóval a kiskereskedelmi ár alatt tudják beszerezni a fűtőanyagot.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ilyen esetben nagyobb nehézségű, akár 20 tonnás teherautók közlekedésével számoltak-e a tervezésnél?

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint érdemes lenne végig gondolni, hogy olyan esetre, amikor pl. elakad a teherautó, megtartani egy gázüzemű kazánt.

 

Urbancsok Attila: Az új típusú kazánok beépítésével a fenntartó eleve 30-50 %-kal olcsóbban tudja megoldani az épület fűtését. Ez a megtakarítás tovább növelhető, ha a fűtőanyag beszerzését körültekintően oldják meg. Már több helyen üzemel ilyen típusú fűtés, melyeket érdeklődés esetén meg lehet tekinteni. Elméletben az általuk tervezett rendszerre bármilyen más szolgáltató ráköthető. Ennek gyakorlati akadálya lehet a kémény és a helyhiány. Ennek kiküszöbölésére a téglakéményt is inox kéménybéléssel kell bélelni. Bár a zöldhulladék is minden további nélkül felhasználható, de ebben az esetben nagyobb a kondenzvíz lecsapódás, ezért érdemes a zöldhulladék kiszárítására időt szánni, vagy megfelelő tároló helyet pluszban kialakítani.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint nem lesz gond az apríték beszerzésével, több lehetőségük is van ajánlatok bekérésére.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester összefoglalva az eddig elhangzottakat, úgy látja, hogy legrosszabb esetben, amennyiben a fűtőanyagot is vásárlás útján kell beszerezniük, legalább 30 %-os költségmegtakarítás érhető el.

 

Forgács István képviselő kérdése: Mennyi az iskola fűtési számlája?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Havonta meghaladja az 1 millió Ft-ot.

 

Forgács István képviselő: Az elhangzott tüzelőanyag szükséglet alapján ez azt jelenti, hogy az új rendszerrel 200.000 Ft-ban kerülne kb. az iskola kifűtése havonta. Véleménye szerint nagyon jelentős a különbség, nem lehet mindegy az önkormányzatnak, hogy megtakarítsa ezt a költséget.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy szükség esetén a napelemek rá tudnak-e segíteni a fűtési rendszerre?

 

Urbancsok Attila elmondja, ennek a megoldásnak nincs műszaki akadálya.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a pályázatban a biomassza és a hőszivattyús fűtési megoldás fér csak bele?

 

Szanyi Tamás elmondja, hogy a geotermikus, vagy a szélenergia felhasználása is szóba jöhetne, de ezeknek a megoldásoknak a kivitelezése 1 milliárd Ft feletti kiadást jelentenének. Önmagában egy geotermikus kút megfúrása 130 millió Ft-ba kerül és egy teljes rendszer kiépítéséhez 6 db kútra lenne legalább szükség.

 

Farkas Zoltán képviselő: A tervek és megoldási javaslatok alapjaiban elnyerték tetszését. Véleménye szerint környékünkön is meg lehet szerezni a fűtőanyagot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester azzal egészíti ki, hogy az önkormányzat alkalmazásában mindig vannak közmunkások, illetve az önkormányzat tulajdonában vannak olyan területek, ahol akár termelni is tudnának fűtőanyagot. Információi alapján 5 ha terület művelésétől már gazdaságos a termesztés.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy egy ilyen fűtési rendszerhez gazdaságos lenne-e a pelletgyártó gép beszerzése?

 

Urbancsok Attila fölöslegesnek tartja egy ilyen közbenső művelet beépítését, mivel a pelletgyártásnak is az az apríték az alapja, melyet a tervezett kazán közvetlenül eléget, ráadásul a fapellet gyártásnak komoly műszaki előírásai vannak, és ehhez a gyártáshoz ténylegesen ki kell szárítani a zöldhulladékot.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdése, hogy az új fűtési rendszer üzemeltetésének milyen szakember igénye van?

 

Urbancsok Attila elmondja, hogy a kazánok üzemeltetésének betanítása is része a telepítésnek. Kezdetben sztenderd beállítások szerint kezdik az üzemeltetést, majd a fűtési szezonban lehet az egyedi igények szerint beszabályozni a rendszert. Komoly szakértelmet nem igényel az üzemeltetés, hiszen még a hamu eltávolítása is szinte automatikusan történik. A kazán időnkénti felügyelete mellett a megbízott dolgozó párhuzamos munkavégzésre is képes. Következő tanévben a rendszer nem kerül kiépítésre a beruházási folyamat ettől hosszabb időt vesz igénybe. Bizonyos mértékig szén, illetve szalma tüzelőanyaghoz történő bekeverése is lehetséges.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a jelenlegi fűtés üzemeltetése is megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozó alkalmazásával történik.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a tornaterem kopolit üvege is kicserélésre kerül?

 

Urbancsok Attila: Igen, oda is az épület többi részéhez hasonlóan hőszigetelt üveg került tervezésre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a pályázatkészítőket ismertessék a pályázat, illetve a beruházás finanszírozási kérdéseit, mivel egy ilyen beruházás jelentős önerő biztosítását igényli. Az adott tervek esetén önkormányzatunknak több mint 44 millió Ft önerőt kell biztosítania.

 

Szanyi Tamás: Az önkormányzatnak több lehetősége is van az önerő biztosítására. Amennyiben adott pillanatban nem áll rendelkezésre a számláján, szabadon felhasználható pénzeszköz, lehetősége van az önrészre pályázni, illetve léteznek pl. olyan alapítványok, akiknek pont az a célja, hogy támogatásukkal elősegítsék az energiatakarékos megoldások, illetve környezetkímélő beruházások kialakítását. A feltett kérdésre elmondja, hogy pályázatíró cégük a pályázatba beépíthető projektmenedzselési költségeken túl nem kér pályázatírási díjat.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy azért a maximálisan elnyerhető összegre készült a pályázat, hogy minden szükséges beszerzés beleférjen?

 

Szanyi Tamás válaszában elmondja, hogy nem, sajnos ezek a tervek már így is egy „lebutított” változat, ez a szükséges műszaki tartalom, ekkora összegből valósítható meg.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat számára van-e más lehetőség a fűtéskorszerűsítésre abban az esetben, ha ez a benyújtott pályázat nem nyer?

 

Szanyi Tamás: Tudomása szerint augusztusban indul a KEOP-5.3-as pályázati lehetőség, mely nem fog előírni megújuló energiaforrás kötelező beépítését, legrosszabb esetben az önkormányzat a meglévő tervekkel ezen a pályázati kiíráson tud indulni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy ez egy komoly pályázat, nagy összegű támogatásra kívánnak pályázni, mindenképpen átgondolt, felelős döntést igényel az önkormányzat részéről.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy a megvalósítás során a műszaki tartalom rejthet-e buktatókat?

 

Urbancsok Attila: A tervek alaposan kerültek kidolgozásra, a kivitelezés során maximum olyan problémák merülhetnek fel, hogy a csővezeték nem a betervezett helyen, hanem pár cm-rel arrébb kerül elhelyezésre.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy a helyreállítás költsége is betervezésre került?

 

Urbancsok Attila elmondja, minden szükséges költség beépítésre került. A régi fűtési rendszerrel kapcsolatosan nem lesz szükség semmilyen helyreállítási munkára, mivel annyira elavult és használhatatlan az a rendszer, hogy ahhoz nem is nyúlnak.

 

Szanyi Tamás elmondja, hogy a pályázati eljárás, illetve nyerés esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatása, esetleges elhúzódása miatt a beruházás megkezdésére pénzeszközök tényleges biztosítására és kifizetésére leghamarabb 2012-es költségvetési évben kerül sor.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az elhangzott tájékoztatás alapján szavazásra teszi föl az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2011-4.9.0 pályázaton történő részvételt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

45/2011. (V. 12.) KT HATÁROZATA

Tárgy: épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2011-4.9.0 pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő és tulajdonát képező Hernádnémeti Általános Iskola épületén, annak gazdaságosabb üzemeltetése céljából megújuló energiaforrást is igénybe véve, épületenergetikai fejlesztési beruházást kíván megvalósítani. Az ingatlan és egyben a pályázat megvalósítási helyszíne: 3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. sz., mely ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban 991. hrsz. alatt van nyilvántartva.

 

A beruházás megvalósítása érdekében pályázni kíván épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2011-4.9.0 kiíráson.

 

A tervezett beruházás teljes beruházási, és elismerhető bekerülési költsége 294.117.501 Ft.

 

Az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2011-4.9.0 pályázaton a beruházás megvalósítása érdekében 249.999.875 Ft támogatást kíván igényelni.

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat a beruházás megvalósításához saját forrásból 44.117.626 Ft-ot biztosít. Vállalja, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására, kedvező döntés esetén a szerződések megkötésére.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a részvételt és 18:40 órakor bezárta az ülést.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                   Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                                     jegyző

 

 

 

 

 

 

Karajz Ottó György                                                                                                           Lipták Zoltán       

   hitelesítő                                                                                                                            hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde