Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. június 29.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-8/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

Igazoltan távol van: Balla Ferenc önkormányzati képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző

A község lakossága közül: 8 fő

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Répási János és Fukk Sándor József képviselőket.

N a p i r e n d :

1. Hernádnémetit érintő árvízhelyzetről tájékoztató
Előterjesztő: polgármester

2. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ mellékletei a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők)
Előterjesztő: polgármester

3. Egyéb indítványok, javaslatok


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.


1. Hernádnémetit érintő árvízhelyzetről tájékoztatás

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a megjelent érdeklődők részben választ fognak kapni kérdéseikre az árvízi helyzetről szóló tájékoztatatása során, ha még sem, akkor feltehetik kérdéseiket, és válaszolnak azokra képviselőtársaival együtt.

Ezt követően ismerteti a testületi ülés menetét.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy májusban a katasztrófavédelemtől értesítés érkezett, hogy a Hernádon rendkívüli árhullám levonulása várható. 2006-ban volt utoljára árvíz, az akkori védekezés után maradt megfelelő mennyiségű zsák és homok is. Az adatokból úgy tűnt, hogy Hernádnémetiben a gátak magassága megfelelő, kibírja az előre jelzett víz magasságát és mennyiségét is. Komoly problémát jelentett a Sele-völgyi árkon lezúduló csapadékvíz mennyisége, amelyet az áradás miatt a Hernád nem tudott befogadni, ezért a védekezést ide kellett kezdetben összpontosítani. Az Ékövizig szakemberei a zsilipre már előzőleg felszerelték a csappantyút, amelyet sajnos időközben elloptak. Később ismét pótolták a csappantyút, azonban a gátőr elmondása szerint nem sikerült rendeltetés szerint feltenni és ez problémát okozott, mert a Hernádból is jött be víz a belső területekre. Közhasznú munkásokkal elkezdték szivattyúzni a zsilipnél a vizet át a Hernádba. Ekkor kiderült, hogy a meglévő szivattyúk teljesítménye nem elegendő ilyen nagymennyiségű víz átpumpálásához. Ekkor megkereste az Éköviziget, hogy biztosítsanak a település részére egy nagyteljesítményű szivattyút, sajnos nem tudtak segíteni, mert minden szivattyújuk foglalt volt, ezért további szivattyúkat igyekezett az önkormányzat beszerezni vagy bérelni. Sajnos sem vásárolni, sem bérelni, sem igényelni nem lehetett elegendő szivattyút. Mivel az árvizi védekezés először a Hernád felső szakaszán indult meg, ezért nem kapott időben az önkormányzat nagyteljesítményű szivattyút az Ékövizigtől. Ekkor már a Sele-vögyi árok úgy megtelt vízzel a Vörösmarty és a Jókai utcában már a házak egy részét is elöntötte a víz. A vízügyesek azt javasolták, hogy homokzsákokból építsenek gátat az árok és a lakások közé. A gátépítést a terepviszonyok miatt nem lehetett megvalósítani, ezért a házakat homokzsákolták körbe, és elkezdték a vizet a Vörösmarty utcai lakásoktól szivattyúzni a Hernád irányába, miután sikerült helyreállítani mintegy 80 méteres szakaszon a Hernád felé vezető belvízelvezető árkot. A belvíznek azt a részét, amelyet nem sikerült az előbb említett módon elvezetni, azt a Sele-völgyi árokba szivattyúzták át. Természetesen a Vörösmarty és Jókai utcai lakosok is besegíttek a védekezésbe. Lassan helyre állt a rend. A 2010. májusi árvíznél magasabb volt a vízszint, mint a 2006-os árvíznél. Ekkor érkezett a katasztrófavédelemtől egy szakember, aki javasolta, hogy a szivattyú ne a Sele-völgyi árokból szívja a vizet, hanem a Vörösmarty utca végén a gát és a lakás közötti területről. Az állandó szivattyúzás következtében a gát ezen szakasza meggyengült, egyre több víz került a védendő területre, ezért a gátszakadást megelőzendő, a lakosság aktív segítségének igénybe vételével több száz homokzsákkal kellett a gátat megvédeni. Az iskola mögötti gátszakasznál (Dankó P. u.), ahol kb. 70 ha állt víz alatt, letelepítettek egy Pajtás szivattyút, ami kb. 3 nap alatt leszívta az ott lévő vízmennyiséget és a gát túloldalára juttatta. Ezzel párosult, hogy a Rákóczi utca és a Hernád közötti területen a szennyvízcsatorna nem tudta elnyelni a nagymennyiségű csapadékvizet. Ez leginkább a Posta utcánál jelentett problémát.

Az első árvíz után kezdett helyre állni a rend, és ekkor jött a Hernádon az elsőtől nagyobb árhullám. Ugyanaz a helyzet állt elő, mint az első árvíznél. Ugyanúgy nem kapott az önkormányzat szivattyúkat, mint az első árvíznél. Személyesen ment be az Ékövizighez szivattyúért, de az igazgató úr nem engedélyezte a szivattyú elhozatalát. Ismételten a Sele-völgyi árokhoz kellett csoportosítani kezdetben az erőket. Május 17.-től folyamatosan védekezik az önkormányzat a mai napig. Az emberek is éjjel-nappal kint voltak a gáton és segítettek. A gátőr tájékoztatása szerint a gát magasságát nem kellett emelni, mint utóbb kiderült ez nem így volt. Már a gát peremét érte a víz, amikor autókkal hordták fel a homokzsákokat. Nagyon kritikus volt a helyzet, nem volt elegendő homok és homokzsák sem. Homokot segítséggel Nyíregyháza térségéből lehetett beszerezni, homokzsákokat szintén csak segítséggel tudtak a faluba behozni. Katonai járműveket kapott a védekezési munkálatok segítéséhez a település először egyet, majd még kettőt. Ezekkel a járművekkel a Szellem-völgyi árokhoz és onnan tovább a vashíd felé is el lehetett szállítani a homokzsákokat, hogy a szükséges magassága meg legyen a gátnak. Közben a katasztrófavédelem értesítette, hogy a településen 2200 ember kitelepítését kell biztosítani a legrosszabb esetben, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt befogadóhelyekre. Sikerült azonban ezt a katasztrófát elkerülni a településnek. 70 embert kellett a Dankó P. és a Bartók B. utcából kitelepíteni. Megyaszó biztosította a befogadó helyet. Hernádnémeti lakossága a védekezés ideje alatt összefogott és több százan kinn voltak a gáton. A település kapott külső segítséget többek között a honvédségtől, a készenléti rendőrségtől, a tűzoltóságtól, a vám- és pénzügyőrségtől, a vízügyi igazgatóságtól. Vezényeltek át a vízügytől szakembereket Gyuláról, Pécsről és környékéről, Nyíregyházáról, akik a későbbiekben is tudtak iránymutatást adni. Nagyteljesítményű szivattyúkat kapott az önkormányzat távolabbi vízügyi igazgatóságoktól is. A tűzoltóságtól Gabóczi Tibor nevét említi, akitől nagyon sok segítséget kapott az önkormányzat, akivel együtt a teljes gátszakaszt végigjárták, hogy melyek azok a kritikus helyek, ahol meg kell erősíteni a gátat, szakmai hozzáértésével, a település iránti lojalitásával óriási segítséget jelentett a védelmi munkálatok megszervezésében. Az első időszakban a Sele-völgyi árokra kellett nagy figyelmet fordítani, a második időszakban pedig a gát Bőcs felé eső részét kellett emelni. A gát Bőcs felé eső részén először csak egy sor homokzsákot tudtak felrakni, majd utána megerősítették azt, szerencsére ez a gátszakasz is kibírta a terhelést. Időközben önkéntes segítők is jöttek a faluba és meg kellett nekik mutatni, hogy hol van a legnagyobb szükség a segítségükre. A segítőkből néhányat megemlít, így: a Hernádvölgye Mg. Tsz., Tiszalúc, Hernádkak, Bőcs, Kiskunfélegyháza, Kiskunsági Nemzeti Park, Tiszakarád, Tiszaladány. Az első segítség a budapesti Hegyvidéki Önkormányzattól érkezet Hernádnémetibe. Tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, permetezőket és csomagokat hoztak. A Smile Rádió szervezésében kapott az önkormányzat ásványvizet, tisztítószert, konzerveket, ruházat, bútorokat. Keszthely és környékéről két kamion segélyszállítmányt kapott a település. A segélyszállítmányok azóta is folyamatosan érkeznek, melyek nagy része már kiosztásra is került.

A belvízelvezetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a Hernád magas vízszintje, és a gátak átázása miatt a gátra nem lehetett telepíteni a nagyteljesítményű szivattyúkat a rázkódás miatt, ezért más megoldást kellett találni. Az iskola mögötti területre katonai PTSZ jármű húzta be pótkocsin a „Pajtás” szivattyút. A Sele-völgyi ároknál a zsilipen nem zárt jól a csappantyú, ezért visszaáramlott a Hernád vize, de búvárok segítségével sikerült megfogni a vizet. A Szellem-völgyi árok gátja átvágásra került a belvíz elvezetése céljából.

A második árvíz után 1 db Körös és 3 db Pajtás szivattyú szívta a belvizet a gát Hernád felőli oldalára, a település déli oldalán. Először a Bartók B. utcát vízmentesítették, így oda visszaköltözhettek a kitelepített lakosok. Ezt követően a Jókai M. és a Vörösmarty, majd az Ady E. utca vízmentesítése következett. E közben az iskola mögötti területről a Bajcsy Zs., a Móra F. és a Dankó P. utcákról is lement a víz. A Rákóczi F., és a Posta utcákon a szivattyúzást csak akkor lehetett elkezdeni, amikor annak a fizikai lehetősége megvalósult. A volt „erdész-ház”-nál az áteresz működik, ezért két szivattyú segítségével a Rákóczi utca kertjeiből a vizet ebbe az árokba át lehet szivattyúzni, és innen tovább a Hernád felé. A Posta utcai rész vízmentesítése már nagyobb problémát okoz, de a holnapi nap folyamán a Posta mögötti parkolóba is letelepítenek egy szivattyút, ezzel a Kossuth és Posta utcák közötti terület kerül vízmentesítésre. A József A. utcáról kiszivattyúzott vizet több 100 méteren keresztül, tömlők segítségével a Könyvtár előtti árokba vezették, ahol az szikkasztásra került. A belső területek és a szennyvízrendszer mentesítése érdekében szippantós autókat is igénybe vettek, ezekkel elszállítva a belvizet.

A Vis maior keretén belül az önkormányzat védekezési költségeit (üzemanyag, homok szállítás, stb.), valamint az önkormányzati ingatlanokban, utakban keletkezett károkat megtérítik. A lakosságnál történt károk felmérése már nem volt ilyen egyszerű, mert központilag nem érkeztek kárfelmérők. Az önkormányzatnak egyedül kellett egy nap alatt felmérni a lakosságnál történt károkat. Ha lesz is pénz a helyreállításra, véleménye szerint a Kormány azoknak fog segíteni, akiknek összedőlt a háza, a kisebb hibák kijavítására nem valószínű, hogy fog jutni a költségvetésből.

Az ÉKÖVIZIG igazgatójával személyes tárgyalást fog kezdeményezni az 5 km-es gátszakasz megemelése érdekében.
A Sele-völgyi árokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a gyakran előforduló esőzések következtében az árokban nagymennyiségű víz jön lefelé, ezért szükségesnek tartja nagyteljesítményű szivattyú beszerzését, hogy ne öntse el a víz ezeket a településrészeket. Mind a két árvíz idején, ha időben megkapta volna az önkormányzat a szivattyúkat akkor nem történt volna ilyen nagy baj.

A Szellem-völgyi ároknál tovább folytatják az árok gátjának megerősítését, ezáltal könnyebben megközelíthető lesz a Hernád gátja. A lakosság részéről kikerülő építési törmeléket ismét oda lehetne szállítani, kb. 200 méteren hiányzik még az út megerősítése.

Az önkormányzat az elmúlt év során próbált pályázni a belvíz elvezetési terv, illetve a belvízvédelmi rendszer kiépítésére. A pályázat benyújtását gátolta, hogy az illetékes vízügyi igazgatóságtól nem kapták meg a megfelelő igazolást.
A szennyvízelvezetés miatt a Borsodvizzel fog tárgyalást kezdeményezni, kérni fogja, hogy azokon a területeket, ahol 1-1,5 méteres víz várható, az ott lévő aknákat zárják.
A vízzel borított területek vízmentesítését követően az árkok helyreállítását rögtön megkezdi az önkormányzat.

Répási János képviselő kérdezi, hogy minden lakosnál fel lett-e mérve a belvízkár, kaptak-e már kárenyhítést az érintettek?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy akinek van biztosítása az valószínű, hogy a biztosítótól vagy megkapta, vagy ezután fogja megkapni az összeget. A Vis maior alapból a károk helyreállítására még senki sem kapott pénzt.

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a polgármester a Borsodvízzel folytasson tárgyalást annak érdekében, hogy a település azon részein, ahol 1-1,5 hónapig nem üzemelt a rendszert, számlát se kapjanak a lakosok.

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy ezt már kezdeményezte a szolgáltatónál, de még nem kapott visszajelzést.

Répási János képviselő javasolja, hogy a Gesztenyés körüli terület vízmentesítéséhez kérjen az önkormányzat segítséget a katasztrófavédelemtől.

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint árvíz nélkül is kell az önkormányzatnak számolnia a belvízzel. Átemelő árkok építését javasolja. A mostani belvizeknél lehet látni, hogy hova lehet ilyen árkokat építeni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Gesztenyésnél az a probléma, hogy a terület messze van a Hernádtól és nincs hová szivattyúzni a vizet. Véleménye szerint a vízelvezető árkok eredeti állapotba történő visszaállítása jelenti a végleges megoldást, akkor el lehet vezetni a belvizet.


Fukk Sándor József képviselő javasolja, hogy a Bajcsy Zs. utca végére is építsenek egy feljárót a gátra, így védekezésnél a zsákokat nem kellene olyan messziről hordani. Megemlíti, hogy a Dózsa Gy. utcában a Nagy Pali-féle háznál is volt árok, azt is vissza kellene állítani eredeti állapotába. Elmondja továbbá, hogy a Fige-féle napló szerint 1832-ben esett ilyen nagymennyiségű csapadék.

Dr. Orosz Zsolt válaszában elmondja, mivel ezek az árkok meg voltak és térképen, ingatlan-nyilvántartásban szerepelnek, ezért szeretné az önkormányzat az eredeti állapotot visszaállítani.

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi képviselőtársait, hogy a jelenlévő lakosoknak megadják-e a szót.

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül
megadja a szót a jelenlévő lakosoknak.

Nyikesné elmondja, hogy senki nem volt náluk a kárfelmérés miatt, pedig a kertjében a fák vízben állnak, a veteményeskert is tönkre ment, azt is víz borítja, a békák ellepték az udvart. Egy élet munkája ment tönkre. Sehonnan sem kap segítséget.

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a Rákóczi F., Petőfi S., Dózsa Gy. közötti szakaszon most jutott el odáig az önkormányzat, hogy a holnapi nap folyamán el tudják kezdeni a szivattyúzást, hogy a belvizet le tudják szivattyúzni. Ha jobb lesz a helyzet, akkor valószínű, hogy a Posta utcát át fogják vágni, hogy le tudják vezetni a vizet. 12 éve polgármester, itt is született, ismeri a problémát, de csak akkor lehet elkezdeni a szivattyúzást, amikor az fizikailag megvalósítható. Türelmet kér a lakosoktól.

Szabó Lászlóné: 50 éve laknak a lakásban, most először fordult elő, hogy a szekrény be van penészedve. Elmondja, hogy nála sem járt senki az önkormányzattól, egyedül Répási Lajos alpolgármester volt náluk.

Orosz Józsefné kérdezi, hogy van-e valamilyen javaslat, tanács a helyzet megoldására?

Mezei Lászlóné véleménye szerint mindenki hibás, aki felszántotta és bevetette az árkokat. A Posta utcán, mivel ott volt áteresz, a különféle kábelek lefektetése után az eredeti állapot szerint kellett volna helyreállítani az utat, meghagyni az átereszt. Az építési munkálatok befejezése után, aki átvette áteresz nélkül az utat, az a hibás.

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy inkább a probléma megoldásával foglalkozzanak, mint a múltbéli felelős keresésével. Kéri, akinek előrevivő gondolata, elképzelése van, azt ossza meg a képviselő-testülettel.

Kertész István elmondja, hogy 1952-ben és 1963-ban is volt árvíz, de akkor a Zsóka István és az Oláh Sándor kertjében lévő árok elvezette a belvizet, ismét fel kellene vágni a kerteket és megcsinálni minél hamarabb az elvezető árkot. Sajnos most már a belvízbe szennyvíz is került.

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A probléma továbbra is meg van, egyelőre géppel nem lehet a víz miatt bemenni az árkokhoz, meg kell várni, amíg lemegy a víz. Önkormányzati árokként szerepelnek a területek, és a telektulajdonosok nem tilthatják meg, hogy visszaállítsák eredeti állapotukba a vízelvezető árkokat.

Orosz Józsefné elmondja, hogy hozzá sem ment senki a károk felmérése miatt, pedig az ő kertje is vízben áll és a pincéjéről sem készült fényképfelvétel, pedig abban is van víz. Addig fertőtleníteni sem tud, amíg nem megy le a víz.

Rácz Józsefné elmondja, hogy nála jártak a kárfelmérők, de csak a lakásban fényképezték le a leomlott házfalat. A pincéje külön van nem a lakás alatt, azzal nem foglalkoztak a kárfelmérők, nem készítettek róla felvételt, csakúgy, mint a kertjéről sem.

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület azon dolgozik, hogy megoldják a problémát, de jelen pillanatban annyit tudnak tenni, hogy megpróbálják a vizet levezetni. 160 éve nem esett ennyi eső a Kárpát medencében, mint most.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy eddig az volt a képviselő-testület elképzelése, hogy pályázat útján teszik rendbe a vízelvezető árkokat, de most már nem várják meg a pályázat kiírását, hanem a víz levezetése után hozzákezdenek a munkálatokhoz.

Szűcs Róbert képviselő: A lakosok felszántották az árkokat, azonban a víz megtalálja magának az utat. Mindenkinek a legnagyobb baj a sajátja, örüljenek azonban, hogy nem úgy jártak, mint a Zsolcán.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a belvíz miatt - az első árvíz óta - másfél hónapja éri a támadás, mintha konkrétan ő tehetne mindenről. Bárki, akinek valamilyen elképzelése van a helyzet megoldásra, az mondja el, és ha terep megfelelő lesz, akkor elkezdik visszaállítani a régi helyzetet. A Petőfi utcáról fogják kezdeni az árok ásását. Ehhez kéri a lakosság segítségét, hogy minél többen engedjék majd be a munkásokat ingatlanjaikra. Az átereszeket sajnos mindenütt eltüntették, azokat is vissza be kell építeni.


17.55 órakor dr. Orosz Zsolt polgármester szünetet rendelt el.
A lakosság részéről megjelent érdeklődők elhagyják az üléstermet.

18.00 órakor a képviselő-testület folytatja a tanácskozást.


Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ár- és belvizi védekezésben sokat segítettek képviselőtársai, név szerint: Répási Lajos, Répási János, Fésűs Nándor, Lipták Zoltán, Fukk Sándor József, Balla Ferenc, Szűcs Róbert. Volt aki feleségét és gyermekét is bevonta a védekezésbe. Mindenki talált magának feladatot. Karajz Ottó György, Gilányiné Nagy Orsolya és Gilányi Domonkos elég sok embert beszerveztek a védekezéshez is és a fertőtlenítéshez is.


2. SZMSZ elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselő megkapta.
Kérdés, észrevétel hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
73/2010. (VI. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: SZMSZ elfogadása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos anyag szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos


3. Egyebek

3.1. Sportegyesület támogatása

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új sportöltözőre valószínű, hogy már a jövő héten a tető is fel fog kerülni. Sajnos a munkálatokat visszavetette az ár- és belvízi védekezés. Ezt követően ismerteti a képviselő-testülettel Nagy László elnök levelét. Az elnök 300.000 Ft támogatás megítélését kéri a testülettől, a szükséges irat beszerzéséig. Jogszabály kötelezte az önkormányzatot a rendelet megalkotására, amely alapján támogatás ítélhető meg a civil szervezetek részére, így a Sportegyesület részére is. A támogatás kifizetését ő addig nem engedélyezi, amíg a szükséges iratokat be nem mutatja az elnök. A képviselő-testület a Sportegyesület belső ügyeibe nem szól bele, és nem is akar bele szólni. Úgy tűnik, hogy Elnök Úr inkább feszültséget kelt a játékosok körében. Ma is egy rendőrségi meghallgatásra kellett mennie. Feleslegesen veszi el a hivatali munkától az idejét. Véleménye szerint Elnök Úr nem tud együttműködni a képviselő-testülettel.

Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy a Sportegyesület tagjai járják a falut, és pénzt gyűjtenek az egyesületnek. A lakosoknak azt mondják, hogy a képviselő-testület megvonta tőlük a támogatást és ezért kell gyűjteniük az egyesületnek. Véleménye szerint „Koldulási akció” megy a faluban. A probléma megoldására javasolja egy új sportegyesület megalakítását.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az öltöző és az ott lévő közművek is az önkormányzaté. Az önkormányzat fizeti a közüzemi díjakat, jelenleg is folyamatosan. Az új öltöző elkészülte után is az önkormányzat fogja fizetni ezeket a díjakat.

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy mennyi közüzemi számlát fizet ki az önkormányzat egy év alatt?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy kb. 300.000 Ft lett kifizetve a számlák alapján 2010-ben. Véleménye szerint az elnök saját elképzeléseivel van elfoglalva.

Karajz Ottó György képviselő szerint teljesen mindegy, hogy ki az elnök a Sportegyesületet támogatni kell.

Lipták Zoltán képviselő szerint rendezetlen jogviszonyra hivatkozással a támogatást fel kell függeszteni.

Szűcs Róbert képviselő: A képviselő-testület akarja támogatni a sportegyesületet, neki pedig meg kell felelni az elvárásoknak.

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nagy László azt írta a levelében, hogy az önkormányzatnak kötelessége támogatni az egyesületet. Ez nem így van, mert nem kötelessége az önkormányzatnak támogatni az egyesületet, mivel az egy független, önálló szervezet. Próbálja az önkormányzat támogatni az egyesületet, mivel a sport támogatásával egyetért. A sport tágabb fogalom, a sportolás támogatása az önkormányzat részéről nem merül ki a foci támogatásában, fenntartják az iskolai sportpályát, medencét is.

Lipták Zoltán képviselő felteszi a kérdés, hogy kinek építi az önkormányzat a 10 millió Ft-os öltözőt, ha az megszűnik?

Dr. Orosz Zsolt: a sportlétesítményt a falunak, mint közösségnek hozzák létre, nem egy szervezetnek.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő: Jelen pillanatban is a közüzemi számlák kifizetésével támogatja az önkormányzat az egyesületet és ez így is marad addig amíg nem rendezik a jogviszonyukat.

Boros Lajosné dr. jegyző az elnök egyedi kérelmet nyújtott be arról dönthetnek, de az önkormányzati rendelet egy végrehajtási rendelet a közpénzek kifizetésének feltételeit a törvény meghatározza, azzal semmiképpen nem lehet ellentétes döntést hozni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Sportegyesület támogatási kérelmét.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
74/2010. (VI. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: Sportegyesület támogatási kérelme

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének határozott szándéka a Sportegyesület támogatása, de támogatás kifizetésére csak a 2007. évi törvényben, és a ÖR-ben meghatározott eljárási rendben kerülhet sor. A civil szervezet működési feltételeinek segítése érdekében az Önkormányzat a közüzemi szolgáltatások biztosításával, új öltöző építésével és a pálya fenntartásával járul hozzá.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint


3.2 Borsodvíz Zrt pályázata

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy korábban már volt szó a szennyvízelvezető rendszer bővítéséről, ehhez azonban pályázat benyújtása szükséges. Az előkészítő tárgyalásra július 7-én fog sor kerülni. Hernádnémeti csak akkor vesz részt a pályázaton, ha
- nem azok közül az önkormányzatok közül lesz a gesztor, akik Hernádnémeti Önkormányzatot beperelték,
- Hernádnémeti ellen indított pert vonják vissza, és
- a csatorna használati díjba emelést nem lehet beépíteni.

Ha ezek a feltételek megvalósulnak, akkor vesz részt a település a pályázaton.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hány százalékos emelést jelent ez a lakosságnak?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy erről nem kapott tájékoztatást, de a lakosságnak már a jelenlegi szennyvízdíj is magas.

Szűcs Róbert képviselő nem tartja jónak, amiért mindent a saját pénzéből kell megcsinálni az önkormányzatnak. A városi és fővárosi lakosok sokkal jobb helyzetben vannak. Tokajban pl. a mi szennyvízdíjunknak a harmadát fizetik a lakosok.

Karajz Ottó György képviselő szerint már most is javításra szorul a hálózat. A Borsodvíz azt javasolta, hogy emeljék fel a szennyvíz díjat és ők átvállalják a karbantartás költségeit.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szennyvíztelep a Borsodvíz tulajdonában van, míg a csatornahálózat az önkormányzatoké, így csak együttműködve lehet a fejlesztéseken gondolkodni. Korábban azt mondták az üzemeltetés kapcsán, hogy a telep minden rákötést elbír, most pedig úgy látszik, hogy kevés a kapacitása. A pályázat megvalósítása során sor kerülne a bűzhatás megszüntetésére, a telep bővítésére, szivattyúkiváltásra.

Nagy László képviselő úgy értesült, hogy a szivattyúk alkatrészeit rozsdamentesekre cserélik ki.

Répási Lajos képviselő szerint mivel garanciális igényt már nem lehet érvényesíteni, de szavatossági igényt még igen, ezért a mostani üzemeltetővel oldják meg, hogy a rendszer rendesen működjön.

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy közel 400 m3 szennyvizet vittek most el a rendszerből, és a szakember azt mondta, hogy az a legnagyobb baj, hogy az elzárógyűrűk hiányoznak a csövekből és ezért ömlik a talajvíz a rendszerbe.

Nagy László képviselő véleménye szerint a lakosságnak nincs arra pénze, hogy támogassa a rendszer bővítését.

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Borsodvíz Zrt. szennyvízelvezető rendszer bővítésére beadandó pályázaton történő részvételt.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
75/2010. (VI. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: Borsodvíz Zrt. pályázata

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Borsodvíz Zrt által benyújtani kívánt pályázatot a Hernádnémeti önkormányzat abban az esetben tudja támogatni, ha ennek kapcsán a településen az üzemeltetés zavartalanná válik, és a települést illetve lakosságát nem érik hátrányok. Felhatalmazza a polgármestert a Borsodvíz Zrt-vel folytatandó előzetes tárgyalásokon az Önkormányzat álláspontjának képviseletére.


Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

3.3 Dankó P. utcai közterület

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Dankó P. utcán volt a legnagyobb a belvíz. 4, engedély nélkül a közterületen felállított „építmény” összedőlt. Lakást erre a területre már nem lehet építeni. A Vis maiorban jelentette is ezt az önkormányzat. Felvetődött az is, hogy a Jókai, vagy a Bartók B. utcán építenék fel az új lakásokat, vagy vennének konténer lakást. Az egyik ajánlat szerint egy 14 m2-es konténerlakásnak 10.000 Ft+ÁFA/hó a bérleti díja. Ezeket a lakásokat egy betonplaccra kell elhelyezni. Egy másik ajánlat szerint egy 20 m2-es új konténer ára 3.09 euró, míg egy használt 650.000 Ft-ba kerül.

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy Lakatos Gyula Dankó P. utcai lakos azt mondta, hogy neki a fia garázsát kellene egy kicsit átalakítani és ő abban maradna inkább.

Répási Lajos képviselő kérdezi, hogy a jogszabály mit mond, kötelesek vagyunk lakást adni annak akinek összedőlt?

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem kötelező lakást adni. A bérleti díjat az önkormányzat fizetné, vásárlásnál pedig az önkormányzat egyösszegben kifizeti a vételárat, és a lakás az önkormányzat tulajdona marad.

Lipták Zoltán képviselő megemlíti, hogy hajókon leselejteznek áruszállító konténereket, amelyeket 500.000 Ft-ért meg lehet vásárolni és az is jó ideiglenes lakás céljára.

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy van egy pár üresen álló lakás is, támogassák kedvező hitelfelvétellel, hogy csinálják meg maguknak.

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy foglalkozzanak-e egyáltalán ezzel a kérdéssel. A Bajcsy Zs. utcában két lakás is van, amely árverés alatt áll, azt is meg lehetne venni a károsultaknak. A Jókai vagy Bartók utcán nem tud árverés alatt álló lakásokról.

Szűcs Róbert képviselő véleménye szerint ösztönözni kell őket, hogy oldják meg saját maguk, ott vannak a családok, akik segítsenek a károsultakon és csak ezután segítsen az önkormányzat.

Karajz Ottó György képviselő javasolja, érdeklődjék meg, hogy kedvezményesen építőanyagot lehet-e beszerezni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a károsult keressen lakást, vegyen fel hitelt. Ha adásvételi szerződést hoz, vagy banki kölcsönszerződést, akkor támogatja az önkormányzat. Majd utánanéznek, hogy hány üres lakás van, amit fel lehetne használni erre a célra. A közterületen mindenféleképpen meg kell akadályozni, hogy felépüljön a lakás. A döntés csak konkrét ügyben szülessen.


3.4 Tájékoztató

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
- sportszer vásárlása miatt 340.800 Ft-tal tartozik Végső Zoltán idejéből a Sportegyesület a vállalkozónak, aki elküldte a számlát az önkormányzatnak,
- a fogathajtás el fog maradni,
- a falunapi programot véleménye szerint minimális szinten kell megtartani,
- az I. Vis maiornál 3.193.862 Ft kiadása volt az önkormányzatnak, mely összeget üzemanyag és homok beszerzésére, valamint élelmezésre fordították,
- a II. Vis maiornál 13.657.000 Ft volt a kiadás. A mai napig érkeznek számlák. A szivattyúk beszerzését nem támogatja a Vis maior rendelet alapján az állam. A költség valószínű, hogy 15 millió Ft fölé fog emelkedni.
- Az ÁNTSZ által finanszírozott szúnyoggyérítés már megtörtént, a következő pedig június 30. és július 5. között lesz. Ha megtudjuk a permetezés pontos időpontját, akkor értesítjük a méhészeket, hogy be tudják zárni a méheket.


3.5 Gulyás Pálné kérelme


Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti Gulyás Pálné Rákóczi F. u. 4. sz. alatti lakos kérelmét. Kérelmező a képviselő-testület segítségét kéri, hogy a lakása mellett lévő vízelvezető árok ő felőli része is kerüljön kibetonozásra. A Tüzép felöli oldal ki van betonozva, így a víz az ő lakása alá szivárog.
Elmondja, hogy lehetőségeihez mérten az önkormányzat próbál segíteni kérelmezőnek.

Répási Lajos képviselő véleménye szerint ki kell tisztítani az árkot, meg kell mélyíteni.

Farkas Győző képviselő szerint a kérelmező fő problémája az, hogy a Kakuk Panzió a pincéjéből szivattyúzza a vizet az árokba és az az ő lakása felé irányul. Megoldás lenne az is, ha a Panzióból kiszivattyúzott víz az árokba lefelé irányulna.

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésen térjenek vissza a kérelemben foglaltakra.


3.6 Naplemente Népdalkör támogatása

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Népdalkör vezetője megkapta a szükséges nyomtatványt, be is nyújtotta a kérelmet, egy probléma volt, hogy nem csatolta be a szervezet működésének egyéb alapdokumentumát.

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a támogatás kifizetése előtt a Népdalkör nyújtsa be a hiányzó dokumentumot.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:


Hernádnémeti Önkormányzat
76/2010. (VI. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: Naplemente Népdalkör támogatása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör a Hernádnémeti Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. rendeletben elhatárolt 80.000,- Ft támogatás kifizethető a kedvezményezett részére, mivel támogatási kérelme megfelel az  ÖR ben meghatározottaknak.


Felelős:  Polgármester
Határidő: 2010. július 20.


3.7 Egyéb felvetések


Répási János képviselő elmondja, hogy a Táncsics M. utcában 2 telek gazos. A tulajdonosokat fel kellene szólítani.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy először az önkormányzati telkeket teszik rendbe, és utána szólítják fel a lakosokat.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az árvíz miatt tisztességtelennek tartotta volna a felszólítások kiküldését, de az elhanyagolt telkek felmérése, dokumentálása már az árvíz előtt megtörtént.


Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy a József A. utcában Tardosiné előtt frissen fel van töltve az árok sárga földdel. Fel kellene szólítani a tulajdonost, hogy állítsa vissza a területet az eredeti állapotába.

Répási Lajos képviselő tájékoztatja képviselőtársait, hogy amikor a legnagyobb bajban volt az önkormányzat, hogy 2200 lakos kitelepítéséről volt szó, akkor megbeszélte a két lelkésszel, ha ezen túl lesznek, akkor tartanak egy ökomenikus istentiszteletet.


Gilányiné Nagy Orsolya megköszöni a képviselőknek, az önkormányzatnak, aki támogatta kisfia műtétjét. Már levették a lábáról a gipszet. Az orvos véleménye szerint jól sikerült a műtét. A gyerek jól terheli a lábát. Az a cél, hogy rövid távon tudjon közlekedni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19.10 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.


Kmf.


Dr. Orosz Zsolt        Boros Lajosné dr.
  polgármester        jegyző


Répási János       Fukk Sándor József
    hitelesítő         hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok