Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. október 15.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-14/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott alakuló üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

                                 Boros Lajosné dr. jegyző

                                 Kertész István HVB elnöke

                                 Vadas József HVB tagja

                                 Földesi Gyula HVB tagja

 

 

Nagy László korelnök köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén az újra megválasztott polgármestert, és a hattagú testületet, valamint a megjelent lakosságot. Elmondja, hogy az Ötv. 30. §-a alapján mint korelnök vezeti a testületi ülést. Kéri, hogy énekeljék el együtt a Himnuszt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést a polgármester eskütétele és illetménye megállapításáig vezeti.

 

A jelenlévők együttesen eléneklik a Himnuszt.

 

 

Nagy László korelnök megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját és felkéri Kertészt István elnök urat tartsa meg tájékoztatóját az önkormányzati választásról.

 

Kertész István HVB elnöke köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy a 2010. október 3-án megtartott polgármester és önkormányzati képviselő választás érvényes és eredményes, lebonyolítása jogszerű volt. Köszönetet mond a választás előkészítő munkálataiban résztvevő önkormányzati dolgozóknak, és a három szavazókörben dolgozó szavazatszámláló bizottsági tagok pontos munkájáért.

 

Elmondja, hogy Hernádnémetiben 2737 választópolgár közül 1566-an éltek szavazási jogukkal. Ez a választásra jogosultak 57,22 %-a. Érvénytelen szavazatok aránya a polgármester választásnál 0,77 %, a képviselő választásnál 1,09 % volt.

 

Ezt követően ismerteti a polgármester választás eredményét:

 

Dr. Orosz Zsolt                    független jelölt                    729 szavazat

Karajz Ottó György                            független jelölt                    662 szavazat

Nagy László                                         független jelölt                    144 szavazat

Végső Zoltán                                       független jelölt                      18 szavazat

 

Hernádnémeti település polgármestere 2010-2014. években dr. Orosz Zsolt

 

Elmondja, hogy a képviselő-jelöltek száma 20 fő volt. Ezt követően ismerteti a képviselő választás eredményét:

 

Karajz Ottó György                            független jelölt                    790 szavazat

Farkas Zoltán                       Jobbik                                                   654       

Forgács István                    Jobbik                                                   621       

Dr. Orosz Zsolt                    független jelölt                    599       

Nagy László                                         független jelölt                    556       

Répási János                        független jelölt                    534       

Lipták Zoltán                                       független jelölt                    501       

 

 

A megválasztott képviselőknek a Helyi Választási Bizottság nevében erőt, egészséget és kitartást kíván az elkövetkezendő négy évben Hernádnémeti érdekében végzett értékteremtő munkájukhoz.

 

Elmondja, hogy most az eskütétel következik. Az ő előmondása alapján először a képviselők teszik le az esküt.

 

Képviselő-testület eskütétele:

A HVB elnökének előmondásával a megválasztott képviselők az alábbi esküt tették le: „Én ………………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; az önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Hernádnémeti település fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az esküttevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

 

A képviselő-testület előtt a HVB előmondásával a megválasztott polgármester az alábbi esküt teszi le:

 

„Én ………………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hernádnémeti település fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az esküttevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

 

 

Az eskütételt követően a képviselő-testület tagjai és a polgármester átveszik a megbízólevelüket a Helyi Választási Bizottságtól.

 

 

Nagy László korelnök kéri, hogy a megválasztott tisztségviselők állapítsák meg a képviselő-testület megalakulását 2010-2014. évi ciklusra.

 

Hernádnémeti Önkormányzat

112/2010. (X.15.) HATÁROZATA

Tárgy: képviselő-testület megalakulása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az újonnan megválasztott képviselők és a polgármester esküjének letételével és megbízóleveleik átvételével a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megalakult a 2010-2014. ciklusra az alábbi összetétellel:

 

Polgármester:                       dr. Orosz Zsolt

 

Képviselő-testület tagjai:   Farkas Zoltán

                                                               Forgács István

                                                               Karajz Ottó György

                                                               Lipták Zoltán

                                                               Nagy László

                                                               Répási János

 

 

 

Nagy László korelnök ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket. Javasolja, hogy mivel a TIOP-os pályázatok kapcsán kiírt közbeszerzési eljárásokról zárt ülésen kell dönteni, a 13. napirendi pont kerüljön utolsó helyre.

 

1.       Ünnepélyes megnyitó

Előadó: Nagy László korelnök

 

2.       Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

Előadó: Kertész István HVB Elnöke

 

3.       Eskütétel

·         Helyi önkormányzati képviselők

·         polgármester

Esküvevő: Kertész István HVB Elnöke

 

4.       Megbízólevelek átadása

Átadó: Kertész István HVB Elnöke

 

5.       Polgármesteri program ismertetése

Előadó: dr. Orosz Zsolt polgármester

 

6.       Polgármester illetményének megállapítása

Előadó: Nagy László korelnök

 

7.       Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

8.       Bizottságok megalakítása

Előterjesztő: polgármester

 

9.       Alpolgármester megválasztása

Előterjesztő: polgármester

 

10.    Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

 

11.    Képviselői tiszteletdíj meghatározása

Előterjesztő: polgármester

 

12.    2010-2014 Gazdasági Program

Előterjesztő: polgármester

 

13.    KEOP 1.2.0/B pályázaton történő részvételi szándékról döntés

Előterjesztő: polgármester

 

14.    Önkormányzati ingatlan bérbeadása

Előterjesztő: polgármester

 

15.    TIOP közbeszerzési ajánlatok elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

16.    Lakásfenntartási támogatás

Előterjesztő: polgármester

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül, tudomásul vette a módosított napirendi pontokra és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

5. Polgármesteri program ismertetése

 

Nagy László korelnök felkéri dr. Orosz Zsolt polgármestert, hogy ismertesse 2010-2014 évi programját.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy programja tulajdonképpen megegyezik a később tárgyalandó gazdasági programmal. 1998-ban történt megválasztása óta ő ezeknek a céloknak, feladatoknak a megvalósítását szorgalmazza.

Programjából kiemeli az alábbiakat:

-          Munkahelyteremtés: Ezzel már a korábbi években is foglalkozott a képviselő-testület. Úgy alakítottak ki munkahelyeket, hogy az önkormányzat költségvetését nem terhelte, mivel Munkaügyi Központ által támogatott vagy pályázati forrásból biztosított a bérek fedezete (pl: bölcsőde, HAK).

-          Református Egyházat támogatja a szeretetotthon megvalósításában, melyet már 2002-ben is szerettek volna megvalósítani. Sajnos akkor a pályázaton nem nyert az egyház. Ha lehetőség lesz rá ismét beadják a pályázatot.

Az egyház által visszaigényelt ingatlanok is új arculatot kapnának ezáltal, a helyi idősek elhelyezést nyernének, munkahelyek létesülnek.

-          A felújítási munkálatok alkalmával – az előző években általa kialakított gyakorlatnak megfelelően – helyi vállalkozók igénybevételét szorgalmazza.

-          Megváltozott munkaképességű lakosok foglalkoztatása érdekében tárgyalások folynak. A cél megvalósításához az önkormányzat ingatlant biztosítana.

-          Közcélú foglalkoztatás keretében tovább szeretnék folytatni a megkezdett munkálatokat.

-          Ebben az évben 182 munkavállalója van az önkormányzatnak. Ebből is látszik, hogy az önkormányzat a település legnagyobb foglalkoztatója.

-          Helyi munkaerő foglalkoztatása élénkíti a gazdaságot. Vállalkozók számára korábban kedvező áron adtak el telephelyül  szolgáló területet, mely gyakorlatot folytatva szeretné segíteni a vállalkozókat.

-          A szemétszállítási díj: Az anyagi terhek csökkentése érdekében a szerződést a szolgáltatóval az önkormányzat köti meg és a díj egy összegben kerül kifizetésre. A lakosság ezáltal a szolgáltatónak alacsonyabb díjat fizet, így terhei csökkennek.

-          Út- járdaépítés: A természeti katasztrófák miatt nagymértékben megsérültek az utak, ezért 20 millió Ft értékben – a vis maior keretében – pályázat került beadásra. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, az utakat fel lehet újítani. Továbbá a meglévő járdák is felújításra szorulnak, és új járdák építése is szükségessé vált. A vis maior keretében az utak helyreállítása 60 %-os mértékben támogatott, a 40 %-os önerőt az önkormányzatnak kell biztosítani.

-          Lakások: 2002-ben a Széchenyi-terv keretében 12 lakásos költségalapú bérlakás épült. Ezt szeretnék tovább folytatni, további lakásokat építeni, további pályázaton részt venni. Az a tapasztalata, hogy igény van a bérlakásokra. Vannak olyan területek a településen, amelyek alkalmasak bérlakás építésére. Tervezi továbbá telkek kedvezményes értékesítését, a fiatalok lakásépítésének és vásárlásának segítését, erre a célra létrehozott alap kialakításával.

-          A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ megalakulása óta jelenleg a következő ellátásokat nyújtja: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek napközbeni ellátása, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres segítségnyújtás, fejlesztő foglalkoztató és gyermekfelügyelet, családi napközik, csicsergő gyerekház, bölcsőde. Az intézmény sikeresen pályázott EU-s segélycsomagokra, mely élelmiszercsomagok kiosztásra kerültek az érintett családok részére.

-          A bölcsőde megalakulásával lehetővé vált, hogy az anyukák is munkát vállaljanak, és természetesen munkahelyek is létesültek a településen.

-          Oktatás-nevelés terén: Újabb pályázatokon történő részvétellel tovább kell erősíteni az oktatás színvonalát. Az Újcsanálossal kötött társulást célszerű továbbra is fenntartani. Az elmúlt években a környéken, a megyében, sőt országosan is egyedülálló feltételeket sikerült megteremteni az oktatásban (két tanítási nyelvű oktatás, művészeti oktatás, úszás oktatás stb.).

-          Egészségügy: A két háziorvosi körzet mellett kialakításra került a gyermekorvosi körzet és a védőnői szolgálat. A 2. sz. orvosi körzet felújítása hamarosan elkezdődik. Már a bölcsődében elkezdik az egészséges életmódra történő nevelést. A vízhez szoktatás már a bölcsődében megkezdődik mely óvodás korban folytatódik, az iskolában pedig mindenki megtanul úszni. Több alkalommal volt a településen ingyenes egészségügyi szűrőnap, mely megszervezését a jövőben is tervezi.

-          Településfejlesztés terén: A település a 2. világháborút követően elvesztette egységes arculatát, a jövőben beruházásokban törekedni kell arra, hogy egységes településkép alakuljon ki. Kívánatos lenne olyan ingatlant megvásárolni, mely a hagyományos építkezést képviseli, mely a hagyományőrzés funkcióját is betölthetné.

-          Eus pályázatok: Az iskola kompetencia alapú oktatás bevezetésére, eszközbeszerzésre pályázott, amit meg is nyert 121 millió Ft értékben, hazai forrásokból további 9 millió Ft-ot.  Digitális tábla, projektor és tanulói laptopok beszerzésére a közbeszerzés most folyik, melyről a testület ma dönt. A HAK 50 millió Ft-os pályázatot nyújtott be a „Cseperedő Gyerekház” folytatására. Az óvodában olyan program fog elindulni, melyen az országban összesen 35 óvoda vesz részt. A LEADER pályázat keretében a tanuszoda vizét napenergia fűtené. A lakosságnál lévő különféle ág és zöldhulladék feldolgozásra kerülne, ehhez egy traktor, pótkocsi, fűkasza, fűgyűjtő is beszerzésre kerül. Pályáztak továbbá képzőművészeti alkotótábor megvalósítására. A Vörösmarty utca végén lévő hulladéktelep szintén pályázat útján kerül rekultiválásra. Az IKSZT kialakítása a kastélyban elkezdődött, november végén fog befejeződni.

Az energiaköltség teszi ki a kiadások jelentős részét, ezért már a bölcsődében napkollektor állítja elő a melegvizet, a sportöltözőre szintén napkollektor került felszerelésre. Az IKSZT kialakítása során napkollektorok kerülnek a konyhára, pályáztunk az uszoda vizét napenergiával fűtő berendezésre is. Tárgyalások folynak alternatív energiák további hasznosítására.

-          Kultúra: Hernádnémetiben színvonalas kulturális élet alakult ki. Minden évben megrendezésre kerül a Falunapok, a Szüreti felvonulás, az Idősek estje.

-          Sport: A bölcsődében és az óvodában elkezdődik a sporttal való ismerkedése, és ez folytatódik az iskolában. Az óvodában tornaszoba áll a gyerekek rendelkezésére. Az iskolában van sportpálya, teniszpálya, zöldtanterem. Saját elképzelése, hogy a sportpálya egy műanyag borítást kapjon, ezáltal az izületek kevésbé kerülnek igénybevételre. Ennek megvalósítása szintén pályázat útján lehetséges. A Kormány programjában is szerepel a lovassport élénkítése, ennek hagyományai vannak a településen, így lehetőséget lát ennek szélesítésére, ezzel kapcsolatos vállalkozások létrejöttére, munkahelyek teremtésére.

-          Civil kapcsolatok: A református és a római katolikus egyházzal is jó a kapcsolata az önkormányzatnak. Mind a két temetőn utat építettek, a katolikus temető kapuja már elkészült, hamarosan a református temető bejáratához is kész lesz az új kapu. További tervei között szerepel a két egyházi temető körbekerítése és a szeretetotthon megépülésének támogatása. Támogatja továbbá a Berzékről érkezett görög parókus úr letelepedését is.

-          Kisebbség felzárkóztatása: A településen minden út pormentesítésre került, azonban a Hernádkakkal közös József A.-Jókai utca folytatása, amely Hernádkak közigazgatási területén található, még nem pormentes. Ezért Hernádkakkal közösen, pályázat útján valósulna meg az utca pormentesítése.

-          Természeti katasztrófa: A belvíz elvezetését meg kell oldani. Ezzel kapcsolatosan újabb pályázatok jelentek meg. Hernádnémeti védvonalán lévő gát az ÉKÖVIZIG tulajdona, ezért annak megerősítésére közösen kell pályázatot benyújtani.

-          KMB: Már korábban is tervezték, hogy a KMB irodát rendőrőrssé fejlesszék és továbbra is dolgoznak ennek a tervnek a megvalósításán.

-          Parkosítás történt a posta, a kastély, Gesztenyés, óvoda, iskola, orvosi rendelők, ravatalozó, hivatal, bérlakás, a bölcsőde, az ABC és a Takarékszövetkezet előtti területeken, amelyet folytatni kell.

-          Elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében az önkormányzat csatlakozott Miskolc kezdeményezéséhez, melynek eredménye még nem ismert.

-          Környezetvédelem: Az óvodában, iskolában ilyen jellegű oktatás folyik. Az iskola elnyerte az ÖKO iskola címet. A Vörösmarty M. utca végén lévő terület, a Pálinkafőző mögötti terület rekultiválásra került, önerőből pedig az Ady E., Jókai M. utcákban lévő illegális lerakókat számolták fel.

 

 

6. Polgármester illetményének megállapítása

 

Nagy László korelnök elmondja, hogy most a polgármester illetményét kell megállapítani a testületnek. A törvény szerint a polgármester illetménye településünkön 425.150 Ft és 483.125 Ft között kerülhet megállapításra. Költségátalányát maximum 30 %-ban állapíthatja meg a testület.

A polgármester illetményét 450.000 Ft-ban, a költségátalányát pedig 20 %-ban javasolja megállapítani, ugyanúgy, mint az előző ciklusban. Tájékoztatja a testületet, hogy a polgármester előzetes jelzése alapján nem vesz részt a szavazásban.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

113/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: polgármester illetményének és költségátalányának meghatározása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét 450.000, azaz Négyszázötvenezer Forintban, költségátalányát mindenkori illetménye 20 %-ában határozza meg.

 

Felkéri a jegyzőt a döntés Magyar Államkincstárral történő közlésére.

 

Felelős:  Jegyző

Határidő:               folyamatos

 

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Nagy László képviselőtársa korelnökként való közreműködését és a testületi ülés vezetését átveszi.

 

 

7. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy képviselőtársai az SZMSZ módosítására tett javaslatot határidőben, írásban megkapták, ezért csak néhány lényeges elemét említi a módosításnak. A 2010. évi L. Törvény alapján a korábban 11 fős testület a 2010. október 3-ai választásokat követően 6 főre csökkent, mely változást az SZMSZ-en is át kell vezetni. Javasolja, hogy az SZMSZ-ben kerüljön pontosításra a testületi ülés ideje „a hónap utolsó keddje” helyébe „adott hónap utolsó keddje” lépjen, a kezdés időpontja pedig 16.30 óra legyen. Az SZMSZ-be kerüljenek be a szavazategyenlőség esetére vonatkozó szabályok.

A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző aláírása mellett 2 testület tag is hitelesítette a gyakorlatban. Ez nem szerepelt az SZMSZ-ben, ezért most ezt is javasolja beépíteni. A civil szervezetek esetében a Sportegyesült és a Népdalkör mellett bekerül a Hermádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület is.

Két bizottságot kötelező alakítani a testületnek. Az egyik a Pénzügyi Bizottság, a másik pedig a Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság. Utóbbit azért kell alakítani, mert a képviselőknek az alakuló ülést követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük, és minden év január 31-ig. A vagyonnyilatkozattal és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat az említett bizottság látja el.

 

Kéri képviselőtársait, hogy tegyék meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy a 2. §. kerüljön úgy javításra, hogy a testületi ülés napjaként minden hónap utolsó keddje szerepeljen, mivel nem javasol szünetet a rendes ülésekben. Továbbá a 3. §-ban az ülés kezdési ideje 16.30 óráról 17.00 órára módosuljon, mivel az órarendje miatt ez a kezdő időpont kedvezőbb lenne számára.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a 16. §-ban javasolt módosításban 12 fő szerepel, míg korábban 11 fő volt? Miért emelkedett a létszám?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az építésügyi hatóság megtartása miatt még a korábbi testületben megszavazták a létszámbővítést, amely eddig az önkormányzat SZMSZ-ében nem került átvezetésre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a módosító indítványok közül szavazásra bocsátja, hogy a 14/2002. (XI. 27.) ör. 7. §. (2) bek. „napja: minden hónap utolsó kedd” szövegrész változatlanul maradjon.

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

114/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 14/2002. (XI. 27.) ör. 7. §. (2) bekezdés „napja: minden hónap utolsó kedd” szövegrész változatlanul maradjon.

A 14/2002. (XI. 27.) ör. 7. §. (3) bekezdés hatályát veszti.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a módosító indítványok közül szavazásra bocsátja, hogy a 14/2002. (XI. 27.) ör. 7. §. (2) bek. „kezdő időpontja: 16:00 óra” szövegrész helyébe a következő szövegrész lépjen: „ kezdő időpontja: 17:00 óra”.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

115/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 14/2002. (XI. 27.) ör. 7. §. (2) bek. „kezdő időpontja: 16:00 óra” szövegrész helyébe a következő szövegrész lépjen: „ kezdő időpontja: 17:00 óra”.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításait.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2010. (X. 15.) rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2002.(XI.27.) sz. rendelet módosításáról.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV.) 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.§  A 14/2002. (XI.27.) ÖR 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A képviselő-testület választott tagjainak száma: 6 fő”

 

 

2.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 7.§ (2) bekezdése

  • „napja: minden hónap utolsó kedd„ szövegrész változatlanul marad.

 

 

3.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 7.§ (2) bekezdése

  • „kezdő időpontja: 16:00 óra„ szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
  • „kezdő időpontja: 17:00 óra”

 

4.§ A 14/2002. (XI.27.) ÖR 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ (2) A képviselő-testületet a polgármester távollétében az alpolgármester, annak akadályoztatása esetén a jogi-, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság elnöke jogosult összehívni.”

 

5.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 15.§-a a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„15.§ (5) Szavazategyenlőség áll fenn akkor, ha

a)     nyílt szavazásnál az igen és nem szavazatok száma megegyezik;

b)    titkos szavazásnál a javaslat mellett és ellene leadott szavazatok száma megegyezik.

(6) Nyílt és titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást a kérdés eldöntéséig meg kell ismételni; a képviselő-testület döntése szerint;

- szükség szerinti a folyó testületi ülésen, vagy

- a következő ülésén újból határozhat.”

 

6.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 16.§-a a következő bekezdéssel egészül ki:

„16.§ (11) A képviselő-testület az ülésen jelenlévő két tagja aláírásával hitelesíti a szerkesztett jegyzőkönyvet. A hitelesítők személyére az ülés megkezdésekor a polgármester tesz javaslatot.”

 

7.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 17.§-a a következő bekezdésekkel egészül ki:

„17.§ (5) A képviselő főbb jogai:

a) Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében.

b) A képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, illetőleg közreműködést.

17.§ (6) A képviselő főbb kötelességei:

a) Köteles olyan magatartás tanúsítására, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választó bizalmára.

b) Felkérés alapján részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében.

c) A tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot köteles megőrizni. E kötelessége a megbízatásának lejárta után is fennáll.

d) Köteles bejelenteni személyes érintettségét.

e) Megbízólevelének átvételétől, majd azt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, amelyhez köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is csatolni.

 

 

8.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 1.sz. melléklet „Intézmények” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Intézmények: Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészet Oktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

I.-II. sz. háziorvosi körzet

I.-II. sz. védőnői körzet

Gyermekorvosi körzet, fogászat”

 

9.§   A 14/2002. (XI.27.) ÖR 1.sz. melléklet „Kulturális, sport szervezetek” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Civil szervezetek, magánszemélyek önszerveződő csoportjai:

Hernádnémeti SE

Naplemente Népdalkör

Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület”

 

10.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 1.sz. melléklet az alábbi szövegrésszel egészül ki:

            „Az önkormányzat honlapja: www.hernadnemeti.hu

            Elektronikus levélcíme:  pmh.hernadnemeti@hernadktv.hu

 

11.§    A 14/2002. (XI.27.) ÖR 2. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. sz. melléklet

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testületének tagjai:

 

Dr. Orosz Zsolt                                       polgármester

Farkas Zoltán                                                          képviselő

Forgács István                                                       képviselő

Karajz Ottó György                                képviselő

Lipták Zoltán                                                          képviselő

Nagy László                                                            képviselő

Répási János                                                           képviselő”

 

12.§   A 14/2002. (XI.27.) ÖR 3. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. sz. melléklet

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete bizottságai, és annak tagjai, külső szakértői:

 

 

1.       Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

 

Elnöke:

Tagjai:

 

 

Külsős tag:                       (későbbi napirendi pont szerint megválasztott személyek)

 

    Feladata:

a. Véleményezi a szervezeti, működési szabályzat tervezetét, folyamatosan vizsgálja hatályosulását, ciklusonként legalább egyszer felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes rendelkezéseket vita esetén.

b. Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét. Javaslatot tesz az önkormányzati rendelet módosítására, hatályon kívül helyezésére.

c. Titkos szavazás esetén ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatát. Ellátja a képviselőtestület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

d. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására.

e. Ellátja a képviselők, bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, előterjesztést tesz a képviselő-testületnek.

f. Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, önkormányzati ügyekben jogi véleményt nyilvánít.

 

2.       Pénzügyi Bizottság

 

Elnöke:

Tagjai:

Külsős tag:                       (későbbi napirendi pont szerint megválasztott személyek)

 

    Feladata:

 

 

a. Véleményezi:

·         az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány felosztásának tervezetét;

·         a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait;

·         az intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását;

·         az önkormányzat pénzalapjához a bevételi források körével, a részesedés mértékével kapcsolatos előterjesztéseket;

·         az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységeket;

·         a költségvetést érintő beszámolókat;

b. Javaslatot tesz hitel felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.

c. Közreműködik a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt elősegítő és szükséges intézkedések megtételére.

d. Vizsgálja a foglalkoztatási gondok enyhítését elősegítő módozatokat, megoldási javaslatot tesz.

 

13.§  A 14/2002. (XI.27.) ÖR 5. sz. melléklet I. rész 3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

            „3) A hivatal megnevezése: Hernádnémeti Község Polgármesteri Hivatala”

 

14.§  A 14/2002. (XI.27.) ÖR 5. sz. melléklet I. rész 5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

            „5) A hivatal létszámát a mindenkori költségvetési rendelet határozza meg, és a szervezeti tagozódást a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e tartalmazza.”

 

15.§  A 14/2002. (XI.27.) ÖR 5. sz. melléklet III. rész helyébe a következő rendelkezés lép:

            „III. A hivatal szervezeti felépítése

                A hivatal a feladatait az alábbi szervezeti tagozódásban látja el. 

- jegyző                                                 1 fő

- gazdálkodási ügyintéző                   3 fő

- igazgatási ügyintéző                        4 fő

- adóügyi ügyintéző                                           1 fő

- szociális ügyintéző                           1 fő

- építéshatósági ügyintéző                               2 fő

 

A Hivatal engedélyezett létszáma 12 fő.

A feladatellátás szintje az ügyintéző, a hivatal további munkaszervezetekre nem tagozódik.

 

16.§ (1) Hatályát veszti

a 14/2002. (XI.27.) ÖR 6.§ (1) bekezdés d) pontja;

a 14/2002. (XI.27.) ÖR 5. sz. melléklet II. rész 5) b)pontja.

a 14/2002. (XI. 27.) Ör. 7. §. (3) bekezdés

 

(2) A rendelet 2010. október 15.-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

Dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                            Boros Lajosné dr. sk.

   polgármester                                                                                                                   jegyző

 

 

 

8. Bizottságok megalakítása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a Pénzügyi Bizottság elnökének Nagy László képviselőt, tagjának Farkas Zoltán képviselőt, külsős tagjának pedig Asztalos Valériát javasolja, aki több éve részt vesz a Pénzügyi Bizottság munkájában.

 

Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság tagjaira tett javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

116/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi Bizottság

                               Elnökének:                              Nagy Lászlót

                               Tagjának:                                Farkas Zoltánt

                               Külsős tagjának:    Asztalos Valériát

megválasztja.

 

A megválasztott bizottsági tagok neveit az SZMSZ 3. mellékletében elrendeli feltüntetni.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az alábbiak szerint tesz javaslatot a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak személyére:

Elnök: Lipták Zoltán, tag: Répási János, külsős tag: dr. Farkas Ildikó.

 

Nagy László képviselő javasolja, hogy Karajz Ottó György képviselőtársa is legyen tagja a bizottságnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítványt.

 

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

117/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság személyi összetételére vonatkozó indítványt.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjaira tett javaslatot.

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

118/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak megválasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

                Elnökének                             Lipták Zoltánt

                Tagjának                               Répási Jánost

                Tagjának                               Karajz Ottó Györgyöt

                Külsős tagjának   dr. Farkas Ildikót

megválasztja.

 

A megválasztott bizottsági tagok neveit az SZMSZ 3. mellékletében elrendeli feltüntetni.

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               azonnali

 

Ezt követően a polgármester előmondásával a bizottságok nem képviselő tagjai leteszik az esküt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy képviselőtársai jelezték az alakuló ülést megelőző egyeztetések során, hogy alakuljon szociális és kulturális bizottság is. A szociális bizottság alakításával kapcsolatosan elmondja, hogy a képviselő-testületnek nincs mozgástere, ezért nem tartja indokoltnak a bizottság megalakítását. A szociális ügyek túlnyomó részében a jegyző jár el. Az átmeneti segély kérelmek elbírálása és a lakásfenntartási támogatás megállapítása maradt a testület hatáskörében.

 

Karajz Ottó György képviselő a Szociális Bizottság elnökének Farkas Zoltán képviselőt, tagjainak Forgács István és Répási János képviselőket külsős tagjának pedig Tar Lászlónét javasolja.

 

Nagy László képviselő javasolja a kulturális és oktatási bizottság megalakítását. A munkához mindegyik képviselőre szükség van, de véleménye szerint kell egy vezető aki összefogja, koordinálja a munkát.

A Kulturális és Oktatási Bizottság elnökének Forgács István képviselőt, tagjainak Lipták Zoltán képviselőt és saját magát, külsős tagjának pedig Fukk Sándor Józsefet javasolja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri, hogy előterjesztés hiányában a soron következő ülésen kerüljön sor a döntésre, addig az előterjesztők a jogszabályalkotásról szóló rendelet alapján nyújtsák be határidőben az előterjesztésüket. A következő testületi ülés időpontja november 23. lesz. A testületi ülés időpontjának előrehozását a Bursa Hungarica pályázatok elbírálási határideje indokolja.

 

 

9. Alpolgármester megválasztása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot, azonban ebben a kérdésben nem sikerült konszenzusra jutni, ezért javasolja a napirendi pont későbbi időpontra történő elhalasztását.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette az indítványt.

 

 

11. Képviselők tiszteletdíjának meghatározása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a képviselői tiszteletdíjak megállapítására a hatályban lévő ÖR alapján a tavalyi mértékben tesz javaslatot.

 

Nagy László képviselő azzal egészíti ki az indítványt, hogy nem kell módosítani a tiszteletdíjak mértékén, a képviselők többsége úgyis nemes célra fordítja a tiszteletdíját.

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a képviselői tiszteletdíjak mértékét, mely szerint bruttó 26.000 Ft/hó + 11.700 Ft/hó bizottsági munkában való részvételért kerül kifizetésre.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a tiszteletdíjat nem saját magukra fordítják. Eddig is akár a sport, vagy a kultúra területén felajánlották.

 

Répási János képviselő javasolja, hogy az első havi tiszteletdíjukat a vörös iszap kiömlése által sújtott Kolontár település megsegítésére ajánlják fel. A hallgatóság a hozzászólást megtapsolta.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester csatlakozik a kezdeményezéshez és tiszteletdíjából a képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összegben tesz felajánlást Kolontár község megsegítésére. Szavazásra bocsátja a képviselői tiszteletdíjak egy havi összegének Kolontár település javára történő felajánlását.

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

119/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: képviselői tiszteletdíjak meghatározása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem módosítja a 18/2006. (XI. 28.) rendeletét, hanem a képviselői tiszteletdíjak összege változatlan marad.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő:               folyamatos

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

120/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: képviselők egy havi tiszteletdíjának felajánlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy valamennyi önkormányzati képviselő és a polgármester egy havi képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összeget (26.000 Ft/hó/fő) felajánlanak a vörös iszap áradat által sújtott Kolontár település lakóinak megsegítésére.

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az összeg Kolontár község Polgármesteri Hivatalának számlájára történő átutalására.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő:               azonnali

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a testületi döntéstől függetlenül, saját hatáskörben, már 100.000 Ft-ot átutaltak a bajbajutottak megsegítésére, mivel kétszer ad, ki gyorsan ad.

 

12. 2010-2014 évi gazdasági program megtárgyalása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gazdasági program főbb célkitűzéseit saját programjának ismertetésekor már érintette. Az elhangzottakat azzal kívánja kiegészíteni, hogy Hernádnémeti kevés saját bevétellel rendelkezik, ezért nehezen lehet tervezni, így a programnak a lehetőségekhez kell igazodnia. Annak ellenére, hogy jelentős saját bevétellel nem rendelkeznek, a település vagyona 1998-tól 1,6 milliárd forinttal nőtt. A megyében 3 település van, akiknek az éves árbevételük 1 milliárd Ft. Ilyen az egyik szomszédos településünk is. A gazdasági program a pályázati lehetőségek függvényében változhat.

Dr. Orosz Zsolt polgármester várja képviselőtársai kérdéseit, észrevételeit.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Hernádnémetiben felelős gazdálkodás folyik. Ezt mutatja a szép iskola, óvoda és bölcsőde is. Ha továbbra is felelős gazdálkodás fog folyni a településen, akkor ugyanilyen szép eredményeket fog tudni felmutatni a testület, mint az előző évek során. A hallgatóság a hozzászólást megtapsolta.

 

Nagy László képviselő az egészségügy alfejezethez egy gondolatot fűz. Idős lakosok kérését tolmácsolja, hogy egy egyszerű vérvételt helyben is el tudjanak intézni „helyi laborban” és annak az eredményét is itt kapják meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, ha van rá lehetőség, akkor természetesen ennek nincs akadálya. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen térjenek erre vissza. Finanszírozást erre nem kap az önkormányzat, saját költségvetésből lehet megoldani.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2010-2014 évi gazdasági program elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

121/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: 2010-2014. évi gazdasági program elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Hernádnémeti önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programját a melléklet szerint.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

13. KEOP-1.2.0/B pályázat (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Borsodvíz Zrt. megkereste az önkormányzatokat, hogy KEOP-os pályázat keretében a nem egészen hibátlanul megépült szennyvízrendszert fel kellene újítani. A beruházás költsége 600 millió Ft, melyből 100 millió Ft egyéb költséget jelent, pl. tervezés, PR, projekt menedzsment. Nem tisztázott módon a Borsodvíz átvállalná az önrész biztosítását az önkormányzatoktól. Elsősorban a körömi szennyvíztelepet kell felújítani, mert az nem felel meg az uniós műszaki követelményeknek. Továbbá Gesztelynél Újharangod településrészen egy új rendszer kerülne kiépítésre, mely nem csatlakozna a fővezetékre. A beruházás keretében a településünkön csökkentenék a bűzhatást, vagy az meg is szűnne. Hernádnémetiben 20 millió Ft értékű beruházás valósulna meg, melyből 10 millió Ft csak az előkészület költsége. Úgy hallotta a Borsodvíz dolgozóitól, hogy Gesztely község polgármestere úgy gondolja, hogy ez vállalhatatlan, a képviselő-testületnek kötelezettséget kell vállalni a 90 %-os rákötésre. Ilyen feltételek mellett nem biztos, hogy vállalnák az új szakasz megépítését. Ráadásul a pályázatban szereplő megszövegezés szerint nem lehet támogatást igénybe venni az új beruházással érintett díjakra. Ha a telepre is ki kell terjeszteni az előírást, akkor nem fog részt venni egyik önkormányzat sem a beruházásban, mivel ez egyértelmű díjemelkedéssel járna, holott településeinken a környékhez viszonyítva így is magas a szennyvízszolgáltatás díja. Az egyik probléma az, hogy az uniós normatívák szerint amortizációs költséget kell képezni, mely díjemelkedést fog eredményezni. Az önkormányzatoknak társulási megállapodást kell kötni egyetemleges kötelezettségvállalással. Gesztelyt nem tudja, hogy részt kíván-e venni a beruházásban. Így Hernádnémeti kivételével mind a 8 település részt kíván venni a beruházásban. Gesztornak Hernádkak község polgármesterét választották. A pályázat beadási határideje két hónappal kitolódik. Ezért javasolja, hogy most ne döntsenek, gyűjtsenek be további információkat és a következő testületi ülésen ismét tárgyaljanak a pályázaton történő részvételről.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy társulást szeretnének létrehozni. A többi település adósságot halmozott fel. Belekényszerítik a településeket az egyetemleges felelősségvállalásba, melyet erkölcstelennek tart. Eddig sem tudtak együttműködni a többi önkormányzattal. Véleménye szerint ismét aggályos lenne ez a társulási együttműködés. Hernádnémeti önkormányzatában meg van az együttműködési készség, nem rajtuk múlott, hogy az érintett települések között nincs összetartás.

 

14.1. Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselők és a lakosság is a Szent István napi ünnepségen már találkoztak az új parókus úrral. A székhelyük Berzéken van, de az épület nincs olyan állapotban, hogy az beköltözhető legyen. Hernádnémeti nagyon megtetszett a parókus úrnak, ezért feleségével szeretnének Hernádnémetiben letelepedni. Az elhelyezésükre a Kossuth utcai szárnyban van lehetőség a polgármesteri hivatallal szomszédos épületben. Az épület üresen áll, jelenleg kihasználatlan. Itt volt a Helynök Úr is, aki megtekintette az épületet és alkalmasnak találta. Az önkormányzat lakásrendelete alapján bérleti díjat fizetnének.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38/b. sz. alatt lévő épület bérbeadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

122/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: épület bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő testülete a 16/2006 (XI.28.) sz. ÖR rendelkezéseinek megfelelően határozatlan időre bérbe adja a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38/B. sz. alatt található ingatlant  Boronkai József részére.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

14.2. Elővásárlási jog gyakorlása

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Mezőkövesdi Városi Bíróság végzése alapján árverésre kerül a Hernádnémeti, Jókai M. u. 49. sz. alatti ingatlan ½-ed része. Kikiáltási ár: 150.000 Ft. Az ingatlan területe összesen 1860 m2. A terület üresen áll, nincs rajta lakás.

 

Répási János képviselő véleménye szerint is élni kell az elővásárlási joggal, kötelezettséget nem jelent.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, mivel nem nagy összegről van szó, és ezzel egy fél ingatlanhoz jut az önkormányzat, éljen a képviselő-testület elővásárlási jogával.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Hernádnémeti, Jókai M. u. 49. sz. alatti ingatlan tekintetében az elővásárlási jog gyakorlását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

123/2010. (X. 15.) HATÁROZATA

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti 61. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Hernádnémeti, Jókai M. u. 49. sz. alatt található ingatlan árverésén az önkormányzat élni kíván elővásárlási jogával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján képviselje az önkormányzatot az árverésen.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

Egyéb napirendi pont hiányában Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte, hogy az érdeklődők jelenlétükkel megtisztelték a képviselő-testület alakuló ülését, és a további napirendi pontok fontosságára tekintettel 19.00 órakor zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

Kmf.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt                                                                                                                  Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                                                     jegyző

 

 

 

Farkas Zoltán                                                                                                                     Forgács István

  hitelesítő                                                                                                                                               hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde