Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. március 31.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-4/2009.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 31-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol van: Karajz Ottó György önkormányzati képviselő

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Onda Tamás Raiffeinsen Bank vezető önkormányzati tanácsadó

dr. Farkas Ildikó

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Répási Lajos és Balla Ferenc képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        Gazdasági környezet hatásainak ismertetése

Előterjesztő: Onda Tamás

 

2.        Költségvetési rendelet módosítása (2008. évi)

Előterjesztő: polgármester

 

3.        Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

4.        Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

5.        Pályázatok ismertetése

Előterjesztő: polgármester

 

6.        Lakásfenntartási támogatások

Előterjesztő: jegyző

 

7.        Egyebek

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

  1. Gazdasági környezet hatásainak ismertetése

 

dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót a meghívott vendégnek.

 

Onda Tamás köszönti a képviselő-testületet és elmondja, hogy azokat a főbb irányokat szeretné ismertetni, melyek hatással lehetnek a bank és az önkormányzat együttműködése során. A világon végig söprő pénzügyi válság Magyarországot érintette a legérzékenyebben, mivel az országban kicsi a betétállomány mértéke, ezért a gazdaság működtetéséhez szükséges tőkét külső piacokról kell biztosítani. A válság miatt kialakult helyzetet tovább rontja a pénzügyi politikai bizonytalanság, így drágultak a külső források. Egy adott ország nem fizetés esetére szóló kockázati tényezőjét az un. CDS felár mutatja. Összehasonlításképpen elmondja néhány ország CDS besorolását. Pl: Magyarország esetében 600 pont, Németország 95 pont, Szlovákia 244 pont, Ukrajna 4085 pont a CDS felár értéke. A magyarországi ügyfelek helyzetét az jellemzi, hogy betéteik Ft-ban vannak, míg általában az eladósodás devizában történik. Ennek forrását az anyabankoktól, illetve az MNB-én keresztül tudják biztosítani. A devizaügyleteket tovább drágítja, hogy a CHF nagyon megdrágult, ezért szinte eltűnt a piacról. Ennek következménye

  1. az árfolyammozgás
  2. a transzferár mozgás. A transzferár mozgást az idézte elő, hogy a CHF a továbbiakban már nem biztosítható a kötvény kibocsátásakori áron. Ennek a felára jelenleg 2 %. A partner számára nem jelent igazi terhet, mivel a másik oldalon a CHF jegybanki alapkamata 0,5 % alá csökkent, és az előrejelzések szerint további alapkamat csökkenés várható, így a kamatteher kedvező lehet az önkormányzat számára.

 

Az árfolyammozgással kapcsolatban elmondja, ez a teher érinti igazán az önkormányzatot. Az árfolyamveszteség akkor mutatkozik tényleges veszteségként, amikor a tőketartozás kerül fizetésre. Az e havi törlesztésnél a tőkének még kis része volt érintve, így az önkormányzat árfolyamvesztesége még nem jelentős. A jelenlévők mindannyian tisztában vannak vele, hogy a fennállt fizetési kötelezettség miatt a kötvényt ki kellett bocsátani. Mi történt volna, ha Ft-ban kerül sor a kötvénykibocsátásra? Akkor most gyenge Ft-tal és erős kamattal kellene számolni, holott most a CHF kamatterhek sokkal kedvezőbbek. Ft-ban a márciusi törlesztőrészletnek a kamatterhe több mint a duplája lett volna. A transzferár mozgás hatása az óvadéki betétre az, hogy az óvadéki betét kamata egyre magasabb, így a kölcsön kamatának egyre nagyobb részét kitermeli. Vannak olyan önkormányzatok akik nem léptek időben és később már nem tudtak kötvényt kibocsátani hiába lett volna kedvezőbb az árfolyam-elmozdulás, mert CHF-et már nem tudott a piac biztosítani. Az euróban történő kibocsátás sem lett volna kedvezőbb, mivel az euró felár magasabb a CHF felárnál.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy az első törlesztőrészlet vonatkozásában mennyi volt a tervezett összeg és mennyi a tényleges törlesztés összege?

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó 79.000 CHF alapulvételével megközelítőleg 13 millió Ft volt betervezve és ténylegesen 15 millió Ft-ot törlesztettünk.

 

Onda Tamás: A kereskedelmi bankoknak nagy a svájci frank kitettsége, hiába csökken a svájci frank alapkamata, a piacon olyan nagy az igény az ügyletkötésre, hogy a kereslet is emeli a svájci frank árát. Remélhetőleg az idő előrehaladtával javul a struktúra az árfolyamerősödés bekövetkeztekor lesz érdemes csak elgondolkodni a tőke előtörlesztésén. A 2 %-os transzferfelár 1 évre vonatkozik, ez évente felülvizsgálatra kerül, lehet hogy 2 év múlva már ez a kiadás sem jelentkezik. Az előrejelzések szerint 2-3 nehéz év áll előttünk. Pozitív változást a recessziót csökkentő intézkedések megtétele, illetve az euró zónához történő csatlakozással kapcsolatos konkrétumok hozhatnak. Rövidtávon a svájci frank–euró keresztárfolyam javulása hozhat pozitív változásokat. Devizanemváltáson az önkormányzatnak csak abban az esetben érdemes elgondolkodni, ha a CHF költségei kedvezőtlenül alakulnak.

 

Lipták Zoltán képviselő azzal összegzi az elhangzottakat, hogy a tavalyi kötvénykibocsátásról szóló önkormányzati döntés, bár egy kényszerű döntés volt, az elhangzottak alapján még sem volt olyan rossz konstrukció és érdemes volt 200 millió Ft értékben kibocsátani a kötvényt, mert bár a döntés meghozatalakor még senki nem látta előre a gazdasági világválságot, most látszik hogy az óvadéki lekötött betét segített a törlesztőrészlet kigazdálkodásában.

 

Onda Tamás megerősíti az elhangzottakat és leszögezi, hogy látszik és látszani is fog, hogy olyan nagy a kölcsön és betét költségei közötti különbség, hogy ennek egyértelmű a pozitív hatása. A kötvénykibocsátásról szóló döntés mögött semmiféle spekulatív szándék nem húzódott meg, az összeget meghatározta az önkormányzatokra vonatkozó jogi szabályozás, most mégis az látszik, ha nem ezt a döntést hozza az elmúlt évben a képviselő-testület most sokkal több lenne a tartozása.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat kamatadó fizetésre kötelezett-e? Megjegyzi, hogy annak hogy Magyarországon kevés a betéti állomány az az oka, hogy keveset keresnek az emberek. Abban pedig, hogy nagy az adósságállomány a bankok is hibásak, mivel a rengeteg reklámmal szinte rábeszélték az embereket a kölcsön felvételére. A politikusok is elkövetik ezt a hibát, hogy kölcsönből akarják fedezni a korábbi kölcsönöket. A korábbi időszakokban az anyabankok kivitték a hasznot külföldre, most itt lenne a lehetőség, hogy segítsenek leánybankjaiknak.

 

Onda Tamás válaszában elmondja, hogy az önkormányzat nem kötelezett a kamatadó fizetésre. Véleménye szerint a pénzpiac egyszerűen működik, nem kell misztifikálni. Két dolog kell hozzá: matematika és bizalom. A bizalom megrendülése okozza a legtöbb problémát. A lakossági eladósodással kapcsolatban elmondja, hogy a piac is késztette a bankokat a fokozott reklámozásra olyan nagy volt a kereslet a hitelek iránt. A társadalmi gondolkodással is gond van, elterjedt az a felfogás „ha a szomszédnak van, nekem is jár”. A felelőtlenség is súlyos hiba a befektetői oldalon, mivel a kamat mértékből bárki tud következtetni a kockázat nagyságára, hiszen az alapkamat bárki számára ismert. Az állami működéssel kapcsolatban csak a magánvéleményének tud hangot adni, az állam részéről is meggondolatlanság hitelből fedezni a működést. A saját anyabankukról azt tudja elmondani, hogy minden viszonylatban a magyarországi bankok mögött áll, minden tekintetben biztosítja a működéshez szükséges forrásokat. Megjegyzi, hogy a tőkeinjekcióval kapcsolatban a média kissé eltorzítja a tényeket, leginkább ez külföldön vált szükségessé az ingatlanpiaci válság miatt. Magyarországon másként néz ki ez a történet, mivel a hazai bankok eddig is konzervatívan működtek, az ingatlanpiaci válság nem érintette őket. A magyarországi bankok működését a bizalmi válság érinti. Ez okozza a forráshiányukat. Eddig a profitszerzés volt a fő célkitűzésük, a gazdasági válság hatására a pozitív eredményű működés lett a cél. Az IMF hitelből két magyarországi bank kapott eddig, melynek célja hogy az összeget a piacra visszapumpálva olcsóbb forrásokat teremtsenek a gazdaság működéséhez.

 

Balla Ferenc képviselő kérdezi, hogy a politika részéről nem történnek kedvező lépések és bekövetkezik az államcsőd annak milyen hatása lesz ránk nézve.

 

Onda Tamás úgy gondolja, hogy 2010. végéig 2011. év elejéig biztosan nem következik be az államcsőd, mivel a IMF hitel addig biztosan tudja fedezni az állam működését, mivel egyre inkább mindenki látja azokat a területeket, ahol változtatásra lenne szükség, bízik benne, hogy a döntéshozók megteszik a szükséges intézkedéseket. Elmondja, hogy Magyarország egyetlen bankjánál sincs likviditási probléma.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester lezárja a napirendi pontot, megköszöni vendégüknek a részvételt és a tájékoztatást és felveti, hogy szeptember környékén érdemes lehet egy ilyen tájékoztatót ismételten napirendre tűzni.

 

 

  1. Költségvetési rendelet módosítása (2008. évi. Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester megkéri a pénzügyi előadót ismertesse, hogy mi indokolja a rendelet módosítást.

 

Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy az elmúlt évi rendeletben meghatározott előirányzatokat szükséges hozzáigazítani a tényadatokhoz. Az eredeti előirányzatoktól való eltérést leginkább két esemény befolyásolta. Az egyik az Olajterv irányába fennálló súlyos kötelezettség teljesítése érdekében történő kötvénykibocsátás, illetve az egyetemleges felelősség megszűnésével a kötelezettségek csökkenése. Másrészről közoktatási társulás létrehozására került sor, amely hatással volt a költségvetésben meghatározott dologi és személyi kiadásokra is, illetve változtak ennek kapcsán a normatív bevételek is.

 

17.20 órakor Gilányiné Nagy Orsolya képviselő megérkezik.

 

Ezt követően a képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi rendeletet:

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

3/2009. (III. 31.) rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

1/2008. (II. 26.) sz. rendeletének módosításáról

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §.

 

A rendelet 3. §. (1) bek. az alábbiak szerint módosul:

 

(1.)     A Képviselő testület a polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét:                                                       1.789.771 e Ft

Ezen belül

 

- a felhalmozási célú bevételt                                                               1.008.263 e Ft

- a felhalmozási célú kiadást                                                                 1.008.263 e Ft

- a működési célú bevételt                                                                                      781.508 e Ft

- a működési célú kiadást                                                                        781.508 e Ft  

 

 

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat                                                      276.563 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                                   84.397 e Ft

- a dologi jellegű kiadásokat                                               204.422 e Ft

- átadott pénzeszközöket                                                                        6.575 e Ft

- szoc.pol. juttatások, támogatások                                                90.107 e Ft

- finanszírozási kiadás                                                                          119.444 e Ft                                                                                                              -

A költségvetési létszámkeretet 108 főben állapítja meg.

 

2. §.

 

A költségvetési rendelet módosítással nem érintett részei hatályukban maradnak. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

   polgármester                                                                                                            jegyző

 

 

  1. Szociális rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a kiküldött rendeletmódosítást a szociális törvény megváltozása indokolja, mely törvény megváltoztatta az aktív korúak ellátásának rendszerét. Ezen túlmenően írásos anyag hiányában most kívánja előterjeszteni, hogy a helyi szociális rendelet melléklete, mely a térítési díjakat tartalmazza, kerüljön módosításra akként, hogy egészüljön ki a bölcsődei térítési díj összegével. Előzetes kalkulációk és egyeztetések alapján 650 Ft/fő/nap összegre tesz javaslatot. Emellett az óvodáztatási támogatás folyósítása is hamarosan időszerű lesz, ezért aktuális ennek az ellátásnak is a helyi szabályozása.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő elfogadhatónak tartja a térítési díjat, de bízik benne, hogy jó minőségű élelmezést kapnak ennek fejében a kisgyermekek, s javasolja, hogy az ellátásán minősége kerüljön folyamatosan ellenőrzésre.

 

Fésűs Nándor képviselő megjegyzi, hogy részéről is elfogadható a térítési díj, mivel 17-20 gyermekre külön főzni meglehetősen költséges.

 

dr. Orosz Zsolt tájékoztatja képviselőtársait, hogy a miskolci körzeti tv stúdió ebben az időben riportot közvetít a hamarosan megnyitásra kerülő bölcsödéről. A bölcsödébe nagyrészt hernádnémeti gyermekek jelentkeztek, de a környező településeken élők közül is kérték felvételüket.

 

Fukk Sándor József képviselő a bölcsődei térítési díjjal kapcsolatos előterjesztést a maga részéről támogatja, de az óvodáztatási támogatás folyósításával már annak kitalálásakor sem értett egyet.

 

 

A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

4/2009. (III. 31.) számú rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve a gyermekek védelméről szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

1.§.

 

Az önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe az alábbi paragrafus kerül, a számozás változatlan hagyásával.

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

 

Aktív korúak ellátása

 

13.§.

 

(1)     Az aktív korúak ellátása esetén a hatályos Szociális tv.-ben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

A törvényben előírt együttműködési kötelezettséget a kérelmezőnek a Hernádnémeti Önkormányzat és a Miskolci Munkaügyi Központ között létrejött megállapodás keretén belül kell teljesíteni.

 

(2)     A jogosultság elbírálásához a kérelmezőt nyilatkoztatni kell a család vagyoni, jövedelmi viszonyairól, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A jegyző a vagyonnyilatkozatban foglaltak valódiságát minden esetben ellenőriztetheti.

 

(3)     Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat.

 

(4)     Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,

b) a tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,

d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,

e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,

f) katonai szolgálatot teljesít,

g) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.

 

(5)     Meg kell szünteti az aktív korúak ellátására való jogosultságát

-          akire vonatkozóan a (4) bekezdésben felsorolt feltételek fennállnak,

-          az ellátás felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,

-          keresőtevékenységet folytat (ide nem értve a közfoglalkoztatásban való részvételt)

-          akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét ismételten megállapította,

-          aki a felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkozásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszüntette, vagy a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,

-          akit az állami foglalkoztatási szerv neki felróható okból törölt az álláskeresők nyilvántartásából,

-          együttműködési kötelezettségét megszegi.

 

Az aktív korúak ellátásának formái:

a)       Rendszeres szociális segély

b)       Rendelkezésre állási támogatás

 

(6) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korú személy, aki

a) egészségkárosodott vagy

b) 55. életévét betöltötte,

c) háztartásában három vagy több gyermeket egyedül nevel,

d) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, feltéve hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben, és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.

 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

A rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ) az együttműködési kötelezettséget nyilatkozatban vállalja. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

 

A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ családsegítő szolgálatával történő együttműködésre kötelezés körében kötött megállapodás alapján beilleszkedést segítő programokban való részvételt javasolhat az együttműködő személy szociális és mentális állapotához igazodva. Az együttműködési kötelezettség kiterjed:

-      a kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,

-          egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson történő részvételre,

-       a felajánlott oktatásban történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség megszerzésére

 

A családsegítő szolgálat nyomon követi a beilleszkedési programban foglaltak betartását. Amennyiben észleli, hogy a kötelezett együttműködési kötelezettségét nem teljesíti:

¾                  első alkalommal személyesen felkeresi az együttműködésre kötelezett személyt, és feltárja a kötelezettségszegés okát, és felhívja annak teljesítésére a kötelezettet,

¾                  a kötelezettségszegés ismételt előfordulása esetén írásban értesíti a jegyzőt, az együttműködési kötelezettség megszegése esetére előírt szankciók alkalmazása érdekében.

 

(7)     Az aktív korúak ellátására jogosult személy az együttműködési kötelezettséget az alábbi esetekben szegi meg:

a) az együttműködés eljárási szabályait nem tartja be,

b) az önkormányzat, illetve a Munkaügyi Központ által felajánlott megfelelő munkát nem fogadja el,

c) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg.

 

(8)      Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a jegyző az alábbiak szerint köteles eljárni:

 

(9)      a (7) bekezdés a-c.) pontjaiban foglalt esetekben három munkanapon belül megkeresi a jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a nem foglalkoztatott személy

aa.) önhibáján kívül nem tett eleget az előírt kötelezettségnek, melyet 

az akadályoztatásának megszűnését követő 3 napon belül hitelt érdemlő módon (saját maga vagy eltartottja megromlott egészségi állapotára hivatkozás alapján háziorvosi igazolás, álláskeresésre való hivatkozás alapján, a felkeresett munkáltató által a megjelenésre vonatkozó igazolás bemutatásával) igazol, megkezdheti, illetve folytathatja az együttműködést,

ab.) önhibájából nem tett eleget az előírt kötelezettségnek, úgy 5 napon belül köteles jelenteni a jegyzőnek.

 

(10)   Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét első alkalommal megszegi, akkor a jegyző a segély összegét az együttműködési kötelezettség megszegését követő hónap 1. napjától 6 hónapig 75%-os mértékben folyósítja tovább.

 

(11)   Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét súlyosan, vagy két éven belül ismételten megszegi, akkor a rendszeres szociális segélyt a jegyző az együttműködési kötelezettség megszegése hónapjának utolsó napjával megszünteti. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének kell tekinteni a Szociális tv-ben meghatározottakon túl a jogosultsági feltételek felülvizsgálatában történő együttműködési kötelezettség megszegésének eseteit.

 

(12)  Rendelkezésre állási támogatás illeti meg a jogosultat arra az időtartamra amikor:

a)       a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül,

b)       olyan képzésben vesz rész, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg

 

(13)   Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közcélú munka biztosításával történik. A foglalkoztatás időtartama egyhuzamban legalább 30 nap, de legalább évi 90 munkanap. A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. A foglalkoztatást a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szervezésében valósítja meg, aki az általa felajánlott megfelelő munkalehetőségről a nem foglalkoztatott személyt a munkakezdés időpontjánál legalább 3 munkanappal korábban tájékoztatja.

 

2.§.

 

Az Ör. 10.§ (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

 

  • óvodáztatási támogatás

 

3.§.

 

Az Ör a következő 18/A.§-al egészül ki:

 

Óvodáztatási támogatás

18/A.§.

 

Az óvodáztatási támogatás megállapítására és folyósítására a Gyvt. és Gyer. szabályait kell alkalmazni, mely szabályok alapján pénzbeli támogatás folyósítására kerül sor.

 

4.§.

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                             jegyző

 

 

 

  1. Közfoglalkoztatási terv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közfoglalkoztatási terv főbb irányvonalairól már korábban is beszéltek, ez alapján a hivatal elkészítette az egy évre szóló közfoglaltatási tervet, amelyet az elmúlt héten a helyi szociálpolitikai kerekasztal is megvitatott és elfogadott, illetve megküldésre került az illetékes munkaügyi központ részére, aki szintén elfogadta.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kéri polgármester urat néhány szóban ismertesse a tervben foglaltakat.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az érintettek nagy létszáma miatt, illetve az önkormányzatot terhelő költségek miatt a közfoglalkoztatás keretében a dolgozók nagy többségét 6 órában kívánják foglalkoztatni. 8 órás foglalkoztatás keretében olyan személyeket kívánnak alkalmazni, akik alkalmasak a munkavégzés koordinálására, illetve értékteremtő tevékenység végzésére. A közfoglalkoztatás keretében szeretnének olyan tevékenységeket is megvalósítani, melyek korábban szervezési vagy anyagi gondok miatt nem kerültek megoldásra. Ilyen pl. az uszodaszemélyzet vagy közbiztonsági feladatok.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi: E miatt változott a költségvetési rendelettervezetben a foglalkoztatottak átlaglétszáma 108 főre?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a korábbi napirendi pontjaként tárgyalt 2008. évi költségvetési rendelet módosításában szereplő 108 fő az elmúlt évi foglalkoztatotti átlaglétszámot tartalmazza, mely dolgozók a hivatal alkalmazásában állnak. Azért emelkedett meg az átlaglétszám, mert a közoktatási társulás létrejöttével az újcsanálosi tagintézményekben dolgozók is átkerültek a mi költségvetésünkbe.

 

Nagy László képviselő reméli, hogy a közfoglalkoztatási tervben feltüntetett tevékenységek mögött valós munkavégzés fog állni. Kérdése, hogy lesz-e felelőse ezeknek a munkavégzőknek.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy úgy próbálják kialakítani az egy időben behívandók összetételét, hogy közülük alkalmas brigádvezetők is  kikerüljenek. Már a téli-tavaszi közmunkaprogramnak is voltak kézzel fogható eredményei pl. a gazos telkek kitakarítása, mely nagyban javította a falu összképét. A maga részéről tervezi, hogy a Vörösmarty utca végét is bevonja a közfoglalkoztatás keretében kitakarítandó területek közé, nem várja meg a rekultiválásra irányuló pályázat végeredményét, mivel ez nagyon lassan halad és sokkal költségesebb is lenne. Tájékozatja képviselőtársait, hogy „Földanya Alapítvány” közvetítésével 200 db facsemetét szereztek be, melynek révén folytatódott a község fásítása. A ravatalozóhoz vezető út szélét, az óvoda mögötti területet és a korábban rekultivált területet ültették eddig be. A csomag tartalmazott 50 db nyírfát, 50 db platánfát, illetve 50-50 db kocsányos- és vöröstölgy facsemetét. Nagyon bízik benne, hogy nem fogják bántani a kisfákat, mint ahogy az elmúlt évben a közterületeinket rongálták. A munkavégzés intenzitásával időnként gondok adódnak, ezért is lesz szükség brigádvezetők személyére.

 

Répási János képviselő megjegyzi, van a községnek néhány elhanyagoltabb része, ahol akár saját portájuk környékét is kitakaríthatnák, ezzel is figyelmeztetve a környéken élőket a tisztaság fontosságára.

 

dr. Farkas Ildikó elmondja, hogy a helyi szociálpolitikai kerekasztal ülésén a tagok megvitatták és elfogadták a Hernádnémeti Közfoglalkoztatási Tervet. Elmondja, hogy a térségben a közfoglalkoztatás szervezése lényegesen javítja a foglalkoztatottak arányát, és hozzájárul a településüzemeltetési feladatok ellátásához. A kerekasztal tagjaként elfogadásra javasolja a testület részére a tervet.

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

26/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: közfoglalkoztatási terv elfogadása

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő testülete a melléklet szerint elfogadja az „Út a munkához” program megvalósítását szolgáló közfoglalkoztatási tervet.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

  1. Pályázatok ismertetése

 

5.1. 062. hrsz. ingatlan hasznosítására beérkezett pályázat

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyagnak megfelelően 1 db pályázat érkezett be a megadott határidőben. Megkéri a jegyzőt is ismertesse a pályázatot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak és határidőben beérkezett. Felhívja a döntéshozók figyelmét, hogy a pályázat részletesen tartalmazza az árkalkulációt, amely lényeges lehet a döntés meghozatalánál. A korábbi testületi ülésen elhangzottakhoz kapcsolódóan elmondja, hogy a testület célkitűzései között szerepelt a lakosságszám növelésére vonatkozó igény. Ehhez képest a hivatalos népességstatisztikai adat szerint az elmúlt évben kb. 1 %-kal csökkent a község állandó lakosainak száma.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester bemutatja Farkasné dr. Molnár Mónikát, aki a pályázót képviseli.

 

Farkasné dr. Molnár Mónika a pályázati anyag összeállításával kapcsolatban elmondja, hogy a pályázat kedvező elbírálására esetén a pályázó mögött egy konzorcium állna a megvalósítást segítendő. Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban elmondja, hogy haszonbérlő nincs, így a helyben lakó szomszédot illeti meg az elővásárlási jog gyakorlása, melynek a pályázó megfelel. Az ár kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy kétféle befektetőt lehet alapul venni, vannak a pénzügyi befektetők, akik addig hasznosítják a területet, amíg annak fölmegy az ára, majd azt követően továbbadják, másrészt vannak a szakmai befektetők, akik a terület hosszú távú használatában gondolkodnak, ehhez viszont kicsi a 6 hektáros terület. Jelenleg Hernádnémetiben a szokásos forgalmi ár 20-25.000 Ft/AK. Látszik, hogy a pályázó ettől jobb ajánlatot tett. Míg a termőföldből kivett terület lesz, addig óriási költséggel kell számolni. A más célú hasznosítás érdekében először is meg kell fizetni a földvédelmi járulékot, amelynek összege ebben az esetben több millió Ft-ra rúg, ezt követően lehet megkezdeni a humuszréteg letermelését. Következő lépés a földmérő megbízása, aki a rendezési tervvel összhangban kimérheti a leendő telkeket. A belterületbe vonást követően lehet megkezdeni az ingatlanfejlesztést. Ezeket a költségeket a pályázó vállalta az általa készített ajánlatban. A döntés meghozatalánál még befolyásoló szempont lehet a testület célkitűzése, hogy van-e más értékelhető ajánlat, vannak-e olyan személyek, akik tőkeerős konzorciumot tudnak létrehozni és biztosan be tudják fejezni a vállalt beruházást.

 

Fésűs Nándor képviselő elmondja képviselőtársainak, hogy ő és társai tavaly tett ajánlatot a terület hasznosítására vonatkozóan, de lemondtak a tervük megvalósításáról a gazdasági válság miatt és a maga részéről úgy látja, hogy az idő előrehaladtával egyre nehezebb lesz megvalósítani a lakásépítési terveket, különösen a szociálpolitikai kedvezmények eltörlése esetén.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdése: A pályázat megvalósulása esetén mikor lennének a területen építési telkek?

 

Farkasné dr. Molnár Mónika: Az ajánlat elfogadását követően részletes ütemtervet mutatnak be a testület részére, de a megjelölt 2012. évi határidőig biztosan kialakításra kerülnének az építési telkek.

 

Lipták Zoltán képviselő megjegyzi, hogy a tavalyi évben felmerült, hogy az önkormányzat is megvalósíthatná a telekkialakítást, de úgy látja hogy ebben a kérdésben nagyon fontos a biztos finanszírozás, amit az önkormányzat a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy tud fedezni.

 

Farkasné dr. Molnár Mónika: A befektetéssel járó költségek nagyon magasak, mint ahogy már néhány elem ismertetésre is került. A vételárnál figyelembe kell venni, hogy ez a terület termőföldként gazdaságosan nem hasznosítható, viszont a fekvése miatt lakóingatlan kialakítására lenne célszerű hasznosítani.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy 5 millió Ft-ot a falunak is megér ez a terület, az önkormányzat is kialakíthatná a telkeket. Eddig egy lépést sem tettek annak érdekében, hogy az önkormányzat tegye ezt meg. Ezért nem támogatja a pályázat elfogadását.

 

Farkasné dr. Molnár Mónika elmondja, hogy az 5 millió Ft-os vételáron kívül az is számít, hogy az önkormányzat oda tudja-e tenni a másik 15-20 millió Ft-ot, ami szükséges a telekkialakításokhoz.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester megjegyzi, hogy az elmúlt évben a kötvénykibocsátás befolyásolta az önkormányzat helyzetét abban az irányban, hogy önállóan nem tett lépéseket ebben az irányban. Az önkormányzatnak nem az 5 millió Ft-os árbevétel jelenti a hasznot, hanem a lakosságszám növekedés, az hogy az intézményeinknek biztosított az igénybevevői köre, illetve a normatív bevételek.

 

Farkas Győző képviselő véleménye szerint magasabb vételárat is megér a terület. A maga részéről az ajánlat elfogadásához magasabb vételárat kérne.

 

Farkasné dr. Molnár Mónika: A munkahelyén termőföld forgalmazásával foglalkoznak, ezért így is tudja mondani, hogy ez a terület termőföldként még ennyit sem ér, mint amit ajánlottak.

 

Répási Lajos képviselő a maga részéről támogatja a pályázat elfogadását, a pályázati anyag mindenben megfelel a kiírásnak, azt tartja a legfontosabbnak, hogy támogassa az értékteremtést.

 

Fukk Sándor József képviselő: Mivel ez korábban egy „Hernád-járta” terület volt, maga sem tartja termőföldként hasznosíthatónak. A maga részéről szintén támogatja a pályázót, de ő is magasabb vételárra gondolt.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdése, hogy kit terhelne a belterületbe vonás költsége?

 

Farkasné dr. Molnár Mónika: A pályázat elfogadása esetén az önkormányzat és a befektető között együttműködési megállapodásnak kell létrejönnie, ebben a megállapodásban lehetne szabályozni, hogy kit milyen mértékű kötelezettség terhel.

 

Balla Ferenc képviselő a maga részéről szintén egy kicsit magasabb vételárra gondol.

 

Farkasné dr. Molnár Mónika: Megbízása nem terjed ki az áralkura, de elmondja, hogy a terület egy 5. besorolási osztályú terület, ami azt jelenti, hogy nem egy jó minőségű termőföld. A tömbösítés kapcsán az ajánlatuk a teljes bruttó területre szól, de ebből lejönnek az utak, melyek ingyen kerülnek az önkormányzat tulajdonába.

 

Farkas Győző képviselő kb. 14 millió Ft-os vételárat gondolt. Nem a jelenlegi AK szerinti ár meghatározással számol, hanem már mint építési telkekkel kalkulált.

 

Fukk Sándor József képviselő: Az 5 millió Ft-os vételár mellé még néhány telket átengedhetne az önkormányzat számára a pályázó.

 

Lipták Zoltán képviselő: A készpénz és építési telek kombináció kedvezőnek tűnik, mivel a terület már, mint összközművesített építési telek értékesebb ingatlantulajdont fog jelenteni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző javasolja, hogy a képviselő-testület vegye igénybe független értékbecslő szakvéleményét.

 

Répási Lajos képviselő nem bízik meg a szakértők véleményében. Bármilyen vételárat fog kérni az önkormányzat mindig lesz olyan lakos, aki elégedetlen lesz a döntéssel.

 

Répási János képviselő felhívja a figyelmét arra képviselőtársainak, hogy van olyan település, ahol jelképes áron osztanak telkeket. Hernádnémetiben az adott terület vonatkozásában reálisnak tartaná, ha az ajánlattevő 5 millió Ft készpénz, majd a későbbiek során 4 db építési telek átengedésére módosítaná az ajánlatát.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl azt a javaslatot, hogy miszerint kérik az ajánlattevőt, hogy vizsgálja meg az 5 millió Ft + 4 építési telek vételár módosításának lehetőségét a soron következő testületi ülésig.

 

 

A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

27/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: 062. hrsz. önkormányzati ingatlan értékesítése

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a megjelölt terület hasznosítására beadott pályázatot tartalmilag elfogadja, de 5 millió Ft + 4 db építési telek eladási árra tesz javaslatot a pályázó felé azzal, hogy az ajánlatra a soron következő testületi ülésig válaszoljon.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

5.2. Sportpálya melletti terület értékesítésére beérkezett pályázat

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti, hogy pályázati kiírásra az abban foglaltaknak megfelelően és határidőben egy darab pályázat érkezett, melyben az UNIO COOP Rt. tett vételi ajánlatot a területre 12 millió Ft + ÁFA összegben.

 

Lipták Zoltán képviselő támogatja az értékesítési szándékot, de ezért a területért kérhetett volna az önkormányzat magasabb összeget is.

 

Nagy László képviselő kérdése: Van-e kalkuláció az új öltöző építésére?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja a tavalyi évben készült ilyen tervezet, akkor 10 millió Ft alatt volt az az összeg, amelyből az új öltözőt meg tudták volna valósítani. Az öltöző megépítése kapcsán többféle kivitelezési munkát megpróbálnak megoldani saját erőből, illetve hasznosítják az SE elnöke által javasolt nemrég beépített berendezések újrahasznosításának gondolatát, illetve megpróbálnak pályázati forrást bevonni a megvalósításba.

 

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

28/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: 415/4 hrsz. terület értékesítése

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hernádnémeti 415/4 hrsz. alatt nyilvántartott 2384 m2 területű önkormányzati ingatlant a pályázati ajánlatban foglalt 12 millió Ft + ÁFA vételáron értékesíti az UNIO COOP Rt. ajánlattevő részére.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el az adásvételi szerződés megkötése ügyében.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

18.55 órakor Szűcs Róbert képviselő úr megérkezett.

 

19.00 órától 19.20 óráig a képviselő-testület zárt ülést tartott.

 

 

7. Egyebek

 

7.1. Szemétfeldolgozás

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy az elmúlt hét során Bőcsön került megszervezésre a Bükk-Mak csoport által egy rendezvény, melyen részt vett a borsodi cigány vajda is, aki elmondta, hogy szeretnék megvalósítani a szemétfeldolgozást és újrahasznosítást a munkanélküli kisebbséghez tartozó emberek bevonásával. Rendelkezésre bocsátottak egy kérdőívet, amelyen meg kellene jelölni, hogy az önkormányzat milyen jellegű segítséget tud ehhez a tervükhöz nyújtani.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint az egyéb kategóriát kellene megjelölni a kérdőíven, azon belül, hogy munkaerő biztosításával tudnák munkájukat segíteni.

 

Fésűs Nándor képviselő az elhangzottak alapján először arra gondolt, hogy a hulladék válogatására gondolna a szervezők, de később pontosításra került, hogy a begyűjtést is ők kívánják végezni. Ennek nem látja a reális lehetőségét, mivel a településen szerződés alapján egy szolgáltató végzi el a hulladék begyűjtését és elszállítását. Véleménye szerint a szervezet számára az lenne a járható út, ha a közüzemi szolgáltatóval vennék fel a kapcsolatot, más esetben nem tudja elképzelni hogyan történne a párhuzamos begyűjtés.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a kérdést, hogy egyetért-e azzal a képviselő-testület, hogy a szervezetnek segítséget nyújtsanak tervük megvalósításához abban a formában, hogy közreműködnek a szervezés, munkaerő-keresés, tájékoztatásnyújtás terén.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

32/2009.(III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: Hulladékból anyag és energia integráció

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szervezés, munkaerő-keresés, tájékoztatásnyújtás terén nyújt segítséget a BAZ. Megyei vajda és a Bükk-Mak Leader Nonporfit Kft. célkitűzésének megvalósításában.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnali

 

 

 

7.2. Képviselői tiszteletdíj

 

dr. Orosz Zsolt polgármester felveti képviselőtársainak, hogy a tiszteletdíjakat szabályozó rendeletük nem tartalmaz rendelkezéseket arra az esetre, ha választott képviselő huzamosabb távollét esetén nem vesz részt az önkormányzat munkájában. A maga részéről elgondolkodtatónak tartja, hogy ebben az esetben is kelljen tiszteletdíjat fizetni. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne szabályozni ezt az esetet, pl. úgy hogy nem járna tiszteletdíj annak a képviselőnek, aki az ülések feléről távol van.

 

Lipták Zoltán képviselő azt az erkölcsi kérdést is tisztázni kellene, hogy aki távol marad a testületi ülésről előzetesen bejelenti-e távollétét, mert ez mindenkitől elvárható.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy van aki soha nem jelzi és van aki előzetesen bejelenti indokolt távollétét.

 

Balla Ferenc képviselő egy méltányossági alapon egyedi esetekre szóló döntéshozatalt tartana legjobbnak ebben a kérdésben.

 

Boros Lajosné dr. jegyző aggályosnak tartja képviselő úr fölvetését, mivel rendeletben kell szabályozni a tiszteletdíjak mértékét, kifizetésének módját, illetve azokat az eseteket, melyek maguk után vonják a tiszteletdíj nem fizetését. A rendeleti szabályozás általánosabb formát igényel, az általános szabályok alapján a végrehajtónak egyértelműen tudnia kell, hogy mely esetben számfejtheti a tiszteletdíjat, mely esetben nem, ezért nem tartja járható útnak a túlságosan széles, méltánylást engedő, egyedi döntések túlsúlyba kerülését.

 

Farkas Győző képviselő javaslata, hogy igazolatlan távollét esetén az adott negyedévben ne kerüljön tiszteletdíj kifizetésre.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint kerüljön meghatározásra azon alkalmak száma, hogy az ülések hány %-án történő távolmaradás jár a tiszteletdíj megvonásával.

 

Fukk Sándor József javasolja, hogy a meghívóra kerüljön rá a figyelmeztetés, hogy a képviselő akadályoztatását előre jelezze. Véleménye szerint a döntéssel várják meg a következő ülést.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, hogy a következő soros ülésig gondolják át javaslataikat és akkor kerüljön napirendre tűzésre a tiszteletdíj újraszabályozásának kérdése.

 

 

7.3. Tájékoztatás templom megvilágításáról

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a korábbi testületi ülésen elhangzott indítványnak megfelelően megkereste a szolgáltatót az új fényvetők felszerelése érdekében az eljárás elindításra került, melynek következő lépése, hogy helyszíni szemle megtartására fog sor kerülni.

 

Répási János képviselő megemlíti, hogy az iskolaudvaron felszerelt fényvetők többször égve maradnak.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a kastély épületén belül található egy kapcsoló, amellyel az automata, illetve kézi üzemmód között lehet váltani, s valószínűsíti, hogy az ott tartózkodók véletlenül átállítják a kapcsolót, így az alkonykapcsoló elindítja a világítást.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester fel fogja hívni az ott dolgozók figyelmét arra, hogy jobban figyeljenek oda a kapcsoló állására.

 

 

7.4. Tájékoztatás temetőüzemeltetésről

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a vállalkozó, aki ellátta eddig a temetkezési szolgáltatást, értékesítette vállalkozását, így új vállalkozás fogja a községben a temetkezési feladatokat ellátni. Az elmúlt hét során az érintettek és a temetőfenntartó egyházak egyeztető megbeszélésen vettek részt, amelyen még több lehetséges utódvállalkozó volt jelen. A maga részéről azt az álláspontot képviselte, hogy először egyezzenek meg az egyházakkal a temetőüzemeltetés kérdéséről, ezt követően lehet az önkormányzat részéről átbeszélni a köztemető, illetve a ravatalozó működtetésének részletkérdéseit.

 

Fésűs Nándor képviselő az eltemettetőnek szuverén joga, hogy mely vállalkozót bízza meg annak lebonyolításával, így talán nem is rossz a lakosság számára, ha versenyhelyzet alakul ki a községben. Az is fontos szempont, hogy legyen egy stabil vállalkozó, aki itt van helyben és bármikor megtalálja a lakos.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdése, hogy miről szólhatna egy ilyen megállapodás?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy meg lehet állapodni olyan kérdésekben, mint a ravatalozó felújítása, kisebb karbantartási munkák elvégzése, szemét elszállítása, temetők rendben tartása, hogyan kerülnek a közüzemi számlák kifizetésre.

 

Répási Lajos képviselő jó gondolatnak tartja, ha az új üzemeltető részéről megépítésre kerül egy urnafal.

 

Fukk Sándor József képviselő szeretné, ha tolmácsolásra kerülne az új szolgáltató felé, hogy oldja meg a virágok sírhoz történő kiszállítását kulturált módon.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy külön kell választani a temetőüzemeltetési feladatokat magától a temetkezési szolgáltatás nyújtásától. A temetőüzemeltetési feladatokat a temető fenntartója megoldhatja saját maga vagy az erre jogosulttal szerződést köthet a feladat ellátása érdekében. Felajánlja a képviselő-testületnek, hogy megkéri a leendő szolgáltatót, hogy a következő testületi ülésre készítsenek egy ajánlatot, hogy hogyan tudnának együttműködni az önkormányzattal a hatékonyabb feladatellátás érdekében.

 

 

 

7.5. Pannon átjátszó torony

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Pannon Rt-vel kötött bérleti szerződés a jövő évben lejár. A bérlő már tett új ajánlatot, mely szerint 600.000 Ft/év bérleti díjat fizetne a torony elhelyezésére szolgáló önkormányzati területért, mely összeg évenként indexálásra kerülne. Felvette a bérlővel a kapcsolatot, hogy lenne-e mód hogy egy összegben fizessék a bérleti díjat, melyre azt a választ kapta, hogy egyösszegben 3 évi bérleti díjat tudnának kifizetni és a negyedik évtől folytatódna 600.000 Ft-tól a bérleti díj és ezt követően kerülne sor az indexálásra.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy az ajánlatukban tettek-e javaslatot a bérelt terület rendbe rakását illetően.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a bérlő ezt nem kezdeményezte, de ő kérte, hogy ez szerepeljen a bérleti szerződésben is.

 

Fukk Sándor József képviselő javasolja, hogy a bérlő díj ellenében az önkormányzattal is megállapodhat a terület folyamatos rendben tartását érintően.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester továbbítani fogja a kérést a bérlő irányában, ebben az esetben valóban folyamatosan rendbe lenne a terület.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy az önkormányzat részéről 1 millió Ft/év bérleti díjra tegyenek ajánlatot a bérlőnek és kérjük, hogy 3 évet fizessen ki előre, majd ezt követően kezdődjön a bérleti díj indexálása.

 

Fukk Sándor József képviselő egyetért Lipták Zoltán képviselőtársa javaslatával, de azzal kívánja kiegészíteni, hogy vegyék bele a bérleti szerződésbe a rendszeres kaszálást, gyomirtást is.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a bérleti szerződés tervezetére vonatkozó felvetéseket.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

33/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: Pannon GSM Rt.-vel kötendő bérleti szerződés tartalmára javaslat

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pannon GSM Rt.-vel 2010. évtől megkötendő bérleti szerződés ügyében eljárjon és a bérleti szerződés tartalmára vonatkozóan az alábbi javaslatot tegye meg a bérlő felé:

 

Az önkormányzat, mint bérbeadó a terület bérleti díjára vonatkozóan 1 millió Ft/év bérleti díjra tesz javaslatot, mely lehetőség szerint 3 évre előre, egy összegben kerüljön megfizetésre, majd ezt követően kerüljön sor a bérleti díj összegének indexálására. Kéri a képviselő-testület, hogy a bérleti szerződés tartalmazzon határozott rendelkezést a terület gyommentesítésére vonatkozóan.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

7.6. Önkormányzati tulajdonú garázs bérletének megszűnése

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a mai napon a Kossuth utcai 4. sz. garázs bérlője bérleti jogviszonyát felmondta, így a holnapi naptól rendelkeznek egy üres, kiadható garázzsal. Kéri a testület felhatalmazását, hogy meghirdessék a megüresedett garázst bérbeadás céljából.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

34/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: 4. sz. garázs bérbeadása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármesteri hivatalt, hogy Kossuth L. utcai 4. sz. garázs bérbeadása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Elsősorban a Kossuth utcai bérlakás lakóit kell előnyben részesíteni.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

7.7. 8/2009. (II. 26.) ÖM. rendelet által kiírt pályázaton történő részvétel

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti képviselőtársaival, a közoktatási társulás kapcsán társult település vezetése kérte az önkormányzatunkat, hogy a tavaly évi fűtéskorszerűsítéshez hasonlóan a Hernádnémeti Önkormányzat, mint a társulás székhelyönkormányzata járuljunk hozzá, hogy az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázaton az iskola hőszigetelésének elkészítése érdekében részt vegyenek. A szükséges önrészt a társult település biztosítja és vállalja, hogy oly módon közreműködik a lebonyolításban, hogy székhely önkormányzatot hátrány ne érje. Kb. 15 millió Ft elnyerésére kívánnak pályázatot benyújtani.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

35/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Társulás újcsanálosi tagiskola épületének hőszigetelése

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az újcsanálosi tagiskola épületének hőszigetelése érdekében részt kíván venni a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelettel kiírt pályázaton a „Kossuth Lajos Tagiskola infrastrukturális fejlesztése Újcsanáloson” című pályázattal. A pályázat értéke 15.850.000 Ft, melynek önerejét 1.585.000 Ft értékben a fenntartó biztosítja, és vállalja hogy 5 évig eredeti rendeltetésének megfelelően közoktatási intézményként kívánja hasznosítani az épületet, ezen időtartam alatt az intézményt nem szünteti meg, illetve a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére nem adja át. Hernádnémeti Önkormányzat azzal a feltétellel biztosítja a pályázaton történő részvétel lehetőségét, hogy Újcsanálos község Önkormányzata garanciát vállal arra nézve, hogy aránytalan anyagi teher nem hárul Hernádnémeti Önkormányzatára.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

7.8. Piactér bérleti szerződése

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy mint ismert előttük a Hernádnémeti, Kossuth utcán található piactér bérbeadásra került és az önkormányzattal két bérlő áll jogviszonyban. Egyikük nem kívánja tovább folytatni ezt a jogviszonyt, de szerződéses megállapodásuk alapján egy másik személy kívánja jogutódként folytatni a bérleti jogviszonyt. Kéri a képviselő-testületet, hogy foglaljanak állást a bérleti szerződés módosítását illetően.

 

Fésűs Nándor képviselő kérdése, hogy melyik konstrukció kedvezőbb az önkormányzat számára, ha maguk hasznosítják a területet, vagy ez a mostani bérbeadás.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy többféle indok miatt is a bérbeadás kedvezőbb az önkormányzatnak, mert egyösszegben hozzájutnak a bérleti díjhoz, van a területnek felelőse és így nem az önkormányzatnak kell biztosítania a terület rendbentartásához szükséges személyi feltételeket.

 

Nagy László képviselő javasolja, hogy a bérleti szerződés módosításával kerüljön sor a bérleti díj inflációval történő évenkénti indexálására is.

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

36/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: piactér bérleti szerződés módosítása

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a piactér kapcsán érvényben lévő bérleti szerződés vonatkozásában a bérlő személyében bekövetkezett jogutódlást tudomásul veszi.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a módosított bérleti szerződést, és a bérleti szerződés tartalmazza, hogy a bérleti díj minden évben felülvizsgálatra kerül, és az összeg az inflációval módosítottan kerül kiszámlázásra.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

7.9. 1160/2. hrsz. önkormányzati terület vételi ajánlatának ismertetése

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti, hogy a héten vételi ajánlat érkezett az un. búcsútér területéből egy rész megvásárlására. Az ajánlattevő Mede Ferenc, aki már abból a területből korábban megvásárolt egy bizonyos területet.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

37/2009. (III. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: vételi ajánlat

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a vételi ajánlatot érdemben nem vitatja meg, azt az ülés napirendjéről leveszi és a soron következő testületi ülésen tér vissza a kérdésre.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést 20.05 órakor bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                   Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                                                           jegyző

 

 

Répási Lajos                                                                                                                      Balla Ferenc

   hitelesítő                                                                                                                             hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde