Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. január 25.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-2/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Madzinné Nagy Anikó főigazgató

Kerekes Jánosné óvodavezető

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

Dr. Bobkó Gyula háziorvos

Dr. Kovács Rita háziorvos

Végső Zoltán

Hajdú Balázs

 

Érdeklődők:

Tar Lászlóné

Nagy László

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket, a meghívott vendégeket, az érdeklődőket. Elmondja, hogy a testületi ülésről felvétel készül, amely élőben látható lesz a kábeltévén, így a lakosok otthonról kísérhetik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Nagy László és Répási János képviselőket.

Javasolja, hogy 6. napirendi pontban tárgyalják az IKSZT beruházás finanszírozását.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy 7. napirendi pontként szerepeljen az egyebek, ezt követően minden testületi ülés utolsó napirendi pontja az egyebek legyen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, hogy jelezzék előre a testületi ülés anyagának kiküldése előtt, hogy milyen napirendi pontot szeretnének tárgyalni, és akkor azt felveszik a napirendi pontok közé.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy 6. napirendi pont az IKSZT beruházás finanszírozása, a 7. napirendi pont pedig az Egyebek legyen.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendi pontokra és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

N a p i r e n d :

 

1.        Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a pénzfelhasználásról és az I-II. sz. orvosi körzet tájékoztatója a 2010. évben végzett munkáról

Előterjesztők. támogatott szervezetek vezetői, I-II. sz. háziorvosi körzet orvosai

 

2.        Költségvetés előzetes vitája

Előterjesztő: polgármester

 

3.        Szociális rendelet módosítása

Előterjesztők: polgármester, jegyző

 

4.        2011. évi szemétszállítási díj megállapítása

Előterjesztő: polgármester

 

5.        Helyiségbérletre beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

 

6.        IKSZT beruházás finanszírozása

Előterjesztő

 

7.        Egyebek

 

 

 1. Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a pénzfelhasználásról és az I-II. sz. orvosi körzet tájékoztatója a 2010. évben végzett munkáról

 

1.1. I. számú orvosi körzet tájékoztatója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Dr. Bobkó Gyula háziorvost, hogy írásbeli tájékoztatóját kívánja-e kiegészíteni.

 

Dr. Bobkó Gyula háziorvos beszámolóját azzal egészíti ki, hogy jónak tartja Hernádnémeti község egészségügyi ellátását. Az ellátás biztonságáért 5 orvos felel: 2 felnőtt orvos, 1 gyerek orvos, 1 fogorvos és az ügyeletes orvos. Véleménye szerint támogatni kell azokat az orvosokat, akik itthon dolgoznak és a jobb megélhetés reményében nem hagyják el az országot. Az önkormányzattól minden támogatást megkap a körzet, amit ezúton is megköszön. Kéri, hogy a továbbiakban is segítse az önkormányzat az orvosok munkáját. Tavaly, a járvány idején a gyermekorvos és az asszisztense is szépen helytállt. Egyik egészségügyi dolgozó sem alkalmatlan a munkája ellátására. Nem szeretné, ha felborulna a kialakult egyensúly.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, ha van kérdésük a beszámolóval kapcsolatosan, akkor tegyék fel Doktor úrnak.

 

Nagy László képviselő megköszöni Doktor úr községükben végzett 34 éves munkáját. Kérdezi van-e valamilyen eszközre szüksége, ami segítené a munkáját.

 

Dr. Bobkó Gyula háziorvos elmondja, hogy a rendelőben 1,5 éve volt ÁNTSZ vizsgálat, akkor a hiányzó eszközöket beszerezte az önkormányzat. Műszerezettség tekintetében semmilyen hiányosság nincs. Hernádnémeti egy precíz falu.

 

Lipták Zoltán képviselő köszöni a részletes beszámolót. Véleménye szerint nem kell félni Doktor úrnak a kora miatt, valószínűleg nem ezért tisztelik csupán. Az önkormányzat is megpróbálta a munkáját mindenben segíteni. A maga részéről erőt, egészséget kíván Doktor úrnak és szolgálja még sokáig Hernádnémetit, mint háziorvos.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Doktor úr tájékoztatóját.

 

 

1.2. II. sz. háziorvosi körzet tájékoztatója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Dr. Kovács Rita háziorvost tartsa meg 2010. évről szóló tájékoztatóját.

 

Dr. Kovács Rita háziorvos írásbeli beszámolóját azzal egészíti ki, hogy 2010. február 1-től került a II. sz. háziorvosi körzetbe Matula Doktornő betegállományba kerülését követően helyettesítő orvosként. Üzemorvostan szakvizsgával rendelkezik, 2008 májusában tette le a háziorvostan licencvizsgáját. Ezt követően 3 év múlva teheti le a háziorvostan szakvizsgáját, melyet ez év novemberében szeretne letenni.

 

A rendelő felszereltsége a minimumfeltételeknek felel meg. A rendelő kicsi és zsúfolt. Az informatikai rendszer gyenge a rendelőben, a számítógép 5 éves, működőképes ugyan, de jó lenne egy korszerűbb. Öltözőjük nincs. 2010 februárjában 1046 beteg tartozott a körzethez amikor érkezett, év végén 1083 kártyával rendelkezett a körzet. A rendelési idő módosításra kerül 2011. február 15-től, így a hétfői és a szerdai rendelési idő 7-10 óráig a keddi és a csütörtöki 14-16 óráig a pénteki 10-13 óráig lesz. Ismerteti a leggyakoribb betegségeket. Nagyon magas a daganatos betegek száma. A számok tükrözik a község egészségi állapotát. A községben szervezetten történnek a szűrővizsgálatok. Fontosnak tartja a felvilágosítást, a megelőzést. A 2010-es évben az influenza megelőzésére 150 db kombinált H1N1 ellen is védelmet nyújtó vakcinát adtak be. Jelenleg rendelkezésre áll a teljes lakosság részére ingyenesen beadható H1N1 elleni vakcina, ennek ellenére kevesen kérik a beadást, ezért várják a betegeket, a védőoltást még most is érdemes beadatni. A tavaszi árvíz idején 108 fő részesült immunizálásban. Felkérte az ÁNTSZ, hogy a gyerekek hepatitis A és B védőoltásának beadásában segítsen be. Az ÁNTSZ a rendelőben tartott ellenőrzésekor hiányolta, hogy nincs az ajtón feltüntetve a rendelési idő. Azóta ezt a hiányosságot pótolta az önkormányzat.

2011. évben a laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyben történő vérvétel lehetőségét szeretné megvalósítani, hogy azok a betegek, akik nehezen mobilizálhatók, és minden hónapban rendszeresen menni kell pl. vérvételre megkíméljék a fárasztó utazástól. A környező önkormányzatokkal is fel kell venni a kapcsolatot ez ügyben, mert ez mindenképpen szállítási és financiális hátteret fog jelenteni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Bőcs község polgármestere úgy nyilatkozott, hogy ők nyitottak az együttműködésre. Ők most is behordják Miskolcra a levett vért. Lehetőség van arra, hogy ez ügyben segítsenek Hernádnémetinek.

 

Lipták Zoltán képviselő köszöni a tájékoztatót. A számok tükrében figyelt fel arra, hogy, a körzetben lévő beteglétszámhoz viszonyítva magasabb a vizsgálati arány, mint a másik körzetben, tehát magasabb a beteglátogatottsága a rendelőnek. Ez miből adódik, esetleg betegebbek a II-es körzetben az emberek.

 

Dr. Bobkó Gyula háziorvos: Nem tévedésről van szó, ő úgy tudta, hogy a II. sz. körzetben 1400 kártya van.

 

Kovács Rita háziorvos elmondja, hogy nem tudja összehasonlítani a két körzetet, mert nem ismeri a másik körzet betegállományát.

 

Dr. Bobkó Gyula háziorvos szomorúan hallja, hogy Doktornőnél rövidül a rendelési idő. Ki fog kimenni a betegekhez, ha Doktornő csak 3 órát van itt, hogy fogják megoldani rövidebb rendelési idővel még a vérvételt is? Az önkormányzatnak a vérvétel egy plusz teher, Bőcsnek jóval nagyobb a költségvetése.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy szakmai kérdésekbe nem menjenek bele, egészségügyi bizottsági ülésen vitassák ezt meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja tárgyalni fog Bőcs polgármesterével, hogy közösen hogy tudnák megoldani a levett vérminták Miskolcra történő beszállítását.

 

Dr. Kovács Rita háziorvos válaszában elmondja, senkitől nem veszik el a lehetőségét annak, hogy bármelyik kórházba menjen vérvételre, aki nehezen mobilizálható, azoknak szeretnének segíteni. A vérvétel nem orvosi, hanem asszisztensi feladat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Doktornő tájékoztatóját.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette

az I. és II. sz. háziorvosi körzet 2010. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót.

 

Dr. Kovács Rita és Dr. Bobkó Gyula háziorvosok 17:30 órakor elhagyják az üléstermet.

 

1.3. Sportegyesület beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Sportegyesület beszámolóját megkapták a képviselők. A támogatott szervezetek az önkormányzat költségvetésből támogatást kapnak, mely támogatás felhasználásáról meghatározott feltételek szerint be kell számolniuk. A leadott számlákat Jegyző Asszony megnézte. Kéri jegyző asszonyt, hogy a leadott anyaggal kapcsolatosan mondja el megállapításait.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elöljáróban elmondja, hogy a támogatott szervezetek tájékoztatót kaptak arról, hogy milyen formában kell a pénzügyi beszámolóját csatolni. Ezen túl kérték a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum csatolását is. A beszámolóval kapcsolatos megkeresést Végső Zoltánnak küldték meg. Miután behozta a beszámolóját akkor azt a tájékoztatást adta, hogy 2010. november 2-től nem ő a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy. Ezért a beszámolót jelenlegi formájában nem javasolja elfogadni. Indítványozza, hogy a következő testületi ülésre a jelenleg képviseletre jogosult személyt hívják meg és kérjék meg, hogy ő állítsa össze az éves beszámolót. Elmondja, hogy a becsatolt számlák átvizsgálása során kiderült, hogy egy nem megfelelő, illetve a benyújtott számlák nem fedezik a támogatás teljes összegét. Ezen indokok alapján a beszámoló nem jogszerű.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Végső Zoltánnak.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy nem tudott egész évről beszámolni, mert, 2010. szeptember 4-től 2010. november 7-ig volt az elnök. Csak erről az időszakról tud beszámolni. Ez a beszámoló az őszi bajnoki idényről szól. A három hónapra 200.000 Ft anyagi támogatást kapott az egyesület, a többi dologi kiadást az önkormányzat vállalta át. Elmondja, hogy az útiköltségről nem tudott számlát csatolni, mert a játékosok többször saját autójukkal utaztak a meccsekre. 39.000 Ft-ért tankoltak összesen számla nélkül. 5 idegenben történt meccsre utaztak így, pl. Bükkszentkereszt, Ónod. Ha autóbuszt bérelnének, akkor egy út kerülne Bükkszentkeresztre 35.000 Ft-ba. Előveszi a BAZ. Megyei Bíróság végzését, mely november 2-án emelkedett jogerőre, e szerint az SE régi képviselője Végső Zoltán, az új képviselő pedig Nagy László Hernádnémeti, Munkácsy u. 8. sz. alatti lakos. A végzés ellen nem nyújtott be fellebbezést, mert nincs értelme, mindig az utolsó bejegyzést veszik figyelembe. A jövőben, ha sporttal szeretne foglalkozni, más formában fogja tenni.

Sajnálja, amiért a háziorvosok elmentek, mert kicsit nagyobb rugalmasságot szeretett volna kérni tőlük, azért, hogy az SE sportolóinak alkalmassági vizsgálatához nélkülözhetetlen EKG vizsgálatot végezzék el itt helyben, ne utazzanak ezért be a sportolók Miskolcra. Természetesen a hernádnémeti lakóhellyel rendelkező sportolók vizsgálatáról van szó.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak a személyi kérdésekhez nincs köze, az az egyesület belügye, a támogatás összegével azonban számlákkal alátámasztva el kell számolni. Javasolja, hogy legközelebb számlára tankoljanak, és akkor elfogadásra kerül a benyújtott számla is.

 

Végső Zoltán elmondja, ha kértek a játékosok tankolásra pénzt, akkor ő adott nekik.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a 200.000 Ft támogatási összeget a civil szervezetek részére rendszeresített nyomtatványon kapta meg az SE?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a támogatási igényről a képviselő-testület döntött, az őszi bajnoki szezont megelőzően. A rendelkezésre álló keretösszeg kis hányada került megítélésre, meghatározta a döntéshozó a felhasználási célt. A támogatási összeg azokra a célokra lett fordítva, amit megszabott a képviselő-testület, ugyanaz a számla kétszer került becsatolásra. Tehát 160.000 Ft-ról szóló számlát tudnak elfogadni, még 40.000 Ft-tal nem számoltak el, visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

 

Végső Zoltán: Köszönetet mond polgármester úrnak és az előző ciklus képviselőinek, akik hozzásegítették az egyesületet ahhoz, hogy a 2010/2011-es bajnoki idényen indulhattak. Az egyesület korábbi vezetésének ugyanis volt tartozása a Labdarúgó Szövetség felé, ezért nem nevezhettek volna a bajnoki idényre. A testület jóindulatának köszönhetően sikerült kiegyenlíteni a tartozást, és így tudtak indulni a bajnokságon. Köszöni a képviselőknek az új sportöltözőt, melyre nagyon büszkék a sportvezetők és a hernádnémeti lakosok, kevés településen van ugyanis ilyen modern öltöző.

 

Karajz Ottó György képviselő: Valószínű, hogy tévedésből került ugyanaz a számla kétszer becsatolásra be, javasolja, hogy nézzen utána, hátha megtalálja a megfelelő számlát és ezt követően dönt a képviselő-testület a beszámolóról.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésen térjenek vissza az egyesület beszámolójára, akkor valószínű, hogy el tudnak számolni a 200.000 Ft-os támogatási összeggel.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy az egyesület közgyűlésére hívják meg a Pénzügyi Bizottságot.

 

 

Nagy László Hernádnémeti Erdei F. u. 23. sz. alatti lakos szót kér.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy a szavazás előtt Nagy Lászlónak adják meg a szót.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint a beszámoló akkor kerek, ha mind a 200.000 Ft-tal elszámolnak, tehát még a 40.000 Ft-os különbözettel el kell, hogy számoljon az egyesület.

 

Répási János képviselő véleménye szerint az egész évről kellene a beszámolni az egyesületnek, függetlenül attól, hogy ki mennyi ideig volt elnök. Össze kellett volna ülniük és közösen elkészíteni a beszámolót.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy valószínű az előző vezetés nem kapott az önkormányzattól anyagi támogatást, ezért nincs mivel elszámolnia.

 

Boros Lajosné dr. elmondja, hogy az önkormányzatnál van egy pénzügyi év, ami 2010. A III. negyedévben került az összeg kiutalásra, viszont Répási János képviselő úrnak igaza van, mert 2010. évvel kell elszámolni az egyesületnek. Egy szervezet van, és egy pénzügyi beszámoló. Továbbá a levélben megemlített Korm. rendelet szerinti beszámolót is szükséges, hogy lássa az önkormányzat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, mivel több vezetője is volt az egyesületnek a 2010-es évben a következő testületi ülésen térjenek vissza a beszámoló elfogadására.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy az Egyebek napirend keretében adják meg a szót Nagy Lászlónak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a régi elnök tájékoztatóját.

 

Forgács István képviselő ismét kérdezi, hogy Nagy Lászlónak egy 3 perces időkeretben megadják-e a szót?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy Nagy Lászlónak megadják-e a szót.

 

 

A képviselő-testület 4 Igen 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

 

Hernádnémeti Önkormányzat

3/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: hozzászólás megadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagy László Hernádnémeti, Erdei F. u. 23. sz. alatti lakosnak az Egyebek napirendben adják meg a szót.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a Sportegyesület beszámolójáról a következő testületi ülésen döntsenek.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

4/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: Sportegyesület beszámolója

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sportegyesület 2010. évi beszámolójának elfogadásáról a soron következő ülésén dönt.

 

Felelős:  Jegyző

Határidő:               2011. február 22.

 

 

Nagy László Hernádnémeti, Erdei F. u.23. sz. alatti lakos

18:00 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 

1.4. Naplemente Népdalkör beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Hajdú Balázst, hogy az írásbeli tájékoztatóját kívánja-e kiegészíteni?

 

Hajdú Balázs először megköszöni az önkormányzatnak, a helyi társaságoknak, vállalkozóknak és egyéni támogatóknak a 2010. évben nyújtott támogatást. A Dalostalálkozó megrendezésében segítséget nyújtók munkáját is köszöni.

Elmondja továbbá, ahhoz hogy a fellépésekre fel tudjanak készülni, megfelelő kulturált, állandó helyre van szükségük, ahol a próbákat meg tudják tartani, különböző jeleneteket meg tudnak tanulni, továbbá ahol az évek alatt összegyűjtött eszközeiket, tárgyaikat, régiségeket a falunak is be tudják mutatni. Jelenleg a könyvtárban tartják a próbáikat. A régi tárgyakat, eszközöket azonban ott nem tudják megmutatni a nagyközönségnek. Ha lehetőség van rá, szeretnének egy kis faluházat is berendezni ezekkel a tárgyakkal. A Népdalkör ezzel is szeretné továbbvinni, öregbíteni Hernádnémeti hírnevét.

 

Lipták Zoltán képviselő köszöni a Naplemente Népdalkör eddigi munkáját. Minden önkormányzati rendezvényen részt vesznek. A Népdalkör részére a támogatást természetesen továbbra is biztosítja az önkormányzat. Tavaly döntötte el a testület, hogy a támogatás mértékét felemelik 50.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra. Nagyon jól gazdálkodtak a rendelkezésükre biztosított összeggel, 20.000 Ft még meg is maradt. Nagyon jól gazdálkodtak a 2010-es évben.

 

Farkas Zoltán képviselő jónak tartja a beszámolót, mert tételesen fel van sorolva, hogy mire használták fel a pénzt, még tankolásról is csatoltak be számlát. Gratulál a Népdalkör pénzügyi gazdálkodásához.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy a Népdalkör beszámolója a jogszabályi előírásnak megfelel-e?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a becsatolt számlák között 2 db számla magánszemély nevére szól nem a Népdalkör nevére, továbbá az előbbieken túl fennmaradt 20.000 Ft-ot, mely lehet a takarékos gazdálkodás eredménye, de ezzel az összeggel is el kell számolni, ezt a szervezetnek 2010. évre vissza kell fizetni, az összeg nem vihető át a 2011-es évre.

 

Nagy László képviselő elmondja, úgy vette ki Hajdú Balázs szavaiból, hogy a Népdalkör nincs megelégedve azzal a hellyel, ahol most próbálnak. A Kossuth utcai könyvtár épületéről van szó. Javasolja, hogy erről tárgyaljon a képviselő-testület az egyebek napirendi pontban. Ez a próbahelyiség a Népdalkörnek már a 3-4. helye. Biztosan talál olyan helyet a képviselő-testület, ahol a Népdalkör alkotó munkát is tud végezni. Ha nem talál a képviselő-testület ilyen helyet, akkor abban ők is hibásak.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a Népdalkör számára a majdani fejlesztésekkel a könyvtár megfelelő lenne, csak az ideiglenességgel van a baj.

 

Hajdú Balázs: Igen, a könyvtárban csak ideiglenesen kaptak helyet. Ezért lenne szükségük egy állandó helyre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy először a Népdalkör kérte, hogy a könyvtár egyik helyiségében próbálhassanak, akkor elmondták nekik, hogy lehet, hogy nem lesz az olyan jó hely, és valóban egy idő után jelezték hogy még sem jó az a hely, utána a kastélyban voltak, de az már nagyon zsúfolt volt, egymást zavarták, nem tudtak nyugodtan dolgozni, most ismét a könyvtár épületében vannak. Meg kellene beszélni akár egy bizottsági ülésen is ezt a dolgot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Mivel olyan számla is szerepel a becsatolt számlák között, mely nem tartozik a támogatási körbe, ezért nem tartja alkalmasnak a beszámolót elfogadásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyetért Jegyző Asszony javaslatával, mely szerint a beszámolót nem javasolja elfogadásra. A következő testületi ülés előtt csatolják be a Népdalkör nevére szóló számlát vagy számlákat és a képviselő-testület akkor döntsön a beszámoló elfogadásáról.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

5/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: Naplemente Népdalkör beszámolója

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör 2010. évi beszámolójának elfogadásáról a soron következő ülésén dönt.

 

Felelős:  Jegyző

Határidő:               2011. február 22.

 

 

Hajdú Balázs és Végső Zoltán 18:00 órakor elhagyják az üléstermet.

 

 

2. 2011. évi költségvetés előzetes vitája (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ülést tartott és első olvasatban tárgyalta a 2011. évi költségvetést. A főlapon jól látható, hogy bevételi és kiadási oldal között nagy a különbség, a működési hiány 68.202.000 Ft. Az elkészített költségvetés-tervezet jól átlátható, nyomon követhető mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Köszöni a pénzügyi vezetőnek, amiért a kiadási oldalon elhelyezésre került a Kulturális Bizottság részére kért összeg. Kéri, hogy a kiadási tervezet első oldalán az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton van egy olyan sor, hogy 1 fő+ 9 kérik javítani 1fő+ 10re, mert 4 fő külsős tag van, akik a bizottságokban működnek.

A bérlakások bérleti díja és az uszoda térítési díja 2006 óta nem lett emelve, inflációkövető emelést javasol.

 

Kérdezi, hogy a katolikus temető és a ravatalozó feljáratánál felállított kapuk a 2010. évi költségvetés melyik kiadási rovatában lett kifizetve? Egyik egyházközséggel sincs problémája, erejéhez mérten eddig is segítette mindkét felekezetet. A kaput elkészítő fiatalemberről is jó véleménye van, mindkét kaput igényesen elkészítette. Anyaggal, munkadíjjal együtt mibe került ez a községnek, kivel egyeztette ezt a munkát, ki hagyta jóvá annak a kivitelezését és kinek az ötlete vont, hogy az önkormányzatnak a tavalyi évben kell ez a két kapu. Véleménye szerint a két kapu elkészítésének költsége nem fér bele a felelős gazdálkodás körébe. Kerítés nélkül minek a kapu, semmi értelmét nem látja. A két kapu állandóan tárva nyitva áll. Ebből az összegből kb. 400-500 m járdát tudtak volna megépíteni, pl. a Kossuth utcai járda elkészülhetett volna. Véleménye szerint meg kellett volna várni a két kapuval azt az időt, amikor olyan jól áll az önkormányzat anyagilag, hogy ezt gond nélkül meg tudták volna tenni.

Kéri képviselőtársait, hogy a 2011. évi költségvetési tervezethez tegyék meg észrevételeiket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri elnök urat, hogy ne térjenek el a tárgytól, a 2011. évi költségvetéshez tegyék meg észrevételeiket.

 

Lipták Zoltán képviselő felelős gazdálkodást kér mindenkitől a 2011-es évben is. Mindenkiben az fogalmazódik meg, hogy a falu érdekeit, a falu sorsát tartja szem előtt, ha a 68 millió forintos költségvetési hiányt nézzük, akkor véleménye szerint illene olyan elemeket kivenni a költségvetésből, ami csökkentené a hiányt. Kéri a bizottságot javasoljon olyan megoldásokat amelyekkel ezt a költségvetési hiányt le lehet redukálni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a kapukkal kapcsolatosan elmondja, hogy a temetőüzemeltető beszámolójakor hangzott el, hogy gépjárművekkel felviszik a szemetet a temetőbe, és ott kidobálják, nem győzik összeszedni a szemetet. A két egyházzal egyeztetve úgy gondolták, hogy jó lenne egy-egy kapu. Az üzemeltető dolga lenne a kapukat bezárni. Az önkormányzat vásárolta az anyagot, a külsős vállalkozó részére a munkadíjat kellet kifizetni, kb. 600.000 Ft-ba került. A kapuk felállításával szebb lett a terület.

 

Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint a két kapu a közt nem szolgálja, sok embert irritál, lehet, hogy jobb lett volna, ha járda épül helyette, annak jobban örültek volna az emberek. A kapukat tehát ajándékba kapta a két egyház? Több lakosba ez úgy jön le, hogy egy másik vállalkozóval fel se tudjon menni a temető területére. Külön engedélyt kell kérni az üzemeltetőtől, ha valaki másik vállalkozóval szeretne munkát végeztetni.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a temetőben van egy nyitvatartási rend, amit a temetőlátogatóinak be kell tartani, és amit a kapura ki kell függeszteni, ehhez azonban elengedhetetlen a kerítés. A temető feljárathoz vezető úton jobb és baloldalon is elfér egy autón a kapu mellett. Ezzel nincs kivédve a szemétlerakás. Készül-e a kapukhoz kerítés is, van-e ilyen terv?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy keresi a lehetőségét a kerítés megépítésének, természetesen az egyházak is keresik a lehetőséget. Véleménye szerint mind a két kapunál meg lehet oldani, hogy a kapuk mellett ne tudjanak autóval felhajtani a lakosok. Nem csak egyházi tulajdonú területeket érint, hiszen a ravatalozó, illetve területrész is van önkormányzati tulajdonban, melynek védelme az önkormányzat feladata.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy nem a törvénytelenségen van a hangsúly, csak azt kéri, ha valamit eltervez Polgármester Úr, akkor a 6 képviselőt is tájékoztassa arról. Gyanúsan a választási kampányhoz közel készült a kapu. Valamikor jó lesz a kapu, csak nem most kellett volna erre költeni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sok minden elkészült már a községben, amire azt mondják vagy mondták a lakosok, hogy nem kell vagy nem kellett volna. A ravatalozóhoz felvezető úton a kapu az már a választás után november-december környékén készült el. Ízlésbeli kérdéseken lehet vitázni, de fölösleges, hiszen mindenkinek más tetszik.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint a 68.202.000 Ft-os 2011. évi költségvetési hiányhoz kellene hozzászólni, próbáljanak erről tárgyalni.

 

Farkas Zoltán képviselő a hiánnyal kapcsolatosan elmondja, hogy egyik képviselő sem pénzügyi szakember, javasolja, hogy a pénzügyi vezető mondja el a költségvetési hiány okait.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói, vezetői elkészítik a költségvetést, de a döntés a képviselők kezében van. Láthatjuk az intézményeknél, a bevételi rész kevés, az állami normatíva csökken.

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó elmondja, hogy a költségvetési tervezési folyamat úgy kezdődik, hogy számba vesszük a várható bevételeket, megnézzük az előző évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatokat. Először a bérekre kell a megfelelő összeget biztosítani, a közalkalmazotti, köztisztviselői bértábla adott, és csak az ezen felüli részből lehet gazdálkodni. Olyan kötelezettséget nem lehet vállalni az operatív gazdálkodás körében, amit nem tudnak teljesíteni. A szerkezeti változásokkal korrigált kiadási előirányzatok és bevételi előirányzatok közötti különbséget működési célú hitel felvételként kell megtervezni.

 

Nagy László elnök kérdezi, hogy a 2010-es évre mennyi működési hiány volt betervezve?

 

Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy kb. azonos nagyságrendű működési hiányról van szó.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sok önkormányzat küszködik működési hiánnyal. A költségvetés összeállításában az intézményvezetők is sokat segítenek.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a dolgozókat, ami megilleti, azt meg kell adni, abból nem szabad elvenni. Keresik a lehetőségét a 68 millió Ft-os költségvetési hiány csökkentésének. Van az önkormányzatnak egy 24 millió Ft-os kintlévősége, abból is realizálódni fog egy bizonyos összeg.

 

Lipták Zoltán képviselő szeretné, ha az előző évekhez hasonlóan ebben az évben sem kerülne sor működési hitel felvételére. Az előzőekben hiányolta a képviselők hozzászólását a 2011. évi költségvetéshez, most ezt tartja a legfontosabbnak, tehát erről beszéljenek, keressék a megoldásokat.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy hosszú évek óta a működési hiány egyre nő, év közben a jó gazdálkodásnak köszönhetően mindig úgy alakult még, hogy az önkormányzatnak nem kellett működési hitelt felvenni. Reméli most is így lesz. Az intézmények, intézményvezetők is megtesznek mindent annak érdekében, hogy költségeiket csökkentsék, takarékosan gazdálkodjanak, pl. takarékoskodnak az energiával.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a februári testületi ülésen kerül elfogadásra az önkormányzat 2011. évi költségvetése. A takarítás és az étkeztetés vállalkozói formában történik. A vállalkozók 4,5 %-os inflációkövető emelési kérelmet nyújtottak be az önkormányzat felé. Most is dönthet az emelésről a képviselő-testület, vagy pedig a februári ülésen.

 

Forgács István képviselő véleménye szerint beszélhetnek most a két vállalkozó által benyújtott árváltozásról, de szavazni nem fognak. A februári testületi ülésen semmi akadálya nem lesz a döntésnek.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg a két vállalkozót, hogy indokolják meg az áremelést.

Kérdése Lipták Zoltán képviselőhöz, hogy akkor soronként menjenek végig az intézményeken, hogy hol lehetne csökkenteni a költségeket?

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében első szempont a bérek kifizetése, ezek után lehet megszorító intézkedéseket hozni. Akár végig is mehetnek a sorokon, hogy tudnak-e olyan elemeket, mely a 68 millió Ft-os hiányt csökkentené. A februári testületi ülésen már nem lehet javaslatot előterjeszteni a költségek lefaragására vonatkozóan, most kell erről dönteni.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi képviselőtársát, hogy lát-e olyan elemet a költségvetés-tervezetben, ami csökkenthető lenne, ami azt irányozná elő, hogy csökkentsék a 68 millió Ft-os hiányt?

 

Lipták Zoltán képviselő: Természetesen van, mert ha elfogadják a 68 millió Ft hiánnyal a költségvetést akkor előfordulhat, hogy év végén fel kell venni 68 millió Ft hitelt. Tehát olyan javaslatra van szükség, mely csökkenti a kiadási oldalt, vagy növelni kell a bevételi oldalt.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a költségvetés-tervezetben mindenkinek benne van a hozzáállása, szemlélete, elhivatottsága. A hiány csökkentésének másik lehetősége a bevételnövelés, az idén erről már elkésett a képviselő-testület, de a jövő évre esetleg a helyi adó növelésével, új adónemek bevezetésével lehet növelni a bevételi oldalt.

 

Forgács István képviselő kéri Jegyző Asszonyt, hogy a kintlévőségekről mondjon pár szót a testületnek, van-e valamilyen előrelépés ezzel kapcsolatosan?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy március 15. a következő befizetési határidő, azt követően tud a testületnek a kintlévőségekről tájékoztatást adni. Az érdeklődésekből, a megkeresésekből azt szűrik le, hogy az emberek megértik, hogy a tartozásukat meg kell fizetni, akár részletfizetéssel is hajlandók bevállalni. Elhiszik, hogy jobban járnak egy részletfizetéssel, mint egy kisösszegű tartozást sok késedelmi pótlékkal felhalmozni.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi Lipták Zoltán képviselőt, hogy melyik sorból szeretne elvenni, hogy a 68 millió Ft-os hiányt csökkentsék? Miből vegyenek el a kafetériából, vagy a köztisztviselők alapilletményéből? Melyik sorból szeretne elvenni, mert eddig ezt még nem hallották Képviselő Úrtól?

 

Lipták Zoltán képviselő nem érzi magát megszólítva.

 

Nagy László elnök kérdezi Pappné Kiss Valériától, hogy a hiányként jelentkező összegben hitelt kell felvenni az önkormányzatnak, illetve jól értette, hogy rangsorolják a kiadásokat?

 

Pappné Kiss Valéria: Nem jelenti azt, hogy hitelt kell felvenni, mert mindig csak olyan összegű kötelezettséget vállalnak, amilyen összeg a rendelkezésükre áll, vagy rövid időn belül megkapják állami támogatás formájában.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Nagy László képviselő társa jól értette, mire gondol a költségvetés kapcsán. Ahhoz hogy ne legyen tényleges működési hiány, a gazdálkodáshoz fel kell állítani egy prioritást, mely segít a kötelezettségvállalások rangsorolásában, ne novemberben hozzák meg, hanem a költségvetés megtárgyalásakor.

 

Répási János képviselő: Valószínű, hogy a Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta a 2011. évi költségvetést, annak minden sorát kielemezték. Javasolja lépjenek tovább a következő napirendre.

 

 

3. Szociális rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a testületi ülés előtt kiosztott kiegészítést az indokolja, hogy az előkészítő eljárásban elhangzott módosításokat foglalta össze. 2010. december végén módosították a szociális törvényt, amely lehetőséget ad a helyi önkormányzatok számára, hogy a szociális segélyezés feltételéül megszabják azokat a kritériumokat, amely a környezet tisztántartását, illetve az alapvető higiénés feltételek megteremtését is feltételül szabja ahhoz, hogy 2012-ben valaki segélyt kapjon az önkormányzattól. A bizottsági ülésen nagyon jó ötletek merültek fel, amelyeknek utánajárva pontosításra szorult az eredeti előterjesztés. Amit aggályosnak tartottak a törvényességi ellenőrzéssel megbízott szervek, azt javasolja módosítani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Jegyző Asszony kiegészítését és átadja a szót Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.

 

Lipták Zoltán elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a helyi szociális rendelet módosításáról szóló tervezetet. Megállapították, hogy a rendelettervezet átfogóan és mindenre kiterjedően leszabályozza az önkormányzat szociális ellátások megállapításának szabályait. A rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert nem felel meg a 2011-es évben a hatályos szabályozásoknak. Az állam megpróbálja arra szoktatni az állampolgárokat, hogy valamit tegyenek is le az asztalra, ne csak elvegyenek. Mindenkinek egyöntetűen úgy kell cselekedni, hogy az a közösség javát szolgálja. Ezek előre viszik a közösséget, ezt senki ne vegye sértésnek. Úgy egész az egész, ha mindenkire egyformán vonatkozik, ne ragadjunk ki belőle elemeket. A testületi ülés előtt kiosztott előterjesztés már tartalmazza azokat a pontokat, melyek beiktatásra kerülnének az önkormányzat szociális rendeletébe Ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a Szociális Bizottság az ülésén azt vetette fel, hogy bizonyos szempontokhoz kössék a támogatást. Minimum létesíteni kell egy WC-t az ingatlanon, 30 %-ban tegye rendbe a kertjét, ha van a kapuja előtt árok, azt tartsa rendbe. Ezek vizsgálata a Jegyző Asszony jogkörébe tartozik, hogy ezek megvalósulását vizsgálja. A bizottság segítséget nyújt a védőnőkkel együtt a helyszíni szemléken. Ennek megfelelően fogják tudni mérlegelni, hogy jogosult-e a juttatásra, vagy nem.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a régi rendelettervezetből a b) pont kivételre került. Miért?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a szociális törvény abban az irányba mozdul el, hogy közegészségügyi, köztisztasági szempontok kerüljenek előtérbe a (allergén növények irtása, WC nem léte a járványokat ne segítse elő). Az ingatlan tulajdonost, vagy használót viszont nem lehet jogában korlátozni, hogy egyéb döntéseket saját ingatlana kapcsán meghozzon.

 

Karajz Ottó György képviselő: A b) pontot ki kellett venni a rendelettervezetből, mert aggályosnak tartották a törvényességi felülvizsgálat során. Kérdezi, hogy kik tartották aggályosnak?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nem személyről van szó, hanem a Kormányhivatalt kérdezte meg az eddig elfogadott helyi rendeletek alapján milyen joggyakorlat alakult ki, mi az egységes jogszabály-alkotási gyakorlat. Ez alapján javasolta a tervezet módosítását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elfogadhatja a testület az előző rendelettervezetet, ha megállapítja a Kormányhivatal a felülvizsgálat során, hogy az törvénysértő, akkor majd módosítanak rajta.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy arra gondoltak ennek a pontnak a beépítése során, hogy tegye rendbe a lakos a saját területét, ne legyen a kertjében parlagfű. Ha nem tartja rendbe környezetét, akkor elvesztheti a segélyre való jogosultságát.

 

Karajz Ottó György képviselő elfogadásra javasolja a rendelettervezetet, ha a felettes hatóság utasítja az önkormányzatot a rendelet módosítására törvénysértésre hivatkozással, akkor majd módosítják azt. Addig is alkalmazza az önkormányzat a rendeletet.

 

Nagy László képviselő megjegyzi, hogy hetente lehet hallani, hogy az önkormányzatok csatlakoznak ahhoz a kezdeményezéshez, hogy csak az kapjon segélyt aki, az ingatlanát, ingatlana előtti területet rendben tartja.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, ha az eredeti előterjesztést fogadja el a testület, akkor javasolja, hogy a rendeletben a hasznosítás szó szerepeljen ne a művelés, a rendeletbe az e). pontként kerüljön be.

 

Répási János képviselő javasolja az eredeti változat elfogadását.

 

Fésűsné Brosch Andrea a HAK vezetője szót kér.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy Fésűsné Brosch Andreának megadják a szót.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

6/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: hozzászólás megadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megadja a szót Fésűsné Brosch Andreának.

 

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a rendelet 8 §-ában a térítési díjaknál a családi napközibe járó gyerekek térítési díja nem szerepel. Javasolja ezt pótolni. Továbbá a házi segítségnyújtás térítési díjánál javasolja ingyenessé tenni a szolgáltatást.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy milyen terhet jelent ez az önkormányzatnak?

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy kisnyugdíjasokról van szó, éves szinten 100-200 eFt-ot jelent.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint, ha térítésmentes lesz a házi segítségnyújtás, akkor sokan igénybe fogják venni.

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a kérelem benyújtását követően jövedelemvizsgálatot végeznek és a kórházi zárójelentés alapján állítják ki az orvosi javaslatot.

 

Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy ez évente 300.000 Ft kiadást jelent az önkormányzatnak.

 

Lipták Zoltán képviselő támogatja a HAK vezetője által előterjesztett javaslatot.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a 8.§ kivételével fogadják el a szociális rendelet módosítását. Erről a pontról pedig a következő testületi ülésen döntsenek.

 

Dr. Orosz Zsolt szavazásra bocsátja, hogy rendeletben szerepeljen az e) pont valamint a hasznosítás szó szerepeljen a művelés szó helyett.

 

Hernádnémeti Önkormányzat

7/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendeletben szerepeljen az e) pont, az alábbi szövegezéssel: aki a lakhatására szolgáló ingatlan művelésre alkalmas területét legalább 30 %-ban nem hasznosítja.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ (1) Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek:

a)       akivel szemben a jegyző a 21/2004.(XI. 30.) önkormányzati rendelet szerint köztisztasági szabálysértést kezdeményezett a használatában lévő terület elgazosodása miatt;

b)       aki a lakhatására szolgáló ingatlan előtt a meglévő csapadékvíz elvezető rendszert nem tartja tisztán,

c)       aki nem veszi igénybe a szemétszállítás kötelező közszolgáltatást,

d)       aki nem gondoskodik a megfelelő higiénés körülmények biztosításáról, legalább űrgödrös árnyékszék kialakításával,

e)       aki a lakhatására szolgáló ingatlan művelésre alkalmas területét legalább 30 %-ban nem hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések betartását a Jegyző 3 havonta ellenőrzi, az ellenőrzés során tapasztaltakat fotókkal dokumentálja.

(3) Ha az illetékes bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület által a rendeletben megfogalmazott, és elérni kívánt céljaitól való eltérést észlel, a jegyzőtől tájékoztatást kérhet, intézkedést kezdeményezhet.

(4) A felülvizsgálat során meg kell szüntetni az ellátását annak, aki a 13.§ (1) bekezdésben felsorolt feltételeket nem teljesíti. Az ellátás előzetes felhívás nélkül szüntethető meg.”

 

2.§ A 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

            „Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy

 • akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
 • és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

 

3.§   A 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 14.§ (6) bekezdés a) pontja

 • „egy főre jutó havi jövedelem” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
 • „egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem”

 

4.§    A 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 24.§ (7) bekezdés

 • „a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
 • „a mindenkori nyugdíjminimum 350%-át”

 

5.§  A 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 24.§ (9) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

            „A személyi térítési díjat az intézményvezető a rendelet III. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díjak figyelembe vételével úgy határozza meg, hogy ha az igénybevevő egy főre eső jövedelme

 • a mindenkori nyugdíjminimum 001-200%-a az intézményi térítési díj 65%-a
 • a mindenkori nyugdíjminimum 201-350%-a az intézményi térítési díj 95%-a.”

 

6.§    A 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 26.§ (2) bekezdés

 • „a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
 • „a mindenkori nyugdíjminimum 350%-át”

 

7.§  A 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 24.§ (2) bekezdése a következő ponttokkal egészül ki:

·         „a nappali ellátásért,

·         családi napköziért ”

 

8.§ (1) Hatályát veszti

a) a 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés utolsó francia bekezdése;

a) a 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 11.§ (4) bekezdés első francia bekezdése.

 

(2) Ez a rendelet a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel 2011. február 1-jén lép hatályba és 2011. február 2-án hatályát veszti.

 

(3) E rendelet 2-3.§-a 2011. szeptember 1-jén lép hatályba és 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                                    jegyző

 

 

Házasságkötési eljárás díjairól szóló rendelet (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak rendeletet kell alkotni a házasságkötési eljárás díjairól. Ha munkaidőben kerül sor házasságkötésre a hivatal házasságkötő termében, akkor a házasságkötés díjtalan. Amennyiben munkaidőn kívül szeretnének a párok házasságot kötni, vagy hivatali helyiségen kívül azért fizetni kell.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megvitatta a rendelettervezetet és támogatják az eljárási díj megfizetését. Az anyakönyv védelmét azonban mindenképpen biztosítani kell, ha a hivatalon kívül történik a házasságkötés.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ugyanez a jogszabály nem teszi lehetővé a munkaszüneti napon történő házasságkötést (pl. augusztus 20.).

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elfogadásra javasolja a házasságkötési eljárás díjairól szóló rendeletet.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a házasságkötési eljárás díjairól

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdés b)pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Hernádnémeti Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatások igénybevevőire.

2. § A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője útján biztosított alapszolgáltatás:

a) az esemény méltóságának megfelelően berendezett hivatali helyiség;

b) ünnepi köszöntő, emléklap;

c) pezsgő szervírozás;

d) gépi zene biztosítása.

 

3. § (1) E rendelet 2.§-ban szabályozott alapszolgáltatás munkaidőben térítési díj nélkül kerül biztosításra.

(2) Munkaidőn túli szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díja 10.000,- Ft, melyből bruttó 5.000 Ft, mértékű díjazás a közreműködő anyakönyvvezetőt illet a túlmunkáért.

 

4. § (1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző engedélyezheti a házasulandók kérelmére. A jegyző abban az esetben engedélyezi a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, ha a házasulandó felek gondoskodnak az anyakönyvvezető és az anyakönyv biztonságos helyszínre és a hivatali helyiségbe való szállításáról. Ennek érdekében a házasságkötést megelőző legkésőbb 5. napon tájékoztatják a kérelmezők az anyakönyvvezetőt a gépjármű típusáról, a gépjárművezető személyéről, az indulás időpontjáról.

 

(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő közreműködését a jegyzőtől írásban, a kérelem indokolásával, az általános tételű államigazgatási eljárási illeték egyidejű lerovásával kell kérni, a házassági szándék bejelentését követően. A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött, hogy arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik, valamint az anyakönyv védelme biztosított.

 

5.§ E rendelet 4.§-ban szabályozott hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, mint többlet szolgáltatásért 20.000 Ft díjat kell fizetni, melyből bruttó 10.000 Ft mértékű díjazás a közreműködő anyakönyvvezetőt illet.

 

6.§ Az e rendeletben szabályozott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

 

7.§ A szolgáltatási díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 5 munkanappal a Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala házipénztárába kell befizetni.

 

8.§ E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség a Polgármesteri Hivatal (3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz.) épületében található Házasságkötő terem.

 

9.§. Egyéb családi események megünneplésében díjmentesen vesz részt az Anyakönyvvezető. Díjmentes a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, abban az esetben, ha rendkívüli körülmény indokolja a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést. Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasulandó fél mozgáskorlátozottsága, egészségügyi állapota, kora miatt különös erőfeszítést igényelne a hivatali helyiségben történő megjelenés. A rendkívüli körülmény fennálltát a házasulandó felek kérelmükben kötelesek megjelölni, és igazolni.

 

10. § (1) E rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                    jegyző

 

4. 2011. évi szemétszállítási díj megállapítás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az AVE Miskolc Kft szemétszállítási díj mértékét 4,5 %-kal kívánja emelni, az előző hónapban kiküldött anyag szerint.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy eddig a szolgáltató negyedévente számlázott, célszerűbbnek tartaná, ha a szolgáltató havonta készítené el számlát és az önkormányzat havonta utalná át az összeget az AVE-nek. A lakosság felé az önkormányzat továbbra is negyedévente készítené el a számlákat.

 

Forgács István képviselő kérdezi, ha áttérnek a havi számlázásra, akkor nem veszíti el az önkormányzat a kedvezményt.

 

Boros Lajosné dr. elmondja, hogy a kedvezmény nem a fizetés gyakoriságából adódik, hanem abból, hogy a számlát az önkormányzat készíti el, és a díjat is beszedi.

 

Répási János képviselő: Ha az AVE Kft. elfogadja a havi számlázást, akkor javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sok önkormányzat választja ezt a megoldást, hogy elkészítik a számlát és a díjat is beszedik.

Elmondja továbbá, ha nem fogadja el a képviselő-testület a 4,5 %-os emelést, akkor a kieső részt az önkormányzatnak kell megfizetni.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi megtekinthető-e az a nyilvántartás, hogy melyik lakosnak milyen méretű kukája van. Kéri Jegyző Asszonyt, mondja el, mi alapján döntötték el, hogy ki kap kis kukát, és ki kap nagy kukát. Javasolja, ha emelésre kerül a sor, akkor mindenkinek egyforma nagy kukája legyen.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Polgári Törvénykönyvben szabályozott közszolgáltatási szerződés jött létre. A közszolgáltató az, akit a képviselő-testület kiválaszt. A lakosság a közszolgáltatóval köti a szerződést. Az önkormányzat nem lép közbe a szerződésbe. Tehát az AVE munkatársai kötik meg a szerződést. Bizonyos életkortól vehető igénybe a kisebb méretű kuka. Lehetősége van tehát a lakosnak kisebb méretű kukát használni, de a két kuka díja közötti különbséget az önkormányzat fizeti. A kedvezmény köre, és igénybevétel módja önkormányzati rendeletben került szabályozásra a rendelet 2004-től megtekinthető a hirdetőtáblán.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az arány is meg van határozva, hogy hány 60 literes és hány 120 literes kukát lehet.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy van olyan család, aki megvásárolta lakást és még az előző tulajdonos 60 literes kukáját használja.

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, ha eladták a lakást, a tulajdonosváltozást a szolgáltató felé be kell jelenteni, tehát a kisméretű kukát le kellett volna adni az előző tulajdonosnak (örökösnek), az új tulajdonosnak pedig szerződést kellett volna kötni a szolgáltatóval, ugyanúgy, mint bármely más közüzemi szolgáltatás esetében.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy van-e valamilyen hátránya, ha most nem döntenek az emelésről csak a következő testületi ülésen.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a holnapi nap folyamán az AVE Kft. elkészíti a számlát, ezért lenne szükség a döntésre.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy tartsanak szünetet.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 19:30 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 19:40 órakor folytatja munkáját.

 

 

Forgács István javasolja, hogy a havi elszámolást válasszák, és így elfogadásra javasolják az AVE díjemelési ajánlatát, ez havi 60 Ft-os emelést jelent tárolóedényenként, ezzel a feltétellel a saját költségvetését védi az önkormányzat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2011. évi szemétszállítási díj 4,5 %-os emelésére tett javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

3/2011. (I. 31.) rendelete

a 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében foglalt díjtételek 2011. évi megállapításáról

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§ A 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. 3. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. számú melléklet a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételének díjai

2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig

 1. háztartásonként egy 110/120 literes tárolóedény ürítésére a díj                305Ft+ ÁFA/ürítés

 

 1. háztartásonként egy 60 literes tárolóedény ürítésére a díj          182Ft+ ÁFA/ürítés

 

 1. egy 240 literes tárolóedény ürítésére a díja                                   610Ft+ÁFA/ürítés

 

 

 1. Tartósan keletkező többlethulladék szállítása

megállapodás szerint többletedény (2. vagy 3.)

110/120 literes ürítése esetén a díj                                                   355Ft+ ÁFA/ürítés

 

2. § A települési szilárd hulladék elszállítása Hernádnémeti közigazgatási területéről heti egyszeri gyakorisággal történik. Az 1. §-ban meghatározott díjat az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg a vele kötött szolgáltatási szerződés alapján, havi ütemezésben.

 

3.§ A 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

        „Az ingatlan tulajdonosának, használójának a szolgáltatási díjat havonta egyenlő részletekben, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell megfizetni az önkormányzat javára, az általa megbízott díjbeszedőnek.”

 

4. § E rendelet 2011. január 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

polgármester                                                                                                                            jegyző

 

 

 

5. Helyiségbérletre beérkezett pályázatok elbírálása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bérlakások mellett lévő garázsok egyike megüresedett, így az meghirdetésre került. A garázs használatára 4 pályázat érkezett. Lehetőségük volt a pályázóknak, hogy licitáljanak.

 

Ezt követően ismerteti a beérkezett pályázatokat, mely szerint

 

Tar Bence                             4.000 Ft/hó

Boronkai Edina    4.400 Ft/hó

Sivák Imre                             5.000 Ft/hó

Mura Barnabás    5.000 Ft/hó bérleti díjat ajánlott.

 

Farkas Zoltán képviselő úgy értesült, hogy már volt használója a garázsnak, ezért javasolja, hogy Sivák Imre kapja meg a garázst.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy két pályázó adott magasabb ajánlatot. Sivák Imrét támogatja, mivel ő itt is lakik a bérlakásban.

 

Répási János képviselő Mura Barnabás pályázatát támogatja, ők is a bérház lakói.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az első felvetést, hogy Sivák Imre kapja meg a garázst.

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

8/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: garázsbérletre beadott pályázatok elbírálása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. február 1. napjától Sivák Imrével köt helyiségbérleti szerződést, a 5.sz. garázs vonatkozásában.

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

 

6. IKSZT pályázat finanszírozása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a napirend kapcsán az elmúlt szombaton soron kívüli ülés megtartására került sor, ahol ismertetésre került a Raiffeisen Bank támogatás előfinanszírozási ajánlata. Az említett ülésen úgy határoztak, hogy kerüljenek meghívásra a bank szakemberei is, hogy a képviselők személyesen tudják megbeszélni az ajánlatot. A bank képviselői hivatalos elfoglaltságuk miatt a mai napon nem tudtak eljönni, de a tegnap megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen jelen voltak, ahol részletes tájékoztatást adtak az ajánlatról. Az IKSZT pályázat sokáig elhúzódott, de az elmúlt év végére sikeresen befejeződött a beruházás. A pályázat kapcsán elhúzódó döntések miatt az év végére több előfinanszírozott pályázat elszámolása futott össze. Az önkormányzatnak ezekben a pályázatokban kb. 30 millió Ft összegben áll benne az előfinanszírozások révén a pénze. Mivel az IKSZT-ben most van a lehívási időszak, átmenetileg előfinanszírozni kellene a támogatási összeget. Rövid futamidejű, előtörleszthető hitelről lenne szó, mely előfinanszírozza a beruházás költségeit, és ennek törlesztésére fordítódik a támogatási összeg. Ezt közvetően átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Nagy László elnök ismerteti a tegnapi bizottsági ülésen elhangzottakat. A Raiffeisen Bank képviselői elmondták, hogy alaposan megvizsgálták az önkormányzat helyzetét, úgy tették meg ajánlatukat. A képviselőkben kétkonstrukciós megoldás merült fel, egyrészt a rövid futamidejű előfinanszírozási hitel, illetve az önkormányzat óvadéki betétjének megbontása. A bank képviselői elmondták, hogy az önkormányzat megítélése pozitív, de a mindenki által ismert CHF árfolyamváltozás miatt, mivel a korábbiakban sem kért a bank további biztosítékot, nagyobb kockázatúnak ítélik a betétbontást a kötvénykibocsátás futamidejére tekintettel, mivel így csökkenne a biztosíték összege.

 

Lipták Zoltán képviselő: Egy megnyert pályázatot kár lenne veszni hagyni átmeneti problémák miatt.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, néhány ember számára úgy tűnhet, mintha fedezet nélkül döntöttek volna a pályázaton indulásról. Véleménye szerint talán mégis célszerűbb lenne a 80 millió megbontása, akkor is ha annak mobilizálása nehezebb.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, ebben az esetben elképzelhető, hogy akkor a bank további biztosítékot kér a kötvény fedezetéül.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint elindíthatják az előfinanszírozó hitel felvételét, az önkormányzat érdeke, hogy az ügylet a lehívási időszakban átfusson. Lehetőség van olyan döntés meghozatalára, mely felhatalmazza a polgármestert mindkét konstrukció megvizsgálására és az időkorlátok figyelembevételével az ésszerű döntés meghozatalára.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint is hatalmazzák fel a polgármestert mindkét lehetőség megvizsgálására a bankkal egyetértésben.

 

Répási János képviselő az elhangzott tájékoztatásból úgy gondolja, hogy óvadéki betét megbontása időigényesebb, az a lehívási időszakig nem megvalósítható.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzatot a törlesztés kapcsán hátrány nem érné, mivel az ajánlat alapján a pályázati támogatás közvetlenül az előfinanszírozóhoz kerül, és a törlesztésre fordítódik.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elsősorban tárgyaljanak a bankkal a betétbontásról, ha ez technikai okokból nem kivitelezhető, a polgármestert felhatalmazzák a hitel felvételre.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

9/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: előfinanszírozó hitel IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert az IKSZT kialakítására benyújtott pályázat beruházásához kapcsolódó támogatás előfinanszírozó hitelszerződés megkötésére. A szerződő felek vizsgálják meg elsősorban annak a lehetőségét, hogy a Raiffeisen Banknál elhelyezett óvadéki betét bontásával megvalósítható-e az előfinanszírozás. Amennyiben a lehívási határidőig az ügylet nem valósítható meg, a szerződő felek rövid futamidejű hitelszerződés megkötésére kapnak felhatalmazást a Raiffeisen Bank által adott ajánlat tartalmának megfelelően. A hitel összege a támogatás intenzitásával megegyezik. Az önkormányzat hozzájárul, hogy a lehívásra kerülő pályázati támogatás közvetlenül a hitelt nyújtóhoz érkezzen.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               azonnal

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság negyedévente tartson beszámolót a település kondícióiról.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a pénzügyi csoporttal szoros kapcsolatot tartva lehetséges.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület elé kerülnek negyedévente a beszámolók. Az első negyedévben az előző évi zárszámadás, ezt követi a féléves beszámoló, majd a III. negyedéves beszámoló. Véleménye szerint felesleges az említett beszámolókon kívül még továbbiakat tartani, hiszen ezek a pénzügyi beszámolók tartalmazzák legrészletesebben az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a Jegyző Asszony által is említett beszámolók előtt mindig összeül a bizottság, és akkor negyedévente meg is valósul a beszámolás a képviselő-testület felé.

 

 

7. Egyebek

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti, hogy 2011. január 1.-től a szociális törvény és a helyi szociális rendelet alapján melyek azok a feltételek alapján megállapításra kerülnek a szociális ellátások:

 • Eddiginél aktívabb közreműködés a munkakeresésben,
 • Köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhely szerint illetés munkaügyi központtal,
 • Köteles az iskolai végzettségtől és szakképesítéstől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát elvállalni,
 • Köteles a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget elfogadni,
 • Köteles a munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni,
 • A folyósítás éve alatt legalább 30 nap munkaviszonyt kell igazolni, vagy 6 hónap munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban kell részt venni,
 • Köteles saját lakókörnyezetét rendben tartani, ingatlanát hasznosítani, árkot tisztán tartani, gaz- és gyommentesítésről gondoskodni, kötelező közszolgáltatást igénybe venni, illemhelyet kialakítani.

 

Amennyiben a fenti feltételeket nem teljesíti az aktív korú ellátott, a következő évben nem lesz jogosult segély igénybe vételére.

 

A feltételeket rendszeresen ellenőrizni fogják.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogyan fogják igazolni a 30 napos munkaviszonyt? Az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak, hány főt alkalmazhat?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy kiközvetítéssel történő munkaviszony létesítése esetén a munkaügyi központ értesül a munkaviszony kezdetéről és végéről, továbbá a munkaügyi központ vezeti a nyilvántartást, hogy a segélyes hány nappal rendelkezik.

 

A foglalkoztatási rendszernek 3 formája van:

 1. rövid időtartamú, 4 órás foglalkoztatás, mely a régi közcélú foglalkoztatásnak felel meg,
 2. hosszabb időtartamú 6-8 órás foglalkoztatás a régi közhasznú foglalkoztatást váltotta fel. A munkaerő igényre a pályázatot továbbra is a munkaügyi központhoz kell benyújtani. A jogalkotó ösztönözni a munkanélkülieket, hogy minél hamarabb próbáljanak meg visszatalálni a munkaerőpiacra.
 3. vállalkozások is pályázhatnak 95 %-os támogatottsággal.

 

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy egy főre lebontva hány %-ban támogatja a munkaügyi központ a foglalkoztatást?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a 4 órás foglalkoztatást 95 %-ban támogatja a munkaügyi központ. A hosszabb időtartamú foglalkoztatás támogatási intenzitása 70-100% között lehet, a pályázat elbírálójának döntése szerint.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy az iskola aulájában a helyi vállalkozók részére szervezzenek egy fórumot, és ott tájékoztassák őket ezekről a lehetőségekről.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a vállalkozásnak kell pályázni, a kért mellékleteket becsatolni, megjelölni hány órában szeretné foglalkoztatni a munkavállalókat. A pályázatokat a munkaügyi központba kell benyújtani. 2011. január 1.-jétől létrejöttek a kormányhivatalok. Az ott működő kormányablakoknál a munkavállaló ellenőrizheti, hogy munkáltatója bejelentette-e. Legközelebb Miskolcon a Csizmadia közben a NYUFI épületének földszintjén működik kormányablak.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy reggel iskolakezdéskor nagyon sok kutya van az utcákon. Jó lenne kezdeni velük valamit.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tavaly ősszel volt egy akció, amikor elég nagy számban vittek el kutyákat. Sajnos elég nagy a költségvonzata egy ilyen akciónak.

 

Nagy László képviselő kéri Polgármester Urat, hogy az üléseken a napirendi pontok tárgyalása előtt az elmúlt egy hónapban történtekről tájékoztassa a képviselő-testületet.

 

Forgács István képviselő megköszöni a Kulturális Bizottság nevében, hogy a Kultúra Napjára, a Himnusz születésének évfordulójára elmentek a lakosok.

Elkészült az új kulturális naptár, melyet a jövő hét folyamán minden családhoz eljuttatnak. Elmondja továbbá, hogy a naptár az interneten is hozzáférhető és letölthető. Megköszöni Fukk Tamás áldozatos munkáját a naptár készítésében.

Elmondja, hogy az előző ciklusban Répási János és Nagy László mellett Fukk Sándor is tagja volt az Iskolaszéknek, mivel Fukk Sándor nem tagja az újonnan megválasztott képviselő-testületnek ezért helyette új tagot kell választani. Karajz Ottó György képviselőt javasolja az Iskolaszék tagjának.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Karajz Ottó György képviselőt vállalja-e a megbízatást?

 

Karajz Ottó György képviselő válasza: Igen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Karajz Ottó György képviselő Iskolaszék tagjává történő választását.

 

A képviselő-testület 5 Igen, 1 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

10/2011. (I. 25.) HATÁROZATA

Tárgy: Iskolaszék tagjának megválasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Karajz Ottó György képviselőt az Iskolaszék tagjává megválasztja.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a Falunapok alkalmával koncertet szeretnének rendezni. Több név is felmerült. A rendezéshez a képviselő-testület szóbeli hozzájárulását kéri. Elmondja, hogy a koncert rendezvény nem a költségvetés terhére kerül megrendezésre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint át kell gondolni, mert ha nem jön be a várt bevétel, különösen rossz idő esetén, akkor miből fedezik a költségeket.

 

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy nagyon jó, összeszerelhető színpadja. A tetőzete azonban már olyan instabil állapotban van, hogy azt már nem lehet használni. Ezért a falunapi rendezvény időpontjáig el kell készíteni a színpad tetejét. Megmutatja a rajzot, hogy milyen formájú, és méretű tetőzetet kellene elkészíteni. A szükséges anyagra árajánlatot is bekért. Az anyag ára kb. 150.000 Ft lenne. Ha lenne egy ügyes kezű hegesztő, akkor egy stabil színpadot, egy kisebb összegből el tudnának készíteni, akár Nagy Robi bevonásával is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közfoglalkoztatásban nem tudják még előre hány főt kapnak meg. Még a közterületek rendben tartása sem biztosított.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy érdeklődött fekvőrendőr fajták után. Létezik un. ufó fekvőrendőr, mely darabonként leszerelhető, ezeknek darabja 7.000 Ft. A másik fajtája, mely átfedi az utat 70-80.000 Ft-ba kerül.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ő is utánanézett, ezek a szokásos piaci árak, javasolja, hogy a februári közmeghallgatásra meg kell hívni az érintett lakosokat és döntsenek róla, hogy ki előtt kerüljön elhelyezésre.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a belvíz elvezetésével kapcsolatosan volt itt egy úr, aki azt ígérte, hogy a januári testületi ülésre már terveket fog hozni. De nincs itt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Sajnos még nem nyílt meg a pályázati lehetőség, a felmérés azonban tovább folytatódik. A februári közmeghallgatáson már valószínű konkrétumokkal is tudnak szolgálni, de a helyi lakosok ismeretére is számítanak. Az árvízvédelmi rendszer felmérése már folyamatban van.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, ha nem nyerik meg a pályázatot a belvíz elvezetésére, akkor mi lesz? Mi a megoldás?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem tud konkrét választ adni. Ha a tervek elkészülnek, akkor annak mentén lehet valamint kezdeni, melyik részét csinálják meg először. Ha nem nyernek a pályázaton, kisebb munkálatokat akkor is el tudnak végezni, végső esetben szivattyúznak. 

 

Lipták Zoltán képviselő szeretné felhívni az idős emberek figyelmét, hogy ne dőljenek be az idegen embereknek. Bevált trükkjük pl. hogy pénzváltás miatt keresik az idősekkel a kapcsolatot, ha ezek az emberek bejutnak a lakásba, bármi történhet. Hernádnémetiben a rendőrség is kint vont egy ilyen bejelentés kapcsán, ami a napokban történt.

 

Forgács István képviselő elmondja, ha bárki észleli, hogy a kertjében vagy az utcán a kapuja előtt vágják a fát, hívja rögtön a rendőrség központi számát a 107-et és ők a bejelentésre ki is jönnek.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a polgári szolgálatba történő beosztásról hány fő kapott értesítést? Meg lehet nézni a tervet?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy márciusban lesz egy képzés polgári védelmi szakember segítségével. Elmondja továbbá, hogy a tervek egy része bizalmas.

 

Nagy László képviselő úgy halotta, hogy már több polgármester kapott ilyen képzésre meghívót, kérdezi Polgármester Úr is volt már ilyen képzésen?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ilyen képzésre még nem kapott meghívót.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy felröppent a közalkalmazottak között egy rémhír, miszerint a kafetériát meg akarja vonni tőlük a képviselő-testület. Ez nem igaz, ez egy rémhír.

 

Forgács István képviselő megerősíti, hogy nem veszik el a pedagógusoktól ezt a juttatást, amíg a jogalkotó ezt le nem csökkenti, vagy meg nem szünteti.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jogszabály csökkentette a kafetéria felső határát.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és 20:45 órakor az ülést bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                                   Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                                                     jegyző

 

 

 

Nagy László                                                                                                                                       Répási János

  hitelesítő                                                                                                                                                hitelesítő

 

 


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde