Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. július 26.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

 

Száma: 1-12/2011.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

                        Madzinné Nagy Anikó főigazgató

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket az érdeklődőket és otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket javasolja. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Karajz Ottó György képviselő átadja magánindítványát.

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy rendeletet rendeletmódosítással lehet megváltoztatni.

 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a jegyzőkönyv hitelesítőire és az ülés napirendjére tett javaslatot.

N a p i r e n d :

 

                                    Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                                    Előterjesztő: Polgármester

1.       HAK intézményvezető megválasztása

Előterjesztő: Polgármester

2.       Tájékoztató a Közoktatási Társulás 2010/2011-es tanév tapasztalatairól, 2010. évi pályázatok megvalósulásáról

Előterjesztő: Polgármester

3.       Közkifolyó használati díjáról szóló rendelet

Előterjesztő: Polgármester

4.       Bérleti szerződés

Előterjesztő: Polgármester

5.       Egyebek

 

 

Napirend előtt:

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester először egy sajnálatos esetről szól, Göböly József Sándorné 2011. július 2-án Budapesten elhalálozott, 1909. május 23-án született Hernádnémetiben. A 102. születésnapján már nem tudták felköszönteni, mert már kórházban volt. Ő volt a legidősebb lakos Hernádnémetiben. Kéri képviselőtársait, hogy az elhunyt emlékének egy rövid néma felállással áldozzanak.

 

A jelenlévők rövid néma felállással emlékeznek Göböly József Sándornéra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni az emlékezést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester napirend előtt elmondja, hogy

·         a belvízelvezetéssel kapcsolatosan fórumot tartottak az érintett lakosok számára. A pályázatot készítő szakemberek részt vettek ezen a tájékoztatón. Részt vettek továbbá az érintett telektulajdonosok is, akiknek a telkén végig megy a nyomvonal, és hozzájárultak ahhoz, hogy a belvízelvezetés megfelelő módon megvalósuljon. Az ingatlantulajdonosok már a hozzájáruló nyilatkozatokat is aláírták.

·         az egészségház felújítása már befejeződött. Az érintettek már visszaköltöztek a rendelőkbe. A rendelések már a felújított rendelőkben történnek. Még az épület külső szigetelése és festése van hátra.

·         július első hetében gyerektábor indult, mely 3 hétig tartott. Ami új dolog volt az éven, hogy Leader pályázat keretében művésztábor is megrendezésre került az első héten. Forgács István és Szűcs Róbert is részt vettek a táborban.

·         az orvosi ügyelettel kapcsolatos szerződést már minden érintett önkormányzat aláírta a korábban hozott határozatnak megfelelően. Módosult ugyanis az önkormányzatok között létrejött szerződés, illetve rögzítésre került, hogy Bőcs község az ügyelet központja.

·         BM-es pályázatot nyert az önkormányzat az óvoda felújítására, korszerűsítésére, melynek a műszaki tartalma a fűtéskorszerűsítést, külső szigetelést, nyílászárók cseréjét tartalmazza. 15,7 millió Ft-ot nyert erre a célra az önkormányzat. 3,9 millió Ft önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. A felújítást még nem tudták elkezdeni, mert közbeszerzést kell rá kiírni, mivel a beruházás értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megfelelően felkéri Nagy Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnökét és Lipták Zoltánt a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökét, hogy a bizottság munkájában vegyenek részt és segítsék elő, hogy a pályázat minél hamarabb befejeződjön.

 

 

 

1. HAK intézményvezető megválasztása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző két testületi ülésen nem sikerült megválasztani az alapszolgáltatási központ vezetőjét. Reméli, hogy a mai testületi ülésen megválasztásra kerül. A képviselő-testület szabta meg a pályázati feltételeket, jogszabályi keretek között. Ennek megfelelően került kiírásra a pályázat. 3 pályázat érkezett be. Jogszabályi előírás alapján Szakmai Bíráló Bizottságot kellett létrehozni. A bizottság szigorúan szakmai szempontból értékelte a beérkezett pályázatokat. A beérkezett 3 pályázat közül egy érvényes pályázat van a Fésűsné Brosch Andreáé. A képviselő-testület kérte, hogy legyen egy rendkívüli ülés, ahol meg lehet hallgatni a pályázókat. Ez megtörtént és reméli, hogy a mai nap folyamán döntést fog hozni a testület ebben a kérdésben. Ezzel kapcsolatosan kéri képviselőtársait tegyék meg észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket.

 

Karajz Ottó György képviselő: Polgármester Úr elmondta, hogy csak 1 érvényes pályázat van. Ő átnézte az anyagokat és a szakértők véleményét is. A szakértők 2 pályázatra mondták, hogy érvényes a 2. és a 3. pályázó esetében. A 2. pályázónak azt mondták ugyan, hogy nincs meg a szakirányú végzettsége, de ha vállalja, akkor két éven belül ezt meg tudja szerezni. Úgy emlékszik, hogy zárt ülésen mondta is a hölgy, hogy ő szívesen elvégzi ezt a tanfolyamot, ha szükséges.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: A szakvizsga teljesen más, mint a szakképesítés, az előterjesztésben is, és a testületi ülésen is arról volt szó, hogy a szakvizsgát két éven belül meg tudja szerezni a pályázó. A HAK alapvetően szociális intézmény, ezért a szociális szakképesítés megléte került kiírásra, amivel pályázó nem rendelkezik. A formai vizsgálatnál azért sem felelt meg a pályázat, mivel vezetői programot nem csatolt a pályázó, ami a Kjt. és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet szerint is kötelező tartalma a pályázatnak.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy ez nem hangzott el az előző testületi ülésen.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Ez benne van az előkészítő anyagban, amit Képviselő Úr megismert.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Változtat ez valamit a döntésen, már a harmadik ülésen ezzel foglalkozik a testület, nem jutnak előre. Aki nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, azzal nem tudnak mit kezdeni.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a 2. számú pályázó is megfelel, ha vállalja, hogy elvégzi az iskolát.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, mivel egy pályázat felel meg a kiírásban foglaltaknak, ezért Fésűsné Brosch Andrea pályázatát tudja feltenni szavazásra.

 

Lipták Zoltán képviselő az előző testületi üléshez hasonlóan a név szerinti szavazáshoz ragaszkodik. Ez teszi függővé, hogy részt vesz-e a szavazáson vagy sem.

 

Karajz Ottó György képviselő továbbra is javasolja a titkos szavazást, kéri Polgármester Urat tegye fel szavazásra, hogy titkosan szavazzanak a pályázatról.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jó, akkor ismét itt tartanak.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tar Edina Évától fellebbezés érkezett, törvényességi kifogással él, melynek lényege, hogy az érvénytelenné nyilvánításra a bizottság lett volna jogosult, és a vezetői álláshely betöltéséhez a végzettsége megfelelő. Ezek alapján kéri a pályázat érvényessé nyilvánítását, a további pályázati eljárásban való részvételét. Jegyző Asszony ezt a fellebbezést az összes anyaggal együtt a Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztette törvényességi felülvizsgálat céljából.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mit válaszolt a Kormányhivatal?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Még nem válaszolt a Hivatal. Jegyző Asszonyt kéri, mint a törvényesség őrét, hogy mondja el mennyiben befolyásolja ez a döntést.

 

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a döntés meghozatalát egyáltalán nem befolyásolja. Semmiféle törvényességi észrevételnek nincs halasztó hatálya. A Kormányhivatalnak 30 napja van megvizsgálni, mint bármilyen döntést.

 

Karajz Ottó György képviselő megköszöni a választ.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez azt jelenti, hogy a szavazást le tudják folytatni.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy ő még mindig támogatja az egy érvényes pályázatot. Neki már nem kell két év vagy tíz év, hogy megszerezze a szakvizsgát. Megmutatta, hogy mit tud, mit tett a településért.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester maximálisan egyetért képviselőtársával, ezt már többször elmondták.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl képviselőtársa javaslatát, mely szerint a szavazás titkos legyen.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

86/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Határozat döntés módjáról

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének választásáról titkos szavazással dönt.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a titkos szavazás lebonyolítása a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság feladata.

 

Lipták Zoltán képviselő köszöni szépen a felkérést, de ő jelezte, hogy a szavazáson nem kíván részt venni, csak akkor, ha név szerinti szavazás lesz. Kéri, hogy ehhez igazodjanak.  

 

Karajz Ottó György képviselő jelzi képviselőtársának, hogy az egy dolog, egy álláspont, hogy részt vesz-e a szavazáson vagy nem, az az ő véleménye, de a képviselő-testület munkáját nem akadályozhatja, hogy nem vezeti le a szavazást.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy nem kíván részt venni a titkos szavazáson.

 

Karajz Ottó György képviselő: Nem kíván részt venni a szavazáson, de a szavazás lebonyolításában részt kell, hogy vegyen. Kérdezi képviselőtársát, hogy abban sem kíván részt venni?

 

Lipták Zoltán képviselő: Nem. Csak a név szerinti szavazáson kíván részt venni. Úgy gondolja, hogy egy felelősségteljes döntés előtt áll a képviselő-testület. Már hosszú idő óta azt szeretnék érzékeltetni a lakossággal, akik őket megválasztották, hogy felelősséggel tudják vállalni a döntésüket. Véleménye szerint a felelősségvállalás benne van a név szerinti szavazásban. 

 

Karajz Ottó György képviselő: Képviselőtársa azt mondja, hogy őket választották meg a hernádnémeti lakosok az elkövetkezendő négy évre, hogy képviseljék az ő dolgaikat, jogaikat, feladataikat. Szeretné felhívni képviselőtársa figyelmét arra, hogy amikor két évvel ezelőtt a 200 millió Ft-os hitel felvételéről döntöttek, nem kért név szerinti szavazást. A 200 millió Ft-ból mára már 460 millió Ft lett. Képviselőtársának akkor kellet volna ilyen bátornak lennie, és rohangálnia ki-be, ki-be a testületi ülésekről.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, Jegyző Asszonyt mi a teendő?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az SZMSZ szerint a titkos szavazás a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság hatáskörébe tartozik. A bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak több mint a fele jelen van.

 

Karajz Ottó György képviselő úgy tudja, ha a bizottság nem tudja lebonyolítani a szavazást, akkor a képviselő-testületi tagokból is lehet egy bizottságot felállítani.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, arra az esetre, ha a bizottság nem látja el a feladatát, nem rendelkezik az SZMSZ.

 

Karajz Ottó György képviselő: Tehát akkor, amit nem tilt az SZMSZ, azt lehet.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Ha van egy bizottság, akinek kifejezetten hatáskörébe utalja a feladatot jogszabály, de ennek ellenére felállítanak egy másik eseti bizottságot, az a hatáskörelvonás tilalmába ütközik.

 

Karajz Ottó György képviselő: A bizottság, ha nem látja el feladatát, akkor pótolni kell, ezért felkéri Jegyző Asszonyt, hogy alakítsanak egy ad hoc bizottságot, aki ezt a szavazást most lebonyolítja. 

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismételten elmondja, hogy új bizottság alakítása hatáskör elvonás tilalmába ütközik.

 

Karajz Ottó György képviselő: Nem vonják el a hatáskört a bizottságtól, ha nem látja el a feladatát.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az SZMSZ-ben rendelkezni kellett volna erre az esetre.

Karajz Ottó György képviselő: Jegyző Asszony nem nyilatkozott egyértelműen, hogy mikor tudnak felállítani egy bizottságot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az SZMSZ-ben a bizottságokra vonatkozó szabályok sem teszik lehetővé a bizottság felállítását, legfeljebb a bizottság hatáskörében egy albizottságot alakíthat saját elhatározásából, amelyet saját tagjai sorából alakíthat, a bizottság által meghatározott részfeladat megoldására. (SzMSz 20.§ (4) )

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy többször hangsúlyozták, ha az intézménynek nem megfelelő végzettséggel rendelkező vezetője lesz, vagy nem is lesz vezetője, az azzal a következménnyel járhat, hogy az intézménynek nem lesz működési engedélye. Ha nincs működési engedély, akkor az állami normatívát, állami támogatást, amiből az intézményt fönn lehet tartani, a működést biztosítani lehet (bérek, rezsi költség, stb.), akkor nem veszélybe kerül, hanem meg fog szűnni. Tehát nem fognak a működésre pénzt kapni, ami további bonyodalmakat jelent. Nyílván az intézmény megszűnését, álláshelyek megszűnését jelenti, az ellátás is megszűnik és ez még más következményekkel is járhat az önkormányzat számára. Ezért javasolja, hogy az intézmény vezetésével, amíg nem sikerül egyetértésre jutni, bízzanak meg 1 évre, ideiglenesen vezetőt - a jelenlegi Fésűsné Brosch Andreán kívül mást nem tudnak megbízni - hogy a működés, illetve ezzel összefüggésben a finanszírozása ne kerüljön veszélybe. Emellett természetesen kell más lépéseket tenni a képviselő-testületnek.

 

Karajz Ottó György képviselő: Még nem próbáltak szavazást.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Minek a kérdésében? Marad az a javaslat, amit fölvetett, ehhez kéri az észrevételeket, javaslatokat.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy nem titok, hogy a jelenlegi intézményvezetőt maximálisan támogatja. Úgy gondolja, hogy az ő munkájában eddig nem merült fel olyan kritérium, ami meggátolná a további jó együttműködést az önkormányzattal, dolgozóival. Az intézményt szépen vezeti, a pályázatok szépen nyernek Hernádnémetiben. A nyári tábort újra sikeresen megszervezték. Nagyon sok olyan dolgot lát el, ami nem csak kötelező feladat, a pályázatokból adódóan nagyon pozitív a hernádnémeti lakosoknak. A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ szociális ellátást, vagyis kötelező feladatot lát el. Úgy gondolja, hogy ezt a kötelező feladatot ez idáig ez az intézmény precízen, pontosan és szépen látta el. Ehhez kíván további szép és hatékony munkát, ha megválasztják intézményvezetőnek a jelenlegi vezetőt.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy halasszák el a szavazást várják meg a Kormányhivatal állásfoglalását a beadvánnyal kapcsolatosan.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy harmadszor foglalkoznak ezzel a kérdéssel, nem látja értelmét a döntés további halogatásának. Első alkalommal is születhetett volna döntés, hisz akkor is világosan látszott, hogy egyedül Fésűsné Brosch Andrea felel meg a pályázati kiírásnak. A további halogatásnak nincs értelme, hiszen Fésűsné vezetői megbízatása lejár (2011. 08. 15.-én), és ha nem lesz vezetője az intézménynek az előzőekben már elmondta milyen következményekkel jár.

 

Karajz Ottó György képviselő: Tisztában van azzal, hogy augusztus 15-én lejár a határidő.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Hogy gondolja Képviselő Úr, hogy mikor fognak dönteni ebben a kérdésben? Minden nap lesz testületi ülés?

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, augusztus 15-ig kell dönteni. Három évvel ezelőtt az iskolaigazgató személyéről a képviselő-testület reggel 6 órakor vagy 7 órakor döntött.

Véleménye szerint még 14-én is szavazhatnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha a község érdeke ezt kívánja, akkor hajlandó minden nap testületi ülésen részt venni, és azt levezetni. Ezzel nincs probléma. Véleménye szerint ez nem a község érdekét szolgálja. Ez a halogatás önös érdekeket szolgál. Pontosan az ellenkezőjét, mint amiért itt vannak. A képviselő-testület és ő is esküt tett az alakuló ülésen, ahol arra vállalt kötelezettséget, hogy a község érdekét szolgálja. Arra kér mindenkit a község érdekét próbálja meg szem előtt tartani. Nem látja értelmét, hogy a második, harmadik, negyedik alkalommal miben változna a helyzet.

 

Karajz Ottó György képviselő úgy gondolja, hogy mindenki, aki itt van az asztal körül, az a legjobb tudása szerint a község érdekét szolgálja. Lehet, hogy Polgármester Úr úgy gondolja, hogy valamelyik képviselőtársa nem úgy gondolkodik, mint Polgármester Úr és Polgármester Úr látásmódja szerint nem a község érdekét szolgálja, de, hite szerint mindenki a község érdekét szolgálja. Tudomásul kell venni, hogy az elmúlt év őszén ezt a 7 embert választotta meg Hernádnémeti lakossága azzal, hogy a következő 4 évben irányítsa a falut.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem azzal van a probléma, hogy kit választottak meg képviselőnek, a négy képviselőn kívül még van három képviselő, őket is megválasztotta a lakosság. Ezt kell tiszteletben tartani. Igaz nem nagyon tetszik ez Képviselő Úréknak. De ez van. A választók így döntöttek, tehát nem árt ezt figyelembe venni. Ismételten megkéri képviselőtársát, hogy hagyja befejezni a mondatát.

Ismételten Fésűsné Brosch Andrea személyét teszi fel szavazásra, miután más nem adott be érvényes pályázatot. A további halogatásnak pedig semmi értelme. Attól, hogy valakinek a pályázata nem felel meg formai és egyéb okokból, az két hét múlva sem fog megfelelni. Aki pedig három héttel ezelőtt megfelelt, az most is meg fog felelni.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy kire gondol Polgármester Úr, hogy nem felel meg?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint ezt a részt már be lehetne fejezni, tehát szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 évre ideiglenesen megbízzák Fésűsné Brosch Andreát az intézmény vezetésével, azért, hogy az intézménynek megmaradjon a működési engedélye, tudjon tovább működni, kapjon állami támogatást, megmaradjanak a munkahelyek, megmaradjon az ellátás, ne kerüljön veszélybe a község. Aki ezzel egyetért, azt kéri kézfelemeléssel szavazzon.

 

Karajz Ottó György képviselő szeretné, ha ezt a szavazást is titkosan bonyolítanák le.

 

Répási János képviselő: Ez az, ez már hacacáré, nem választás.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl képviselőtársa javaslatát, hogy titkosan történjen a szavazás.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

87/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: szavazás módjának meghatározása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fésűsné Brosch Andrea 1 éves időtartamra szóló, ideiglenes intézményvezetővé történő megbízásáról a döntés is titkos szavazással kerüljön lebonyolításra.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot, hogy bonyolítsa le a szavazást.

 

Lipták Zoltán képviselő tartja magát az előző álláspontjához, ő egy ilyen fontos, felelősségteljes döntésben név szerinti szavazást kér.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Visszajutottak az előző helyzethez, ezért javasolja, hogy lépjenek tovább a második napirendi pontra.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, mi lesz az intézmény további sorsa? A pályázati kiírásban a mai ülés van legvégső határidőként megjelölve, tehát erről a pályázati eljárásról kellene döntésnek születnie. A napirend megvitatását mindenképpen le kell zárni.

 

Karajz Ottó György képviselő: Álljon a sarkára Képviselő Úr.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy megváltoztak a parlamentáris szabályok? A testületi ülésen csak így közbe lehet szólni, vagy kell jelentkezni?

Mindenképpen azt szeretné, hogy Hernádnémeti lakosainak az érdekei ne sérüljenek, ezért gondolta, hogy felelősségteljes döntésre van szükség. Voltak, akik azt hangoztatták, hogy egyes képviselők nem vállalják a felelősségüket Hernádnémetiben. Pontosan ezért szeretett volna név szerinti szavazást. És az, ha rossz döntés volt, akkor az az ő felelőssége. Ha pedig jó döntés volt, akkor úgy gondolja, hogy meg fogják neki sokan köszönni, és ő is megköszöni, hogy megválasztották.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ügy érdekében nem tud többet tenni.

Folytatják a második napirendi ponttal az ülést.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy valamilyen lezárása kell, hogy legyen az eljárásnak, egyben a napirendnek. Döntés nincs, ezért augusztus 16-tól veszélyben van a működése az intézménynek, az igénybevételről nem lesz aki döntsön, a munkáltatói jogokat nem lesz aki gyakorolja, a beadványnak halasztó hatálya nincs, napirendről nem került levételre ez a téma.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy tartsanak egy kis technikai szünetet.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy tárgyalják meg a többi napirendi pontot, és majd a végén térjenek vissza erre a napirendre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 17:30 órakor szünetet rendelt el.

 

A képviselő-testület 17:35 órakor folytatja munkáját.

 

Lipták Zoltán képviselő megköszöni a technikai szünetért a türelmet. Elmondja, hogy a mostani önfejűsége, ami a név szerinti szavazásra vonatkozik, az nem azért történik, mert egyes képviselőtársaival ellenkezni akar, esetleg más véleményen van, mint ők. Ők is biztosan a falu érdekeit képviselik, ő is ezt szeretné képviselni, ezért arra a döntésre jutott, hogy az intézmény ne kerüljön veszélybe, ezáltal Hernádnémeti lakosainak a jogai ne sérüljenek, mivel kötelező feladatot lát el ez az intézmény, ezért a titkos szavazás lebonyolításában részt vesz.

 

Karajz Ottó György képviselő megtapsolja Lipták Zoltán képviselő hozzászólását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egy jelöltről fognak szavazni.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a 2. pályázó is kerüljön fel a szavazólapra, mert véleménye szerint az ő pályázata is megfelel a kiírásnak.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 2. pályázónak egyáltalán nem felel meg a pályázata a pályázati kiírásban foglaltaknak. Ismételten elmondja, hogy sem a pályázati kiírásban előírt végzettséggel nem rendelkezik, sem a Kjt. szerinti vezetői programot nem tartalmazza a pályázati anyaga. Képviselő Úr azzal kezdte, hogy megismerte a pályázati anyagot, bár nem a teljes anyagot, abból világosan elválik, hogy nem csatolt vezetői programot. Ez nem a pályázati kiírásnak a szabadon választott része, ezt a Kjt. írja elő, hogy vezetői programot csatolnia kell. 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tehát a szavazólapra csak Fésűsné Brosch Andrea neve kerülhet fel, illetve igen vagy nem.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, ha a Kormányhivatalból visszajön a pályázó fellebbezésének pozitív elbírálása, mit fognak akkor tenni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Majd annak megfelelően fognak akkor dönteni.

 

Karajz Ottó György képviselő: Minek megfelelően?

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Most mondta el Képviselő Úr, ha a Kormányhivatalból visszajön az elbírálás, akkor annak megfelelően fognak dönteni.

 

Karajz Ottó György képviselő: Mi akkor a teendő?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tisztelt Képviselő Úr? A Szakmai Bíráló Bizottság foglalt úgy állást, nem jómaga, hogy Fésűsné Brosch Andreán kívül senkinek a pályázata felel meg a kiírásban foglaltaknak.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi Polgármester Úrtól, mint jogvégzett embertől, hogy mi akkor a teendő, ha a Kormányhivatal visszaír, hogy a hölgy pályázata érvényes?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy meg vannak az erre vonatkozó eljárási szabályok, hogy a Kormányhivatal milyen intézkedés megtételét fogja kezdeményezni, de eddig is született már itt nem egy jogszabályellenes döntés, majd ugyanúgy azt is helyre lehet hozni, mint a többit.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy milyen kritériumokat fog hozni a Kormányhivatal ezzel kapcsolatban? Milyen szankciókat fog alkalmazni? Esetleg erről Jegyző Asszony mondjon pár szót.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy valószínű, hibás döntés esetén a törvénysértés megszüntetésére fog felhívni, intézkedés megtételét fogja kezdeményezni a Kormányhivatal.

 

Karajz Ottó György képviselő: Az mit jelent?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Az Önkormányzatnak kell megtennie a szükséges intézkedést. Véleménye szerint, ha egyszer nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, akkor azt a Kormányhivatal sem fogja mondani, hogy megfelelt a kiírásban foglaltaknak a pályázat.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mit jelent az, hogy a hibás döntés visszavonását fogja kezdeményezni?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Ugyanazt, mint volt már erre példa, hogy a szociális rendeletet módosította az önkormányzat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy tudnak akkor haladni?

 

Karajz Ottó György képviselő még mindig nem tudja mit jelent, az hogy a hibás döntés visszavonását fogja kezdeményezni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Majd le fogja írni a törvényességi észrevételben Kormányhivatal, ha nem megfelelő döntést hozott a képviselő-testület, hogy akkor hogyan, milyen jogorvoslat szerint kell eljárni.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy halasszák el a döntést augusztus 14-ig. Addig hátha visszaérkezik a Kormányhivatal véleményezése és akkor lehet, hogy bölcsebben és okosabban tudnak dönteni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az előbb Képviselő Úrnak még az volt a kifogása, hogy nem titkosan szavaznak, az volt a javaslata, hogy titkosan szavaznak. Nem tudja mi a probléma most már.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy semmi kifogása nincs, ő mindig a titkos szavazás mellett van. Az volt a problémája, hogy nem titkosan szavaznak. 

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Az a kérdés, hogy mért kell minden áron elhalasztani a döntést, annak ellenére, hogy a kiírás, illetve a jogszabály ezt írja elő.

 

Karajz Ottó György képviselő: Szeretné megvárni a Kormányhivatal döntését.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az nem kizáró ok a döntés meghozatalában.

 

Karajz Ottó György képviselő: Az előbb mondta Jegyző Asszony, hogy a Kormányhivatal esetleg úgy dönt, hogy a hölgy fellebbezése helyénvaló, akkor szankciót von maga után.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nem fellebbezésről van szó.

Kérdezi, hogy az Alkotmánysértő rendelet milyen szankciót vont maga után?

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, milyen Alkotmánysértő rendelet?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, amit hozott két hónappal ezelőtt a testület.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ne mondjon már ilyet Jegyző Asszony.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy így nem haladnak előre. Ismételten elmondja, hogy a szavazólapra egy név kerülhet.

 

Karajz Ottó György képviselő kéri tegye fel szavazásra, hogy az augusztus 14-ig legkésőbb halasszák el a döntést.

 

Répási János képviselő nem érti képviselőtársát, miért támogatja annyira az Abaújszántóról pályázót. E körül forog minden.

 

Karajz Ottó György képviselő: Nem támogatja a hölgyet.

 

Répási János képviselő: Szerinte így van. Ez a hölgy egy idegenből ideszakadt pályázó Mindig azt mondják, hogy leginkább hernádnémeti ember kapjon munkát, legfőképpen akkor, ha a munkáját jól végzi, mindenki meg van vele elégedve. Mért kell ennyire harcolni? Miért akarja képviselőtársa idehozni ezt a hölgyet?

 

Karajz Ottó György képviselő: Nem akarja idehozni a hölgyet. Képviselő Úr is megszavazta, amikor két ciklussal ezelőtt idegenből hoztak iskolaigazgatót a településre.  

 

Répási János képviselő: Így van. Ő csak kérdezte képviselőtársát, hogy miért támogatja annyira ezt a hölgyet. Esetleg válaszolna rá képviselőtársa?

 

Karajz Ottó György képviselő: Azért, mert most hallotta, hogy a hölgy beadvánnyal élt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot, hogy a szavazást bonyolítsa le.

 

Karajz Ottó György képviselő szeretné, ha feltenné szavazásra, hogy legkésőbb augusztus 14-ig halasszák el a döntést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy semmi nem indokolja a döntés elhalasztását, illetve ennek következményeire hívja fel a figyelmet. Kérdezi képviselőtársát, hogy tisztában van-e a döntés elhalasztásának következményeivel? Arra gondol, hogy a képviselő-testület a pályázati kiírásban mit vállalt, ahhoz képest négyen mit akarnak csinálni. Ehhez képest számolt-e a következményekkel?

 

Farkas Zoltán képviselő: Polgármester Úr eleve nem tudja, hogy ő például mit akar, ezt azért tisztázzák. Az ő fejébe csak nem lát bele Polgármester Úr. Nem tudja Polgármester Úr, ha titkos szavazásra kerül sor mit fog ő jelölni. Ezt azért ne jelentse ki, hogy ők mit akarnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszöni képviselőtársa hozzászólását. Bár nagyon nehéz kitalálni ebben a helyzetben a szavazás eredményét.

 

Lipták Zoltán képviselő úgy látja, hogy a szavazással gond nincs, mindenki szeretne szavazni, most úgy gondolja, hogy maximálisan, a kérésnek megfelelően titkos szavazást szeretne a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság nevében lebonyolítani. Nem tudja, hogy van-e még valamilyen aggálya képviselőtársainak a fejében, vagy amit még esetleg nem mondtak el.

Ha Polgármester Úr azt mondja, hogy a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság kezdje el a titkos szavazásnak a lebonyolítását, akkor ő ezt megteszi.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri az elnököt, hogy kezdje el a szavazás lebonyolítását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a szavazás idejére 17:45 órakor szünetet rendelt el.

 

A képviselő-testület 18:10 órakor folytatja munkáját.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírásnak csak egy pályázó felelt meg, ezért egy pályázóra szavazott a képviselő-testület. Fésűsné Brosch Andrea neve került fel a szavazólapra. Karajz Ottó képviselő társa a 2 számú pályázóról is beszélt, javasolta, hogy ő is kerüljön fel a szavazólapra. Két okból sem kerülhetett fel a szavazólapra. Egyrészt a végzettsége nem a pályázati kiírásnak megfelelő, másrészt vezetői programot nem csatolt a pályázatához, ami egyébként kötelező része a pályázatnak.

Karajz Ottó képviselőtársa javaslatára négyen úgy szavaztak, hogy a szavazás módja titkos legyen. A titkos szavazás eredménye: Fésűsné Brosch Andrea 3 Igen és 4 Nem szavazatot kapott. Ez azt jelenti, hogy nincs megválasztott vezetője az intézménynek.

Ezt követően javasolta azt, ami jelen esetben az egyetlen lehetséges megoldás, hogy ideiglenesen bízzanak meg valakit az intézmény vezetésével. Ez a személy természetesen Fésűsné Brosch Andrea lehet. Karajz Ottó képviselőtársa kérte, hogy augusztus 14-re halasszák el a döntést. Ezt két okból nem tehetik meg, ezt nem is tette fel szavazásra. Az egyik oka: A képviselő-testület döntött a kiírásról, abban azt vállalta, hogy legkésőbb július végén döntést hoz a kérdésben. A másik oka, hogy Karajz Ottó képviselőtársa a fellebbezéssel indokolta a döntés elhalasztását. A másik, ami indokolja, hogy a döntést nem lehet tovább halasztani, az hogy ha Kormányhivatal esetleg 30 napos határidőben küldi meg az észrevételre a válaszát, akkor az augusztus 14. ebbe nem fér bele. Akkor ugyanaz a helyzet, hogy az intézménynek nincs vezetője, veszélyben vannak a munkahelyek, az ellátás és a falu biztonsága. Ezért azt tette fel szavazásra, hogy egy évre bízza meg ideiglenesen Fésűsné Brosch Andreát az intézmény vezetésével.

 

A szavazás szintén titkosan történt.

 

Ezt követően átadja a szót az Ügyrendi Bizottság Elnökének, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy titkos szavazással dől el az egyéves mandátum meghosszabbítása, de ki szeretné nyilvánítani, hogy szavazott és ezt kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy milyen módon, igen vagy nem szavazattal szavazott.

Elmondja, hogy az urnában 7 db szavazócédula volt, mind a 7 db érvényes volt. 3 Igen és 4 Nem szavazat érkezett. Tehát a jelenlegi intézményvezető egyéves megbízására nem került sor.

Elmondja, hogy a titkos szavazáson „Igen”-nel szavazott mindkét esetben, hogy az intézményvezető mandátuma egy évvel hosszabbodjon meg. Ezt kéri jegyzőkönyvbe venni.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

88/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: HAK intézményvezető választás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete Fésűsné Brosch Andrea a HAK intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatát titkos szavazáson 7 érvényesen leadott szavazattal, 4 Nem és 3 Igen szavazati aránnyal nem fogadta el.

 

Felelős:           Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő:         azonnali

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

89/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: HAK intézményvezető megbízása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete Fésűsné Brosch Andrea a HAK intézményvezetői álláshelyére történő megbízását titkos szavazáson 7 érvényesen leadott szavazattal, 4 Nem és 3 Igen szavazati aránnyal nem fogadta el.

 

Felelős:           Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő:         azonnali

 

 

Répási János képviselő elmondja, hogy szintén támogatta az egy érvényes jelöltet, mivel hernádnémeti, nem miskolci, nem máshonnan jött. Szakképzettsége, iskolázottsága maximális, munkáját jól végezte, mindenki meg van elégedve vele. Ő is „Igen”-nel szavazott.

 

Az előző észrevételhez kapcsolódóan elmondja, hogy ő is egy idegen pályázót megszavazott. Ez valóban így van. Egy pályázó volt arra a pályázatra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester is csatlakozik képviselőtársához az intézményvezető választásban szintén Fésűsné Brosch Andreát támogatta. Sajnos ez a szavazás eredménytelen lett. Az ideiglenes megbízatás esetén szintén Fésűsné Brosch Andreát támogatta. Tehát „Igen”-nel szavazott. Kéri, hogy ez szerepeljen a jegyzőkönyvben. 

Elmondja, hogy augusztus 16-ig még van módja a képviselő-testületnek, hogy ezen a kérdésen változtasson.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy augusztus 14-én döntsenek ebben a kérdésben. Hívjon össze egy testületi ülést és beszéljék meg ezt a kérdést. 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy augusztus 16-ig van lehetősége a képviselő-testületnek, hogy ezt a helyzetet megszűntesse, mert egyébként előáll az a helyzet, amit már többször elmondott. Nincs működési engedélynek megfelelő vezető, az intézménynek, nincs állami támogatás, állami normatíva, megszűnnek az álláshelyek, nem lesz a dolgozóknak fizetése, nem tudják a rezsit fizetni, nem tudják a szociális alapellátást biztosítani, és további következmények lehetnek.

 

 

  1. Tájékoztató a Közoktatási Társulás 2010/2011-es tanév tapasztalatairól, 2010. évi pályázatok megvalósulásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot képviselőtársai megkapták. Többször hangsúlyozták és megállapították, utólag is bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt az intézményfenntartó társulás létrehozása. Elsősorban plusz normatívát hozott mind a két településre, ez nagyon fontos volt mind a két önkormányzat számára. Továbbá szakmai előrelépést is jelentett. Hernádnémeti számára sok feladatot is adott a társulás. A szakmai előrelépés látható a másik település esetében is. Ezen időszak alatt TÁMOP-os, TIOP-os pályázatok 100 millió Ft-os értékben valósultak meg a két településen. Ebből a szempontból is hasznos a két település együttműködése.

Kérdezi képviselőtársait, van-e ezzel kapcsolatosan kérdésük, észrevételük.

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda főigazgatójának 2010/2011 tanévről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

90/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda főigazgatójának 2010/2011 tanévről szóló beszámolója

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda főigazgatójának 2010/2011 tanévről szóló beszámolóját elfogadta.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a további két előterjesztést, melyről döntenie kell a testületnek.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az iskola alapító okiratának módosítására van szükség 2011. szeptember 1-jei hatállyal. Az alapító okirat időről időre módosításra kerül, mivel az SNI fogalma szinte minden tanévre megváltozik. Az alapító okirat módosítását most leginkább ez indokolja, hogy szeptember 1-től, mire indul az új tanév, addigra az az SNI fogalom kerüljön az új alapító okiratba. Az integrált oktatásról van szó, hogy az érintett gyermekek után járó normatívát is meg tudják igényelni. Ezen kívül a tagintézmény vezetők, illetve főigazgató asszony kihasználva a lehetőséget, hogy az SNI fogalma miatt alapító okiratot kell módosítani, néhány pontosítást, illetve időközben a tagintézmény életében beállt változások is átvezetésre kerüljenek. Az óvodánál pl. nem volt nevesítve a minőségfejlesztési rendszer működtetése, a tehetséggondozás. A szeptember 1-jei változás még, hogy a művészeti oktatásnál fel kell tüntetni a tanszakokat és ez került még bele a székhely intézménynél az alaptevékenységek közé részletezetten.

A másik kérdés, amelyben dönteni kellene, az iskola dolgozói részéről kaptak kezdeményezést, hogy a jelenlegi formájában fennálló Iskolaszék összetétele a Közoktatási Törvény 60. §-ban foglaltaknak nem teljes mértékben felel meg. A jogszabály úgy szól, hogy egy-egy képviselőt delegálhat az Iskolaszékbe az érdekelt fenntartó. Jelenleg a fenntartó részéről 3 tag is delegálásra került a személyi változások következtében. Ezért, hogy az előírás szerinti rend helyreálljon, azt javasolják, hogy munkáját régóta elnökként is kitűnően ellátó Nagy László képviselő úr szerepeljen továbbra is az Iskolaszékben.  

 

Nagy László képviselő köszöni szépen, hogy őt javasolják továbbra is az Iskolaszékbe. Már 1994. óta tevékenykedik az Iskolaszékben. Úgy érzi képességeinek megfelelően tudja ellátni feladatait, nyilván az ember vét hibákat szándékán kívül. Valóban úgy volt, hogy 3 önkormányzati képviselő volt tagja ennek az Iskolaszéknek. Intézményvezető Asszony jelezte felé, hogy itt változás állt be és a fenntartó 1 főt delegálhat. Az összetétel ugyan úgy meg lesz a szülők a diákönkormányzat és a nevelőtestület részéről is. Ezek után egy főt a fenntartó is delegál. Eddig is mindent megbeszéltek a fenntartóval, ezután is így fog történni. Még egyszer köszöni szépen.  

 

Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy az Iskolaszékben Nagy László képviselő legyen a fenntartó delegáltja.

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

91/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Iskolaszék tagjának megválasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagy László képviselőt delegálja az Iskolaszékbe.

 

Ezzel egyidejűleg a 10/2011. (I. 25.), a 32/1995. (IX. 28.) és az 5/1995. (II. 20) sz. határozatait visszavonja.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

 

A képviselő-testület kézfelemeléssel, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

92/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

 

I.                     Az alapító okirat 12. pontjában a „Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda, mint szakmailag önálló intézményegység feladatai az alábbiakkal egészüljön ki:

·        Minőségfejlesztési rendszer működtetése

·        Tehetséggondozás

·        Gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

·        Más településről bejáró gyermekek nevelése

·        Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények szolgáltatásainak igénybevétele

·        Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján

- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;

-integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

 

II.                   Az alapító okirat 12. pontjában a „Szeretetkuckó” Napközi Otthonos Óvoda, mint szakmailag önálló intézményegység feladatai az alábbiakkal egészüljön ki:

§         3-7 éves korú gyermekek nemzeti és etnikai nevelése a kidolgozott program alapján

§         Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján

- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;

-integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

 

Az intézményegység feladatainak felsorolásából az alábbiak kerülnek ki:

§         a cigány kisebbséghez tartozó gyerekek differenciált nevelése, oktatása,

§         informatikai szakmai fejlesztési feladatok ellátása, informatikai berendezései korszerűsítése,

§         pedagógiai szakmai feladatok ellátása,

 

III.                 Az alapító okirat 12. pontjában a Hernádnémeti Általános Iskola, mint szakmailag önálló intézményegység feladatai az alábbiakkal egészüljön ki:

 

  • Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján

- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;

- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

  • – tanulók integrált ellátása enyhe értelmi fogyatékosság miatt

 

Művészeti ágak és tanszakok 2011. szeptember 1. naptól, felmenő rendszerben hatályos megnevezése:

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG

Klasszikus zene:

Fafúvós tanszak:

Furulya                                                                 (2)+6+4

Fuvola                                                                   (2)+6+4

Oboa                                                                    (2)+6+4

Klarinét                                                                 (2)+6+4

Akkordikus tanszak:

Gitár                                                                     (2)+6+4

Billentyűs tanszak:

Zongora                                                                 (2)+6+4

Vokális tanszak:

Magánének                                                (1)+6

Elektroakusztikus zene:

Billentyűs tanszak:

Szintetizátor-keyboard                                            (2)+6+4

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

Néptánc                                                                (2)+6+4

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

Képzőművészeti tanszak                            (2)+3

Környezet- és kézműves kultúra tanszak            3+4

 

Az intézményegység feladatainak felsorolásából az alábbi dőlt betűtípussal jelzett szövegrészek kerülnek ki:

  • első osztálytól kezdődően felmenő rendszerben egy tanulócsoportnak magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás
  • A tanulók részére iskolaotthonos ellátás 1-4. évfolyamig, felső tagozatban napköziotthonos és tanulószobai ellátás biztosítása

 

IV.                Az alapító okirat 12. pontjában a Kossuth Lajos Általános Iskola, mint szakmailag önálló intézményegység feladatai az alábbiakkal egészüljön ki:

·        Fenntartó döntése alapján 1-4 évfolyamokon összevont osztályok megszervezése

  • Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján

- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;

- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

  • – tanulók integrált ellátása enyhe értelmi fogyatékosság miatt

 

Az intézményegység feladatainak felsorolásából az alábbi dőlt betűtípussal jelzett szövegrészek kerülnek ki:

 

  • informatikai szakmai fejlesztési feladatokat lát el, informatikai berendezéseit korszerűsíti,
  • A tanulók részére 1-4. évfolyamig napközi otthoni ellátás, felső tagozatban tanulószobai ellátás biztosítása.

 

V.                  Az alapító okirat 13. pontja, az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alaptevékenységekre vonatkozó szakfeladat számok felsorolása, az alábbiakkal egészüljön ki:

 

8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai rendszerű nevelése, ellátása

 

 

Az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapítói okirata kiegészítő tevékenységekre vonatkozó szakfeladat számok az alábbiakkal egészüljön ki:

 

856099-2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

 

Az alapító okirat 19. pontja az alábbi alponttal egészül ki:

      oktatást kiegészítő tevékenység

 

 

VI.                Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti kiegészítéssel a Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát 2011. szeptember 1-jei hatállyal elfogadja.

 

VII.              Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a határozat, illetve az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatóságát.

 

Felelős:               Polgármester, Főigazgató, Jegyző

Határidő: azonnali

 

 

3. Közkifolyó használati díjáról szóló rendelet (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két dolog indokolja a közkifolyókkal kapcsolatosan rendeletet alkosson a testület. Az egyik, hogy a lakosok egy része tisztességesen fizeti a számlákat, így pl. a vízdíjat is. Van egy másik része a lakosságnak, akik a közkifolyókat veszik igénybe és eddig nem fizettek semmit a használatért. Ez egyfajta igazságtalanságot eredményezett. A másik dolog az, hogy Hernádkakkal van egy közös utca szakasza a községnek. Az utca egyik oldalán hernádkaki lakosok laknak, az utca másik oldalán, pedig hernádnémetiek. Hernádkakban sérelmezik, hogy ők fizetik a közüzemi díjakat, tehát a közkutak után is ők fizetnek, holott azt esetleg hernádnémetiek is használják.

Ez a két dolog indokolja a rendelet elfogadását.

Kéri képviselőtársait, hogy ezzel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak is az volt a véleménye, hogy ezen rendelet megalkotása szükséges. Ahogy Polgármester Úr is fogalmazott, hogy közös teherviselés legyen, ez a fő célja a rendelet megalkotásának. A közkifolyók használata ezt követően szabályozott keretek között folyik. A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a Bizottság, ha részletesen tárgyalta a rendelettervezetet, jónak találták benne a 3. §-t? Úgy gondolja, hogy aki vezetékes vízzel is rendelkezik, az tartózkodik attól, hogy ezzel a vízzel mosson pl. autót. Nem tudja, hogy nem vet-e fel olyan tényállást, hogy ezt benne hagyják, hogy gépkocsi mosás, építkezés stb. Az ő olvasatában ez hagy egy kiskaput.  

 

Boros Lajosné dr. jegyző lehet, hogy nem egyértelmű a rendelet megszövegezése, ugyanis a vízhasználatról szóló jogszabály írja ezt elő. Tehát eddig is lehetővé tette, csak az állampolgárok nem igazán éltek azzal a lehetőséggel, hogy engedéllyel, ha megfizetik azt a díjat, amit az önkormányzat fizet ki helyettük a szolgáltató felé, hogy teljesen jogszerűen, engedély birtokában pl. egy közművesítetlen teleknél mért ne segíthetne az önkormányzat, ha a tulajdonos is tisztességesen jár el és befizeti a díjat.

 

Nagy László képviselő: Erre gondolt, az engedélyre.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Ez azért nincs benne részletesebben, mert ezt a magasabb szintű jogszabály részletesen szabályozza, és az írja elő konkrétan, hogy a polgármester engedélyével lehet az eltérő használatot kérni, ha nem az ivóvíz szükségletét akarja kielégíteni.

 

Nagy László képviselő megköszöni Jegyző Asszony tájékoztatását.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy mi az az összeg, ami a közkifolyókon folyik el?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy közel 30.000 Ft egy közkifolyó egyhavi díja. 1998-ban közel 120 kifolyó volt a településen, azóta ezt már lényegesen lecsökkentették, mert nem bírja a község kifizetni. Jelenleg 20-30 a közkifolyók száma. Van olyan közkifolyó, amit a jogszabály miatt nem lehet leszerelni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a leszerelést pontosan azok miatt nem engedik a szakhatóságok, akiket e rendelet hatálya érint. Mert akik a közkút 150 m-es körzetében nem hajlandóak saját egészséges ivóvíz ellátásukról gondoskodni, ő miattuk nem lehet leszerelni a kutakat. Ezeknek a kutaknak a díját az önkormányzat költségvetéséből fizetik.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a gesztelyi Aratónapon beszélgetett a hernádkaki polgármesterrel és elmondta, hogy 5 m3/fő vízdíjat állapítanak meg és ezt mindenkinek kiszámlázzák. Hernádkaknak közel 4 millió Ft-ot kell fizetnie ezekért a vízhasználatokért. Az 5 m3/fő vízdíj, akinek segélye van, abból levonásra kerül.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ismeri a Hernádkaki Önkormányzat rendeletét, ott is a jogszabályból vett átalányt (fő/m3) alkalmazza Hernádkak. A vezetékes ivóvíz, illetve a szennyvízhasználatról szóló törvény melléklete határozza meg, hogy mely általányokat lehet figyelembe venni. Ez az elismert mérték.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy az összeg befizetése hogy lenne ellenőrizve? Vannak olyan lakások ahová nincsenek hivatalosan bejelentve, de az ott lakók ugyanúgy használják a vizet.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Helyszíni szemlével tudja ellenőrizni, erre tettek javaslatot is.

 

Karajz Ottó György képviselő támogatja az előterjesztést. Technikai jellegű kérdése van. Az előterjesztés utolsó oldalán olvasható Hernádnémeti polgármestere Hernádkak polgármesterével megállapodik, hogy a hernádnémeti polgárok a hernádkaki oldalon található közkutakért természetesen fizessenek, de hogy lesz technikailag ellenőrizhető, hogy melyik hernádnémeti lakos melyik közkútra megy. Befizeti-e a pénzt a lakos, és mi tovább utaljuk Hernádkaknak, Hernádnémeti utalja át Hernádkaknak a vízdíjat.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy mindenképpen Hernádnémeti szedi be. Azon a szakaszon csak Hernádkak közigazgatási területén találhatóak kutak. Azt ugyanúgy felmérik a helyszíni szemle során, hogy a 150 méteres körzetben hány hernádnémeti lakos él, míg hány hernádnémeti lakos után számlázzuk ki és azt a befizetett összeget kölcsönös megállapodás alapján Hernádnémeti utalja tovább. 

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mi van akkor, ha nem tudják behajtani a Hernádnémeti lakosoktól.

A megállapodásban ki lehet térni, arra, hogy a ténylegesen beszedett összeg kerüljön továbbutalásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az egyeztetés idején majd kitérnek erre is. Ha nem egyeztetett volna a hernádkaki polgármesterrel, akkor nem hozta volna a testület elé a tervezetet.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Ami nem szerepel az előterjesztésben, de a képviselő-testület indokoltnak találja, lehet tovább módosítani ezt a tervezetet, vagy kiegészíteni, esetleg a következő testületi ülésen a szociális rendelet módosítására is sor kerülhet. Ugyanúgy, mint a szemétszállítás díját pl. a lakásfenntartási támogatásnál automatikusan természetbeni juttatásként adhatja az önkormányzat, bele lehet venni azt is, hogy ez a fajta szolgáltatás is azok számára természetbeni juttatásként kerüljön megállapításra. Így annyival kevesebb lakásfenntartási támogatás kerül kifizetésre.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy éves szinten mennyibe kerül az önkormányzatnak a közkifolyók fenntartása? Jól tudja, hogy 3 millió Ft körül vannak ezek a vízdíjak?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez éves szinten kb. 2,5 millió Ft.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy amit Jegyző Asszony fölvetett, hogy az esetleges számlákat levonják a lakásfenntartási támogatásból, illetve a 3. §, amit Nagy László képviselőtársa is említett, hogy a szolgáltató egyetértésével felügyelet mellett, tehát az építkezéshez, gépkocsi mosáshoz lehet használni a köz-vizet. Mi van, ha elfelejti bejelenteni előre, hogy ő vételezni akar a közkifolyóból.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az illegális vízvételezés szabályozásra került egy 2008-ban elfogadott rendelet. Tehát az illegális vízvételezésre van egy külön hatályos önkormányzati rendelet. Aszerint lehet az illegális vízvételezővel szemben eljárni.

 

Forgács István kéri, hogy a rendeletben legyen az illegális vízvételezésre egy utalás.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Igen. Lehet egy ilyen bekezdés a rendeletben, hogy ellenkező esetben a 19/2008. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, mint ahogy Jegyző Asszony is felvetette, hogy természetbeni kifizetésként is meg lehet ezt oldani, a szociális rendeletben ki kell majd térni erre.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a következő testületi ülésre elkészíti a szociális rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. Nincs elkésve ezzel a testület. A jövő hónap végén lesz az újabb kérelem benyújtási határideje, így még a kérelmek elbírálását megelőzően lehet megfelelő időben módosítani a szociális rendeletet.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy a döntést halasszák a következő testületi ülésre. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy a módosításokat végezze el a vízdíjról szóló rendeletben és a szociális rendeletben a következő testületi ülésre.

 

Boros Lajosné dr. jegyző nem tartja ésszerűnek, mert itt elhangzott egy módosító indítvány, azt ha elfogadja a testület az átvezetésre kerül a rendeletben. Ez a rendelet amúgy is szeptember 1-vel lép hatályba. Tehát augusztus végén a szociális rendeletet még hozzá lehet alakítani. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmekről pedig szeptemberben dönt a testület.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy amiről itt most szó van a vízvételezésről, mindenki tudja, hogy a Jókai utcáról van szó. Vannak olyan utcák Hernádnémetiben, ahol van közkút, de mindenki rá van kötve a vezetékes hálózatra, de van aki használja a vezetékes vizet pl. locsolásra. Ez a rendelet arról szól, hogy aki nincs rákötve és 150 m-es körzetben lakik, az használja ezt a kutat. Véleménye szerint a vízhasználat nem lesz arányos a valóságban vételezett víz mennyiségével.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Nem csak a Jókai utcáról van szó.

Ha valaki tenne bejelentést és tetten lehetne érni az illegális vízvételezőt az nagyon jó lenne.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy akiknek nincs bevezetve a víz, a talajterhelési díjat hogy fizetik? Hogy van nekik kiszámolva, átalányt fizetnek?

 

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a vízfelhasználás alapján fizetnek, ha nincs vezetékes ivóvize sem, akkor az átalány alapján fizet.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja képviselőtársa által javasolt módosítással, hogy a közkifolyók használati díjának meghatározásáról szóló rendelet 3. § (2) bekezdésként kerüljön be a 19/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet alkalmazásának következményére való hivatkozás.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

15/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a közkifolyók használati díjának megállapításáról

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§ A vízhasználók körét a polgármesteri hivatal határozza meg a következők figyelembevételével: vízátalányt az fizet, aki 150 méteres megközelítési útvonalon elhelyezkedő közkifolyót használ.

 

2.§ A tűzcsapok kivételével valamennyi közterületen lévő vízvételi helyről (továbbiakban: közkifolyó) fogyasztott víz átalány mennyiségét - a körzet lakói, a közkifolyó használatában érdekeltek - a Polgármesteri Hivatal felé 1m3/fő/hó vízdíjátalány figyelembevételével tartoznak megfizetni.

 

3.§ (1) A közkifolyók nem háztartási vízszükséglet kielégítésére történő használatát (gépkocsi mosás, építkezés, stb.) a szolgáltató egyetértésével - felügyelet mellett – a polgármester engedélyezi és a Polgármesteri Hivatal számlázza.

(2) A mennyiben a közkifolyók nem ivóvízszükséglet kielégítése céljára történő igénybevétele nem az (1) bekezdésben meghatározott módon történik, abban az esetben a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete viziközműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 19/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

 

4.§ A közkifolyók vizét – csak háztartási szükséglet kielégítése céljára – a vízműbe be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe. A közkifolyókról csak tiszta, vízhordásra készített, kisebb méretű edénybe lehet a vizet elhordani. A közkifolyókról hordók, tartályok feltöltése tilos.

 

5.§ A közkifolyó használat utáni vízdíj összegét minden tárgyhót követő hó 15. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.

 

6.§ A vízdíj egységára megegyezik a mindenkori, ivóvízszolgáltató által a lakossági fogyasztók részére számlázott fogyasztási egységárral.

 

7.§ A közkifolyó használati díj mértékének megállapításánál a vezetékes ivóvízellátásba be nem kapcsolt ingatlanba bejelentett természetes személyek számát kell figyelembe venni.

 

8.§ Mentes a közkifolyó használati díj fizetése alól, akinek az ingatlanán belül a vízellátás működő házi vízművel biztosított. A házi vízmű működéséről helyszíni szemle során kell meggyőződni, és évente ellenőrizni kell.

 

9.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                   Boros Lajosné dr.sk.

    polgármester                                                                       jegyző

 

 

 

 

  1. melléklet

 

közkifolyó használati /havi/ díj kiszámítása ingatlanonként:

 

bejelentett személyek száma X 1m3 X egységár + ÁFA

 

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy Hernádkak község polgármesterével a közkifolyók ügyében megállapodjon.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

93/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Megállapodás Hernádkak településsel

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy megállapodjon Hernádkak Önkormányzat képviseletében annak polgármesterével a két település közigazgatási területének határán élők esetében a Hernádnémeti lakosok által a Hernádkaki közműből történő vízfogyasztás kiegyenlítésének módjáról.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

4. Bérleti szerződés (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy már régebben említésre került, hogy július végén a falunapi rendezvény keretében Republic koncert lesz, amit nem az önkormányzat rendez. Kint vannak már a plakátok, hirdetések, de a tulajdon bérbeadásáról a képviselő-testület hivatott dönteni. Az ezzel kapcsolatos írásos anyagot (bérleti szerződést) a képviselők megkapták. Itt nyilván a rendezők a rendezvénnyel kapcsolatos mindenféle felelősséget kell, hogy vállaljanak. Amilyen feltételeket kell biztosítani a koncert megrendezéséhez, az nyilván a rendező feladata. A képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy egyáltalán bérbe adja-e a tulajdonában lévő területet, illetve eszközöket, termet és milyen bérleti díjat kér érte.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy a bérleti szerződés, mely a képviselők elé került, azt egyeztette a bérbevevővel? A bérbevevő egyetértett-e a szerződés tartalmával és elfogadhatónak tartotta-e?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Tudomása szerint igen.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy az előző években is így volt, hogy bérleti szerződést kötöttek. A szerződésben megjelölt tételekre tett javaslatot. Kedvezményt az alapszínpadnál kértek oly módon, hogy mivel a kétnapos falunapi rendezvényekre a fedést a koncert produkció állja. Az két napra van megrendelve. 15.000 Ft-ot javasolt a színpadért, 10.000 Ft-ot az ebédlő használatáért, 5.000 Ft-ot az áramdíjra. Ez összesen 30.000 Ft-ra jön ki a tavalyi 50.000 Ft ellenében. Azzal a kiegészítéssel, hogy a színpad fedését két napra biztosítják. Erről szól a pénzügyi rész. A szerződésben foglaltak irányadóak. A díszburkolatokra nagyon fognak vigyázni. Kérte, hogy a Szondy utcáról történjen a személyek beléptetés, mivel jön egy-két személyautó és az előzenekar teherautója és ne kelljen ezért a jegyárusítást megzavarni. A színpad összeállításához, más évekhez hasonlóan kérnek egy kis segítséget. A színpad a falunap programjain lesz először használva.

Elmondja továbbá, hogy mindennemű biztonsági óvintézkedésben igyekeztek eljárni időben. A rendőrséget már május 17-én megkeresték. Polgármester Úrnál május 18-án járt. Ő nagyon szerette volna, ha az önkormányzat vállalja ezt a rendezvényt, de az említett okok miatt nem vállalta. A Kulturális Bizottság támogatásáról biztosított, ezért úgy gondolták, ha ez a járható út, akkor legyen a falunapok keretében egy koncert Hernádnémetiben. Biztonsági szervező céget kellett fogadni. A 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet nagyon megszigorította a feltételeket, ezért úgy döntöttek, az előző évek gyakorlatához igazodva, akkor is egy 800-950 fő között vásároltak jegyet, hogy 980 főben maximalizálják a rendezvény létszámát. E fölé semmilyen körülmények között nem fognak menni. A jegyek értékesítése is így halad, ennek szellemében. Kéri ismételten a testület támogatását, illetve amikor ennek a szervezéséhez hozzákezdtek, akkor kérte a testület elvi hozzájárulását. Mobil WC-ről, orvosi ügyeletről gondoskodtak. Igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy biztonságban és rendben ez a rendezvény lebonyolításra kerüljön.  

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester pontosításként elmondja, hogy a színpad bérleti díja tartalmazza a területet is, tehát az udvart is. A tervezetben ő azt javasolta, hogy csak az iskola melletti bejáraton legyen bejárat. Azt a maga részéről el tudja fogadni, hogy a Szondy utca felől is legyen bejárás, de csak a kiskapun. A díszburkolaton a járművek ne közlekedjenek. A közfoglalkoztatottak ebben nem vesznek részt, akik már csináltak ilyen színpad-összeszerelést, mint magánember természetesen részt vehetnek a munkában. Tehát hivatalosan, mint önkormányzati alkalmazottak nem fognak részt venni a rendezvény előkészítésében.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy zajlott az előző években a színpad összeszerelése? Közfoglalkoztatottak csinálták, vagy pedig így ahogy most magánszemélyek szerelték össze.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy közfoglalkoztatottként vettek részt benne, csak azóta elég sok minden megváltozott. Nagy László képviselőtársa is jelezte milyen jogszabályváltozás következett be. Ezért nem szeretné, ha a közfoglalkoztatottak olyan módon vennének részt a munkálatokban, mint önkormányzati alkalmazottak, ha esetleg bármi történik.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint célszerű lenne, ha olyan emberek vennének részt a színpad összeszerelésében, akik értenek hozzá és már régebben is szerelték össze. Ő maga nem tudná összeszerelni, mert még soha sem szerelte össze.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nyilván Képviselő Úr is tudja, hogy a közfoglalkoztatottak személye az állandóan változik. Tehát a jelenleg itt lévő emberek közül nem is tudja van-e olyan, aki már szerelte össze a színpadot.

 

Nagy László képviselő: Zsoltit és még egy személyt említett Lajos.

Elmondja továbbá, hogy mikor az önkormányzat rendezte, minden éven ott voltak más képviselőtársaival egyetemben is. Itt mindig a húzósabb, rázósabb rész a színpad fedésének elkészítése volt. Azt magasban, állványokon szerelve kellett elvégezni, emiatt balesetveszélyesebb tevékenység volt. Itt most gyakorlatilag az alapszínpadnak az összeszereléséről van szó. A színpad fedését szombat hajnalban fogják elvégezni, hidraulika segítségével kerül a tető a helyére.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, miután ez a rendezvény hétvégén lesz, ezért az alapszínpad építését csütörtökön el kell kezdeni.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy holnap reggelre beszéltek meg Boros úrral egy találkozót, akkor ezt is megbeszélik vele. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a kiegészítésekkel együtt, hogy bérbe adják a kastély kertet a Republic koncert helyszínéül, illetve a fentebb említett feltételekkel.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

94/2011. (VII. 26.) KT HATÁROZAT

Tárgy: bérleti szerződés elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, a bérleti díjakra tett javaslattal bérbeadja a Kastély-udvart, és egyéb helyiségeket Nagy Nándor Hernádnémeti, Petőfi S. u. 7. sz. alatti lakos, rendező részére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

5. Egyebek

5.1 Elektronikai hulladék

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy már a megelőző testületi ülésen beszéltek arról, hogy elektronikai hulladékok lakosság általi elhelyezésére kedvező ajánlatot kaptak. A szerződést ezzel kapcsolatosan meg is kötötték.  A lakosság számára emlékeztetőül elmondja, hogy elektronikai hulladéknak mi minősül. Háztartási nagygépek (mosógép, mosogatógép, hűtőgép, stb.), háztartási kisgépek (mikrosütő, vasaló, kenyérpirító, porszívó, stb.), információs és távközlési berendezések (számítógép, nyomtató, telefon, stb.), szórakoztató elektronikai cikkek (TV, video, DVD, stb.), elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámgépek, elektromos játékok, ellenőrző, megfigyelő és vezérlő elemek, füstérzékelők, termosztátok, adagoló automaták, é akkumulátorok. Felhívja egy lényeges dologra a figyelmet, hogy a cég a Print-Plért Kft., akkor tudja ezt a szolgáltatást biztosítani, ha pl. képcsöves berendezések (televízió) csak egyben minősülnek elektronikai hulladéknak, bontott állapotban nem tudják átvenni ezeket a hulladékokat. Ha valaki nem tudja a hulladékot elvinni a kijelölt helyre, akkor azt a cég vállalja, ha leadják ide a hivatalban az igényüket címmel, telefonszámmal együtt, hogy elmennek a hulladékért. A gyűjtés időpontja 2011. augusztus 27. (szombat) 9-14 óra között. A helyszín: a volt Tsz. udvar a Bajcsy Zs. u. 2. sz. alatt (gépjárművel is be lehet hajtani az udvarra.). Előtte való nap péntek reggel 8-ig kell jelezni, akinek elszállítanivalója van. A gyűjtés és a szállítás ingyenes. Kérdezi képviselőtársait, hogy az időpont és a helyszín elfogadható-e vagy van-e más javaslat?

Felhívja a figyelmet arra, előfordul, hogy un. „lomosok” megkeresik az embereket, hogy ők majd ingyen elviszik ezeket a hulladékokat. De annak általában az a vége, hogy a számukra hasznosítható dolgokat kiveszik belőle és a többit eldobálják, ezzel szennyezik a környezetet. Kéri, hogy ezt ne tegyék.

 

 

5.2 Tájékoztatás

 

Forgács István képviselő a Falunappal kapcsolatos meghívókat átadja Répási János és Lipták Zoltán képviselőknek, Polgármester Úrnak, és Jegyző Asszonynak, illetve a programmellékletet.

 

Elmondja továbbá, hogy az alakuló ülés környékén, amikor okafogyottá lett minősítve a bizottság és akkor Polgármester Úr azt mondta, hogy olyan kevesen vannak képviselők, hogy mindenki részt vesz a munkában. Kérdezi, hogy két képviselőtársa hogyan vesz részt a falunapi munkában? Várják a képviselőket, ha valamelyik nap itthon lesznek és segítséget nyújtanak a Kulturális Bizottságnak. Számítanak a segítségükre.

Volt egy egyeztetésük Intézményvezető Asszonnyal a drámatagozat műsorával kapcsolatosan. Kérdezi, hogy mire jutottak ezzel kapcsolatosan, fel tudnak-e lépni a gyerekek a falunapi rendezvényen?

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a drámatagozatosok időközben kaptak egy felkérést Szlovákiába. Ott szombaton fognak fellépni a gyerekek, ezért nem tudnak jelen lenni a falunapi rendezvényen. Képviselő Úrnak június közepe táján jelezte, hogy mire számíthatnak a fellépéssel kapcsolatban. Nem kapott egyértelmű választ akkor. Nekik egy hónappal előtte fel kell készülni a darabbal. Tudni kell azt, hogy kb. hány perces előadásra készüljenek. Az elmúlt években ez úgy zajlott, hogy kb. a Falunap előtt egy hónappal meghívták őket a Kulturális Bizottság ülésére és ott egyeztettek, hogy kik azok az intézményvezetők, akik részt tudnak vállalni a Falunap lebonyolításában. Nemcsak a drámatagozatosak szerepléséről volt szó az elmúlt években, hanem itt a dolgozók is részt vállaltak. Volt kézműves sátor, részt vettek a bölcsődei dolgozók, volt arcfestés, tetoválás, az egészségügyi szűréseket is ők szervezték együttműködve a védőnői szolgálattal. Ezen az éven nem kaptak megkeresést és így nem tudták, hogy tulajdonképpen mire számítsanak. Egy héttel a nyári tábor kezdete előtt tartottak egy megbeszélést, még akkor sem döntötték el 100 %-osan, hogy mi legyen. Csütörtökre tervezték a megbeszélésüket, és felhívta Nagy László Képviselő Urat. Így volt Képviselő Úr?

 

Nagy László képviselő: Igen.

 

Fésűsné Brosch Andrea megkérdezte Képviselő Úrtól, hogy az elmúlt évek gyakorlata alapján most az idén mire számítsanak, mert nem kapott egyértelmű választ. Képviselő Úr mondta, hogy természetesen, de egyeztessen Forgács Képviselő Úrral. Nekik tervezni kell jelmezeket, meg kell varratni, a díszletet el kell készíteni, a hangtechnikát mindig ők biztosítják. Mivel több gyerek együttes szerepléséről van szó, itt 6-7 mikroport és 4 mikrofon együttes használatáról van szó, tehát itt olyan embert is kell biztosítani, aki tudja vállalni az aznapi szereplést. Ettől függetlenül úgy tervezték, hogy nem állnak elő egy teljes darabbal, de egy keresztmetszetet előadnak. A múlt héten hétfőn jött haza a nyári szabadságáról és előző héten kapott egy telefont a kollégáktól, vagyis Ducsai Tibornétól, a drámatagozat vezetőjétől, hogy kereste Képviselő Úr, hogy akkor hogyan legyen ez a fellépés. Ő nem tudott ezzel kapcsolatosan választ adni, mert ők pénteki záró rendezvényekre készültek fel, és konkrétan nem volt lebeszélve, hogy a Falunapon fellépnek.

 

Forgács István képviselő: Ahogy eddig évek óta, folyamatosan felléptek. Június közepén beszéltek erről, és évek hosszú során természetes volt ezek a gyerekek felléptek, és az nem volt elég egyértelmű, amikor két héttel ezelőtt odatelefonált akkor azt mondták, hogy valaki pénteki időpontot jelölt ki ennek a bizonyos darabnak a bemutatására. Viszont a dráma tanárnő nem tudta megmondani, hogy ki ez. Kérdezi, hogy a drámatanárnő nem tudja szombaton ezt az előadást megtartani, mert őt szerződése köti valahová, akkor most menet közben, hogy mehet Szlovákiába?

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy menet közben ő felkérést kapott Szlovákiába. Itt nem volt letisztázva, hogy ő szombaton fellép-e a gyerekekkel, vagy sem.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy a részletek most nem feltétlenül érdekli a testületet. Ezt máshol tisztázzák, legyenek szívesek.

 

Fésűsné Brosch Andrea nem érti Képviselő Urat, Ők minden pénteken egy zárónapi rendezvényt szerveztek, amin részt vettek a gyerekek. Semmi akadálya nem volt annak, hogy a Falunapon ezt előadják, de ez nem volt pontosítva és nem kaptak konkrét felkérést és a tanárnő időközben elvállalta ezt a szlovákiai fellépést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy lépjenek tovább.

 

Forgács István képviselő: Tehát a drámatagozatosak nem lépnek fel a falunapi rendezvényen.  

 

 

5.3 Felvetések

 

Karajz Ottó György képviselő: visszavonja a testületi-ülés előtt tett önálló indítványát, mivel az már nem időszerű.

Polgármester Úr segítéségét kéri, mert a Dózsa Gy. u. 19. sz. alatti lakos megkereste azzal, hogy Polgármester Úrtól segítséget kért, hogy a diófája átlóg a szomszédhoz és le kellene vágni az ágát. De senki nem végezte el a munkát azóta sem.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy semmi akadálya, hogy levágják a diófa ágát ő is volt kint a helyszínen. Elmondták a néninek, hogy rengeteg teendőjük van, de meg tudják csinálni, csak fizesse be a gallyazás költségét a hivatal pénztárába. Ezt a mai napig nem tette meg a lakos.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a Jókai utca elején, a Mikitáék kertje volt, az elmúlt évben az árvíz idején az önkormányzat egy vízelvezető árkot készített. Kora tavasszal beszéltek róla, hogy a kitermelt földet el kell planírozni. Bodnárék szóltak, hogy még mindig ott van a föld.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint az említett terület rendbe van téve, rendszeresen le van kaszálva. Bodnárék nem jelezték felé a problémát.

 

Karajz Ottó György képviselő: A Vörösmarty utcai körforgónál két nagy árok van az út szélén. Baleset elkerülése érdekében pár lapát sódert, vagy zúzalékot kellene a gödörbe tenni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy betonnal szokták kiönteni az ilyen kátyúkat. Ez természetesen nem végleges megoldás, de legalább eltűnnek a kátyúk.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a Táncsics és a Rákóczi utcák kereszteződésében lévő STOP táblát elvitték. Ezért nagyon balesetveszélyes az a rész. Pótolni kellene a táblát.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Sajnos más helyről is eltűnnek a táblák, sőt az oszlopok is eltűnnek. Nagyon sok kárt okoznak a lopásokkal az önkormányzatnak és természetesen balesetveszélyes is a táblák eltulajdonítása. Folyamatosan pótolják az ellopott táblákat, sajnos nem tudják azonnal.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a Táncsics utca másik részén a Petőfi utca sarkán lévő telken, ahová az árvizes homok deponálásra került, nagyon magasan áll a gaz. Le kellene kaszálni. A mögötte lévő telken szintén nagy a gaz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy kaszálták már ezeket a területeket is, nyílván fogják is, de fontossági sorrendet kell állítani. Az iskola, a kastély környékét kellett rendbe tenni a falunapi rendezvényre, aztán a búcsú környékét.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy több lakos is jelezte, hogy elszaporodtak a lopások. Szőlőkből, kertekből szedik ki a zöldségfélét. Amit a lakosok megtermelnek maguknak, azt most szépen elviszik. Mit lehet ez ügyben tenni? Véleménye szerint, ha van polgárőrség, akkor azt fel kell éleszteni, vagy ha nincs akkor alakítani kell. Nem az érték a lényeg, amit ellopnak a tolvajok, hanem az, hogy a lakosok egész éves munkája kárba megy. Az a lényeg, hogy amikor a tulajdonosok arathatnának, mások ellopják.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Nincs polgárőrség.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy hol tart védelmi rendszer kiépítése?

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, augusztus 1-től kezdi meg a cég a bekötések kiépítését. Úgy néz ki, hogy a szükséges létszám meg van. De ez a cég ilyen kerteket, ha nincs szerződése a tulajdonossal, nem fogja megvédeni. Ez nem úgy működik, mint egy polgárőrség. Véleménye szerint jobb lenne a polgárőrség, az valamilyen szinten jól működött. Amikor járőröztek a polgárőrök nem voltak ilyen lopások.  

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a polgárőr egyesület nem működik. Akik tagjai voltak az egyesületnek nem igazán jártak. Új polgárőrséget viszont létre lehet hozni.

 

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy 200 bekötés kell ahhoz, hogy a riasztó cég őröket tudjon idehozni és működni tudjon a rendszer. 2 hete Bőcsön is elkezdődtek a felmérések, ott úgy néz ki, hogy összejött a létszám is. 10 km-es körzeten belül, ha meg van a megfelelő számú bekötés, akkor a riasztó cég tudja vállalni a működtetést. Hernádnémetiben lesz a központ itt lesznek a felügyeleti őrök. Tehát hiába itt lesz a központ, de ha nincs szerződésük a lakosokkal, akkor ők nem fognak olyan területet őrizni, amire nekik nincs jogosultságuk. A szőlőbe is csak akkor fognak kimenni, ha a gazdák összefognak és fizetnek nekik érte.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a Naplemente Népdalkör támogatása hogy áll?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a népdalkör képviselőivel ma találkozott, de semmilyen panaszt nem jeleztek.

 

Nagy László képviselő: Nem is panaszról van szó. Készül a népdalkör a dalostalálkozóra, ami augusztus 13-án kerül megrendezésre, és ehhez pénzre lesz szükségük.

 

Boros Lajosné dr. jegyző nem tudja pontosan, de valamennyi csúszás biztos volt a támogatás utalásánál, mivel egy ideig nem volt képviselőjük. A támogatási szerződés megkötése és az utalás környékén volt egy személycsere, és amíg a képviseleti jogosultság nem volt tiszta az önkormányzat előtt, addig nem került utalásra a támogatási összeg arányos része.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tavaly év végéig 16 főt tudtak foglalkoztatni közfoglalkoztatás keretében, akik bent a faluban és a szőlőben is járőröztek, sőt még olyanok is voltak, akik az iskolásokat kísérték. Ezek jól működtek. Mindennap volt szolgálat, így még hétvégén is. Sajnos a közfoglalkoztatás teljesen megváltozott. Ebből a szempontból hátrányos változások következtek be, hiszen kevesebb létszámot kapott az önkormányzat és őket is zömében 4 órában tudják foglalkoztatni. Jelenleg sajnos csak 4 embernek tudnak ilyen céllal munkát adni. Ezek az emberek a kastély környékén mozognak, hiszen elég komoly értékek találhatók kint a szabadban. Úgy tudja, hogy a Jobbik programjában volt, hogy a közbiztonság javulni fog. Lehet nyugodtan ténykedni, segíteni ebben a kérdésben.

 

Farkas Zoltán képviselő nem tudja mire gondol Polgármester Úr. Tud ide szervezni olyat, aminek nem biztos, hogy örülne a lakosság. Tehát úgy, mint más községekben is lehet szervezni csendőrséget.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem feltétlenül a csendőrségre gondolt.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a biztonsági rendszer kiépítésével kapcsolatosan képviselőtársával szaladgálnak házról, házra a biztonsági őrökkel. Senki nem mondhatja, hogy nem foglalkoznak a rendszer kiépítésével.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen a HAK vezetője bizonyos szempontból hátrányosan lett beállítva. Pl. Forgács István képviselő is részt vett pályázatban és egyéni vállalkozóként számlázott is. Ezzel nincs is probléma, rendben volt mind két dolog, csak ha felvetődik az egyik személynél, akkor a másikat is meg kell említeni.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést bezárta.


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde