Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. június 28.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

 

Száma: 1-10/2011.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 28-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, a televízió előtt ülőket, az intézményvezetőket és az érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül, tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

Napirend:

 

                        Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

 

1.       Tájékoztató a vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatok ellátásáról (konyha, takarítás)

Előterjesztő: polgármester

 

2.       Tájékoztató elektronikai hulladék begyűjtéséről

Előterjesztő: polgármester

 

3.       HAK intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: jegyző

 

4.       Egyebek

 

Napirend előtt:

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy

  • az IKSZT pályázattal kapcsolatosan megérkezett a támogatás összege, így a hitel visszafizetésre került.

 

  • a BM-es pályázat nyert, így elkezdődik az óvoda felújítása.

 

  • Előzetes értesülések szerint a műfüves pálya építésével kapcsolatos szintén BM-es pályázat is nyert. Erről még nem kapott az önkormányzat hivatalos értesítést.

 

 

1. Tájékoztató a vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatok ellátásáról (konyha, takarítás)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban megkapták a képviselők. Kérdezi, van-e ezzel kapcsolatos kérdése, észrevétel?

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a konyha esetében problémát okoz, hogy reggel le kell jelenteni a létszámot, de ő már reggel elkezdi főzni az ebédet, de csak nem megy a gyerek ebédelni. Tudnak-e ezen segíteni? Véleménye szerint előző nap kellene jelezni a szülőknek, hogy nem megy a gyerek ebédelni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az intézményekkel kell egyeztetni, sajnos a szülők sokszor nem jelzik, hogy beteg a gyerek vagy más ok miatt nem megy a gyerek ebédelni. Ezzel tulajdonképpen anyagi kárt okoz, mert fölöslegesen főzik meg a gyerekek a részére az ebédet. Azt várják a szülőktől, hogy időben jelezzék, ha nem megy a gyerek ebédelni. Sajnos a szülők még aznap sem jelzik, hogy nem megy a gyerek iskolába.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi Répási Jánostól, hogy amennyiben jelzik, hogy hiányosság van, esetleg olyan helyreállítási munkákat, amelyeket a takarítás közben észrevesznek, azok kijavítása megtörténik-e időben? Ezzel kapcsolatosan van-e észrevétele?

 

Répási János: Ezzel nincs probléma, mert a karbantartó, aki az iskolában tartózkodik a legtöbbet, rövid idő alatt kijavítja a hibát, vagy pótolja a hiányosságot. A tanítás befejezése óta a 3. emeleten a hibák jórészét már kijavították (falat, csapokat, radiátorok, szennyvízvezetéket, csempét stb.). A hibák gyors kijavítása nemcsak az iskolára, hanem bármelyik intézményre vonatkozik.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint maximálisan jó döntés volt, hogy hozzanak létre egy karbantartói állást, és akkor hatékonyabb lesz a munka a mindennapos jelenlét által, ha ott van egy karbantartó a helyszínen és bármikor mozgósítható.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy megtalálták a megfelelő embert erre a feladatra. Nagyon tisztességesen, lelkiismeretesen végzi a munkáját. Ezt az intézményvezetők is meg tudják erősíteni.

 

Forgács István képviselő a könyvtár vízvételi lehetősége felől érdeklődik. Van-e erre valamilyen megoldás?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az IKSZT programmal kapcsolatosan még eszköz beszerezésre fog sor kerülni, ami a könyvtárat is érinti, hiszen a Kastélyba fog költözni. Olyan polcok kerülnek beszerzésre, amire a könyveket el tudják helyezni. Ez az év folyamán meg fog történni, és így a könyvtár is átköltözik a kastély épületébe, és ott minden a rendelkezésre áll, nem lesz ilyen probléma.

 

Répási János elmondja, hogy a szándékos rongálással van inkább a probléma és a kóválygó emberekkel. Vannak olyan kívülálló személyek, akik tanítás után, vagy az orvosi rendelőben rendelés ideje alatt bemennek az épületbe, és tönkre tesznek valamit. Ez a rongálás az önkormányzatnak kerül pénzbe.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Jakkel és Társa Kft beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

68/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Jakkel és Társa Kft. beszámolójának elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vállalkozási szerződés alapján végzett konyha üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel A TOYOGA Kft. beszámolóját.

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

69/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: TOYOGA Kft. beszámolójának elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOYOGA Kft. vállalkozási szerződés alapján végzett takarításról szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

2. Tájékoztató elektronikai hulladék begyűjtéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja elektronikai hulladék begyűjtésével kapcsolatosan megkereste egy vállalkozó, aki különböző elektronikai hulladékok, háztartási gépek, veszélyes hulladékok begyűjtésével foglalkozik. Olyan termékeket gyűjtenek össze, amely a háztartásokban előfordul, és a lomtalanítás alkalmával sem lehet kihelyezni. Ezekkel a hulladékokkal gyakran lehet pl. árokpartokon találkozni. Ezek eléggé veszélyesek és nem is szép látványt nyújtanak. Ezeknek a begyűjtéséhez szükséges engedélyekkel a cég rendelkezik. A Print Plate Bt-től kaptak ajánlatot. Kijelölnek egy napot, pl. szombati napot, amikor a lakosságtól az önkormányzat a Tsz udvaron átveszi a felesleges elektronikai eszközöket és a cég egy egyeztetett időpontban kijön és elszállítja azt. Véleménye szerint kölcsönös előnyöket jelent az önkormányzat és a cég számára is.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy folyamatos szerződésről van szó? Évente több alkalommal is eljönnek és elszállítják az összegyűjtött elektronikus gépeket és veszélyes hulladékot? Ez se a lakosoknak, sem az önkormányzatnak költséget nem jelent.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint évente két alkalommal, a lomtalanításhoz kötve, meg lehet szervezni a gyűjtést, több alkalommal nincs értelme. Plusz költséget nem jelent sem az önkormányzat, sem a lakosság számára. Összegyűjtenék a háztartási kis,- és nagygépeket, információs eszközöket, telefonokat, szórakoztató elektronikai cikkeket, akkumlátorokat, számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat, füstérzékelőket, termosztátokat, stb. Javasolja, hogy gondolkodjanak el képviselőtársai, hogy mely időpont lenne a gyűjtésre alkalmas, és a következő ülésen tájékoztatnák erről a lakosságot. Az időpontról a honlapon és értesítések útján tájékozódna a lakosság.

 

Lipták Zoltán képviselő jó gondolatnak tartja a veszélyes hulladékgyűjtés megszervezését, mivel ezeknek az anyagoknak a gyűjtése, elszállítása speciális engedélyt igényel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat szerződést kössön a PRINT PLATE Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel, az ajánlatot tevő céggel.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

70/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Print Plate Bt.-vel szerződés megkötése

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy közreműködik az elektronikai hulladék lakosságtól történő összegyűjtésének megszervezésében, és az elektronikai hulladék díjmentes elszállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a Print Plate Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel a szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

3. HAK intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére írtak ki pályázatot. A pályázatok be is érkeztek. Átadja a szót Lipták Zoltánnak, az eseti előkészítő bizottság tagjának.

 

Lipták Zoltán képviselő: A Kormány eldöntötte azt, hogy az átláthatóság szempontjából mindenképpen létre kell hozni egy olyan szakmai előkészítő bizottságot, aki a pályázatok felbontását, előkészítését végzi. Ez azért fontos, hogy a döntéshozók, a képviselő-testület olyan szakmai értékelést kapjanak, mely megalapozza döntésüket. Lehetőség van arra, hogy ez a bizottság kiegészüljön olyan szakmai tagokkal, akik maximális hozzáértéssel tudják ezeket a pályázatokat véleményezni, és a bizottsággal átbeszélni. Így a döntéshozók elé olyan előterjesztést tesznek, melyekből a képviselők maradéktalanul tudnak olyan döntéseket hozni, mely mindenképpen kizárja azt a lehetőséget, hogy nem a megfelelő pályázat, nem a megfelelő pályázó nyert. Ezeket próbálták kizárni, ezeket próbálták kiszűrni. Ezek után a képviselő-testület egy olyan felvilágosítással rendelkezik, mely alapján mindenképpen olyan döntést tud hozni, mely a község, illetve az intézmény vezetője megválasztása esetén olyan pozícióba kerül, hogy az mindenki megelégedésére fog szolgálni. A szakmai bizottság munkájában a két szakértő tag annyit mindenképpen elmondott, hogy azt tartják nagyon érdekesnek, hogy egy ilyen intézmény, mint a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ is ilyen érdektelen figyelmet kapott pályázatok szempontjából. Mindösszesen három pályázat érkezett be, abból két pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásnak. A szakmai bizottság is érdekesnek találta, hogy egy ilyen volumenű munkába nem adtak be több pályázatot. Akik beadták a pályázatot azok nem konkretizálták szakmai vezetői programjukat, illetve több olyan dolog volt, ami miatt nem felelt meg a pályázati kiírásnak a beadott pályázat. Ezt a szakmai bizottság negatívumként értékelte.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester azzal egészíti ki képviselő-társát, hogy a pályázati feltételeket a jogszabályi feltételek között a képviselő-testület határozta meg.

Átadja a szót a jegyzőnek a bizottság munkájával kapcsolatosan.

 

Boros Lajosné dr. jegyző összefoglalja, hogy a pályázati eljárás során mik történtek az előkészítés során. Elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntöttek arról, hogy kik legyenek az előkészítő bizottság tagjai, amelyet mind a Kjt, illetve annak végrehajtási rendelete előír. Ezt követően megalakult a bizottság, mely azóta el is végezte előkészítő munkáját. Két ülésre került sor az előkészítő bizottság működése során. Az első ülésen megtörtént a borítok bontása és a borítékok, pályázatok alaki szempontból történő átvizsgálására került sor. Ennek során a pályázati kiírással került összevetésre a benyújtott anyag. Ellenőrizték, hogy a kiírásban foglalt mellékletek csatolásra kerültek-e, a pályázat azonosító száma feltüntetésre került-e a borítékon. A beérkezett pályázatok tartalmi vizsgálata nem volt meg. Ezután a bizottság tagjai megkapták a pályázati anyagokat, hogy az érdemi döntésre, illetve a pályázók meghallgatására az anyagok ismeretében kellőképpen fel tudjanak készülni. A testületi ülés anyagának kiküldése előtti napon került sor a pályázók meghallgatására. A bizottsági ülésen két tag nem tudott részt venni. A bizottság mind a három pályázót meghallgatta. Felmérték a meghívott bizottsági tagok a pályázók szakmai hozzáértését. A bizottság állásfoglalása az előterjesztésben rögzítésre került. Ezt azzal egészíti ki, hogy a Kjt. végrehajtásában kiadott 257/2000. Korm. rendelet előírja a meghallgatást. A meghallgatásról szerkesztett jegyzőkönyv készült. A szakmai szervezet delegáltja írásban is eljuttatta az önkormányzathoz a szakmai véleményét. Az előterjesztésben minden képviselőt tájékoztattak arról, hogy iratbetekintési jogát gyakorolhatja. Ketten nem tekintették meg az anyagot, ezért ha érdekli a képviselőket, a szakmai szervezet anyagát is tudja ismertetni.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a képviselő-testületi tagok kaptak erről tájékoztató, vagy pedig csak a bizottsági tagok?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Az előterjesztésben le van írva az eljárás átfogó lépései, és abban szerepel, hogy a teljes pályázati anyagok meg lehet tekinteni, azokat is, melyek nem kerültek külön kiküldésre.

 

Répási János képviselő kéri polgármester urat, hogy a bizottság véleményét ismertesse a képviselő-testülettel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bizottság véleménye elég rövid, és lényeglátó, és egy kicsit meglepő. A 3 pályázó közül 2 nem tudott érvényes pályázatot beadni. Azok közül az egyik még formai, végzettség és szakmai szempontból sem felelt meg. A másik pályázónál is voltak hiányosságok. Egy pályázó adta be a kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázatát.

 

Sajgó Lászlóné pályázata: A bizottság megállapítja, hogy mind a pályázat, mind a meghallgatás során tapasztaltak szakmai szempontból értékelhetetlenek. Nem felelnek meg a szakmai elvárásoknak. A pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. Pozitívat nem lehet mondani a pályázatról. Elég lehangoló, hogy a pályázó teljes tájékozatlanságot mutat.

 

Tar Edina Éva pályázata: A bizottság tagjai megállapítják, hogy a pályázat a kiírásnak nem felel meg, az SzCsM rendeletben foglalt végzettséggel nem rendelkezik a pályázó. A meghallgatás során megállapították, hogy szakmai ismerete hiányos, a megpályázott intézményt nem ismeri. Ezt mind a két pályázónál el lehet mondani. Érdekesnek tartja, ha valaki komolyan gondolja, hogy pályázatot nyújt be egy intézményvezetői álláshelyre, nem megy el az intézménybe, nem néz ott szét, nem győződik meg arról, hogy mi zajlik az intézményben, nem érdeklődik senkitől. Ez visszatükröződik a pályázatokból és a meghallgatásból is.

 

Fésűsné Brosch Andrea pályázata: A bizottság megállapítja, hogy a pályázat, mind a tartalmi, mind a formai követelményeknek megfelel, a pályázó szakirányú végzettséggel és szociális szakvizsgával rendelkezik. Pályázó alkalmas a megpályázott álláshely betöltésére, az intézmény szakmai fejlődésének biztosítására.

Azért került kiírásara a pályázat, mert a vezetőasszonynak lejár a megbízatása. Az elmúlt időszakban (10 év alatt) ő már bizonyított, meg van a szakmai végzettsége, ismerete, tulajdonképpen több is, mint ami szükséges. Ez a szakmai rátermettséget, az ismeretek elmélyülését jelenti. Néhány emberrel kezdett működni az intézmény jogelődje, most pedig 20 emberrel dolgozik. Nagyon sok helyi embernek sikerült munkahelyet teremteni, és az intézményben nagyon jó színvonalú ellátás van. Az intézmény nagyon sok pályázatot nyert. Ezek mind az ellátás színvonalát emelték, az itt élő emberek érdekeit szolgálja. Az elnyert TÁMOP-os pályázatok értéke 50 millió Ft. Még az előző képviselő-testület döntött a TÁMOP-os pályázat folytatásáról, hiszen intézményvezető asszony munkájának köszönhetően újabb közel 50 millió Ft-os pályázatot nyert az önkormányzat.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint nagyon fontos momentum van az alapszolgáltatási központ életében, hogy a jelenlegi sikeres pályázó élvezi azokat a dolgozói támogatásokat, bizalmakat, mely szükséges ahhoz, hogy ez az intézmény megfelelően és teljes hatékonysággal tudjon dolgozni. Úgy gondolja, hogy nagyon fontos, egy intézményvezető, akiknek irányítja a munkáját, azok elismerjék, támogassák. Úgy gondolja, hogy a pályázat, amit beadott alkalmas arra, hogy továbbfejlessze, tovább bővítse az intézmény jó hírnevét, ellátásait és főleg Hernádnémeti jó hírnevét is.

 

Karajz Ottó György képviselő örül, hogy alakult egy ilyen eseti bizottság, aki megvizsgálja a 3 pályázó munkáját, terveit. Azt szeretné, ha a képviselő-testület is meghallgatná a 3 pályázót. Örül, hogy az eseti bizottság jegyző asszony ellenjegyzésével elkészítette ezt az előterjesztést. De azt javasolja a képviselő-testületnek és polgármester úrnak, hogy hívjanak össze egy rendkívüli testületi ülést polgármester úr vagy jegyző asszony hívja be a 3 pályázót, egyeztessen velük időpontot és a képviselő-testület hallgassa meg a 3 pályázót és úgy döntsenek ebben a kérdésben, hogy mindenki mind a 3 pályázónak feltesz kérdéseket, személyesen tapasztalja az előéletét, az erre vonatkozó ötleteit.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A felvetésnek vannak jogi akadályai.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a testületi ülés időpontjáról elsőbbségi levélben értesítést küldtek a pályázók részére.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ez mit jelent?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: A képviselő-testület a kiírásról szóló határozatban nem döntött arról, hogy ragaszkodik a személyes meghallgatáshoz, és jogszabály sem írja elő.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi szerepelt a meghívóban? Jöjjenek el, mert a képviselő-testület meg fogja őket hallgatni?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Ezt semmiféle jogszabályi kötelezettség nem írja elő.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mit nem ír elő jogszabályi kötelezettség? Hogy a tisztelt képviselő-testület személyesen meghallgassa azokat a pályázókat? Erre gondol?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Erre gondol, mert ennek a bizottságnak az volt az egyik szerepe, hogy az alakilag érvénytelen pályázatokat kiszűrje. Hogy a képviselő-testület elé már csak azok kerüljenek, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásnak.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ezért kérte a polgármester urat, hogy tegye fel szavazásra, hogy személyesen hallgassák meg a 3 pályázót, mivel hogy erről törvény, jogszabály nem rendelkezik.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem fogja szavazásra feltenni.

 

Karajz Ottó György képviselő: Szeretné, ha feltenné szavazásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azért nem lehet feltenni szavazásra, mivel 2 pályázó érvénytelen pályázatot adott be, ezért nem lehet őket meghallgatni.

 

Karajz Ottó György képviselő: Az a probléma, hogy jegyző asszony is említette, hogy az eseti bizottság az első ülésen 2 pályázatot ugyan érvénytelennek jelölt, de ennek ellenére behívták a második meghallgatásra a pályázókat, hogy őket is meghallgassák. Gondolja, ha az eseti bizottság ezt megtehette, akkor annak a 7 embernek, akit Hernádnémeti lakosai megválasztottak képviselőnek, joga van arra, hogy személyesen meghallgassák a pályázókat.

 

 

Lipták Zoltán képviselő 17:35 órakor elhagyja tiltakozásul az üléstermet.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

 

Karajz Ottó György képviselő: Polgármester úr azt állítja, hogy jogszabály nem teszi azt lehetővé, hogy a képviselő-testület meghallgassa a pályázókat. Elő tudná ezt a jogszabályt keresni?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy sem ezt, sem az ellenkezőjét nem írja elő.

 

Karajz Ottó György képviselő: Jegyző Asszony szerint se ezt, se azt nem írja elő jogszabály.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Azt viszont kifejezetten előírja, hogy a testület elé már ne kerüljön érvénytelen pályázat.

 

Karajz Ottó György képviselő: Még egyszer kéri a polgármester urat, hogy tegye fel szavazásra azt a kérdést, hogy a tisztelt képviselő-testület hallgassa meg személyesen ezt a 3 pályázót.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismételten elmondja, hogy nem teszi fel szavazásra a pályázók meghallgatását, mert nem lehet feltenni. Aki érvénytelen pályázatot ad be, azt nem lehet meghallgatni.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy nem lehet felolvasni a szakmai bizottság értékelését, iránymutatását, javaslatát a képviselő-testület előtt? Véleménye szerint abban minden le van írva.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy kívánja a képviselő-testület, hogy ismertesse.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem érti, hogy a 2 pályázó, akikről szó van, érvénytelen a pályázatuk, ezt ők nem tudták, nem voltak vele tisztában? Nem érti miért adták be a pályázatukat. Azokat sem érti, akik támogatták őket. Ők sem voltak tisztában azzal, hogy milyen feltételekkel lehet pályázni? Ez rejtély számára.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ezt ő sem érti. Ennek ellenére szeretné meghallgatni a 3 pályázót.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jegyző Asszony elmondta mind a 3 pályázó megkapta, hogy 17:00 órakor ma ülés lesz. Megvolt a lehetőségük, hogy eljöjjenek a testületi ülésre.

 

Karajz Ottó György képviselő: Jegyző Asszony azt is elmondta, hogy konkrétan nem voltak a pályázók meghívva erre az ülésre. Csak arról tájékoztatták őket, hogy ma ülés lesz és ma döntés születik a beadott pályázatokkal kapcsolatosan.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismételten elmondja, hogy nem teszi fel szavazásra, mert a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy aki érvénytelen pályázatot adott be azt meghallgassa a képviselő-testület. Nem tudja, mit akarnak hallgatni a képviselők.

 

Karajz Ottó György képviselő: Meg akarják hallgatni mind a 3 jelöltet. Polgármester úr bocsánat, mert hogy nem barátok, azt tudják.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Szerinte se annyira, de mindegy, hogy barátok vagy nem barátok testületi ülés van.

 

Karajz Ottó György képviselő még egyszer kéri polgármester urat tegye fel szavazásra, hogy mind 3 jelöltet hívják be és a képviselő-testület hallgassa meg őket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem teszi fel szavazásra a 3 pályázó meghallgatását. Jegyző Asszonyt kérdezi, a törvényesség őrét, hogy fel kell tenni szavazásra, vagy sem.

 

Karajz Ottó György képviselő: Jegyző Asszony az itt elhangzottak akkor szerepelnek a jegyzőkönyvben?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Természetesen. Az SZMSZ-t lehet elővenni.

 

Karajz Ottó György képviselő: Vegyék elő akkor Jegyző Asszony.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nyílván el tudja dönteni, hogy mit mond, és hogy mond. Köszöni szépen. Igyekszik azért megoldani ezt a dolgot.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 17:35 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 17:43 órakor folytatja munkáját.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az lényeges, hogy az intézménynek legyen vezetője, illetve olyan vezetője legyen, aki megfelel a rendeletben előírt végzettségnek, képesítésnek, szakmai feltételeknek. Ellenkező esetben ez azzal jár, ha nincs megfelelő végzettségű vezetője az intézménynek megvonhatják a működési engedélyüket, ez normatíva megvonással jár, ami elég súlyos következmény, így pl. álláshelyek, ellátás megszűnése, illetve a normatíva megvonása már a község működőképességét is veszélybe sodorja. A folyamatban lévő pályázatoknál is probléma van abban a pillanatban, hiszen ezekkel el kell számolni, arról nem is beszélve, hogy mi lesz az újabbakkal. A képviselőtársa felvetése azt eredményezheti, hogy érvénytelen lesz az eljárás. Tudatja képviselőtársaival, hogy így kell gondolkozni, amikor szavazásra teszi föl a kérdést, illetve a pályázókkal szemben is van egy kötelezettsége a képviselő-testületnek, arról tájékoztatták őket, hogy ezen a testületi ülésen döntenek a pályázatukról.

Képviselő társa javaslata előtt, azt teszi fel szavazásra, - hogy hallgassák meg egy rendkívüli testületi ülésen a pályázókat -, hogy erről szavazzanak-e. Aki ezzel egyetért, azt kéri, szavazzon most.

 

A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, 3 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

71/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: ügyrendi indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szavazásra teszi fel a kiírt intézményvezetői álláshelyre pályázók személyes meghallgatását rendkívüli ülés keretében.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát, miszerint a 3 pályázó rendkívüli ülés keretében kerüljön meghallgatásra. (Ismételten jelzi, hogy erre nincs lehetőség, mert 2 pályázó érvénytelen szavazatot, adott be.)

 

 

A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, 3 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

72/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: módosító indítvány rendkívüli testületi ülésről

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy rendkívüli ülés keretében személyesen kívánja meghallgatni a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázókat, annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban nem szerepeltette a testületi meghallgatást.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem tudja, milyen következményei lesznek ennek a döntésnek.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Akkor most ezt úgy is lehet érteni, hogy lekerült napirendről a 3. napirendi pont? Ebben az esetben erről is határozni kell, minősített többséget igényel a döntés.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy ezt csak úgy lehet érteni.

 

Lipták Zoltán képviselő jelzi, hogy a jegyzőkönyv elején szerepel, hogy a napirendi pontokat mindenki elfogadta, tehát ez nem kerülhet le a napirendi pontok közül. Mindenki egyhangúan elfogadta.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amiért kiírta a képviselő-testület a pályázatot, döntés nem születik.

 

Lipták Zoltán képviselő figyelmeztetni szeretné a jelenlévőket, hogy a kiírt pályázat elbírálása nem pedig annak megvitatása szerepel napirendi pontként.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a 3. napirendi pontot leveszik napirendről.

 

A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, 3 Ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

73/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. napirendi pontot leveszi napirendről.

 

4. Egyebek

4.1 Ingatlanvételi ajánlat

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy néhai Pusztai Zsolt volt hernádnémeti lakos háza eladásra kerül, és az örökösök felajánlották megvételre az önkormányzatnak.

Nem látja realitását az ingatlan megvételének, ezért nem javasolja annak megvásárlását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

74/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: ingatlan vételi ajánlat

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 181. sz. alatti ingatlant nem vásárolja meg.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

4.2 Temetőüzemeltetés

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Református és a Katolikus egyházakban döntés született, mely szerint Kocsis és Társa Kft-t bízzák meg a temetőüzemeltetési feladatok ellátásával.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a két egyház döntése alapján bízzák meg a temető és a ravatalozó üzemeltetésével a Kocsis és Társa Kft.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Karajz Ottó György képviselő javaslatát azzal egészíti ki, hogy a vállalkozót addig bízzák meg az üzemeltetési feladatok ellátásával, amíg a két egyház szerződése fennáll a vállalkozóval.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

75/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Temetőüzemeltetési feladatok ellátása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kocsis és Társa Kft-t bízza meg a temető és ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásával. A szerződés érvényességi ideje megegyezik a Hernádnémetiben temetőt fenntartó római katolikus és református egyházzal kötött szerződés érvényességi idejével.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali és folyamatos

 

 

4.3 Bérleti díj hátralék elengedése iránti méltányossági kérelem

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy méltányossági kérelem érkezett a megelőző években az önkormányzattal bérleti szerződéses jogviszonyban álló bérlő örököseitől. A szerződés fennállta alatt keletkezett bérleti díj hátralék csökkentése, vagy elengedése iránt. 2006. és 2010. közötti időszakban a tartozás összege 200.000 Ft. A hivatal részéről a hagyatéki leltárban bejelentették hitelezői igényüket.

 

Répási János képviselő véleménye szerint mindannyian ismerik a családot. Úgy gondolja el kell engedni a tartozást, mivel a családot annak megfizetése nagyon nehéz helyzetbe hozná, ráadásul a szerződés utolsó időszakában az ABC elköltözése miatt már úgy sem volt értelme a terület használatának.

 

Farkas Zoltán képviselő véleménye megegyezik az előtte szóló képviselőtársáéval. Azt is el kívánja mondani, hogy úgy érzi, ezt a kérelmet képviselőtársai támogatják, és méltányosságból el kívánják engedni a tartozást, mely döntést a maga részéről is támogatja, de elvárja, hogy a polgármester se forszírozza minden ülésen a 2.000 Ft-os átmeneti segélyeket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester képviselőtársa javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület a méltányossági kérelemnek helyt ad és így elengedi a bérleti díjból keletkezett tartozást.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

76/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Bérleti díj tartozás méltányosságból történő elengedése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy néhai Fésűs Ernő bérlő örökösének Fésűs Edinának méltányossági kérelmét támogatja és az önkormányzat felé fennálló 200.000, azaz Kettőszázezer Forint bérleti díj tartozás megfizetésétől eltekint.

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a hitelezői igény visszavonására.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

4.4 Közérdekű felvetések

 

Répási János képviselő felveti, hogy ismét megnövekedett a közterületeken huzamosabb időn át nagyméretű tehergépjárművek, parkolók száma. Ez a magatartás különösen a kisebb utcákban problémát jelent.

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy jelenleg is hatályban van az önkormányzatnak azon rendelete, mely szabályozza ezt a kérdést. A korábbiakban már megkerestek a KMB irodán dolgozókat tájékoztatva őket erről a rendeletről az együttműködésüket kérve. Bejelentést nem kapott ilyen ügyben. Ha ez ismételten problémát jelent a lakosságnak, abban az esetben fokozottabb együttműködést fog kérni.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a felszólítások ellenére nem látszik gyökeres változás a gazos telkek rendbetétele kapcsán.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a Kossuth utcán is van olyan telek, amelynek nem él itt a tulajdonosa, de időszerű lenne a kaszálás.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a községben több ilyen ingatlan is van. Az előző évek gyakorlatához képest ilyen esetekben csak a közérdekű védekezés elrendelésére van lehetőség. Ez az eljárás hosszadalmasabb és költségesebb, mint az ingatlan tulajdonosával való együttműködés.

 

Répási János képviselő tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület szeretne segítséget nyújtani egy Dankó P. utcai lakos részére, akinek lakóhelye a tavalyi belvíz során megsemmisült. A problémát az jelenti, hogy az épület nem önálló helyrajzi számmal ellátott magántulajdonú területen található, hanem az önkormányzati tulajdonú közterületen. Mivel úgy ítélik meg, hogy ezt a lakost érdemes támogatni és segíteni, javasolja fogadják el, hogy az Egyesület felépítsen ott egy új lakóépületet (szoba, konyha), amit az érintett haláláig használhat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy a tulajdonjog vagy az önkormányzatnál vagy az egyesületnél marad, ha az érintett személy elhalálozik.

 

Farkas Zoltán képviselő emlékezteti képviselőtársait, hogy Jegyző Asszony ez ellen harcol, mert az nem építési terület, az egy árterület. Az érintett személy pedig illegálisan lakik ott. Árvízi területen nem lehet megengedni, hogy bárki is építkezzen. Ha erről tudomást szereznek, akkor más is fog jönni, hogy neki is építsenek házat. Véleménye szerint az egyesület ott építsen lakást az érintettnek, ahová az építési engedély is kiadható, vagy a fia házát bővítsék ki egy szobával.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy kivételes esetről van szó, ezért nehéz dönteni. Az érintettnek ott volt mindene abban a lakásban, amit a víz elvitt. Az alapötletet támogatja, de csak a legális formában.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az a probléma, hogy Bányász nem akar sehová menni, ott akar élni.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy gondolkozzanak még a lehetőségekről, ő is beszél az érintettel.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy hallgassák meg Jegyző Asszony álláspontját is.

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti tulajdonában lévő közterületről van szó, mely nem építési telek. A folyamatban lévő belterületbe vonás is több millió forintos költséget jelent, itt is van elvi lehetőség kialakítani építési telket a közterületből, mely hosszú időt, és magas költségeket jelentene.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy képviselőtársai gondolkodnak a megoldáson, s később hoznak ez ügyben döntést.

 

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

77/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZATA

Tárgy: Döntés elhalasztása tulajdonosi hozzájárulás ügyében

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kérdés megvitatását elhalasztják.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint a régi ABC előtti piacteret érdemes lenne lebontani és átvinni az új bolt mellé, hogy a helyi termelők ott is árulhassák termékeiket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy először vizsgálják meg, hogy van-e a bolt mellett megfelelő önkormányzati terület.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a Posta parkoló mellett lakó, 70 év körüli lakos kereste meg azzal, hogy a parkolóban késő este, éjszaka a fiatalok hangoskodnak, cigiznek, átdobálják az üres flakonokat. 7 méterre van a fiatalok gyülekező helyétől az ő hálószobájuk, és így nem tudnak pihenni. Véleménye szerint a fiatalságnak, ha találnának egy kultúrára, szórakozásra alkalmas helyet, akkor megoldódna ez a helyzet.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előz testületi ülésen foglalkoztak azzal, hogy az IKSZT keretében milyen programokat szerveznek a fiatalok részére. Reméli, hogy a tisztességes fiatalok részt fognak venni a programokon. Van azonban egy olyan réteg, aki soha nem fogja látogatni a szervezett programokat. Elmondja, hogy az említett területen van egy régi kút, mely felújításra került. Fölé került egy felépítmény, és e körül hangoskodnak a fiatalok.

Ha randalíroznak a fiatalok, akkor ki kell hívni a rendőrséget.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy már többször szóltak a rendőrségnek, de ők úgy nyilatkoztak, hogy ők nem fognak ezzel foglalkozni.

 

 

4.5 Programok

 

Forgács István a Kulturális Bizottság elnöke ismerteti a július havi programokat:

Július 6-án mennek Bogácsra fürdőzni.

Július utolsó hétvégéjén kerül megtartásra a falunapi rendezvény, melyre mindenkit szeretettel várnak. A részletes programot hamarosan megkapják a lakosok. A Republic koncert szombaton kerül megrendezésre.

 

 

4.6 Tájékoztatás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az SE számára az önkormányzat biztosítja a területet. Az épületről már korábban le kellett szedni a csatornát, mert megrongálták. A pályán lenyírják ugyan a füvet, de a környékét is rendbe kell tartani. Nagyon gazos a terület.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az elnök nem akarja kifizetni az önkormányzatnak a telefontartozását.

 

 

4.7 Állatorvosi rendelő

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Dr. Fülöp Zsolt állatorvos kereste meg, hogy szeretnének rendelést tartani a faluban, és ehhez kéri épület biztosítását a faluban. Hetente kétszer rendelnének 1-2 órában. A tűzoltószertárat mutatták meg, melyet át kell alakítani, fel kell újítani, ennek költségét az állatorvos biztosítja. Az önkormányzat ezzel gazdagodik, és bérlet formájában letudják a felújítás összegét. Havonta 10.000 Ft-os bérleti díjat fizetnének.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy nincs kiadva bérbe az épület?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy kisebb része bérbe van adva az épületnek raktározási célra.

 

Karajz Ottó György képviselő: Elfogadásra javasolja.

 

Forgács István képviselő örül, amiért ideköltöztek a faluba. Nagyon jó szakemberekről van szó, támogatni kell őket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a tűzoltószertár épületét adják bérbe az itt lakó állatorvosnak.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

78/2011. (VI. 28.) KT HATÁROZAT

Tárgy: épület bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 50. sz. alatti régi „tűzoltószertár” épületét határozatlan időre bérbe adja Dr. Fülöp Zsolt részére.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést 18:20 órakor bezárta.


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde