Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

23/2005. (VII. 05.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári cím adományozásáról


Hernádnémeti Önkormányzat
23/2005. (VII. 05.) Rendelete
díszpolgári cím adományozásáról

A képviselő-testület az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a díszpolgári cím adományozásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

Díszpolgári cím adományozása
1. §.

Hernádnémeti Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé.

„HERNÁDNÉMETI KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”  és

„HERNÁDNÉMETI KÖZSÉG POSTUMUS DÍSZPOLGÁRA” címet

alapít és ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiakban szabályozza.

2. §.

A díszpolgári cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a településen belül, mind országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Hernádnémeti hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

3. §.

(1) Díszpolgári címre indokolással ellátott és írásban benyújtott javaslatot tehetnek minden év július 31-ig; a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a civil szervezetek és az oktatási intézmények vezetői.
(2) A díszpolgári cím odaítéléséről a Képviselő-testület titkos szavazással minősített szótöbbséggel határoz.
(3) A díszpolgári cím évente adományozható maximum egy fő részére augusztus 20-án ahol azt ünnepélyes keretek között kell átadni nyilvános polgármesteri méltatás mellett.
(4) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

4. §.

(1) A település díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A díszpolgár:
a) Tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein.
b) Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
c) Díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti intézményét, ilyen jellegű rendezvényeit.
d) Elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekintheti, ingyenes díszsírhelyet biztosíthat számára.

Vegyes rendelkezések
5. §.

(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a fenti rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerések a juttatások költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.
(3) Mindazok a személyek, akik a korábbi rendeletek alapján nyerték el az e rendeletben foglalt elismeréseket, azokat az esetleges névre szóló visszavonásig korlátozás nélkül viselhetik, és megilletik őket az e rendeletben foglalt kedvezmények is.
(4) A posztumus díszpolgári cím adományozására és a nyilvántartás szabályaira a díszpolgári címre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadók.
(5) A Képviselő-testület megfoszthatja minősített szótöbbséggel a díszpolgári cím viselésétől azt a személyt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elitéltek.

6. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a helyben szokásos módon gondoskodik.


RendeletekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvekHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde