Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

TÁMOP-3.1.4


Beszámoló

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat által fenntartott Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű,Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi otthonos Óvoda sikeresen vett részt a Társadalmi Megújulás Operatív Program  Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben című pályázatában.

A pályázat célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatás rendszerében, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítést, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
A fenti célok  megvalósulását segítik elő az újszerű tanulási eljárások bevezetése, pl. a projektokalapú oktatás, kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazásának meghonosítása. A digitális írástudás elterjesztése, az IKT eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása. A befogadó pedagógiai kultúra támogatása, a lemorzsolódás csökkentése, differenciálás.

A 2009/2010-es tanévben 15 tanulócsoportban  és 3 óvodai csoportban vezették be a kompetencia alapú oktatási programot, így összesen 357 gyermek vett  benne részt.
Az iskolákban Szövegértés- szövegalkotás, Matematika, Idegen nyelvi (angol), Szociális-életvitel kompetencia területen került bevezetésre kompetencia alapú programcsomag.
 Az óvodákban tevékenységközpontú programjukat bővítették az óvodai programcsomag bevezetésével.
A pályázatnak megfelelően a tanév során témaheteket és  három hetet meghaladó projekteket szerveztek különböző témakörökben.
A projektbe 22 pedagógus vontunk be, akik a tanév során a programcsomagok alkalmazásához szükséges  módszertani továbbképzéseken vettek részt. A továbbképzések mellett mentor-szaktanácsadók is támogatták a munkájukat .

A pályázatnak köszönhetően lehetőség volt új taneszközök, szakkönyvek, szótárak, lexikonok beszerzésére is, amelyek a későbbiekben is segítik a munkát.Településképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvek