Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

ÉMÁSZ FELHÍVÁS


FELHÍVÁS
Tisztelt Fogyasztónk!
 
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft., mint elosztó hálózati engedélyes megbízásából eljáró ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) képviseletében felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit a településeken a szabadvezeték hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.
A növényzet eltávolítására a balesetek és az „áramkimaradások" elkerülése érdekében van szükség.
A villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban NGM rendelet) 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert.
Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerint továbbá fa vagy más növény akkor telepíthető,
hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében
ja) 500 kV névleges feszültségszint felett 6 méternél, gyümölcsfa esetében 9,5 méternél,
jb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 5 méternél,
jc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél,
jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
je) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
jf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél
jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.
Amennyiben az Ön ingatlanán olyan növényzet került korábban telepítésre, amely a fenti előírt legkisebb távolságon belül helyezkedik el, vagy a későbbi növekedése során ágai az előírt távolságon belülre kerülnének, akkor annak gallyazása, illetőleg kivágása szükséges.
Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 112. §-a alapján első sorban a tulajdonost illeti meg a dologgal való rendelkezés joga, a biztonsági övezetet sértő növényzet gallyazásának elvégzésére is az ingatlantulajdonos, mint az adott növényzet tulajdonosa köteles.
Mindezekre figyelemmel felszólítjuk, hogy a biztonsági övezetet sértő növényzet kapcsán legkésőbb a jelen felhívásunk megjelenésétől számított 15 napon belül szíveskedjék elvégezni annak gallyazását oly módon, hogy a gallyazás eredményeként a növényzet a biztonsági övezet határán kívül maradjon.
Amennyiben a vezeték biztonsági övezetében eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t. Telecentrum: 06-40-28-28-28
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk.
Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti határidőben felszólításunknak nem tesznek eleget, a gallyazási és fakivágási tevékenységet Társaságunk, illetőleg megbízott alvállalkozója fogja elvégezni, amelyet az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.
A levágott gallyak a tulajdonost illetik, ezért azokat rendezetten a helyszínen hagyjuk, elszállítására a tulajdonosokat kérjük.
Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. §-a alapján ez elosztói engedélyes a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.
 
Miskolc, 2013. szeptember 24.

Hivatali hírek

• 


Katolikus hírek

• 


Református hírek

• 


Elektronikus ügyintézésElektronikus ügyintézés