Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Ösztönző támogatás


Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
PÁLYÁZATOT HIRDET

az „Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16 projekt keretében az alábbiak szerint:

A pályázati programnak köszönhetően Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata összesen 6 önkormányzati tulajdonú ingatlant újított fel, melynek keretében 9 lakás kialakítására került sor, továbbá lehetőség nyílt ösztönző támogatás nyújtására.

Az ösztönző támogatás keretében a településen élő és hiányszakmával rendelkező fiatalok pályázat útján elnyerhetnek nettó 100.000.- Ft-ot.

Ezzel kívánjuk támogatni a fiatalok önálló életkezdését!

I N F O R M Á C I Ó K   A   P Á L Y Á Z A T R Ó L

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

- A pályázatot személyesen kell benyújtani a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatalban,
 
 
ügyfélfogadási időben:
     Hétfőn: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig,
     Szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig,
     Pénteken: 8.00-12.00-ig

- Telefonos elérhetőség megadása kötelező az esetleges hiánypótlásra való felhívás miatt.

- A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31-e, 16 óra.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki:

- a 30. életévét nem töltötte be;

- részt vett az „Esély Otthon” pályázati programban;

- hiányszakmában van foglalkoztatási jogviszonya, vállalkozása.

A pályázatban nem vehetnek részt:

- az önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzat képviselő-testületének tagjai, valamint az
  előbbiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A pályázat elbírálása:

- A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 12.

- A pályázatok elbírálása értékelési szempontrendszer alapján történik. (Az értékelési szempontrendszert a 7/2020. (XI.06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely megtekinthető itt).

- A döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

P Á L Y Á Z A T I   F E L T É T E L E K,   D O K U M E N T Á C I Ó

Az ösztönző támogatás igénylésének feltételei:

Az ösztönző támogatásra az nyújthat be pályázatot, aki:

- Hernádnémetiben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Hernádnémetiben él,

- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás keretében történő támogatás nyújtásáig nem tölti be a 35. életévét,

- hiányszakmával rendelkezik (a hiányszakmák felsorolását a 7/2020. (XI.06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza, (mely megtekinthető itt)

- vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, és legalább két alkalommal önkéntes tevékenységet végez a településen.

Pályázati dokumentáció tartalma (adatlap, igazolások, nyilatkozatok):

- PÁLYÁZATI ADATLAP >  letölthető itt.

- Foglalkoztatási jogviszony igazolására szolgáló dokumentum,

- Jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, >  letölthető itt, illetve azokat igazoló dokumentumok,

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

- A pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata,

- A pályázó lakcímkártyájának adatai

- Nyilatkozatok>  letölthető itt,

Figyelem!

Lakhatási támogatásban részesített fiatalok ösztönző támogatásban nem részesíthetők.

Az ösztönző támogatásban részesített fiatalok ismét nyújthatnak be pályázatot.

Az önkormányzat a pályázatok elbírálása során szem előtt tartja az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, így először az ösztönző támogatásban még nem részesített fiatalok pályázatát értékeli, illetve először az egy lakcímen élők közül egy fő pályázatát veszi figyelembe.

A pályázattal kapcsolatban további információ:

Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban a 46/594-220 telefonszámon, kérhető.

Várjuk jelentkezését!


Hivatali hírek

• 


Katolikus hírek

• 


Református hírek

• 


Elektronikus ügyintézésElektronikus ügyintézés