Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Kedves látogatónk!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Hernádnémeti honlapján. Külön köszöntöm azokat, akik az interneten barangolva községünk iránt érdeklődnek. Akik még nem ismerik településünket, azoknak néhány dolgot a figyelmébe ajánlok.
Teljes az infrastrukturális ellátottságunk, útjaink pormentesek, felnőtt háziorvosi, védőnői szolgálatunk működik, s gyermekorvosunk, fogászatunk van. Alapszolgáltatási Központunk a családok, a gyermekek és az idősek gondozása mellett nyári táborokat is szervez, ahol a gyermekek úszhatnak, nyelvet tanulhatnak, kézműves és más foglalkozásokon vehetnek részt. Hatalmas udvarral, tornaszobával, sószobával rendelkezik az óvodánk. Az általános iskolában gyógytestnevelés, két tanítási nyelvű, művészeti, számítástechnikai és úszásoktatás is folyik. Községünkben gazdag kulturális élet zajlik, rendezvényeinken minden kedves érdeklődőt szívesen látunk!
A helyieknek és az innen elszármazottaknak ajánlom figyelmébe a Galériát, ahol képet kaphatnak a régmúlt és a jelen eseményeiről, az itt élőkről. Kívánom, legyen teljes az örömük e virtuális utazásban.

 Üdvözlettel:
Dr. Orosz Zsolt
polgármester
2007. november 6.

______________________________________________________________________

Tisztelt Lakosság!

Hernádnémeti, Hernádkak, Gesztely, Bőcs települések polgármesterei levélben kérelmezték a B.-A.-Z. Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a légi szúnyoggyérítés elvégzését területükön.

A mai napon megérkezett a válasz, melynek rövid lényege a következő:

,,...Hernádnémeti, Bőcs, Hernádkak és Gesztely településeken a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazott kémiai szúnyogirtó szer alkalmazása jelenleg kizárólag földi úton engedélyezett, ezért légi kémiai kezelésre nincs lehetőség."

A teljes határozat megtekinthető ITT

Tehát csak a földi gyérítés engedélyezett, amely ezen a hétvégén saját finanszírozásból meg fog történni.

dr. Orosz Zsolt
polgármester

______________________________________________________________________

TISZTELT BETEGEINK!

A HÁZIORVOSI RENDELÉS
II. SZÁMÚ KÖRZET

A nyári szabadságok, helyettesítések ideje alatt az alábbiak szerint változik:

2024.07.15-2024.08.02-ig

Hétfő: 08.00-10.30
Kedd: 15.00-17.30
Szerda: 08.00-10.30
Csütörtök: 15.00-17.30
Péntek: 10.00-11.30

Rendel: Dr. Kovács Rita

2023. augusztus 05-től augusztus 23-ig szabadságon leszek
Hétfő: 10.00-11.00         recept írás: 08.00-12.00
Kedd: 10.00-11.00         recept írás: 10.00-14.00
Szerda: 12.00-13.00      recept írás: 08.30-12.00
Csütörtök: 14.00-15.00  recept írás: 15.00-18.00
Péntek: 10.00-11.00      recept írás: 08.00-12.00

Kérem a kedves betegeket, a rendelési idő elején jelenjenek meg orvosi vizsgálatra.
Rendel: Dr. Farkas József

______________________________________________________________________

F E L H Í V Á S

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírása alapján Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel

2024. június 26-tól - 2024. július 26-ig

Hernádnémeti település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában - a jogszabályban meghatározott adattartalommal - ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Hernádnémeti közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

Az „Ebösszeíró adatlap” a hernádnémeti.hu honlapról letölthető >itt, illetve beszerezhető a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatalban.

Az adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni.    Benyújtási határidő: 2024. július 26.

Az „Ebösszeíró adatlap”-ot az alábbi módokon lehet benyújtani:
 - személyesen ügyfélfogadási időben a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatalban;
 - postai úton, a 3564 Hernádnémeti Kossuth u. 38 címre megküldve;
 - e-mailben a
hernadnemeti@gmail.com e-mail címre megküldve;

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét az alábbiakra:

- A négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani, ezért amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy haladéktalanul keresse fel az állatorvost és a transzponderrel nem rendelkező ebet/ebeket jelöltesse meg;

- a korábbi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni;

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni;

- az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló Korm. rendelet alapján – 30.000,- Ft pénzbírság.

Kérek minden ebtartót, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

Együttműködését köszönöm!


dr. Maksa Eleonóra
         jegyző

______________________________________________________________________

2024.06.21-től 2024.06.28-ig szabadság miatt a gyermekorvosi rendelés
az alábbiak szerint alakul:


hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00 - 10:00
csütörtök: 11:30 - 13:30


Rendel: Dr. Kupás-Talán Julianna


2024.07.01. - munkaszüneti nap, ügyeleti ellátás elérhető
.

_____________________________________________________________


A Hernádnémeti Helyi Választási Iroda Vezetőjeként
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 56. § (1)-(3) bekezdései alapján az alábbi

                                                                      k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2024. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nem-zeti Választási Bizottság 8/2024. számú, 2024. március 12-én meghozott határozatá-val 2024. június 9 napjára tűzte ki.


Hernádnémeti településen a Nemzeti Választási Bizottság a roma nemzetiség vo-natkozásában az alábbiak szerint határozta meg a megválasztható képviselők szá-mát és a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát:

a megválasztható képviselők száma: 5 fő,
a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: 11 fő.


Kelt Hernádnémeti 2024. április 4.
dr. Maksa Eleonóra
Helyi Választási Iroda vezetője

_____________________________________________________________

A Hernádnémeti Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi

                                                                   k ö z l e m é n y t

adom ki:

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Hernádnémeti településen: 83.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma Hernádnémeti településen: 28.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Hernádnémeti Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 3564 Hernádnémeti Kossuth Lajos utca 38.) bejelenteni.

Bővebben>>

_____________________________________________________________

Felhívom a község lakosságának figyelmét arra, hogy Hernádnémeti közigazgatási területén
2024. április 1. – 2024. április 22. közötti időszakra
legeltetési tilalom és ebzárlat elrendelésére került sor.

Bővebben>>

 

______________________________________________________________

 

ISMÉTELT FELHÍVÁS

az ebek kötelező oltására Hernádnémetiben!

A kedvezményes oltási időszak meghosszabodik 2024. április 18.-ig!

Bővebben>>

______________________________________________________________

Felhívás az ebek kötelező oltására Hernádnémetiben!
Az ebek évenkénti veszettség elleni oltása, féregtelenítése kötelező és a tulajdonos törvény által előírt kötelessége.
Az ebek kedvezményes oltása és féregtelenítése az alábbiak szerint biztosított Hernádnémetiben:

Bővebben>>

______________________________________________________________

T á j é k o z t a t á s

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Hernádnémeti településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre „2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel – 2024. február-április” elnevezéssel.
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló, fényképes igazolvánnyal ellátott összeírók végzik. Az adatszolgáltatóknak lehetőségük van telefonon keresztüli válaszadásra, illetve egyes adatgyűjtések esetében a KSH arra kéri a válaszadókat, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

Bővebben>>

______________________________________________________________

2024. Évi Hulladéknaptár

___________________________________________________________________________________

Hernádnémeti Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2023. (X. 26.) számú határozata

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 6 főben állapítom meg.

Bővebben>>

___________________________________________________________________________________

Tájékoztatás az ügyeleti alapellátás 2023. április 1-től érvényes változásairól

Bővebben>>

___________________________________________________________________________________

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00080

___________________________________________________________________________________

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-000017

___________________________________________________________________________________

Újra lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni!

Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő – ez az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ)
elmúlt kétévi mérlege.
Elsősorban a 18-25 év közötti, továbbtanulást tervező fiatalok, de akár 65 éves korig minden
magyar állampolgár jelentkezését várják, aki motiváltnak érzi magát és érdekli, milyen a katonák
élete.

Bővebben>>

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

                                        HIRDETMÉNY
Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve
árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

Tovább>>

_______________________________________________________________

-Hernádnémeti Nagyközség településszerkezeti terv

- Hernádnémeti Helyi Építési Szabályzata

- Hernádnémeti TRT – Belterület szabályozási terv

- Hernádnémeti TRT – Külterület szabályozási terv

_______________________________________________________________________

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):

A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket!.

A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.

A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/  weboldalon érhető el.

Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát!

A sikeres regisztrációt, és annak megerősítését követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust.

A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a rendszer.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt.

Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Jelen levelemhez csatoltan megküldöm a Gátfelhajtási engedély Jegyvásárlási útmutatóját további szíves felhasználás céljából!

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal, az
ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen, vagy a +36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.

üdvözlettel:
    Fülöp Henrik
   projektigazgató

 

_______________________________________________________________________

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDJÁK A KAPCSOLATOT FELVENNI A MUNKATÁRSAKKAL:

KÖZPONT: 46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN: 46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN: 46/594-220/ 9 MELLÉK

EMAIL: HERNADNEMETI@GMAIL.COM

POLGÁRMESTERI HIVATAL

_______________________________________________________________________

Hasznos információkat tartalmazó tájékoztató szennyvízbekötésekkel kapcsolatban!

Bővebben>>

________________________________________________________________________

Felhívás higénés szabályok betartására

Bővebben>>

________________________________________________________________________

Tájékoztatás

Hernádnémeti Polgármesteri Hivatala a Kormány - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, továbbá az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete - alapján az alábbi, kizárólag a jogszabályban meghatározott ellenőrzött bejelentés fogadására szolgáló e-mail címet biztosítja:

hernadnemeti.bejelent@gmail.com

A megadott e-mail címen kizárólag a jegyző államigazgatási hatáskörébe tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárások ügyintézésére kerül sor a kérelmező bejelentése alapján.

Bővebben>>

________________________________________________________________________

Tájékoztatás hulladékudvarok újranyitásával kapcsolatban

Bővebben>>

________________________________________________________________________

BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása hulladékudvarokkal kapcsolatosan

Bővebben>>

________________________________________________________________________

HERNÁDNÉMETI NAGYKÖZSÉG
ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELKÉSZÍTÉSÉNEK
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA

I. Megtekintés>>

II. Megtekintés>>

III. Megtekintés>>

________________________________________________________________________

Tisztelt Állattartók!

A mai tudományos tények és ismeretek szerint a hazánkban általánosan háziállatként tartott állatfajok (beleértve természetesen a kutyákat és a macskákat is) nem terjesztik aktív módon az emberek járványos koronavírusos megbetegedését (COVID-19) kiváltó kórokozót. Az emberi megbetegedések nem a háziállatainktól származnak és fordítva, a mai ismeretek szerint ezt az emberi megbetegedést kiváltó vírus nem betegíti meg a háziállatainkat.

Tovább>>

_______________________________________________________________________

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Miskolci Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfelek!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (111.11.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése értelmében a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek, és a Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

Tovább>>

_______________________________________________________________________

Kedves Háziorvosi Betegeink

 

Veszélyhelyzetet hirdetett a Kormány a magyar emberek egészségének védelmében, a koronavírus járvány megfékezésére.

A kihirdetett veszélyhelyzet idejére az alábbiakban kérjük együttműködésüket:

Tovább>>

_______________________________________________________________________

Eljárásrend a védőnői szolgálatra vonatkozóan:

- a munkavégzés a védőnői szobában történik.
- a tanácsadások megtartása szervezetten történik, előre egyeztetett időpontban-
-várandós tanácsadás és a kötelező védőoltások beadása tanácsadáson előre egyeztetett időpontban történik.
- családlátogatás csak nagyon indokolt esetben történik.

A Járási Hivatal Kirendeltségét 2020. március 18-tól (szerdától) az alábbi telefonszámon lehet elérni:
46/594-220/8

dr. Orosz Zsolt
polgármester

_______________________________________________________________________

TISZTELT HERNÁDNÉMETI LAKOSOK!

 

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján átruházott hatáskörömben eljárva, az alábbi rendkívüli intézkedések bevezetéséről döntöttem.Tovább>>

_______________________________________________________________________

MIRE ÜGYELJÜNK INGATLANVÁSÁRLÁS ELŐTT?

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. felelős víziközmű-szolgáltatóként az alábbi
figyelemfelhívással él ingatlanvásárlást tervező, leendő felhasználói számára.

Bővebben>>

_______________________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÁS ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

A Felhasználók tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint a csatlakozó hálózat műszaki állapotát rendszeresen ellenőriznie kell a Felhasználónak!

Bővebben>>

 

 

_______________________________________________________________________

INTÉZKEDÉSI TERVJAVASLAT

Hernádnémeti közutak zajtérképezési terve >>

Hernádnémeti országos közutak zajtérképezési terve>>

Az intézkedési tervjavaslatra vonatkozó észrevételeket az alábbi címre kérjük elküldeni:
             
hernadnemeti.hszolas@gmail.com

 

 

_______________________________________________________________________

HERNÁDNÉMETI HELYI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI

31/2019.(X.14.) számú határozata
A Hernádnémeti Helyi Választási Bizottság a polgármesterek választásának eredménye megállapítása tárgyában
Bővebben>>

32/2019.(X.14.) számú határozata
A Hernádnémeti Helyi Választási Bizottság az önkormányzati képviselők választásának eredménye megállapítása tárgyában
Bővebben>>

33/2019.(X.13.) számú határozata
A Hernádnémeti Helyi Választási Bizottság a roma önkormányzati képviselők választásának eredménye megállapítása tárgyában
Bővebben>>

_______________________________________________________________________

Hernádnémeti Helyi Választási Bizottságának határozata
Nyilvántartásba vétel

Polgármester:

15/2019.(IX.05.) Brosch Andrea 3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc utca 161. >>

16/2019.(IX.05.) dr. Orosz Zsolt 3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc utca 135. >>

Nemzetiségi:

17/2019.(IX.05.) Kolompár Katalin 3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 2. >>

18/2019.(IX.05.) Balogh Béla 3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 2. >>

19/2019.(IX.05.) Kótai Béláné 3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 5/b.  >>

20/2019.(IX.05.) Kótai Béla 3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 5/b.  >>

21/2019.(IX.05.) Zemlényi Barnabás 3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 51. >>

Képviselők:

4/2019.(VIII.29.) Kertész István 3564 Hernádnémeti, Bocskai István u. 9.   >>

5/2019.(VIII.29.) Harmaczi István 3564 Hernádnémeti, Erdei utca 4.   >>

6/2019.(VIII.29.) Répási Tamás 3564 Hernádnémeti, Táncsics Mihály utca 9.   >>

7/2019.(VIII.29.) Hajdu Viktorné 3564 Hernádnémeti, Dózsa György utca 98.   >>

8/2019.(VIII.29.) Jakkel István 3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc utca 117.   >>

9/2019.(VIII.29.) Répási János 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 10.   >>

10/2019.(IX. 05.) Orosz Imréné 3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc utca 159.  >>

11/2019.(IX.05.) Balákné Lövei Adrienn 3564 Hernádnémeti, Erdei utca 25.   >>

12/2019.(IX.05.) Lipták Zoltán 3564 Hernádnémeti, Vörösmarty Mihály utca 16.  >>

13/2019.(IX.05.) Brosch Andrea 3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc utca 161. >>

14/2019.(IX.05.) Madzin János 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 142.  >>

22/2019.(IX.09.) Gaganetz Zsolt 3564 Hernádnémeti, Dózsa György utca 58.  >>

23/2019(IX.09.) Hajdú Illés Imre 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 100.  >>

Hernádnémeti Helyi Választási Bizottságának
24/2019. (IX.9.) számú határozata

Hernádnémeti Helyi Választási Bizottsága bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg >>

Hernádnémeti Helyi Választási Bizottságának
25/2019. (IX.9.) számú határozata

Hernádnémeti Helyi Választási Bizottsága bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg >>

Hernádnémeti Helyi Választási Bizottságának
26/2019. (IX.9.) számú határozata

Hernádnémeti Helyi Választási Bizottsága bejelentett és nyilvántartásba vett roma nemzetiségi jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg >>

______________________________________________________________________

Szavazólap-minta ellenőrzése és jóváhagyása határozat

Polgármester >>

Egyéni listás  >>

Roma nemzetiségi >>

______________________________________________________________________

Építsd újra önmagad!

Közösen könnyebb a mozgás

Verejtékben úszó, mégis jókedvű arcok fogadják a látogatókat Hernádnémetiben. A Nippon Zengo edzéseket Lugosi Petra edző irányításával végzik itt rendszeresen a vállalkozó kedvű helybéliek, mintegy újraépítve ezzel egészségüket.
Bővebben>>

Újraépítik önmagukat

Heti két alkalommal találkoznak azok a fiatalok és idősebbek, akik bekapcsolódtak a HIKO HONKYOHUSIN Alapítvány Építsd újra önmagad programjába.
Bővebben>>

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE>>

 

______________________________________________________________________

Az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló GINOP 5.2.1-14 munkaerő-piaci programról tájékoztatás

Az Európai Unió támogatásával 2015-2021 közötti időszakban megvalósuló Ifjúsági Garancia Rendszer a 25 éven aluli (betöltött 15 év és még nem betöltött 25 év) fiatalok számára nyújt segítséget elhelyezkedésük, munkatapasztalat szerzésük, illetve képzésük támogatása révén, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak.

A program minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében kérem, hogy az aktualizált, képzési listát - a hirdetőtábláikon elhelyezni szíveskedjenek továbbá a fiatalokat informálni a képzések lehetőségéről.

Képzésről érdeklődő fiatalok számára:

Amennyiben a fiatalt (18. életévét betöltött álláskereső) valamely tanfolyam (szakmai képzés) érdekli, bővebb felvilágosítást kaphat: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 104-es iroda.

Mokri Mónika: 46-502-800 / 135 mellék

Bátor Katalin: 46-502-800 / 148 mellék

Támogatott foglalkoztatással kapcsolatban:

Amennyiben a foglalkoztatni kívánt fiatal illetékesség szerint a Miskolci Járási Hivatalhoz tartozik, a bértámogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást kaphat. A vállalkozás a kérelem beadásához szükséges dokumentumokat igényelhet az alábbi elérhetőségen: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 140-es iroda.

Lavrincz Krisztina: 46-502-800 / 180 mellék

Kapás Péter: 46-502-800 / 180 mellék

Együttműködését előre is köszönöm!


Üdvözlettel:

Pásztor János osztályvezető nevében és megbízása alapján:


Tóth Péter
GINOP 5.2.1. projekt munkatárs
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

3526 Miskolc, Zombori u. 2.

46-502-800 /103-as mellék

E-mail: toth.peter2@borsod.gov.hu

______________________________________________________________________

Tájékoztatás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről!

Bővebben>>

_______________________________________________________________________

2019. június 7. Csillagpont rádióadás - Dr. Orosz Zsolt polgármester riportja

_______________________________________________________________________

FELHÍVÁS

a kis létszámú (háztáji) sertésállományok tulajdonosai és felelős állattartói részére
a beteg és az elhullott házi sertések bejelentésének kötelezettségéről.

Bővebben>>

________________________________________________________________________

TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV

[MEGTEKINTÉS]

Hozzászólásokat, észrevételeit elküldheti nekünk a témával kapcsolatban a következő e-mail címre:

hernadnemeti.hszolas@gmail.com

___________________________________________________________________

Tájékoztatás a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéséről

Bővebben>>

___________________________________________________________________

Tájékoztatás egyszeri segélyről és kivételes nyugellátás-emelésről

Bővebben>>

Egyszeri nyugdíjsegély>>

Méltányossági nyugdíjemelés>>

___________________________________________________________________

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében felújították a Gesztely – Bőcs – Kesznyéten, valamint a Hernádnémetit Tiszalúccal összekötő útszakaszokat, illetve Hernádnémeti belterületén padkaburkolással kerékpár sávot hoztak létre 3 km hosszban. A közútfejlesztést ünnepélyes keretek közt Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, Koncz Ferenc, országgyűlési képviselő és Peiker Tamás, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatójának részvételével avatták fel.
A vendégeket dr. Orosz Zsolt polgármester köszöntötte és szólt arról, hogy milyen sokat jelent a település számára az útfelújítás és a kerékpáros sáv építése.

Bővebben>>

________________________________________________________________________

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormáníhivatal Miskolci Járási Hivatal kormányablakainak nyitva tartása 2018. augusztus 6-tól módosult.

A Miskolci Járási Hivatal kormányablakainak új ügyfélfogadási ideje:

Tovább>>

A kormányablakok jelenlegi működési helyszínei:


3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. Telefon: 46/514-701
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/795-645
3525 Miskolc, Vologda u. 4. Telefon: 46/795-286
 
2018. évben megnyíló helyszínek:
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3. (Tiszai pályaudvar)
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 25.
3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.

_____________________________________________________________________________

A „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Tovább>>

______________________________________________________________________________

Hernádnémeti Nagyközség településrendezési eszközeinek az Ipari Park területére vonatkozó módosításhoz kapcsolódó környezeti értékelés munkarész szükségességének megállapítása

Megtekintés>>

Hernádnémeti Nagyközség településrendezési eszközeinek az Ipari Park kialakítására vonatkozó módosításhoz kapcsolódó környezeti értékelés munkarész jóváhagyásához Határozat.

Megtekintés>>

__________________________________________________________________________________

Jóváhagyott rendezési terv módosítás

 

 

___________________________________________________________________________________

A Hernádnémeti Sportegyesület MLSZ felé benyújtott sportfejlesztési kérelme pozitív elbírálásban részesült, melynek köszönhetően megújul az élőfüves pálya, valamint az utánpótlás is új sporteszközökhöz jut.

- Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

- be/SFPHPM01-18653/2017/MLSZ

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 •  

 • Hernádnémeti rövid története

  Hernádnémeti honfoglalás kori település, a honfoglaló magyarok vezérszállása volt. A községből honfoglalás kori agyagedény is előkerült, melynek mérete, alakja, formája arra utal, hogy Hernádnémeti az Aba nemzetség birtoka volt. Az Árpád-házi királyok uralkodása alatt ez a terület is állandó testvérharcok szintere. Emiatt a község egy időre teljesen elnéptelenedett, majd újra benépesült I. László uralkodása alatt. Hernádnémeti összetett név: az első tag (Hernád) nevét a Hernád folyóról kapta. A község a folyó bal partján fekszik. A Hernád szó történelmi hagyományokat őriz, amely még a honfoglalás korát is megelőzi. Történelmi szempontból névváltozatai igen érdekesek. A rómaiak földrajzíróinál összefolyás, a germánoknál ágas-bogas, a szlávoknál feketevár, a XIII. század közepe táján kelt királyi adománylevelekben Herrad változatban él.

  Galéria

  Hivatali hírek

  .
  2024-01-05 07:39:52

  .  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
  2020-06-02 18:22:24

  A tájékoztatás célja

   

  Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő, Önkormányzat) és Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő, Polgármesteri Hivatal) jelen ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ útján tesz eleget jogszabályi kötelezettségének és közzéteszi a tevékenységeivel összefüggésben felmerülő személyes adatok kezelésének általános elveit, szabályait és tájékoztatást ad az érintettek jogairól és a joggyakorlás módjáról a tisztességes, átlátható és biztonságos adatkezelések érdekében.  Katolikus hírek

  .
  2011-12-06 11:54:08

  .

  Református hírek


  2022-10-18 08:26:32