Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 226
(46) 594 220
(46) 594 221
Fax: (46) 594 227

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti, Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Közkifolyók használati díjának megállapításáról, 15/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete


Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

15/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a közkifolyók használati díjának megállapításáról

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§ A vízhasználók körét a polgármesteri hivatal határozza meg a következők figyelembevételével: vízátalányt az fizet, aki 150 méteres megközelítési útvonalon elhelyezkedő közkifolyót használ.

 

2.§ A tűzcsapok kivételével valamennyi közterületen lévő vízvételi helyről (továbbiakban: közkifolyó) fogyasztott víz átalány mennyiségét - a körzet lakói, a közkifolyó használatában érdekeltek - a Polgármesteri Hivatal felé 1m3/fő/hó vízdíjátalány figyelembevételével tartoznak megfizetni.

 

3.§ (1) A közkifolyók nem háztartási vízszükséglet kielégítésére történő használatát (gépkocsi mosás, építkezés, stb.) a szolgáltató egyetértésével - felügyelet mellett – a polgármester engedélyezi és a Polgármesteri Hivatal számlázza.

(2) A mennyiben a közkifolyók nem ivóvízszükséglet kielégítése céljára történő igénybevétele nem az (1) bekezdésben meghatározott módon történik, abban az esetben a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete viziközműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 19/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

 

4.§ A közkifolyók vizét – csak háztartási szükséglet kielégítése céljára – a vízműbe be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe. A közkifolyókról csak tiszta, vízhordásra készített, kisebb méretű edénybe lehet a vizet elhordani. A közkifolyókról hordók, tartályok feltöltése tilos.

 

5.§ A közkifolyó használat utáni vízdíj összegét minden tárgyhót követő hó 15. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.

 

6.§ A vízdíj egységára megegyezik a mindenkori, ivóvízszolgáltató által a lakossági fogyasztók részére számlázott fogyasztási egységárral.

 

7.§ A közkifolyó használati díj mértékének megállapításánál a vezetékes ivóvízellátásba be nem kapcsolt ingatlanba bejelentett természetes személyek számát kell figyelembe venni.

 

8.§ Mentes a közkifolyó használati díj fizetése alól, akinek az ingatlanán belül a vízellátás működő házi vízművel biztosított. A házi vízmű működéséről helyszíni szemle során kell meggyőződni, és évente ellenőrizni kell.

 

9.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                   Boros Lajosné dr.sk.

    polgármester                                                                       jegyző

 

közkifolyó használati /havi/ díj kiszámítása ingatlanonként:

 

bejelentett személyek száma X 1m3 X egységár + ÁFA


RendeletekTelepülésképi Arculati kézikönyvJegyzőkönyvek