Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda


Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATA


1. Az intézmény neve, székhelye:

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
H-3564 Hernádnémeti Petőfi Sándor utca 85. sz.

Rövid megnevezése: 
Hernádnémeti Iskola

Intézményegységei:
Óvodai intézményegység
Iskolai intézményegység

Intézményegységek megnevezései és telephelyei:

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Kossuth Lajos Tagiskolája

Rövid neve:
Kossuth Lajos Általános Iskola
H-3716 Újcsanálos, Kossuth tér 1.

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda „Szivárvány” Tagóvodája

Rövid neve:
„Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda: 
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1.


Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Szeretetkuckó Tagóvodája

Rövid neve:
Szeretetkuckó Óvoda:
 H-3716 Újcsanálos Rákóczi u. 41.

2. Az intézmény OM azonosítója: 029122

3. Az intézmény alapítója:

Hernádnémeti Község Önkormányzata
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.

Újcsanálos Község Önkormányzata
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.

4. Az intézmény fenntartója:

Hernádnémeti Község Önkormányzata
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Újcsanálos Község Önkormányzata
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.


5. Az intézmény irányító/felügyeleti szerve:

Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.


6. Az intézmény alapítása: 2008. 09. 01.


7. A fenntartó adószáma, költségvetési számlaszáma:
Adószáma: 15349019- 2 05
Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12035803-00118869-00200005

8. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 635714

9. Az intézmény működési területe:
Valamennyi intézményegység felvételi körzete annak a településnek a közigazgatási területe, ahol működik. Hernádnémeti Iskola esetében Hernádnémeti község és vonzáskörzete.
A művészeti tagozatok esetében Hernádnémeti és Újcsanálos községek közigazgatási területe.
A bejáró tanulók utaztatását és kíséretét a szülők látják el.

10. Az intézmény típusa:
Többcélú, a társult önkormányzatok által fenntartott közös igazgatású közoktatási intézmény, összetett iskola.
Iskolai évfolyamok száma: 8, alapfokú művészetoktatásban 12
          
TEÁOR:
- Alapfokú oktatás 85.20.10
- Alapfokú oktatás (iskoláskor előtti oktatás) 85.10.

11. Az intézmény jogállása: önállóan működő, közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv (Gazdálkodási feladatait az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Önálló bérgazdálkodó.)

12. Az intézmény közfeladata, tevékenységei:

Közfeladata: közoktatási feladatok ellátása

Tevékenységei:

A szakmailag önálló intézményegységek feladatai:

„Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda

- 3-7 éves korú gyermekek teljes óvodai életet magában foglaló nevelése, napközi otthonos ellátása.
- 3-7 éves korú gyermekek nemzeti és etnikai nevelése a kidolgozott program alapján

- Az etnikai származású gyermekek korai szocializációjának elősegítése kidolgozott program alapján
- Anyanyelvi-kommunikációs nevelés kidolgozott program alapján
- Iskolai tanulási zavarok megelőzése érdekében mozgásfejlesztés kidolgozott program alapján
- Esélyegyenlőséget segítő óvodai integrációs fejlesztő program alkalmazása


Szeretetkuckó Óvoda:

- három-hatéves korú gyerekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
- a gyermekek felügyelete, testi épségének védelme, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, iskolai életmódra való felkészítése,
- a cigány kisebbséghez tartozó gyerekek differenciált nevelése, oktatása,
- tehetséggondozás, képességfejlesztés,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére integrációs vagy képesség kibontakoztató felkészítést biztosítása
- más településekről bejáró gyermekek nevelése,
- lehetőség nyújtás az óvoda-egészségügyi ellátás biztosítására,
- informatikai szakmai fejlesztési feladatok ellátása, informatikai berendezései korszerűsítése,
- pedagógiai szakmai feladatok ellátása,
- minőségfejlesztési feladatok ellátása,
- pedagógia szakmai szolgáltatások igénybevételének lehetőségének biztosítása,
- pedagógiai szakvizsga és továbbképzési támogatást nyújtása.

Hernádnémeti Általános Iskola

- Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és ennek keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra
- alapfokú művészet oktatás,
- első osztálytól kezdődően felmenő rendszerben egy   tanulócsoportnak magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás
- A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező/ választható/ tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a KT-ben meghatározott időkeretben.
- A tanulók részére iskolaotthonos-1-4. évfolyamig, felső tagozatban napköziotthonos és  tanulószobai ellátás biztosítása
- Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményével rendelkező sajátos nevelési igényű
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességű (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, kevert specifikus fejlődési zavar) valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatása
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása 1 – 6. évfolyamig.
- speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógytestnevelés, szakszolgálati körzeti feladat ellátása
- képesség kibontakoztató felkészítés
- hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozás
- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségnevelési feladatok ellátása
- Bejáró tanulók ellátása
- Szervezett intézményi étkeztetés
- Iskolai sportkörök szervezése, az egészséges életmód kialakításának segítése
- Tanulói tankönyvellátás megszervezése
- Minőségfejlesztési Rendszer működtetése
- Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények szolgáltatásainak igénybevétele
- Gyermek Ifjúságvédelmi tevékenység ellátása

Kossuth Lajos Általános Iskola

- 801214 Tanköteles korú gyermekek általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
- a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére integrációs vagy képesség kibontakoztató felkészítést biztosít,
- más településekről bejáró tanulók nevelését, oktatását végzi,
- kulturális és egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatokat lát el,
- lehetőséget nyújt az iskola-egészségügyi ellátás biztosítására,
- szervezi, biztosítja a tanulók tankönyvellátását,
- informatikai szakmai fejlesztési feladatokat lát el, informatikai berendezéseit korszerűsíti,
- pedagógiai szakmai feladatok ellátását biztosítja
- minőségfejlesztési feladatok ellátását biztosítja,
- pedagógia szakmai szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja,
- pedagógiai szakvizsga és továbbképzési támogatást biztosít.

- 801225 Sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai ellátása:
- Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményével rendelkező sajátos nevelési igényű
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességű (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, kevert specifikus fejlődési zavar) valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatása
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása 1 – 8. évfolyamig.
- Gyermek Ifjúságvédelmi tevékenység ellátása
- A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező/ választható/ tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a KT-ben meghatározott időkeretben
- A tanulók részére 1-4. évfolyamig napközi otthoni ellátás, felső tagozatban tanulószobai ellátás biztosítása.
- Alapfokú művészet oktatás.


13. Az intézményben működtetett szakfeladatok meghatározása: 2009. december 31.-ig:

- 801115-három-hatéves korú gyerekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
- 801000-alapfokú oktatás
- 801313-alapfokú művészeti oktatás
  Képző- és iparművészet
  Kézműves: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
  Táncművészet
    Társastánc: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
    Néptánc: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
  Zeneművészet
Zongora: 12 évfolyam (2 előképző,  6 alapfok, 4 továbbképző)
Szintetizátor: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok,4 továbbképző)
Furulya: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Fuvola : 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Klarinét:10 évfolyam (2 előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző)
Oboa : 10évfolyam (2 előképző, 4 alapfok 4 továbbképző)
Gitár: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Citera: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Magánének: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
  Szín- és Bábművészet
Színjáték: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Bábjáték12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)


- 552323 - iskolai intézményi étkeztetés
- 552312 - intézményi (gyermek), étkeztetést szervez, biztosít
- 55241 - 1munkahelyi étkeztetés
- 805113 - napközi otthoni és tanulószobai ellátás
- 801214 - nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés oktatás
- 801225-sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
- 805212-pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés) ellátása
- 751768-intézményi vagyon működtetése

Az Intézményben működtetett szakfeladatok 2010. január 1.-től:

Alaptevékenységek:
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8510111 Óvodai nevelés, ellátás
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
8520321 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
8901111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
8901151 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére


Kiegészítő tevékenységek:
5629172 Munkahelyi étkeztetés
8129002 Egyéb takarítás
8559352 Szakmai továbbképzések

14. Az intézmény vezetője:
Hernádnémeti Község Önkormányzat által megbízott főigazgató. A főigazgató kinevezése, jogviszonyának megszüntetése a képviselő testület hatáskörébe tartozik ugyanúgy, mint fegyelmi felelősségre vonása.
Minden egyéb munkáltatói jogot a főigazgató felett a polgármester gyakorolja.
A főigazgató egyszemélyes felelősséggel vezeti az intézményt. A közös intézmény igazgatója egyben a székhely tagintézmény vezetője, és ellátja az iskolai intézményegység irányítását is.
Az óvodai intézményegység élén óvodavezető áll.
Az intézményegység vezetőjét az intézmény vezetője (főigazgató) nevezi ki a társult önkormányzatok véleményének kikérésével.
Az intézményegységek dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja, az adott tagintézmény vezetője véleményének a kikérésével.


15. Engedélyezett férőhelyek száma, maximális befogadóképesség:
„Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda:  150 fő
Szeretetkuckó Óvoda: 40 fő
Hernádnémeti Általános Iskola:  500 fő
Kossuth Lajos Általános Iskola:  250 fő


16. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
A vagyon feletti rendelkezés joga az adott intézményegységet fenntartó önkormányzat képviselő testületét illeti meg.
A Hernádnémeti 991. hrsz. alatt felvett 2 ha 3770 m2 kiterjedésű az Hernádnémeti Iskolát, annak tornatermét, az un. „kastélyt” és lakást magában foglaló belterületi ingatlan használata, valamint egyéb vagyontárgyként az intézmény vagyon nyilvántartásában lévő eszközök és az éves költségvetésben biztosított pénzügyi források. A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda kizárólagosan használja a Hernádnémeti 1279 hrsz alatt felvett, 8731 m2 kiterjedésű ingatlant, és a feladatellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszközöket.
Az intézmény feladatának ellátását szolgáló eszközvagyon a fenntartó önkormányzat tulajdonában áll, a rendelkezési jog a képviselő testületet illeti meg. Az intézmény kizárólag e vagyon gondos és rendeltetésszerű használatára jogosult.

A Kossuth Lajos Általános Iskola épülete önkormányzati törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes, a felette való rendelkezési jogot Újcsanálos község Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, csakúgy, mint az Általános Iskola használatban álló ingó dolgok felett.
A Szeretetkuckó Óvoda épülete önkormányzati törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes, a felette való rendelkezési jogot Újcsanálos község Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, csakúgy, mint az Óvoda használatban álló ingó dolgok felett.

17. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő az előirányzatok kezelése szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves költségelőirányzattal a beruházásokat, felújításokat illetően a Polgármesteri Hivatallal egyetértésben gazdálkodik és azzal az éves zárszámadás keretében számol el.

18. Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Nyereség szerzésére irányuló tevékenységet nem folytathat, önköltségtérítés ellenében azonban az alapfeladatot segítő tevékenységet végezhet. Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

19. Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenységek:
iskolarendszeren kívüli oktatás
helyiségek, eszközök bérbeadása
tanfolyamok szervezése
vendégétkeztetés

20. Az intézmény képviseletének rendje:

Az intézményt a főigazgató képviseli, akadályoztatása esetére a képviselet rendjéről az intézmény SZMSZ-e rendelkezik.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya a munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1952. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.


Záró rendelkezések:

- A pedagógiai programok az egységes, új pedagógiai program elfogadásáig hatályban maradnak.
- Az alapító okirat felülvizsgálata: A fenntartó személyében bekövetkezett változás vagy a feladatváltozás és jogszabály-változás esetén.
- Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat és intézményei működésére vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni
- Ezen alapító okirat 2009. 08. 31.-én lép hatályba, amit az Önkormányzat az 75/2009. (VIII. 25.) sz. határozatával hagyott jóvá, egyúttal az 52/2009. (V. 26.) Önkormányzati Határozattal elfogadott alapító okirat előírásai hatályukat vesztik, továbbá Újcsanálos Önkormányzat képviselő-testülete 33/2009. (VIII. 27.) sz. határozatával jóváhagyta


Hernádnémeti, 2009. augusztus 27.


dr. Orosz Zsolt
polgármester


Településképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvekHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde