Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. június 20.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-12/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án 16.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
Szatlóczky Béla tervező-mérnök
 
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, Szatlóczky Béla tervező urat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Nagy László és Répási János képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok kiküldésre kerültek.
Elmondja, hogy módosító indítványa lenne a napirendi pontokkal kapcsolatban, az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
 
 
Javasolt napirend:
 
1.     napirendi pont: Közbeszerzés tárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Beszámoló vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatellátásról
Előterjesztők: Üzemeltetők
 
3.     napirendi pont: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
4.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a módosított napirendet alakszerű határozat nélkül elfogadta.
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: Közbeszerzés tárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Beszámoló vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatellátásról
Előterjesztők: Üzemeltetők
 
3.     napirendi pont: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
4.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: Közbeszerzés tárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Beszámoló vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatellátásról
Előterjesztők: Üzemeltetők
 
3.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
4.     napirendi pont: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
 
1.      napirendi pont: Közbeszerzés tárgyalása
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy két cég adott be érvényes ajánlatot, ezen a testületi ülésen dönteni kell, melyik céggel kívánja a testület a beruházást megvalósítani. Átadja a szót jegyző asszonynak, foglalja össze az eddig történteket.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy szerdára, június 19-re volt meghirdetve a tárgyalás, ahol egy cég sem jelent meg. Az árban nem módosítottak a cégek. A Nyírvízterv Kft. és a Goldtel Kft. adott be érvényes pályázatot. Kedvezőbb a 38 millió Ft-os összeg, rendelkezésére áll az önkormányzatnak a nettó összege. A Nyírvízterv Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót a képviselő társaknak, mondják el véleményüket.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi Szatlóczky úrtól, hogy készített-e már munkát a Nyírvízterv Kft-nek? A Goldtel Kft. ajánlatához önerőt kell biztosítani. Referenciára lenne kíváncsi a cégről.
 
Szatlóczky Béla mérnök elmondja, hogy ismeri a Nyírvízterv Kft-t, nekik nem dolgozott, viszont a Kft. építette meg az egyik munkáját. Mádon, Rátkán műszaki átadások is történtek. Volt olyan, hogy a tervet ő készítette, de a kivitelezéshez nem jutott el.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy alkalmasnak tartja mérnök úr a Nyírvízterv Kft-t?
 
Szatlóczky Béla mérnök válaszában elmondja, így van, alkalmasnak tartja őket, munkájuk minősége ezt igazolja.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a munka minőségével meg van elégedve?
 
Szatlóczky Béla mérnök válaszában elmondja, igen, meg van elégedve.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a Kossuth utcán hogy történik majd a megvalósítás?
 
Szatlóczky Béla mérnök elmondja, a település elhelyezkedése nem a legszerencsésebb, mert van két árok. Nem a legmélyebb ponton vannak, a két árok között lejt a terület. Ezt a nyomvonalat kihasználva neki ütközünk egy dombnak. Helyi átemelővel, illetve ahol lehet, a gravitáció segítségével oldják meg.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a szivattyú állandóan benne van?
 
Szatlóczky Béla mérnök válaszában elmondja, hogy igen.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a csatorna kialakítása betonelemekkel van kiépítve?
 
Szatlóczky Béla mérnök tájékoztatja, hogy igen, a belterületen.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az érintettek megnézték, ő is és a képviselők is.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mennyi idő, amíg elkészül?
 
Szatlóczky Béla mérnök válaszában elmondja, hogy két hónap alatt optimális körülmények között.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, hogy az őszi eső beállta előtt tehát kész lesz. Köszöni mérnök úr válaszait.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az éven mindenféleképpen készen lesz.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, az a legkritikusabb rész Hernádnémetiben, megoldódna a többi rész belvízelvezetése.
 
Szatlóczky Béla mérnök hozzáteszi, megépül a vályú, harmadik szivattyút bele lehet tenni az átemelőbe.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, kritikus pont lehet, ha elmegy az áram.
 
Szatlóczky Béla mérnök elmondja, hogy számolni kell vele, de nem jellemző.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti, hogy aggregátor vagy benzin, dízel üzemű segíthet az átmeneti áramszünet idején.
 
Szatlóczky Béla mérnök elmondja, 6-7 méter mélyről kell a vizet átemelni, áramfejlesztővel meg lehet oldani.
 
Nagy László képviselő elmondja, örül, hogy jó véleménye van Szatlóczky úrnak a Nyírvízterv Kft-ről. Úgy gondolja, becsületes munkát fognak végezni. Egy budapesti cég már dolgozott az önkormányzatnak, nem volt velük megelégedve. A Nyírvízterv Kft-t támogatja szavazatával.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában név szerinti szavazásra teszi fel a Nyírvízterv Kft. pályázatának elfogadását.
 
Farkas Zoltán képviselő: Igen
Karajz Ottó György képviselő: Igen
Lipták Zoltán képviselő: Igen
Nagy László képviselő: Igen
dr. Orosz Zsolt polgármester: Igen
Répási János képviselő: Igen
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
96/2013. (VI.20.) KT Határozata
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben (ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023) tárgyú beruházás ajánlatairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 jelű, „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben” tárgyú beruházás kapcsán az érvényes ajánlatot tevő Nyírvízterv Kft. ajánlatát az alábbiak szerint (nettó értéken) elfogadja:
 
Összesen (nettó értéken): 38.400.000,- Ft.
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére, és a munkaterület kivitelező részére történő átadására.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy leghamarabb 11 nap múlva lehet a Kft-vel szerződést kötni.
 
 
2.      napirendi pont: Beszámoló vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatellátásról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1.,2.,3.,4.,5.,6. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetésként elmondja, hogy az írásbeli beszámolókat a vállalkozók elkészítették, amelyek kiküldésre kerültek. Elsőként kéri a Toyoga Kft. képviselőjét, Répási Jánost, tájékoztassa a testületet a fontosabb észrevételeiről. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
Répási János képviselő elmondja, 2013. január 1-től az általános iskola a KLIK kezelésébe került, nem tud sok újat mondani, sajnos. Év elején 3 hónap csúszás volt a kifizetéseknél. Gondot okoz, hogy nincs ügyintézője az egyes területeknek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Toyoga Kft. beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
97/2013. (VI.20.) KT Határozata
Toyoga Kft. beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Toyoga Kft. beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a következő beszámoló a II. számú háziorvosi körzet, Dr. Kovács Rita beszámolója. Doktornő jelezte, nem tud jelen lenni a mai ülésen, mert rendelési idő van. Folytatásban elmondja, hogy eszközbeszerzés, felújítások szerepelnek doktornő tevei között, amelyekhez a pályázati lehetőségeket ő is és az önkormányzat is figyeli. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a hangszigetelt ajtókat említették a doktornők, ha meg lehet oldani, és lenne pályázati lehetőség, főleg a fogorvos doktornőnek lenne előnyös.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy vállalta fogorvos doktornő, hogy letárgyalja műszakilag és az önkormányzat kifizeti a költségeket.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Kovács Rita doktornő 3 éve látja el a II. számú körzet háziorvosi teendőit.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy doktornőnek a körzet létszáma megfelelő, van egy optimális határ számára.
 
Nagy László képviselő elmondja, jó véleménye van doktornőről. Megbízható, pontos, precíz, örömét fejezi ki, hogy Hernádnémetibe jött dolgozni doktornő, és lelkiismeretesen látja el ezt a körzetet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester csatlakozik, ő is pozitívumot tud elmondani doktornőről.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy a fejlesztéseket a doktornő a hernádnémeti betegek javára kezdeményezi.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a II. számú háziorvosi körzet beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
98/2013. (VI.20.) KT Határozata
II. számú háziorvosi körzet beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a II. számú háziorvosi körzet beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a következő beszámoló Dr. Bodrogi Lajos gyermekorvos beszámolója. Kérdezi képviselő társait, van-e észrevételük a kiküldött beszámolóval kapcsolatban? (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy fontos problémákat említ doktor úr a beszámolójában, mint például a drogok, energia italok. Megtesz mindent a megelőzés érdekében, felhívja a szülők figyelmét a veszélyekre. Szülőknek tart ismeretterjesztést ezzel kapcsolatban. Vitaminokra, az egészséges életmódra is irányítja a figyelmet. Jó döntés volt, hogy községünkben dolgozhat doktor úr.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, doktor úr írta beszámolójában, hogy 1-2 éven belül abbahagyja munkáját, egészségére és életkorára tekintettel. Megpróbál mindent megtenni, hogy utódot találjon a községnek. Hozzáteszi, időben el kell kezdeni ezen gondolkodni a testületnek is.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, így van, nagyon időigényes orvost találni a községekbe. Ha nem lesz gyermekorvos, addig a felnőtt háziorvosok is el tudják látni a munkáját, de munkamegosztás szempontjából előnyös a gyermekorvosi körzet, a teher megoszlik három orvos között.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, próbálja megtartani a község a három körzetet.
 
Répási János képviselő kérdezi, mennyi idős doktor úr?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem tudja pontosan, a 70. életévhez közel van.
 
Répási János képviselő elmondja, már nyugdíjas volt, amikor Hernádnémetibe került gyermekorvosként.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, részt vett doktor úr az ügyeletben, amely kötelezettség az orvosoknak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Bodrogi és Társa Kft. beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
99/2013. (VI.20.) KT Határozata
Bodrogi és Társa Kft. beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bodrogi és Társa Kft. beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Szilodentál Kft. beszámolója a következő, Dr. Csorba Szilvia fogorvosé. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Szilodentál Kft. beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
100/2013. (VI.20.) KT Határozata
Szilodentál Kft. beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szilodentál Kft. beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy a Kocsis és Társa Kft. beszámolója következik, Kocsis Lászlóné, temetkezési vállalkozó beszámolója. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a római katolikus temetőben nagy gond a szemétszállítás. Sokan felelőtlenül saját /háztartási/ hulladékot visznek oda. Ez nem erkölcsös, de legalább a szeméttárolóba tennék, ne a temetkezési hely mellé.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nyitvatartási rend van, a kapuk zárva vannak a rendnek megfelelően.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, történtek-e újabb jelzések a Hivatal felé ebben az ügyben?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem érkeztek újabb jelzések. Két felekezeté a temető, a felekezeteknek kell rendezni, ők a szerződő partnerek a Kft-vel.
 
Nagy László képviselő elmondja, tavaly sok gondja volt a vállalkozónak, az éven pedig a túl csapadékos idő nem kedvezett a munkájukhoz, de igyekeztek. A felekezeteknek kell egyeztetni. Történt egyeztetés velük, mert olyat észleltek, hogy helyszínen égettek el műanyag dolgokat, mert drága a konténer, ezzel indokolta a vállalkozó hölgy. Veszélyes hulladéknak minősül a mécses. A református temetőnél betontároló hely található, a katolikusok is tervezik, segítséget kér mindenkitől, hogy meg tudja oldani a vállalkozó. A füvet nyírták. Konszenzus jött létre, kőműves mesterrel betonoztat a katolikus felekezet, félreeső helyen kerül kialakításra a betontároló hely.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, mindenki eldönti, hogy látja ezt a problémát. Vannak, akik rendszeresen kijárnak a temetőbe, temetések is vannak, sajnos, keletkezik hulladék elég nagy mennyiségben.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a kiépített betonút mindenki megelégedésére szolgál. A feljárat a kapuval szép lett, arculatot adott.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a kampányidőszakban voltak rosszindulatú megjegyzések.
 
Nagy László képviselő elmondja, ő tett egy megjegyzést, hogy a kapu legyen zárva, előnyös, hogy kerítés szakasz is van. Reggel kinyitják a kaput, este bezárják, így van rendben.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem erre gondolt, egyesek szerint  dőlt be a víz a sírokba, ilyet hallott, ami alaptalan.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a nyílászáró kívülről javításra szorul.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy hófúvás volt tavasszal is, mennyezetfestés lesz és a nyílászárókat is megjavítják a ravatalozóban.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, ha nem fizet a vállalkozó? Vállalja a karbantartást?
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, a villanyszámlát is az önkormányzat fizeti? Hűtési díj is van? Mert ilyet is számláznak. Ha számláz villanyszámlát, hűtési díjat miért számláz?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, konkrét számlával együtt meg lehet kérdezni a vállalkozót, akkor egyértelmű lesz. Konkrétummal kérdőre lehet vonni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Kocsis és Társa Kft. beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
101/2013. (VI.20.) KT Határozata
Kocsis és Társa Kft. beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kocsis és Társa Kft. beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatja a következő beszámolóval, amely a Jakkel és Társa Kft. beszámolója. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy terveit is ismertette Jakkel István a beszámolóban.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Jakkel István hosszú évek óta végzi tevékenységét, segítőkész, korrektül látja el feladatát. Köszöni munkáját.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, törekvések vannak az egészséges étkezés kialakítására, fűszer,- cukor-, só mentes ételek, jó ötletek, meglátjuk, milyen lesz a fogadtatása. Lehetetlen mindent úgy csinálni, hogy mindenkinek megfelelő legyen.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy hernádnémeti lakosokat alkalmaz Jakkel István, ez pozitívum. Tanuló is lesz nyáron, a konyhán nála.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, fejlesztéseket tervez Jakkel István, a jó gazda szemével kezeli a konyhát.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Jakkel és Társa Kft. beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
102/2013. (VI.20.) KT Határozata
Jakkel és Társa Kft. beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jakkel és Társa Kft. beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
3.      napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
3.1. I. számú háziorvosi körzet:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az I. számú háziorvosi körzet betöltésére a nyertes pályázó, Dr. Csete László visszamondta az álláslehetőséget, ez sajnálatos. Doktor úr által küldött levélben leírja, hogy az érintett praxisjog miatti jogbizonytalanság és az örökössel való megegyezés körülményei miatt mondta vissza a lehetőséget. Kiderült, hogy a felmondását nem jelezte a munkahelyén, az örökösökkel pedig már megegyezett polgármester úr. Megbeszélték, hogy bármilyen probléma adódik, próbálják megoldani.
Elmondja, hogy ismét meghirdette az önkormányzat az I. számú háziorvosi körzet betöltésére a pályázatot az Egészségügyi Közlönyben. Meg fog jelenni a hirdetés és egy napilapban is közzéteszi az önkormányzat. Attól tart, hogy a betegek elbizonytalanodnak, más körzetbe mennek.
 
Nagy László képviselő elmondja, ez nem volt korrekt doktor úr részéről.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy jelenleg is helyettesít Farkas János doktor úr, és szeretné, hogy heti egy napon délután a rendelőben tartózkodna az asszisztense recept írás céljából.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, megbeszélik az asszisztenssel, valamint, olyan helyettesítést szeretne, aki nem egy órát tudna naponta helyettesíteni, hanem minden nap tartana rendelést.
 
3.2. Térítési díjak
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a testület döntött a térítési díj emeléséről, amit rendeletben is rögzíteni kell.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, a szociális rendeletben szabályozásra került ez az egy térítési díj, ezért kell módosítani most a rendeletet, addig nem tudják alkalmazni az 5%-os emelést. Intézményi térítési díjról van szó.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a szociális rendelet módosítását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal az alábbi rendeletet megalkotta:
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§    A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ (12) helyébe a következő rendelkezés lép:
 
24.§ (12) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 546,-Ft/nap/fő, a bölcsőde intézményegységben a gyermekek gondozási díja 140.-Ft/nap/fő
 
2.§    A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ (14) helyébe a következő rendelkezés lép:
 
               24.§ (14) Étkeztetés intézményi térítési díja: 556,-Ft/ellátási nap/fő
 
3. §          Ez a rendelet 2013. július 1-én lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                            Boros Lajosné dr. sk.
    polgármester                                                                                jegyző
 
 
3.3. Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabálya (A jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ezen az ülésen a testület meg tudja tárgyalni a Közös Hivatal SZMSZ-ét. Várja az észrevételeket.
 
Karajz Ottó György képviselő észrevétele, hogy a hirdetések szabályozása hogyan történik.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a Társulási megállapodásban benne van.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi az utalványozással kapcsolatban, ki jelöl ki és kit?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy a polgármester jelöl ki. Az új ügyfélfogadási rend is átvezetésre került.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy Újcsanáloson ketten dolgoznak a Hivatalban?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy hárman, mert ketten nem tudják ellátni a munkát.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
103/2013. (VI.20.) KT Határozata
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
3.4. Hernádnémeti-Újcsanálos Szociális Intézményfenntartó Társulás
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a testületnek rálátása legyen a Társulási Tanácsra, beszéljék meg most.
 
Nagy László képviselő elmondja, kérte, ne ma beszéljék meg.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy elment Újcsanálosra, beszélt lakosokkal, akik örülnek a csatlakozásnak, pozitívum lenne mindenkinek. Rálátásuk legyen, ezért beszélni kell róla.
 
Nagy László képviselő ismét elmondja, hogy nem szeretne ma erről beszélni, ez a személyes véleménye.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy a jó szándék vezérelte.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, plusz bevétel lenne az önkormányzatoknak, a szolgáltatások színvonala is emelkedne mindkét községben, főleg Újcsanáloson a társulás által, Hernádnémetiben biztosított minden szociális ellátás. Támogatja a szociális társulás létrejöttét.
 
3.5. Közérdekű ügyek
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, a Hegyalja utcán a kihajló faág levágásra került?
 
Boros Lajosné dr. jegyző is kérdezi, hogy nem vágta le az érintett?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem vágta le, látta.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, az Erdei Ferenc utcán található kő ott van még?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, ott található.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a fű, a gaz megnőtt, javasolja az érintett tulajdonosok felszólítását, akik az ingatlant rendezetlenül hagyják. Van tulajdonosa az ingatlanoknak, de nem gondozza.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Munkaügyi központ támogatásával diákmunkára van lehetőség a nyári időszakban. 100%-os bértámogatással járul hozzá a Munkaügyi Központ, községünk is lehetőséget biztosít diákjainak, akik Répási János által felvetett problémával kapcsolatban az ingatlanok felmérésében közreműködhetnek.
 
Répási János képviselő elmondja, a Rákóczi utca még több helyen rossz minőségű, nem javították ki, máshol már megtörtént az útjavítás. Kéri, vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot az illetékes hatósággal.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Mengyi Rolandnak, a Megyei Közgyűlés elnökének jelezte már, de még egyszer jelzi felé írásban. Nem egyszerű a Magyar Közút Nonprofit Kft-t elérni, nehéz velük felvenni a kapcsolatot.
 
Nagy László képviselő kérdezi, a közúti táblák igényére reagáltak már?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy még semmilyen reakció nem érkezett az illetékes hatóságtól.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az aprítékoló gép mikor érkezik községünkbe? A Petőfi utca 3. szám alatti ingatlanon van bőven aprítéknak való növényzet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy amikor Hernádnémetibe érkezik a gép, esett az eső múltkor is. Elhozták a gépet, fél napot tudtak aprítékolni. Sor fog kerülni a munkálatokra.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, az ionágyú hogy áll?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a kivitelezés elkezdődött, az alap elkészült.
 
 
4. napirendi pont: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
 
4.1. Szemétszállítás
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szemétszállítás ügyében tárgyalások folynak. Két fő célkitűzése van, az egyik, a szolgáltatás minősége, a másik pedig az ár. Tárgyalásokat folytat, nem egyszerű a helyzet. Bízik benne, hogy ki fog alakulni minél előbb.
 
Nagy László képviselő elmondja, úgy tudja, hogy az állam határozza meg az árakat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy valamely kérdésben az önkormányzatok dönthetnek, de az államot nem írhatják felül.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, létrehozza Miskolc a szemétszállító céget?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sok probléma van ezzel. Hosszútávon szerződése van az önkormányzatnak az AVE Kft-vel. Eszközöket, embereket is biztosítani kell a munkálatokhoz, meg kell előlegezni hónapokra. Több nagyobb településsel érdeklődik lehetőségek után. Miskolc úgy tervezte, hogy június 30-ig lehet csatlakozni, de meghosszabbította szeptember 30-ig. A szolgáltatást bizonytalannak látjuk, az AVE beperli az önkormányzatokat. A békés megoldást keressük, mások is meg tudtak állapodni az AVE Kft-vel.
 
Nagy László képviselő elmondja, nem lát nagy előnyt, ha Miskolchoz csatlakozunk. Hejőpapi lerakó sem szerencsés, Miskolchoz csatlakozva sem jó.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem tetszik neki sem.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, tologatja a határidőt Miskolc, EU-s támogatást talált erre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, terveznek ilyen pályázatot. A kormány döntése érdekében önkormányzati többségű cégek végezhetik ezt a tevékenységet. Június 30. a határidő, nem lesz idő, aggályok vannak, másoknak is.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a konzorciummal beszélt polgármester úr? Mi a véleményük? Adottságilag jó pozícióban van az önkormányzat. Szem előtt kell tartani, hogy szerződése van az önkormányzatnak az AVE Kft-vel, szerződésszegés nem lenne jó az önkormányzatra nézve. Közösségben nagyobb ereje van.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy, például Alsózsolca, Felsőzsolca, Emőd, Szirmabesenyő is hasonlóan látja. Sok a bizonytalanság. Az AVE nem akar szerződést bontani, perre készül, úgy veszi észre.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy polgármester úr támogatja az AVE Kft-vel a megállapodást?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, azt szeretné, hogy olyan megegyezés szülessen, ami nem hátrányos a településre, akár benne lesz az AVE, akár nem. Az intézményi díjaknál az inflációt fizeti az önkormányzat, amit teljesített önkormányzatunk. Alakossági díjaknál a különbözetet vitatjuk, hogy nem fizetjük, ez csak a félévre szól, de nem lesz rossz, ha kifizetjük.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, hogy ha vitatja az önkormányzat, de kifizeti, akkor ezzel elismeri.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, majd beszél jogászokkal. Vitatja ő is.
 
 
4.2. Falunap
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy minden céggel átutalással rendezi az önkormányzat a teljesítést, amelyet elfogadtak a rendezvényen résztvevő fellépők.
Elmondja továbbá, kérik bizonyos feltételek teljesítését, pl: műszaki felszerelések, valamint fedett színpad az Illés Emlék zenekar feltétele.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, tettek lépéseket a színpad fedésére. Rendőrkapitányúr kérte, küldjük el a programokat neki, figyelik majd a rendezvényeket. Őrző-védő szolgálatot teljesítők eljönnek majd a nagyobb rendezvényekre. Dankó Szilvia népdalénekes esetében az Artisjus –nak a megbízó fizeti majd a fellépő után a jogdíjat, megemlítette a szerződésében.
Ingyenesek lesznek a rendezvények, az önkormányzatra kedvezményes lehet az Artisjus, szabályzatában 18.000.-Ft –ot említenek, ez megoldható.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a megállapodásokat Nagy László képviselő írja alá, a pénzügyeket a polgármester rendezi, hétfőn utalják az összegeket.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 19 óra 45 perckor.
 
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
Nagy László                                                                                         Répási János
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde