Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. szeptember 12.soron kívüli


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
 
Száma: 1-13/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én megtartott rendkívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távol van:Forgács István és Nagy László képviselők
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Botos Ferenc
Dr. Pálóczy András
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soron kívüli ülésen a képviselő-testület tagjait, Forgács István és Nagy László képviselők jelezték, hogy elfoglaltság miatt nem tud ideérni a testületi ülésre. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette a napirendre tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
 
1.      ÉMOP-3.2.1/F-10 pályázat közbeszerzési eljárásáról
Előterjesztő: Polgármester
2.      Egyebek
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester röviden ismerteti a beruházással kapcsolatban eddig történteket és átadja a szót a közbeszerzési szakértőnek, hogy ismertesse a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokat.
 
Botos Ferenc elmondja, hogy 2012. augusztus 21-én az ajánlatkérő nevében 5 céget kértek fel ajánlattételre. Ezek közül 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A bizottság mindhárom ajánlatnál talált hiányosságot, ezért hiánypótlásra került sor. A hiánypótlást az ajánlattevők a tegnapi nap 16:00 óráig teljesíthették. A hiánypótlási felhívásnak egy cég tett eleget. Ezért a bizottság a másik két cég (Tatárka Kft. és Szivárvány-Ép. Kft.) ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását javasolja, míg a Nyírvízterv Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását javasolja.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy mire irányult a hiánypótlás?
 
Botos Ferenc válaszában elmondja, hogy a Tatárka Kft. képviselője nem egyértelmű kijelentéseket tett az ajánlatában, pl. az alvállalkozó igénybevételről szóló nyilatkozataiban. A Nyírvízterv Kft. az ajánlatában szintén nem egyértelmű kijelentéseket tett a cégformához nem illő bejegyzésről (szabályozott piacra történő bevezetés). A Szivárvány-Ép. Kft. ajánlati nyilatkozata nem volt egyértelmű a rendelkezésre álló kapacitás biztosításról, illetve a dokumentáción szereplő aláírás nem egyezett meg a becsatolt aláírási címpéldánnyal.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a cégek meghívásánál melyek voltak a kiválasztás szempontjai?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy pl. Nagy László képviselőtársuk vetette fel, olyan cégeket hívjanak meg, akik már ilyen mélyépítési munkálatokban a megyében részt vettek, illetve hogy ne csupán 3, hanem legalább 5 céget kérjenek fel az ajánlattételre, minél szélesebb körből tudják kiválasztani a leendő beruházót.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi a közbeszerzési szakembertől, hogy az ajánlatot adó cégek közül volt-e már valamelyikkel munkakapcsolatuk? Hernádnémetiben még nem volt vízügyi beruházás, nincs a testületnek tapasztalata e téren.
 
Botos Ferenc elmondja, hogy egyik céget sem ismeri, korábbi munkáik kapcsán inkább magasépítéssel foglalkozó cégekkel találkoztak. Ennél az eljárásnál az ajánlattevők részére feltétel volt vízügyes szakember alkalmazása. Egyebekben az érvényes pályázatot benyújtó cég adta a legolcsóbb ajánlatot. ismerteti a benyújtott ajánlatoknak a tervezett beruházás I. és II. műszaki részeire vonatkozó árajánlatát.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, milyen teljesítési határidőt tartalmaz az ajánlat?
 
Botos Ferenc felolvassa, hogy 2012. december 15-ét jelölte meg az ajánlattevő teljesítési határidőként.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, mikor indulhat a beruházás?
 
Botos Ferenc ismerteti a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó határidőket és elmondja, hogy a határidők szoros tartása mellett szeptember 28-án elkezdődhet a kivitelezés.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester további kérdés észrevétel hiányában szavazásra teszi föl a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatait. Elmondja, hogy az ajánlattevők ajánlatainak érvényességéről szóló javaslatot ajánlattevőnként teszi fel szavazásra és emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési eljárás során név szerinti szavazást kell tartani.
 
Szavazásra teszi föl, hogy a képviselő-testület a Tatárka Kft. ajánlatát nyilvánítsa érvénytelenné.
 
A képviselő-testület tagjai az alábbiak szerint szavaztak:
 
Farkas Zoltán                       Igen
Karajz Ottó György               Igen
Lipták Zoltán                         Igen
dr. Orosz Zsolt                      Igen
Répási János                       Igen
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
112/2012. (IX. 12.) KT HATÁROZATA
Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben tárgyú beruházás ajánlatairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben tárgyú beruházás kapcsán a Tatárka Kft. ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Szavazásra teszi föl, hogy a képviselő-testület a Szivárvány-Ép. Kft. ajánlatát nyilvánítsa érvénytelenné.
 
A képviselő-testület tagjai az alábbiak szerint szavaztak:
 
Farkas Zoltán                       Igen
Karajz Ottó György               Igen
Lipták Zoltán                         Igen
dr. Orosz Zsolt                      Igen
Répási János                       Igen
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
113/2012. (IX. 12.) KT HATÁROZATA
Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben tárgyú beruházás ajánlatairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben tárgyú beruházás kapcsán a Szivárvány-Ép. Kft. ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Szavazásra teszi föl, hogy a képviselő-testület a Nyírvízterv Kft. ajánlatát nyilvánítsa érvényessé.
 
A képviselő-testület tagjai az alábbiak szerint szavaztak:
 
Farkas Zoltán                       Igen
Karajz Ottó György               Igen
Lipták Zoltán                         Igen
dr. Orosz Zsolt                      Igen
Répási János                       Igen
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
114/2012. (IX. 12.) KT HATÁROZATA
Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben tárgyú beruházás ajánlatairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben tárgyú beruházás kapcsán a Nyírvízterv Kft. ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Botos Ferenc ismerteti a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó további lépéseket. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2012. szeptember 14-én 10 órakor kerül sor a tárgyalás megtartására, javasolja, hogy a tárgyalás eredményéről még aznap hozzon döntést a képviselő-testület.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megállapítja, hogy képviselőtársai nyilatkozatai alapján a következő testületi ülés megtartására alkalmas időpont 2012. szeptember 14-én 13:00 óra, melyre ezúton összehívja a képviselő-testületet.
Megköszöni a közbeszerzési szakértő közreműködését.
 
 
Botos Ferenc és dr. Pálóczy András 16:30 órakor elhagyják az üléstermet.
 
2. Egyebek
2.1 Tájékoztatás
Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy átadásra került számukra az általános iskola üzemeltetésbe adásával kapcsolatos előkészítő anyag. Kéri, hogy a következő testületi ülésig alakítsák ki álláspontjukat és hozzanak szándéknyilatkozatot az üzemeltetésbe adásról. Képviselőtársa kérdésére válaszolva elmondja, hogy a jelenlegi körülmények között nem látja annak lehetőségét, hogy az önkormányzat saját bevételeiből biztosítani tudná az üzemeltetést.
 
 
2.2 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának kijavítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy a Gyvt. szövegével nem összhangban került megszövegezésre az ellátandó korcsoport, ezért szükséges a szövegezés kijavítása.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
115/2012. (IX. 12.) KT HATÁROZATA
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 13. pontjában a Szeretetkuckó Tagóvoda és Bölcsőde bölcsődei ellátásra vonatkozó szövegrészét az alábbiak szerint módosítja.
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.”
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés iránt az szükséges intézkedéseket tegye meg.
 
Felelős:         Polgármester, Főigazgató
Határidő:      folyamatos
 
 
2.3 Garázsbérleti ajánlat
 
Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a 4. sz. garázsra beérkezett ajánlatot.
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint az előző években ettől magasabb bérleti díjért került bérbeadásra az önkormányzati tulajdonú garázs, ezért javasolja, hogy a bérleti díjra 5.015 Ft összegben kerüljön viszontajánlat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
116/2012. (IX. 12.) KT HATÁROZATA
Garázs bérletéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Önkormányzat tulajdonában lévő 4. sz. garázst bérbe adja Zsíros Melinda Onga, Gyöngyvirág u. 4. sz. alatti lakos részére, amennyiben elfogadja az 5.015. Ft/hó bérleti díjat
 
Felkéri a polgármestert az ajánlat közlésére és annak elfogadása esetén a bérleti szerződés megkötésére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a testületi ülést 16:50 órakor bezárta.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                              Lipták Zoltán
   hitelesítő                                                                   hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde