Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. május 29.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
Száma: 1-7/2012.
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 29-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő nincs.
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője
Dr. Bogyay Ferenc kapitány Miskolc Városi Rk. vezetője
Bukszár Zsolt őrnagy, Felsőzsolca R.örs parancsnok
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, Intézményvezető Asszonyt, a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjét, a Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetőjét, és otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy Polgármester Úr napirend előtti tájékoztatóját a korábban hozott határozatokról az 1. napirend tárgyalása után tartsa meg. Ne tartsák fel Kapitány Urat a tájékoztatóval.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Karajz Ottó György képviselő javaslatának megfelelően tesz javaslatot az ülés napirendjére.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
N a p i r e n d :
 
 
1.      Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
2.      Családsegítés és nappali ellátás helyzetéről szóló beszámoló
Előterjesztő: HAK Vezetője
 
3.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a beszámolót időben megkapták a képviselők. Kérdezi Kapitány Urat, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót?
 
Dr. Bogyay Ferenc elmondja, hogy a 2011-ben bővebben vázolta ars poeticáját, az irány változatlan maradt a tavalyihoz képest. Továbbra is a gyorsított eljárást preferálja. Miskolcon 961 esetben éltek szabálysértés őrizetével.
Az erdészettől és kereskedelmi cégektől kapott visszajelzések alapján 30 %-kal esett vissza a szabálysértések száma. A célt, amit kitűztek maguk elé sikerült elérni. A lopások száma általánosságban emelkedett. A kis értékű bűnelkövetések száma 2010-ben 42, 2011-ben 27, 2012. eddig eltelt időszakában 4 betöréses lopást regisztráltak. Az állampolgárok is hisznek abban, hogy érdemes feljelentést tenni. Vannak olyan kategóriák (rablás, lakásbetörés), melyek esetében kizárt, hogy elmaradjon a feljelentés megtétele. Csökkenő tendenciát mutat a rablások száma. 2007-2010. közötti időszakban a felére esett vissza a rablások száma. Ez a szám a tavalyi év folyamán további 20 %-kal csökkent. A megyeszékhely mutatóknál élen jár a Miskolci Rendőrkapitányság. Megjegyzi, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság az egyik legnagyobb kapitányság az országban. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon jó a közbiztonság, de nincs szégyellnivalója a kapitányságnak.
Ezt követően kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a rendőrőrs létrehozásával kapcsolatosan, mint tud elmondani Kapitány Úr? Minden településen lesz rendőrőrs? Mennyire támogatja Kapitány Úr a rendőrőrsök létrehozását?
Elmondja továbbá, hogy tavaly a 27 betörésből 3 az anyósánál történt. Véleménye szerint, ha a helyszínen van rendőrőrs, gyorsabban ki tudnának vonulni a rendőri erők, és az elkövetők elfogására is nagyobb lenne az esély.
 
Dr. Bogyay Ferenc válaszában elmondja, hogy ezt ő még így nem hallotta, hogy minden településen lesz rendőrőrs. Ez egy kicsit túlzás. Miniszter Úr azt mondta, hogy minden településen legyen rendőr. A maga részéről támogatná, hogy Hernádnémetiben legyen rendőrőrs, de egyelőre nem lát erre reális esélyt.
Tavaly is elmondta már, ha valaki nem hajlandó tudomásul venni a helyszínen a rendőr intézkedését, akkor a rendőrök élnek a lehetőségeikkel.
A 27 betörésből nem lett volna szabad, hogy 3 eset ugyanott történjen meg. A primitív betörési módszerek megközelítik a 90 %-ot. A primitív elkövetések esetében a sértett általában nem rendelkezik biztosítással és a biztosítók együttműködése is kívánnivalót hagy maga után.
 
Karajz Ottó György képviselő: 2009-ben drasztikusan visszaesett az elkövetések száma és utána emelkedett ismét. Mi lehet ennek az oka?
 
Dr. Bogyay Ferenc: Nem gondolja, hogy drasztikus visszaesésről lenne szó. Messzemenő következtetéseket nem lehet ebből levonni. 2009. után új tipusú bűncselekmények kerültek szabályozásra, pl. a zaklatás bűncselekménye. Ugrásszerűen megnőtt a száma e tényállás miatt tett bejelentéseknek. Változott a tulajdon elleni cselekményeknél az értékhatár. 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedett. Pl. falopás esetén április közepéig még bűncselekmény volt, ezt követően már nem az. Elmondja, hogy új büntetőjogi kódexen dolgozik a törvényalkotás.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy tisztességes beszámolót kapott a képviselő-testület Kapitány Úrtól és Örsparancsnok Úrtól. Kérdezi, hogy mi a különbség a netzsaru, és a robotzsaru között? Kérdezi továbbá, ha 2-3 napig szól a hangos zene, mit lehet ez ellen tenni?
 
Dr. Bogyay Ferenc: Csendháborítás miatt feljelentést lehet tenni.
Elmondja továbbá, hogy a NET zsaru minisztériumi statisztika, az adott évben befejezett, az ügyészség által is lezárt ügyeket tartalmazza. A rendőrségi robotzsaru az adott évben elkezdett és befejezett ügyeket tartalmazza. Ha minden adatbázis egy irányba mutat, akkor az azt jelenti, hogy javul a helyzet, nő a felderített ügyek száma.
 
Bukszár Zsolt őrsparancsnok: A csendháborítást a saját bőrén is tapasztalja. Javasolja, hogy a 107-es számon tegyen ezzel kapcsolatosan bejelentést. Elmondja továbbá, hogy készülnek a sátras ünnepekre és a ballagókra is, többet fognak járőrözni a rendőrök.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy helyi rendeletben leszabályozták, hogy kutyát sétáltatni csak pórázzal, szájkosárral lehet. Gyerek pedig csak nagykorú felügyeletével sétáltathat kutyát. A településen nagyon elszaporodtak azok az esetek, amikor kiskorúak szájkosár nélkül esetleg egy madzagon vezetve sétáltatják az elég veszélyes kutyákat. Más településen is jellemző ez?
 
Dr. Bogyay Ferenc: Tervezik megvalósítani azt, ami már Szerencsen működik. A jegyzőkkel nyáron konzultációt szeretnének tartani a szabálysértés változásai miatt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a kirívóan közösségellenes magatartás megvalósítói közigazgatási bírsággal sújthatók.
 
Dr. Bogyay Ferenc: Miskolcon is ezzel küzdenek.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a gyalogos járőrözést, hogy lehet megoldani? Esetleg több rendőrt küldenének a településre. Este 11 óra és hajnal 4 óra körül különböző csoportok járkálnak a faluban. Nem lehetne-e ezeket a személyeket igazoltatni? Mit keresnek olyankor az utcán?
 
Dr. Bogyay Ferenc: A rendőrök tudják, hogy mikor indokolt az igazoltatás. Sajnos kevés a rendőr, ezért nem tudnak állandóan jelen lenni a településen. Vannak ugyan fiatal kollégák, akik kikerülnek az iskolából, de melléjük kell tenni a tapasztalt kollégát is.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ő már volt a KMB-sekkel napközben, és látta, hogy nincs idejük arra, hogy napközben járőrözzenek.
 
Bukszár Zsolt elmondja, hogy minden héten kb. 1 órát gyalogosan teljesítenek szolgálatot a rendőrök. Véleménye szerint sem unatkoznak a kollégák. Sajnos rengeteg felesleges hívás van. Miskolcon könnyebb megszervezni a gyalogos szolgálatot. Ígéri, hogy egyre többet fogják látni a kollégáit a településen.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a magánvagyon védelmével kapcsolatosan tud-e tájékoztatást adni? Ha bárki bemegy az udvarra, mit tehet a tulajdonos?
 
Dr. Bogyay Ferenc: A jogos védelmi helyzet ma is szabályozott. Javasolja a józan paraszti észt elővenni és az egészséges igazságérzetet. A jogos védelmi helyzetet eddig is kellett vizsgálni, a változás az arányosság elvének megítélésében várható.
 
Répási János képviselő kéri, hogy az önkormányzat intézményeinek környékén gyakrabban forduljanak meg a rendőrök. A rendőrök megjelenésének így visszatartó ereje lenne. Az iskolánál is a nem rég felállított játékokat tönkre teszik, leszedik a csatornát az épületekről.
 
Dr. Bogyay Ferenc: Miskolcon is előfordul, hogy beugrálnak az iskolák udvarára és ott rongálnak. Javasolja pedellusi rendszer kialakítását, így ellenőrizni lehet, hogy ki jogosult az intézmény területén tartózkodni. Ez nem rendészeti probléma.
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a rendőrségi beszámolót.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
64/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Rendőrség 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség 2011. évi munkájáról, Hernádnémeti közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját a kiegészítésekkel együtt elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
Bukszár Zsolt: A rendőrökkel szembeni magatartás, a rendőrökre tett megjegyzések kívánnivalót hagynak maguk után. Ezt nem tudják elviselni, ezt nem fogják hagyni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Kapitány Úr és Őrsparancsnok Úr részletes beszámolóját a település közbiztonságáról.
 
Dr. Bogyay Ferenc és Bukszár Zsolt 17:45 órakor elhagyja az üléstermet.
 
 
Napirend előtt:
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          a közfoglalkoztatás javult, több embert tudnak foglalkoztatni, a polgárőri feladatokat ismét el tudják látni a külterületeken és a belterületen.
-          a komposztáló edények megérkeztek. Még mindig lehet edényeket igényelni. 2012. június 7-én 18 órakor lesz az általános iskola aulájában az első tájékoztató. Ezt követően el lehet vinni az edényeket.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az edényt igénylő lakosokat ki fogják az időpontról értesíteni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Természetesen, akár írásban, akár telefonon.
 
Nagy László képviselő: A lakosok már a helyszínen átvehetik az edényeket? Hol lesz az átvétel?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja a tájékoztatón a jelenléti ívet alá kell írni, ezt követően másnap át lehet venni az edényt a volt Tsz udvaron. Aki a kora miatt nem tudja átvenni az edényt, a hivatal segít a hazaszállításban.
 
-          a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyére pályázatot írt ki a képviselő-testület. A pályázat a Szociális Közlöny május 25-ei számában meg is jelent. Június 30-ig lehet a pályázatokat beadni.
-          az alapszolgáltatási központban vállalkozók részére előadásokat tartanak, segítenek az adóbevallások kitöltésében.
-          közös tulajdon megosztására állami támogatást lehet igénybe venni. Erre június 1-ig van lehetőség.
-          iparűzési adó bevallási határideje május 31.
-          élelmiszer alapanyag termelőknek 2012. május 31.-ig kell a NÉBIH honlapján bevallási és díjfizetési kötelezettségének leget tenni. Az őstermelőknek nem kell bevallást adni.
-          az alakuló ülést követően nem sikerült alpolgármestert választani. Ezzel kapcsolatosan megindult a törvényszéki eljárás. 2012. július 3-án lesz a tárgyalás.
-          helyszíni szemléket tartanak a polgármesteri hivatal dolgozói. A település jelentős részét már végig járták. A rendelet szerint az jogosult lakásfenntartási támogatásra és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, akinek a portája rendben van. Emellett a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat szabályozó rendelet betartásának ellenőrzése is megkezdődött. 36 felszólítás kerül kiküldésre.
-          elkezdődött a 60 literes szemétgyűjtők igénybevétele jogosultságának felülvizsgálata. Az adategyeztetés szakasza van folyamatban.
 
 
2. Családsegítés és nappali ellátás helyzetéről szóló beszámoló (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nagyon részletes, sokoldalú beszámolót kapott a képviselő-testület. Kérdezi Intézményvezető Asszonyt, hogy kívánja-e beszámolóját kiegészíteni?
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy beszámolóját a szociális törvény alapján készítette el. 2012. január 1-től megváltozott az államháztartási törvény, az adatok átvezetésre kerültek. Az intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az alaptevékenységen túl társulásban végzik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 8 készülék került kihelyezésre Onga gesztorságával. Megszervezték a vérvételt. Az idősek körében igény merült fel ház körüli munkák és karbantartási munkák végezésére, ezért a működési engedély módosítását kezdeményezték a Kormányhivatalnál. Hátrányos helyzetű munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni. A Munkaügyi Központtól július 1-től megkapták a létszámot a házi segítségnyújtás bővítésére. Kiegészítő szolgáltatásként szervezik meg az idősek számára az új szolgáltatást a ház körüli munkák és karbantartási munkák elvégzését. A nappali ellátást további 14 fővel kívánják emelni. A fogyatékosok foglalkoztatása 12 fővel kerül megvalósításra. A normatívára pályázni kell, mely 3 éves időtartamra szól.
Jó a kapcsolatuk a helyi háziorvosokkal, a kórházban dolgozó szociális munkásokkal. Közös szemináriumokat terveznek Bőcs és Alsózsolca szociális intézményeivel.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a házi segítségnyújtással kapcsolatos kéréseket 100 %-ban ki tudják elégíteni? Érkezett ezzel kapcsolatosan egy megkeresés.
 
Fésűsné Brosch Andrea: Igen, 100 %-ig. Célszerű, hogy helyi lakos legyen a gondozó. Nagyon fontos dolog a bizalom az ellátottak körében. Azt gondolja akkor célszerű idegent bevonni, ha hiányos az ellátás a településen.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Hernádnémetiben ellátott ez a feladat, tehát nem célszerű külső céget bevonni. Ha lehetőség van rá, akkor minél több helyi lakost foglalkoztassanak. Hátrányos munkaerőpiaci csoportba tartozókat is tudnak így foglalkoztatni, pl. a nyugdíj előtt állókat.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a fogyatékosok nappali foglalkoztatásánál mi jöhet szóba? A velük való törődést szakemberek végeznék?
 
Fésűsné Brosch Andrea: A fogyatékosság mértékét figyelembe kell venni. El tudják végezni a konyhai kisegítő munkát, recepciós munkát, kerti munkákat. Méltányolják azokat a dolgozókat, akik vállalták, hogy ezzel kapcsolatosan továbbtanulnak.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy van-e még pályázati lehetőség, ami segítheti a feladatellátást?
 
Fésűsné Brosch Andrea válaszában elmondja, hogy a jogszabályváltozás következtében bevezetésre került a TAH alapú nyilvántartás, az események rögzítésre kerülnek 48 órán belül, ez a nyilvántartás lehet az alapja a feladat-finanszírozásnak.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Sajnos szűkültek az önkormányzat anyagi lehetőségei. Az előző testületi ülésen kellemetlen döntéseket is meg kellett hozni. A nyugdíjba vonuló dolgozó helyére új dolgozót nem vesznek fel.
A házi segítségnyújtás kibővítése a karbantartási munkával, az idős embereknek ez nagy segítség lehet. A nyári tábor évek óta megszervezésre kerül júliusban. Más településekről is hoznak gyerekeket. 2011-ben elindult az önkéntes munka, melynek keretében a helyi fiatalok segítenek az időseknek a ház körüli munkában.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a 14 fő nappali ellátás bővítés önerőből valósulna meg?
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy ÉMOP pályázat keretén belül valósulna meg, a könyvtár épülete kerülne átalakításra. Gépkocsi vásárlására is sor kerülne, mellyel az idősek vizsgálatra történő beszállítása történne. Így a nappali ellátás korszerűsödne, és támogató szolgálattal bővülhetne az ellátás.
 
Nagy László képviselő kéri Intézményvezető Asszonyt, hogy a vérvételről bővebben tájékoztassa a képviselőket és a lakosságot.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy kb. 2 hét múlva valósul meg a vérvétel lehetősége. Az eljáró hatóságok közül még a Módszertani Központ ellenőrzése nem történt meg.
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a családsegítés és nappali ellátás helyzetéről szóló beszámolót.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
65/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Családsegítés és nappali ellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi családsegítés és nappali ellátás helyzetéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Intézményvezető Asszony beszámolóját.
 
 
3. Egyebek
3.1 Szakmai Bíráló Bizottság létrehozása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az intézményvezetői álláshelyre beérkező pályázatok döntés-előkészítésére Szakmai Bíráló Bizottságot kell létrehozni. Az előterjesztésben kimaradt a bizottság tagjai közül a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke. Javasolja, hogy a bizottság tagjai között szerepeljen a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke is.
 
Karajz Ottó György képviselő támogatja Polgármester Úr javaslatát.
 
Lipták Zoltán a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elvállalja, hogy a Szakmai Bíráló Bizottság tagja legyen.
 
Nagy László képviselő: A közlönyben megjelent a pályázat, a megyei napilapban mikor fog megjelenni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha úgy dönt a testület akkor a pályázatot a napilapban is megjelentetik. Véleménye szerint, akit érdekel az ilyen jellegű pályázat az a közlönyben fogja megnézni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a kiegészítéssel együtt a Szakmai Bíráló Bizottság létrehozását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
66/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Szakmai Bíráló Bizottság létrehozásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői beosztás, intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat döntés-előkészítése érdekében, a pályázat elbírálásának időtartamáig szakmai bíráló bizottságot hoz létre.
A Szakmai Bíráló Bizottság tagjai:
·        Hernádnémeti Önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottságának Elnöke
·        Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának Elnöke
·        Hernádnémeti Önkormányzat jegyzője
·        Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag
·        Iránytű Szociális Szolgálat Vezetője
 
A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a bizottság működésével kapcsolatos indokolt kiadások fedezetét.
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 15.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Nagy László képviselő javaslatát, mely szerint az Észak-magyarország c. napilapban is jelenjen meg a hirdetés.
 
A képviselő-testület 5 Igen, 1 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
67/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Hirdetés megjelentetése az Észak-Magyarország c. napilapban
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatát az Észak-magyarország c. napilapban is megjelenteti.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. június
 
 
3.2 Újszövetség gyülekezet szándéknyilatkozat
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy házi segítségnyújtást nagyon régen végeznek a HAK dolgozói. Jelentkezett egy külső szervezet, mely szintén ezt a feladatot szeretné ellátni a településen. Nem támogatja ezt a kezdeményezést, mivel az intézmény ellátja ezt a feladatot, és helyi lakosokat alkalmaz. Beszélt erről a lehetőségről a helyi egyházak vezetőivel, és ők sem támogatják a kezdeményezést.
 
Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint nincs szükség arra, hogy más szervezet szakmai tevékenységet végezzen a településen.
 
Karajz Ottó György képviselő: Szakmai szempontból kell megvizsgálni a kérdést. Intézményvezető Asszony előzőleg már válaszolt a kérdésre, mely szerint 100 %-ig el tudják látni ezt a feladatot a településen.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel az Újszövetség Gyülekezet házi segítségnyújtás szolgáltatásra irányuló kérelmét.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
68/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Újszövetség Gyülekezet házi segítségnyújtás szolgáltatásra irányuló kérelméről
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az Újszövetség Gyülekezet, mint egyházi fenntartó Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérését.
A Forrás Közösségi Központ számára, az általuk a Község közigazgatási területén nyújtott szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés működtetése érdekében Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájáruló nyilatkozat kiadását elutasítja.
 
Hernádnémeti Község Önkormányzata saját fenntartásban biztosítja a szociális alapellátásokat, melyek elérhetők a település valamennyi lakosa számára.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
3.3 Közös önkormányzati hivatal létrehozása (írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt Hernádnémeti Község Önkormányzata és Újcsanálos Község Önkormányzata oktatási társulást hozott létre. Ebből a társulásból pozitív előnyök származtak. A társulásban az óvodák és az iskolák vesznek részt. A jövőben közös önkormányzati hivatal létrehozására nyílhat lehetőség. Újcsanálos szándéknyilatkozatot juttatott el Hernádnémeti Község Önkormányzatához. A jogszabályok alapján konkrét döntések meghozatalára még nincs lehetőség. Jelenleg a képviselő-testületnek egy szándéknyilatkozatot meghozhat, melyben kinyilvánítja csatlakozási szándékát Újcsanálos Község Önkormányzatával.
 
Nagy László képviselő: Sokkal aprólékosabban, részletesebben kell kidolgozni. Miért jó ez Hernádnémetinek? Lehet ez olyan gyümölcsöző, mint az oktatási társulás volt? Ha pozitív dolgokat lát a közös önkormányzati hivatal létrehozásában, akkor támogatni fogja a kezdeményezést.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Azért kell vele foglalkozni, mert az oktatási társulás esetében már tudják, hogy jövőre egyik település sem tud majd plusz normatívát lehívni, okafogyottá válhat a társulás. Szakmai előnyei azonban vannak a társulásnak. Végig kell gondolni, hogy érdemes-e együtt dolgozni az újcsanálosi önkormányzattal.
 
Nagy László képviselő: Van egy mondat a határozati javaslatban a „Felhatalmazza a Polgármestert a döntés előkészítésére.”
 
Boros Lajosné dr. egyenlőre az új Önkormányzati törvény előírásai ismertek. Ez a szabályozás keretet ad a közös hivatalok létrehozásához, illetve ebből lehet tudni, hogy mely települések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. Viszont a keretet kitöltő jogszabályok közül még egy sem ismert. Így nem is jöhet szóba már, mint a két önkormányzat szándékának kinyilvánítása, az esetleges előkészítő munkák megkezdése. Mindez abban az esetben, ha a Parlament dönt a járásokról szóló törvényről, illetve végleges formában ismerté válik a járások területéről szóló kormányrendelet. Hiszen alapfeltétel, hogy közös hivatalt csak egy járáson belüli önkormányzatok hozhatnak létre.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy jelenleg szándéknyilatkozatról és előkészítésről van szó. A polgármester nem tud dönteni, csak a képviselő-testület.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a két településnek egy hivatala és egy jegyzője lesz? Fogadóórái lesznek mind a két településen?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válasza: Igen, a döntéshozó szándéka szerint. Az együttműködés részleteit szabályozó jogszabályok még nem kerültek kihirdetésre.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a két önkormányzat megtárgyalja, hogy melyik ügykör marad Újcsanáloson és melyik lesz Hernádnémetiben?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ezek mind azok a kérdések, melyekről a jövőben lehet tárgyalni. Nem lehet még tudni, hogy melyik feladat lesz állami feladat. Ami biztos az, az hogy az anyakönyv elkerül. Az Ötv. szerint minden településen kell lenni ügyintézésnek. Azok a kérdések, melyeket Képviselő Úr feltett a megállapodás tárgyát fogja képezni. A hivatalok, az államigazgatási feladatok egyesítését jelenti, nem pedig az önkormányzatok egyesítéséről van szó. Sok még a nyitott kérdés, nincs is lehetőség dönteni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne menjenek ebbe ennyire mélyen bele. Véleménye szerint amilyen jól működött az oktatási társulás ez is ilyen jól fog működni. Nem lesz önálló jegyzőjük. Nyilván lesz arra igény, hogy a jegyző átmenjen oda is.
 
Farkas Zoltán képviselő: Ha közös hivatalt hoz létre a két település, akkor az építésügyet érdemes megtartani.
 
Lipták Zoltán képviselő megköszöni Újcsanálos képviselő-testületének a bizalmat, hogy felhatalmazták a Polgármestert az előkészületek megtételére. Véleménye szerint mindkét település előnyére válik a közös hivatal.
 
Répási János képviselő: Támogatja a közös hivatal létrehozását. Az oktatási társulás is jól működött.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Hamarosan tudni fogják a jövő évi költségvetés sarokszámait, akkor már többet fognak tudni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában az előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló szándéknyilatkozatot Újcsanálos község Önkormányzatával.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
69/2012. (V.29.) KT HATÁROZATA
Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Újcsanálos község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt szándékozik létrehozni 2013. évben, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IV. 26.) Kt. Határozatára.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás előkészítésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2013. február 28.
 
3.4 Kormányablak kialakítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Kormányhivatal megkereste az önkormányzatot Kormányablak kialakítása tárgyában. Véleménye szerint ez egy jó lehetőség, mert a lakosság, amit lehet, azt helyben el fogja tudni intézni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy milyen terhekkel és milyen előnyökkel jár a Kormányablak kialakítása?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a járásokkal kapcsolatos tervezetben szerepel a Kormányablak kialakítása. Informatikai rendszeren keresztül működne az ügyek továbbítása. Véleménye szerint az ügyek személyes intézése még mindig fontos a lakosságnak. A Kormányablak kialakításának előnye, hogy nem az ügyfélnek kell utazni. Itt helyben rögtön át tudják beszélni, hogy megfelelően került-e benyújtásra a kérelem. A hivatal épülete és infrastrukturális állapota, felszereltsége jó, a Kormányablak technikai feltételei kialakításának a költségei így könnyebben kigazdálkodhatók.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy csak hernádnémeti lakosok vehetnék igénybe a Kormányablakot?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: a jelenlegi feltételek szerint a Kormányablakokat bárki felkeresheti.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: a kormánymegbízotti megkeresésre válaszolni kell, véleménye szerint jelezzék, hogy vállalják a kormányablak kialakítását.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi a Kormányablak kialakítását Hernádnémeti községben.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
70/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Kormányablak kialakítása Hernádnémeti községben
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BAZ. Megyei Kormányhivatal IV-B-05/55-63/2012. szám alatt megküldött megkeresését és úgy határozott, hogy önkéntesen, önkormányzati forrás felhasználásával kormányzati támogatottság esetén Kormányablakot kíván kialakítani Hernádnémeti Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Kormányablak kialakítása érdekében további intézkedések megtételére.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      folyamatos
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:48 órakor szünetet rendelt el.
 
A képviselő-testület 19:00 órától folytatja munkáját.
 
 
3.5 Alapító okiratok
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közoktatás területén is változások lesznek, ezért célszerű a társulást iskolai és óvodai részekre bontani. A változást az alapító okiratokon át kell vezetni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A képviselő-testület 2012. februári ülésén már meghozta az intézmény átalakításra vonatkozó döntését. Az előterjesztésben az akkori döntéshez képest tartalmi változás nincs, az eltelt időszak tapasztalatai alapján célszerűbb az alapító okiratokat is két külön megszövegezett okiratba foglalni, azért hogy az adminisztratív feladatok során ne legyen kavarodás. Most praktikus szempontok szerint kerül átvezetésre a februári döntés.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
71/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata
 
1.      Az intézmény neve, székhelye:
 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
                      H-3564 Hernádnémeti Petőfi Sándor utca 1. sz.
 
Intézményegységei:
§         Óvodai intézményegység
§         Bölcsődei intézményegység
 
Intézményegységek megnevezései és telephelyei:
 
Székhelye:
§         „Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda
 
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1.
 
Tagintézmény:
§         Szeretetkuckó Napközi Otthonos Tagóvoda és Bölcsőde
 
Rövid neve:
Szeretetkuckó Óvoda és Bölcsőde
 H-3716 Újcsanálos Rákóczi u. 41.
 
2.      Az intézmény OM azonosítója: …………………..
 
3.      Az intézmény alapítója:
 
Hernádnémeti Község Önkormányzata
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
 
Újcsanálos Község Önkormányzata
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.
 
4.      Az intézmény fenntartója:
 
 Hernádnémeti Község Önkormányzata
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Újcsanálos Község Önkormányzata
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.
 
5.      Az intézmény irányító/felügyeleti szerve:
 
Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
 
 
6.      Az intézmény alapítása: 2012. 09. 01.
 
7.      A fenntartó adószáma, költségvetési számlaszáma:
                Adószáma: 15725981- 1- 05
                 Intézmény adószáma: ………………………..
           Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12035803-00118869-00200005
 
8.      Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: …………..
 
9.      Az intézmény működési területe:
           Valamennyi intézményegység felvételi körzete annak a településnek a közigazgatási területe, ahol működik.
A bejáró tanulók utaztatását és kíséretét a szülők látják el.
 
10.Az intézmény típusa:
            Többcélú, a társult önkormányzatok által fenntartott közös igazgatású összetett közoktatási intézmény.
          
           TEÁOR: - Alapfokú oktatás (iskoláskor előtti oktatás)  85.10.
                             - Bölcsődei ellátás                                         889.101
 
11.Az intézmény jogállása: önállóan működő, közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv (Gazdálkodási feladatait Hernádnémeti Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. Önálló bérgazdálkodó.)
 
12.Az intézmény közfeladata, tevékenységei:
 
Közfeladata: közoktatási és gyermekvédelmi alapellátási (bentlakás nélkül) feladatok ellátása
 
Tevékenységei:
 
A szakmailag önálló intézményegységek feladatai:
 
„Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda
 
§         3-7 éves korú gyermekek teljes óvodai életet magában foglaló nevelése, napközi otthonos ellátása,
§         3-7 éves korú gyermekek nemzeti és etnikai nevelése a kidolgozott program alapján,
§         a etnikai származású gyermekek korai szocializációjának elősegítése kidolgozott program alapján,
§         anyanyelvi-kommunikációs nevelés kidolgozott program alapján,
§         iskolai tanulási zavarok megelőzése érdekében mozgásfejlesztés kidolgozott program alapján,
§         esélyegyenlőséget segítő óvodai integrációs fejlesztő program alkalmazása,
§         minőségfejlesztési rendszer működtetése,
§         tehetséggondozás,
§         gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok ellátása,
§         más településről bejáró gyermekek nevelése,
§         Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények szolgáltatásainak igénybevétele,
§         Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján
- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;
-integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
 
Szeretetkuckó Tagóvoda és Bölcsőde:
 
§         3-7 éves korú gyermekek teljes óvodai életet magában foglaló nevelése, napközi otthonos ellátása,
§         3-7 éves korú gyermekek nemzeti és etnikai nevelése a kidolgozott program alapján,
§         esélyegyenlőséget segítő óvodai integrációs fejlesztő program alkalmazása,
§         minőségfejlesztési rendszer működtetése,
§         tehetséggondozás,
§         gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok ellátása,
§         más településről bejáró gyermekek nevelése,
§         Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények szolgáltatásainak igénybevétele,
§         Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján
- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;
-integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
 
Bölcsőde:
Gondozásban, nevelésben részesülő gyermekek köre: 2-3 éves gyermekek bölcsődei ellátása, - kivételesen az intézményvezető engedélyével 18 hónaptól-3 éves korú gyermekek- Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését, a gyermekek 3 éves korának betöltéséig, illetve annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek gondozását, nevelését. A gyermek 4 életévének betöltését követő aug.31. napjáig.
 
 
Az Intézményben működtetett szakfeladatok:
 
Alaptevékenységek:
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8510111 Óvodai nevelés, ellátás
8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai rendszerű nevelése, ellátása
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
8901111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
8901151 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
8891011 Bölcsődei ellátás
8891091 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
 
 
Kiegészítő tevékenységek:
5629172 Munkahelyi étkeztetés
8129002 Egyéb takarítás
8559352 Szakmai továbbképzések
8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

13.Az intézmény vezetője:
Hernádnémeti Község Önkormányzat által megbízott főigazgató. A főigazgató kinevezése, jogviszonyának megszüntetése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik ugyanúgy, mint fegyelmi felelősségre vonása.
Minden egyéb munkáltatói jogot a főigazgató felett a polgármester gyakorolja.
A főigazgató egyszemélyes felelősséggel vezeti az intézményt. A közös intézmény igazgatója egyben a székhely tagintézmény vezetője.
A tagintézmény vezetőjét az igazgatótanács választja a feladat ellátási hely szerinti önkormányzat véleményének kikérésével.
Az intézmények dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja, az adott tagintézmény vezetője véleményének a kikérésével.
 
 
14.Engedélyezett férőhelyek száma, maximális befogadóképesség:
„Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda:  165 fő
Szeretetkuckó Óvoda:                              50 fő
            Szeretetkuckó Óvoda és Bölcsőde            12 fő
 
15.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
A vagyon feletti rendelkezés joga az adott intézményegységet fenntartó önkormányzat képviselő testületét illeti meg.
A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda kizárólagosan használja a Hernádnémeti 1279 hrsz. alatt felvett, 8731 m2 kiterjedésű belterületi ingatlant, és a feladatellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszközöket, valamint egyéb vagyontárgyként az intézmény vagyon nyilvántartásában lévő eszközök és az éves költségvetésben biztosított pénzügyi források.
Az intézmény feladatának ellátását szolgáló eszközvagyon a fenntartó önkormányzat tulajdonában áll, a rendelkezési jog a képviselő testületet illeti meg. Az intézmény kizárólag e vagyon gondos és rendeltetésszerű használatára jogosult.
 
A Szeretetkuckó Óvoda és Bölcsőde épülete önkormányzati törzsvagyon, forgalomképtelen, a felette való rendelkezési jogot Újcsanálos község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, csakúgy, mint az Óvoda használatban álló ingó dolgok felett.
 
16.Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő az előirányzatok kezelése szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves költségelőirányzattal a beruházásokat, felújításokat illetően a Polgármesteri Hivatallal egyetértésben gazdálkodik és azzal az éves zárszámadás keretében számol el.
 
17.Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Nyereség szerzésére irányuló tevékenységet nem folytathat, önköltségtérítés ellenében azonban az alapfeladatot segítő tevékenységet végezhet. Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
 
18.Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenységek:
helyiségek, eszközök bérbeadása
tanfolyamok szervezése
      vendégétkeztetés
      oktatást kiegészítő tevékenység
 
19.Az intézmény képviseletének rendje:
 
Az intézményt a főigazgató képviseli, akadályoztatása esetére a képviselet rendjéről az intézmény SZMSZ-e rendelkezik.
 
 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
            Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
            Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya a munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
            Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1952. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
 
Záró rendelkezések:
 
 • Az alapító okirat felülvizsgálata: A fenntartó személyében bekövetkezett változás vagy a feladatváltozás és jogszabály-változás esetén.
 • Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat és intézményei működésére vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni
 • Ezen alapító okirat 2012. 09. 01.-én lép hatályba, amit az Önkormányzat az …../2012. (…...) sz. határozatával hagyott jóvá, egyúttal a 14/2012. (I. 31.) önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat előírásai hatályukat vesztik, továbbá Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testülete …./2012. (…..) sz.határozatával jóváhagyta.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Művészeti Iskola Alapító Okiratának elfogadását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
72/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Művészeti Iskola Alapító Okirata
 
1.      Az intézmény neve, székhelye:
 
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Művészeti Iskola
                      H-3564 Hernádnémeti Petőfi Sándor utca 85. sz.
 
Rövid megnevezése: 
Hernádnémeti Iskola
 
Intézményegységei:
§         Iskolai intézményegység
 
Intézményegységek megnevezései és telephelyei:
 
§         Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Művészeti Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája
 
Rövid neve:
Kossuth Lajos Általános Iskola
 H-3716 Újcsanálos, Kossuth tér 1.
 
2.      Az intézmény OM azonosítója: 029122
 
3.      Az intézmény alapítója:
 
Hernádnémeti Község Önkormányzata
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
 
Újcsanálos Község Önkormányzata
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.
 
4.      Az intézmény fenntartója:
 
 Hernádnémeti Község Önkormányzata
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Újcsanálos Község Önkormányzata
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.
 
5.      Az intézmény irányító/felügyeleti szerve:
 
Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
 
6.      Az intézmény alapítása: 2008. 09. 01.
 
7.      A fenntartó adószáma, költségvetési számlaszáma:
                Adószáma: 15725981- 1 - 05
                 Intézmény adószáma: 16677434-2-05
           Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12035803-00118869-00200005
 
8.      Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 635714
 
9.      Az intézmény működési területe:
           Valamennyi intézményegység felvételi körzete annak a településnek a közigazgatási területe, ahol működik. Hernádnémeti Iskola esetében Hernádnémeti község és vonzáskörzete.
 A művészeti tagozatok esetében Hernádnémeti és Újcsanálos községek közigazgatási területe.
A bejáró tanulók utaztatását és kíséretét a szülők látják el.
 
10.Az intézmény típusa:
            Többcélú, a társult önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmény, összetett iskola.
            Iskolai évfolyamok száma: 8, alapfokú művészetoktatásban 12
          
           TEÁOR: - Alapfokú oktatás                                       85.20.10
 
11.Az intézmény jogállása: önállóan működő, közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv (Gazdálkodási feladatait Hernádnémeti Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. Önálló bérgazdálkodó.)
 
12.Az intézmény közfeladata, tevékenységei:
 
Közfeladata: közoktatási feladatok ellátása
 
Tevékenységei:
 
A szakmailag önálló intézményegységek feladatai:
 
Hernádnémeti Általános Iskola
 
 • Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és ennek keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra,
 • alapfokú művészetoktatás,
 • első osztálytól kezdődően felmenő rendszerben magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás,
 • A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező/ választható/ tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a KT-ben meghatározott időkeretben,
 • a tanulók részére iskolaotthonos ellátás 1-4. évfolyamig, felső tagozatban tanulószobai ellátás biztosítása,
 • Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján:
- integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;
-integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
§       – tanulók integrált ellátása enyhe értelmi fogyatékosság miatt,
 • speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógytestnevelés, szakszolgálati körzeti feladat ellátása,
 • képesség kibontakoztató felkészítés,
 • hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozás,
 • kulturális, egyéb szabadidős és egészségnevelési feladatok ellátása,
 • bejáró tanulók ellátása,
 • szervezett intézményi étkeztetés,
 • iskolai sportkörök szervezése, az egészséges életmód kialakításának segítése,
 • tanulói tankönyvellátás megszervezése,
 • Minőségfejlesztési Rendszer működtetése,
 • Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények szolgáltatásainak igénybevétele,
 • gyermek ifjúságvédelmi tevékenység ellátása.
 
Művészeti ágak és tanszakok 2011. szeptember 1. naptól, felmenő rendszerben hatályos megnevezése:
 
ZENEMŰVÉSZETI ÁG
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak:
Furulya                                                                (2)+6+4
Fuvola                                                                 (2)+6+4
Oboa                                                                  (2)+6+4
Klarinét                                                               (2)+6+4
Akkordikus tanszak:
Gitár                                                                    (2)+6+4
Billentyűs tanszak:
Zongora                                                                              (2)+6+4
Vokális tanszak:
Magánének                                                                   (1)+6
Elektroakusztikus zene:
Billentyűs tanszak:       
Szintetizátor-keyboard                                                 (2)+6+4
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
Néptánc                                                                         (2)+6+4
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészeti tanszak                                             (2)+3
Környezet- és kézműves kultúra tanszak                   3+4
 
 
Kossuth Lajos Általános Iskola
 
§         801214 Tanköteles korú gyermekek általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás:
§         a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére integrációs vagy képesség kibontakoztató felkészítést biztosít,
§         más településekről bejáró tanulók nevelését, oktatását végzi,
§         kulturális és egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatokat lát el,
§         lehetőséget nyújt az iskola-egészségügyi ellátás biztosítására,
§         szervezi, biztosítja a tanulók tankönyvellátását,
§         pedagógiai szakmai feladatok ellátását biztosítja,
§         minőségfejlesztési feladatok ellátását biztosítja,
§         pedagógia szakmai szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja,
§         pedagógiai szakvizsga és továbbképzési támogatást biztosít.
 
§         801225 Sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai ellátása:
§       Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján:
§         - integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása;
§         -integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása,
§         – enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált ellátása,
§         gyermek ifjúságvédelmi tevékenység ellátása,
§         a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező /választható/ tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a KT-ben meghatározott időkeretben,
§         a tanulók részére 1-4. évfolyamig napközi otthoni ellátás,
§         alapfokú művészetoktatás.
 
13.        Az intézményben működtetett szakfeladatok meghatározása: 2009. december 31.-ig:
 
§        801115-három-hatéves korú gyerekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
§         801000-alapfokú oktatás
§         801313-alapfokú művészeti oktatás
o       Képző- és iparművészet
      Kézműves: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
o    Táncművészet
     Társastánc: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
     Néptánc: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
o       Zeneművészet
Zongora: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Szintetizátor: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok,4 továbbképző)
Furulya: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Fuvola : 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Klarinét:10 évfolyam (2 előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző)
Oboa : 10 évfolyam (2 előképző, 4 alapfok 4 továbbképző)
Gitár: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Citera: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Magánének: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
o       Szín- és Bábművészet
Színjáték: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Bábjáték12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
 
 • 552323-iskolai intézményi étkeztetés
 • 552312 -intézményi (gyermek), étkeztetést szervez, biztosít
 • 55241-1munkahelyi étkeztetés
 • 805113-– napközi otthoni és tanulószobai ellátás
 • 801214-nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés oktatás
 • 801225-sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
 • 805212-pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés) ellátása
 • 751768-intézményi vagyon működtetése
 
Az Intézményben működtetett szakfeladatok 2010. január 1.-től:
 
Alaptevékenységek:
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
8520321 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
8901111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
8901151 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
 
Kiegészítő tevékenységek:
5629172 Munkahelyi étkeztetés
8129002 Egyéb takarítás
8559352 Szakmai továbbképzések
8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

14.            Az intézmény vezetője:
Hernádnémeti Község Önkormányzat által megbízott főigazgató. A főigazgató kinevezése, jogviszonyának megszüntetése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik ugyanúgy, mint fegyelmi felelősségre vonása.
Minden egyéb munkáltatói jogot a főigazgató felett a polgármester gyakorolja.
A főigazgató egyszemélyes felelősséggel vezeti az intézményt. A közös intézmény igazgatója egyben a székhely tagintézmény vezetője.
A tagintézmény vezetőjét az igazgatótanács választja a feladat ellátási hely szerinti önkormányzat véleményének kikérésével.
Az intézmények dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja, az adott tagintézmény vezetője véleményének a kikérésével.
 
15.Engedélyezett férőhelyek száma, maximális befogadóképesség:
Hernádnémeti Általános Iskola:              500 fő
          Kossuth Lajos Általános Iskola:              250 fő
 
16.A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
A vagyon feletti rendelkezés joga az adott intézményegységet fenntartó önkormányzat képviselő testületét illeti meg.
A Hernádnémeti 991. hrsz. alatt felvett 2 ha 3770 m2 kiterjedésű az Hernádnémeti Iskolát, annak tornatermét, az un. „kastélyt” és lakást magában foglaló belterületi ingatlan használata, valamint egyéb vagyontárgyként az intézmény vagyon nyilvántartásában lévő eszközök és az éves költségvetésben biztosított pénzügyi források.
Az intézmény feladatának ellátását szolgáló eszközvagyon a fenntartó önkormányzat tulajdonában áll, a rendelkezési jog a képviselő testületet illeti meg. Az intézmény kizárólag e vagyon gondos és rendeltetésszerű használatára jogosult.
A Kossuth Lajos Általános Iskola épülete önkormányzati törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes, a felette való rendelkezési jogot Újcsanálos község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, csakúgy, mint az Általános Iskola használatban álló ingó dolgok felett.
 
17.Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő az előirányzatok kezelése szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves költségelőirányzattal a beruházásokat, felújításokat illetően a Polgármesteri Hivatallal egyetértésben gazdálkodik és azzal az éves zárszámadás keretében számol el.
 
18.Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Nyereség szerzésére irányuló tevékenységet nem folytathat, önköltségtérítés ellenében azonban az alapfeladatot segítő tevékenységet végezhet. Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
 
19.Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenységek:
iskolarendszeren kívüli oktatás
helyiségek, eszközök bérbeadása
tanfolyamok szervezése
      vendégétkeztetés
      oktatást kiegészítő tevékenység
 
20.Az intézmény képviseletének rendje:
 
Az intézményt a főigazgató képviseli, akadályoztatása esetére a képviselet rendjéről az intézmény SZMSZ-e rendelkezik.
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
            Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
            Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya a munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
            Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1952. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
 
Záró rendelkezések:
 
 • Az alapító okirat felülvizsgálata: A fenntartó személyében bekövetkezett változás vagy a feladatváltozás és jogszabály-változás esetén.
 • Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat és intézményei működésére vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni
 • Ezen alapító okirat 2012. 09. 01.-én lép hatályba, amit az Önkormányzat az    /2012. (     ) sz. határozatával hagyott jóvá, egyúttal a 14/2012. (I. 31.) önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat előírásai hatályukat vesztik, továbbá Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (VIII. 11.) sz. határozatával jóváhagyta
 
3.6 Foglalkoztatás
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a foglalkoztatás elég lényeges dolog a településen. Miskolc Kistérséggel Start munkaprogram megvalósítására pályázatot nyújtottak be, több településsel együtt, mely 100 %-os támogatottságú. A pályázatban vannak nem támogatott kiadások: adminisztrációs költségek, melynek összege 97.000 Ft, és meg kell előlegezni a bérkifizetést. Az előleg hitelfelvétel útján kerül kifizetésre. A hitelt a Kistérség veszi fel. Hernádnémeti vonatkozásában ez mindösszesen 200.000,- Ft-ot jelent. Ha normál esetben foglalkoztatnak közmunkásokat, akkor is kell önerő. Ez az összeg elfogadható. A program keretében 8 órában, 2012. december 31.-ig foglalkoztatják a 10 főt. A pályázatba kb. 400.000 Ft értékben két gépet is fog kapni az önkormányzat, egy motoros fűrészt és egy bozótirtót. Ezek a gépek nagy segítséget jelentenek az árkok tisztításánál, fakivágásnál az aprítékkazánok üzemeltetésénél.
 
Lipták Zoltán képviselő: Nyilatkozatot kell tenni a képviselő-testületnek, hogy kívánnak-e hitelt felvenni a Kistérségen belül, illetve az önkormányzat ilyen feltételek mellett részt vesz-e a programban. Véleménye szerint támogatható, hogy a Kistérség hitelt vegyen fel a munkaprogram megvalósításához.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Miskolc Kistérség nem tartozik a leghátrányosabb helyzetű térségek közé. A kistérség nagyon sokat dolgozott ezen a pályázaton.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A foglalkoztatottak Hernádnémetiben végzik a munkát és Miskolc Kistérség a munkáltató.
 
Nagy László képviselő kérdezi ki fogja össze ezt az egészet, van-e erre konkrét elképzelés, hogy milyen munkát fog végezni a 10 ember?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ezt már hónapokkal ezelőtt felmérte a Kistérség.
 
További kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester az elhangzott előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel a MKTT Start közmunkaprogrammal kapcsolatos javaslatát.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
73/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
MKTT Start közmunkaprogramban történő részvételhez költségek biztosításáról
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MKTT által benyújtott Start közmunkaprogram nem támogatott kiadásainak fedezet biztosításához hozzájárul a MKTT által történő hitelfelvételhez, a Hernádnémeti Község Önkormányzata vonatkozásában 200.000,- Ft erejéig.
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a döntés MKTT-nál álláspontja képviseletére.
 
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
 
 
3.7 Bűnmegelőzési pályázat
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bűnmegelőzési pályázat beadására van lehetőség. Megkéri Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető asszonyt tájékoztassa a képviselőket a pályázati lehetőségről.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a TÁMOP-os pályázat célja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak bűnelkövetővé válásának és áldozattá válásának megelőzése. A pályázati konstrukció célcsoportja az iskolai oktatásban lévő gyermekek és fiatalok, az iskola világából kikerült fiatalok, a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek. A pályázat 100 %-os támogatottságú, 25 %-os előleg lehívására van lehetőség. A támogatás összege előzetesen kidolgozott elképzelések szerint 39 millió Ft. A program 2012. szeptember 1-től 2014. február 28-ig működne. A program keretében ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú előadások tartására van lehetőség szakemberek bevonásával. Szerepel a programban továbbá: bűnmegelőzési célú fejlesztő tábor, sportfoglalkozások, táncszakkörök, lovaglás, szülő-gyermek klub, iskolán kívüli programok (pl. buszmegálló takarítás, „Gesztenyés-park” rendbetétele, stb.), közösségi térek szépítése, ott programok szervezése (pl. közös Május-fa állítás, fenyőfa díszítés, stb.) többgenerációs családi napok szervezése, gyermekek- és fiatalkorúakkal foglalkozók továbbképzése, drogmegelőzés, áldozatvédelemmel kapcsolatos felkészülés.
 
Lipták Zoltán képviselő: Ez egy komoly szakmai program. Ez egy 40 millió Ft-os projekt. Véleménye szerint ezt a pályázatot támogatni kell, mert ez hasznos dolog, mely előmozdítja a települést.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ szakmai részvételével részt vegyen a TÁMOP 5.6.1.B-12/2 bűnmegelőzési pályázaton és megvalósításában támogassa.
 
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
74/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
TÁMOP-5.6.1.B-12/2 pályázaton történő részvételről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövetők vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése című pályázaton (TÁMOP-5.6.1.B-12/2) részt vesz.
 
Felelős:         Polgármester és Intézményvezető
Határidő:      folyamatos
 
 
3.8
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen szóba került a takarékosság kérdése. Akkor is elmondta, hogy volt már a mostanihoz hasonló, nehéz helyzet, és ő akkor is vállalta, hogy saját költségén tankolja az önkormányzat autóját. Ezt most is megteszi, ebben az évben tankolja az önkormányzat autóját.
 
 
3.9
 
Farkas Zoltán képviselő: Szemétszállítással kapcsolatosan keresték meg. Aki egyedül álló, 65 év alatti és egy héten egyszer tartózkodik a lakásában, annak miért nincs választási lehetősége, hogy milyen kukája legyen? Az ilyen esetekben jó lenne, ha a lakos külön egyéni szerződést köthetne a szolgáltatóval.
A Dózsa Gy. és Kossuth L. utca sarkán lakó lakos kéri, hogy a Dózsa Gy. utca alá tegyenek be egy átereszt és akkor a víz a híd alatt el tudna folyni a Gesztenyés felé, így nem állna meg a lakása mögötti járdán. Nagyobb esőzéseknél még a pincéjébe is befolyik a víz. A szennyvízcsatorna építésekor ígéretet is kapott arra, hogy az út alá be fognak tenni két átereszt, hogy a vizet levezesse.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Annak idején ki mit ígért, arra nem tud mit mondani. A műszakisok meg fogják nézni a területet és meglátják, mit lehet tenni.
A szemétszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy az kötelező közszolgáltatás, ha tesz ki szemetet, ha nem, a díjat akkor is ki kell fizetni. Annak idején a szerződés megkötésekor a szolgáltató lehetőségként ajánlotta fel, hogy az összes kuka 20 %-a 60 literes legyen. Azt is meg lehet érteni, hogy mindenki 60 literes kukát szeretne, de akkor 120 literes edény után járó díjat fog fizetni. Ezt a célt szolgálja, hogy felülvizsgálják most a jogosultságot.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Elmondja, hogy a szemétszállítás kötelező közszolgáltatás, melyet a Polgári Törvénykönyv ír elő. Mind a két fél részére szerződéskötési kötelezettséget ír elő. Igénybevételre tekintet nélkül kötelező. Nincs választási lehetőség. Alapesetben a 110 literes szemétgyűjtő edény a kötelező. Annak idején az önkormányzat csak az AVE Kft-től kapott ajánlatot. Mindenkit, akit a szolgáltató úgy tart nyílván, szociális alapon kisebb gyűjtőedénnyel látott el. Az október végi testületi ülésig végzi el a hivatal ezt a felmérést. Várják a 60 literes edénnyel rendelkezőket adategyeztetésre. Ha ez megtörténik, akkor konkrét adatokat is fog tudni hozni. Véleménye szerint megértőek a lakosok és támogatják ezt a kezdeményezést. A rendelet valóban úgy szól, hogy 65 év feletti egyedülálló vagy, gyermekét egyedül nevelő szülő háztartása jogosult a kedvezményre, illetve nyugdíjminimum alatti jövedelemmel rendelkező háztartásban élők szociális alapon jogosultak a 60 literes kukára. A jelenlegi felméréssel a tényadatokat kívánják feltárni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az ABC előtti területen sok a szemét, a gyerekek a boltból kijövet eldobálják a csokis papírokat. Javasolja, hogy keressék meg a bolt vezetését, hogy helyezzenek ki több gyűjtőedényt.
 
Elmondja továbbá, hogy az alakuló ülésen a polgármester illetményét 450.000 Ft-ban, költségátalányát pedig illetményének 20 %-ában határozták meg. A képviselői tiszteletdíjak nem kerültek módosításra. A képviselőknek havonta 26.000 Ft a tiszteletdíj + 11.000 Ft a bizottsági munkában való munkáért lett megállapítva. Ebben az évben ő még nem vette fel a tiszteletdíját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez egy tényszerű tájékoztatás volt. Bruttó összegek hangzottak el, melyeket az SZJA-n kívül más levonások is terhelnek, s így csak alig több mint a fele kerül kifizetésre.
 
Nagy László képviselő: Képviselőtársa úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ebben az évben még nem vett fel tiszteletdíjat. Más képviselő sem vette fel a tiszteletdíját az idei évben.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy már a múlt ülésen is szó volt róla, hogy függesszék fel a tiszteletdíjakat. Formailag azonban nem döntöttek róla.
 
Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy 2012. december 31-ig felfüggesztésre kerüljön a képviselői a tiszteletdíjak kifizetése.
 
Farkas Zoltán képviselő „hülyeségnek” tartja a határozat hozatalt. A képviselő szava többet ér valakinek, mint a határozat. Negyedévente 450.000 Ft-ról van szó. Az állam olyan dolgokra ad pénzt, amire nem kellene, a fő dolgokra viszont nem ad. Mint párt képviselője, ezt nem tudja tolerálni.
 
Karajz Ottó György képviselő: Lehet, hogy az állam is hibás ebben, de Brüsszel nagyon messze van innen, és onnan nem látják, hogy mire van itt szükség. Ha erre van pénz, akkor ezt kell megpályázni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Valóban komoly gondokkal küszködnek az önkormányzatok. Mint képviselőtársa is elmondta erre adnak pénzt. A tiszteletdíjról alakszerű határozatot kell hozni, vagy egyéni nyilatkozatban kell a képviselőnek rendelkezni róla. Javasolja, hogy határozatban rögzítsék: határozatlan időre, maximum év végéig felfüggesztik a képviselői tiszteletdíjak kifizetését.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a képviselők egyénileg, írásban mondjanak le a tiszteletdíjukról.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselői tiszteletdíjak kifizetését határozatlan időre, legkésőbb év végéig felfüggesztik.
 
 
A képviselő-testület 3 Igen, 3 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
75/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Képviselői tiszteletdíjak kifizetésének felfüggesztéséről
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem járulnak hozzá a képviselő-testületi tagok tiszteletdíja kifizetésének időleges felfüggesztéséhez.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az aprítógép milyen időközönként kerül Hernádnémetibe, mert gyűlik a gaz és ezzel együtt a patkányok is szaporodhatnak a Mohácsi-féle portán?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az aprítás technológiai feltétele az anyag alapos kiszáradása. Több település kapta közösen a gépet. Megállapodás van arra vonatkozóan, hogy melyik település mikor kapja meg a gépet. Hamarosan idekerül a gép és akkor folytathatják az aprítást. A gép bázishelye Szirmabesenyő.
Képviselőtársa COOP ABC előtti szemeteléssel kapcsolatos felvetésére elmondja, hogy szemétgyűjtő edény a bolt előtt ki van helyezve. Sajnos a buszmegállókban, intézmények környékén a gyerekek és a felnőttek rossz beidegződése, hogy a szemetet nem a kukába teszik, hanem eldobálják. A közfoglalkoztatottak minden nap végigjárják ezeket a területeket és összeszedik a szemetet.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri a hernádnémeti lakosokat, hogy szólítsák meg azt a lakost, akit látnak, hogy eldobja a szemetet.
 
Lipták Zoltán képviselő gyakran látja, hogy a szőlőbe is felmennek a rendőrök. Kapitány úr is elmondta, hogy igyekeznek a feladatukat elvégezni, mindent megtesznek az elkövetők ellen. Sajnos a központi támogatás náluk is hiányzik.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen a közvetítés díjával kapcsolatos tájékoztató félreérthető volt. Korábban a szerződés alapján 120-130.000 Ft is volt a díj, mely az ülés hosszúságától függött. Szerződést azóta nem módosítottak. Az utolsó 3 ülésen a közvetítés díja esetenként 69.000 Ft volt, mely ÁFA-mentes.
 
Nagy László képviselő köszöni a helyreigazítást, javasolja, hogy csak a soros üléseket közvetítsék, a soron kívüli üléseket nem kell.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez eddig is így volt.
 
 
 
 
 
 
3.10 Árverési hirdetmény
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Jegyző Asszonyt ismertesse az árverési hirdetményt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hernádnémeti, Erdei F. u. 15. (495/2. hrsz.) ingatlan árverésre kerül, és az önkormányzatnak elővásárlási joga van.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Nem javasolja, hogy a képviselő-testület éljen elővásárlási jogával.
 
Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület ne éljen elővásárlási jogával a Hernádnémeti, Erdei F. u. 15. szám alatt lévő ingatlan tekintetében.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
76/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jogról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Erdei F. u. 15. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
3.11 TÁMOP-os pályázat családi napközi kialakítására
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy családi napközi kialakítására lehet pályázatot benyújtani. Kéri Fésűsné Brosch Andrea Intézményvezető Asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet a pályázati kiírásról.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy meglévő ingatlan átalakítására, felújítására nyílik lehetőség. 50 millió Ft-ra lehet pályázni. A pályázati összeg 40 %-át lehet felújításra, átalakításra fordítani, ez összegszerűen 11.651.000 Ft-ot jelent. A Református Egyház tulajdonában lévő volt „tanítói lakás”-t lehetne erre a célra átalakítani. A pályázatot az önkormányzat nyújthatja be. A családi napköziben időszakos gyermekfelügyeletet valósítanának meg. A dolgozó szülőknek segítenének ezzel a gyermekfelügyelettel. Engedélyköteles ellátásról van szó. Nincsenek olyan szigorú előírások, mint a bölcsődénél. Állami normatívát lehet lehívni, mely a béreket, azok járulékait, bérleti díjat, telefonköltséget tartalmazza. 2 éves a programból támogatott időszak és további 3 évig kell működtetni a programot.
 
 
Karajz Ottó György képviselő: Az ingatlan értéke ezzel javulna. Ez az egyháznak jó, de az önkormányzatnak is jó? 50 millió Ft-os a pályázat véleménye szerint nem ér annyit az ingatlan.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A program 3 év utáni működtetése jelent inkább gondot. Véleménye szerint azzal nem vállalnak kockázatot, ha beadják a pályázatot. A pályázatot az önkormányzat adja be, a szakmai részét a HAK valósítja meg. Sikeres pályázat esetén is mondhatják azt, hogy nem írják alá a támogatási szerződést.
 
 
Lipták Zoltán képviselő jelzálog bejegyzését javasolja az épületre.
 
 
Fésűsné Brosch Andrea: A felújított épület itt marad a településnek, és az sem elhanyagolható szempont, hogy helyi embereket foglalkoztatnak.
 
 
Répási János képviselő javasolja, hogy üljenek le a presbitériummal és beszéljék át ezt a dolgot. Javasolja, hogy adják be a pályázatot.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a családi napközi kialakítására a pályázat beadásra kerüljön.
 
 
A képviselő-testület 4 Igen, 1 Nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
77/2012. (V. 29.) KT HATÁROZATA
pályázat TÁMOP-2.4.5-12/1 alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy TÁMOP-2.4.5-12/1 alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatásáról a családi napközi kialakítása című pályázaton a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ, mint költségvetési szerve részvételét támogatja. A képviselő-testület saját tulajdonú ingatlan hiányában felhatalmazza az intézmény vezetőjét megfelelő épület tulajdonosával bérleti szerződés megkötésére. A pályázóval együttműködő önkormányzat kinyilvánítja arra vonatkozó szándékát, hogy a projekt fenntartásának időszakában a működési költségek 50 %-át átvállalja.
 
Felelős:         Polgármester és Intézményvezető
Határidő:      folyamatos
 
 
3.12 TÁMOP-os pályázat telepfelszámolásra
 
 
Fésűsné Brosch Andrea: TÁMOP-os pályázat beadására van lehetőség. Két ütemben került kiírásra a pályázat. Komplett telepfejlesztési programot tartalmaz. 150 millió Ft elnyerésére lehet pályázni, 3 évig kell működtetni a programot. 2 épület felújítására van lehetőség. A pályázat közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi, szociális programokat tartalmaz. 10 fő szociális munkást lehet alkalmazni a programban. Meg van határozva, hogy egy családmenedzserre hány ellátott jut.
 
 
Karajz Ottó György képviselő: Úgy látja, hogy ez a pályázat a hátrányos helyzetűekre vonatkozik. Van olyan ingatlan, ami szóba jöhet?
 
 
Fésűsné Brosch Andrea: 3H-ás esetekre vonatkozik a pályázat. A pályázatban benne van, hogy az épület 1 km-n belül nem lehet a szegregátumtól. Június közepéig kell dönteni a pályázat beadásáról. 100 %-os támogatottságú. Önkormányzati, vagy az együttműködő partner tulajdonában kell, hogy legyen az épület. A programot 3 év után nem kell üzemeltetni.
 
 
Répási János képviselő véleménye szerint a régi Tsz udvarban is meg lehetne valósítani.
 
 
Farkas Zoltán képviselő: Nem látja értelmét a pályázat beadásának. A Gondozási Központ ott van, nem kell más épület is erre a célra.
 
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a családi napok folyamatosan megrendezésre kerülnek. Sok magyar család is részt veszt a rendezvényeken. A Megyei Munkaügyi Központ is támogatja a programot.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint van értelme a pályázat beadásának. A lakosok egy része hátrányos helyzetű. A lakosok foglalkoztatásának is van értelme. Az épület is megújul. A foglalkoztatás során energianövényeket termesztenének, így csökkenne a fűtési költség.
Javasolja, hogy egy rendkívüli ülés keretében döntsenek a pályázat beadásáról, addig minden képviselő gondolja át az álláspontját.
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a tévénézők figyelmét, arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 20:30 órakor.
A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                              Lipták Zoltán
   hitelesítő                                                                                               hitelesítő
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde