Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. április 24.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-6/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 24-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő nincs.
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Juhász Géza könyvvizsgáló
Dr. Farkas Ildikó bizottsági tag
Sándor Zoltán Sajóvölgye Focisuli SE képviselője
Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője
Szőllősiné Takács Ildikó
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 1 fő
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagját, Intézményvezető Asszonyt, a Focisuli képviselőjét, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi főelőadóját, az érdeklődőt, és otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket javasolja.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
1.      Sajóvölgye Focisuli SE bemutatkozása
Előterjesztő: Focisuli képviselője
 
2.      2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      Belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
 
4.      Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
Előterjesztő: HAK vezetője
 
5.      Hernádnémeti község önkormányzatának fenntartható fejlődés
lokális programja
Előterjesztő: Polgármester
 
6.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
Dr. Orosz Zsolt polgármester napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy:
-          a komposztáló edények megérkeztek, hamarosan sor kerül az edények használatával kapcsolatos tájékoztatóra. Elmondja a tévénézőknek, hogy vannak még szabad edények, még lehet igényelni.
-          elektronikai hulladékgyűjtés lesz 2012. április 28-án (szombaton) a volt tsz. udvaron.
-          az óvodával kapcsolatos pályázat továbbküldésre került.
-          a rendőrség beszámolójára a következő soros ülésen kerül sor, a mai ülésre ünnepség miatt nem tudtak eljönni.
 
 
1. Sajóvölgye Focisuli SE bemutatkozása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Sajóvölgye Focisuli több éve működik. Utánpótlás neveléssel foglalkoznak. Hernádnémetiben U7, U9, U11-es csoportok beindításáról lenne szó. Az önkormányzatnak évente 100.000 Ft-tal kellene támogatni a működésüket, továbbá az infrastruktúrát biztosítani kell (öltöző, tornaterem, stb.). A gyerekek felszerelést kapnak. Egy-egy korosztályban 20-as keretszámban dolgozik az egyesület, tehát Hernádnémetiben 60 gyerek tudna dolgozni. Úgy gondolja, hogy évente a 100.000 Ft-os támogatás megoldható. A gyerekek szülei is, ha évente 1.000 Ft-tal hozzájárulnak, akkor az önkormányzat a hiányzó összeget még hozzá tudja tenni.
 
Répási János képviselő támogatja Polgármester úr javaslatát. Az ovifoci bajnokságon is látni lehetett a gyerekek jókedvét, hozzáértését a focihoz. Kérdezi, hogy hány településen működik az egyesület?
 
 
Sándor Zoltán koordinátor elmondja, hogy 54 településen vannak jelen. Részt vesznek az MLSZ által beindított „Bozsik” programban is, így 34 intézménnyel van kapcsolatuk, melyek részére sportszert, támogatást biztosítanak, a szakképzett kollégáik járnak ki az adott helyszínre. A legtehetségesebb gyerekeket szeretnék kiemelni, másrészt viszont minél nagyobb tömegben megmozgatni a gyermekeket. Az intézményekben a kiemelés a célkitűzés, az egyesületeknél a versenyeztetés.
Legutóbb 10 településen szerveztek tornát, ahol 300 gyerek vett részt.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ezeket a gyerekeket vinnék máshová is versenyeztetni és felszereléseket is vásárolnának a részükre?
 
 
Sándor Zoltán elmondja, hogy un. "virtuális” körzetközpontokat, intézménycsoportokat hoznak létre, melyeket a résztvevők létszáma, és az infrastruktúra határoz meg. 50-150.000 Ft összegű sportszertámogatást és az edzőt is biztosítják. Hernádnémetiben és környékén két jónevű edző dolgozik jelenleg is. Évente kb. 8 tornát rendeznek, de ezen felül még versenyeket is.
 
Lipták Zoltán képviselő jó eredménynek tartja, hogy 54 településen vannak jelen. Kérdezi, hogy van-e példa arra, hogy a szülők is hozzájárulnak a támogatáshoz vagy csak az önkormányzatok?
 
Sándor Zoltán elmondja, hogy általában az önkormányzatok, vagy magánszemélyek a támogatók, a működési kiadásokat 90 %-ban az átengedett társasági adó fedezi, az önrész további részét a pártolói díjak adják.
 
Lipták Zoltán képviselő: Az egyesületet bármely hernádnémeti lakos támogathatja. Elmondja továbbá, hogy a településen van egy új, jól felszerelt sportöltöző, ha csatlakoznak az egyesülethez, akkor az intézményt is jobban ki tudják használni.
 
Sándor Zoltán: Ez egy sportolási lehetőség és a gyerekek örömére is szolgál.
 
Nagy László képviselő támogatja ezt a programot. A futball mindig is a szíve csücske volt. A falu ebből később profitálni fog. Véleménye szerint a németi gyerekek tehetségesek a sportban. A sportnak többek között nevelő hatása is van.
 
Sándor Zoltán elmondja, hogy az egyesület 271.000.000 Ft-ot nyert a projekt megvalósításához, melyben együttműködő partnerük a felcsúti akadémia. Ez követően ismerteti, hogy milyen beruházásokat, fejlesztéseket hajtanak végre különböző településeken. Júliustól kezdődik az éves projekt, ahol azok a települések élveznek előnyt, akik minél hamarabb csatlakoznak az egyesülethez. Új képzési formát szeretnének bevezetni, új futballtagozatos iskolát szeretnének létrehozni, ahová a legtehetségesebb gyerekek járnának. Ez egy új pályázat lesz.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hol van az egyesület székhelye?
 
Sándor Zoltán: Putnokon van a székhely, a környéken központi iskolák vannak. Irodájuk nincs, nem azt tartják a legfontosabbnak, hanem a munkát.
 
Lipták Zoltán kéri Sándor Zoltán urat, hogy az iskola sportcentrumába is látogasson el, melyre az önkormányzat sok pénzt költött.
 
Farkas Zoltán képviselő örül ennek a lehetőségnek. Véleménye szerint az ilyen sportolási lehetőséget meg kell ragadni, mert a gyerekeknek, szülőknek nem kerül pénzébe, továbbá jó minőségű eszközöket kapnak a gyerekek.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint előnyei vannak ennek a dolognak: egészséges életmódra nevelés, versenyszerűen is tudnak a tehetséges gyerekek sportolni. Benne van az infrastrukturális rendszer fejlesztése, esetleg műfüves pálya megvalósítása. Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a kezdeményezéshez.
 
Ezt követően szavazásra teszi fel, az MLSZ Bozsik Intézményi Programjához történő csatlakozást.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
45/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
MLSZ Bozsik Intézményi Programhoz történő csatlakozásról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az MLSZ Bozsik Intézményi Program (labdarúgás) kezdeményezéshez, ezzel is bővítve a község gyermekei számára a sportolási lehetőséges.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Sajóvölgye Focisuli SE-vel a megállapodás megkötésére, és arra, hogy keressen megoldást a pártolói díj fedezetének megteremtésére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Sándor Zoltán részletes tájékoztatását.
 
 
Sándor Zoltán 17.30 órakor elhagyja az üléstermet.
Juhász Géza könyvvizsgáló 17.30 órakor bejön az ülésterembe.
 
 
2. 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az anyagot, mely nagy terjedelmű, minden képviselő megkapta. A Pénzügyi Bizottság és a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi mérlegbeszámolót. Ezt követően átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadását, amely alapján az egyszerűsített mérleg főösszege 3.176.630 eFt, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi főösszege 846.374 eFt, kiadási főösszege 743.590 eFt, az egyszerűsített pénzmaradvány 113.444 eFt, az egyszerűsített vállalkozási tartalék – eFt. A Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült kérdésekre a polgármesteri hivatal pénzügyi főelőadója kielégítő válaszokat adott.  A rendelet-tervezet 2. oldalán a szociális rászorultsági kiadásoknál a helyes adat 78.554 eFt. A korrekció elvégzése után a Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2011. évi mérlegbeszámolóját.
Elmondja továbbá, hogy a Bizottság a könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és szintén elfogadásra javasolja.
 
Lipták Zoltán a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi mérlegbeszámolóját. A könyvvizsgáló a minősítésében is leírta, hogy a 2011. zárszámadás valós tényadatokat tartalmaz. A Bizottság elfogadásra javasolja.
 
Juhász Géza könyvvizsgáló elmondja, hogy a pénzügyi csoport jó munkát végzett. Szerencsésnek tartja, hogy olyan pénzügyi szakemberek vannak az önkormányzatnál, akik a beszámolót úgy el tudták készíteni, hogy egy külsős szakember számára átlátható és minden sora leegyeztethető. A beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el. A pénzkészlet kissé változott, de még mindig olyan nagyságrendű pénzmaradvány van az önkormányzatnál, mely biztonságot jelent a likviditás szempontjából. A deviza alapú hitel állománya sajnos nem csökken, hanem nő. Ezzel hosszú távon számolni kell. Javasolja Polgármester úrnak, hogy ez ügyben tárgyaljon a Bankkal. Reméli, hogy valamilyen könnyítést fog biztosítani az önkormányzatnak. A 2011. évi mérlegbeszámolót elfogadásra javasolja.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.)   24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2011. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
 
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
2. § A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló /2011. (.) önkormányzati rendelet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
 
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi zárszámadását
731.784 eFt költségvetési bevétellel,
 113.590 eFt pénzmaradvány felhasználással,
     1.000 eFt rövid lejáratú hitel felvétellel
711.436 eFt költségvetési kiadással,
 32.154 eFt finanszírozási kiadással,
743.590 eFt kiadással hagyja jóvá.
 
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
          Működési kiadások
-        a személyi jellegű kiadások                       289.987 eFt
-        munkaadókat terhelő járulékok                   75.008 eFt
-        dologi jellegű kiadások (kivéve kamat)     179.347 eFt
-        szociális, rászorultság jellegű kiadások     78.554 eFt
-        egyéb, működési célú kiadások                   5.965 eFt
-        kamatkiadások                                               7.819 eFt
 
          Felhalmozási kiadások
-        beruházások                                                20.961 eFt
-        felújítások                                                      53.795 eFt
 (3) Finanszírozási kiadások
          Felhalmozási célú hitelek, kötvények, értékpapírok    19.945 eFt
          Egyéb finanszírozási kiadások                                  12.209 eFt
 (4) Éves létszám költségvetési szervenként
 
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
77 fő
 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                                    22
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat                                                    48 fő
 
4.§ (1) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
 (3)Az önkormányzat szakfeladat szerinti kiadásait és bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti.
6. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önállóan működő intézményeire vonatkozó kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint teljesítésülésüket a 7. melléklet rögzíti.
(3) Az Önkormányzat költségvetési jelentését a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 113 444 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 9. melléklet szerint.
11. Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza
(3) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ Az Önkormányzat 2011. évi a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztorságából adódó elszámolási kötelezettségeinek a 13. melléklet szerint tesz eleget
3. Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                          Boros Lajosjé dr. sk.
 polgármester                                                                                             jegyző
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.
 
A
 képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
46/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról
 
A képviselő-testület a 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést elfogadta, egyben elrendelte a mérleg jogszabályokban előírt közzétételét.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Juhász Géza 17:40 órakor az üléstermet elhagyja.
 
 
3. Belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést áttanulmányozta és megvitatta. Az önkormányzat a törvényi előírásoknak eleget tett. Két területen volt észrevétel. Az Áht. előírása szerinti hitelműveleti hatáskörök nem kerültek nevesítésre. Ezek a hiányosságok a megállapítások óta javításra kerültek. Az eddig megszerzett tapasztalatokat még hatékonyabban kell alkalmazni. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
 
Lipták Zoltán a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat által működtetett intézmények nyomon követhető, precíz gazdálkodást folytatnak. Így volt ez az elmúlt években is, és így lesz az elkövetkezőkben is. Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete mindig a működőképesség megőrzése érdekében hozott megszorításokat. A továbbiakban szükségessé váló megszorítások is az önkormányzat érdekét szolgálják. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat valamennyi intézményében volt már belsőellenőrzés. Az ellenőrzések során inkább adminisztrációs hibákat tártak fel, melyeket ki is javítottak.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
47/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentésről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéstHernádnémetiKözség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
4. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a beszámoló elég terjedelmes. Képviselőtársainak, ha van kérdésük, észrevételük ezzel kapcsolatosan akkor azt tegyék fel. Ezt követően átadja a szót Fésűsné Brosch Andreának a HAK vezetőjének.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a beszámolót minden évben el kell készíteni. Ezzel törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget. A beszámolót a Gyámhivatalhoz is továbbítaniuk kell. Elmondja, hogy a „Biztos kezdet” program a mai napon lezárásra került, a szakmai értékelést is elvégezték. A beszámoló végén a Gyerekház vezetője tart majd egy rövid beszámolót.
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a beszámolóban helytelenül szerepel: „Jakkel Team”. Helyesen: „Jakkel és Társa Kft.” 2011. novembertől újra indult a „Jövőd a tét” program, mely még kb. 2 évig fog zajlani.
 
Répási János képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy a fizetők aránya a legkevesebb, az ingyen étkezők száma a legnagyobb.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az óvodába pl. 145 fő jár és 35 fő fizet 100 %-os térítési díjat. A szülő ebben az esetben is csak az étkezési normát fizeti meg. Valóban sok az ingyenesen étkezők száma.
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy a konyha vezetője és a szülők is jelezték az óriási pazarlást. Az étel a földre, a kukába kerül. A gyerekek elhajtogatják a kanalakat is. Tudnak-e erre konkrét tervezetet készíteni, hogy anyagi felelősséggel tartozik a rongáló?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a konyha üzemeltetőjével tárgyalásokat folytattak. Az valóban így van, ami pénzbe kerül, annak nem a kukában van a helye. Nem tudja ő sem elfogadni az oktalan, ésszerűtlen pazarlást. A rongálás az más kérdés, a konyha vezetője ezt rendszeresen jelzi feléjük. Most is van lehetőség a kár megtérítésére, ha történt károkozás és az elkövető személye ismert.
 
Lipták Zoltán képviselő: Az iskolánál, óvodánál lehet látni a 3H-s létszám emelkedését, mely 30 %.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a térségben ez egy általános adat. Általában mindenhol 30 %-os az emelkedés. A gyermekvédelmi kedvezmény a szülők jövedelmétől is függ.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, ha megkeresik a szülőket, mennyire közreműködőek?
 
Fésűsné Brosch Andrea: Az intézmény klienskörébe azok a gyerekek tartoznak, akik esetében veszélyeztető tényező merül fel, és a jelzőrendszer tagjaitól jelzés érkezik a gyermekjóléti szolgálathoz. A szülők hajlandóságot mutatnak az együttműködésre, a megvalósítással van inkább a gond. A rongálásokról ő nem hallott semmit. A pedagógusoknak esetleg az ebédeltetésnél jobban oda kell figyelni.
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint a pedagógusok mellett a szülőnek is nagy felelőssége van a gyerekek nevelésében.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a beszámolóban a „Cseperedő”, a „Biztos kezdet”, a „Jövőd a tét” pályázatoknál, ami összeget nyertek az mire került felhasználásra, az alkalmazottak bérére, irodaszerre? Melyik összeg mit takar?
 
Fésűsné Brosch Andrea válaszában elmondja, hogy a pályázati kiírás tartalmazza százalékos arányban, hogy a támogatás mire fordítható, ettől a feltételtől nem térhet el a pályázó. Pl: a támogatási összeg 12 %-át menedzsmentre költhetik 36 hónapon keresztül, 15 %-a eszközvásárlásra fordítható (bútor, játék, konyhai eszközök, napi fénymásolás, mely a szakmai megvalósításhoz szükséges). 9 főnek a bérét és annak járulékait fedezi. A maradék összeget a fejlesztő pedagógus, a védőnők, a pszichológus kapja.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi konkrétan hány főről van szó?
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy 3 főállású, 2 részmunkaidős, illetve megbízási szerződés alapján külső szakértő dolgozott a programban.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Intézményvezető Asszony elmondta, hogy ezek TÁMOP-os pályázatok, tehát az önkormányzat által biztosított önerő nem szükséges hozzá.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy 12 millió Ft-os előleggel indultak, a részelszámolások benyújtása során figyelemmel kísérték, hogy ne az önkormányzatnak kelljen megelőlegezni a kiadásokat.
 
Nagy László képviselő: Ez egy kedvezőbb pályázati forma. Sajnos van olyan is amikor fél - egy év múlva jut az önkormányzat a pénzéhez. Pl. az IKSZT.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az Alapszolgáltatási Központ működésével kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon fontos tevékenységet végeznek, hiszen hátrányos helyzetű gyerekekkel, családokkal foglalkoznak - sajnos ezek száma egyre több -, ezeknek a családoknak a helyzetén segítenek. Néhány fővel alakult az Alapszolgáltatási Központ, és azóta a tevékenységük és a dolgozói létszám is kibővült. 23 fő dolgozik jelenleg az intézményben. Ezekben a programokban sok embernek tudnak munkát biztosítani és a hátrányos helyzetűeknek segíteni.
Ezt követően átadja a szót Szőllősiné Takács Ildikónak a Gyerekház vezetőjének.
 
Szőllősiné Takács Ildikó röviden ismerteti a program alakulását.
Elmondja, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek korai fejlesztésére. Elsődleges cél, hogy a gyermekek képességei, készségei megfelelően tudjanak kibontakozni, és felkészüljenek az óvodai, iskolai helytállásra. További cél a szülők nevelési ismereteinek a bővítése. Nemcsak a gyerekeket fejlesztik, hanem a szülőket is. A Gyerekházba először óvodáskor előtti gyerekek érkeztek. Ezek a gyerekek jobban beilleszkednek az óvodai, bölcsődei közösségbe. 0-5 éves kor közötti gyerekeket fogadnak. Más településekről is hoznak gyerekeket.
Közösségi programjaiknak nagy sikere van. Kétféle rendezvényük van. Egy faluszintű nagyszabású (húsvéti, őszi, nyári és karácsonyi családi napok), melyet a Református Egyházzal közösen szerveznek, és egy szűkebb körű, kimondottan gyermekházas családok számára szervezett (farsangi-, anyáknapi-, gyermeknapi-, játszóház, mikulás ünnepség, stb.).
Jó szakemberi gárda veszi őket körül, ezért tudnak jó munkát végezni. A védőnői szolgálat és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is nagyon fontos partnerük.
Mozgásfejlesztő foglalkozást is tartanak mozgásfejlesztő pedagógus segítségével, és ha észrevesznek valamilyen eltérést, akkor szakemberhez irányítják a gyermeket.
2012-ben két új foglalkozással bővült a program. Januárban indult a mondóka klub és februárban a kézműves foglalkozás.
Rendszeresen családlátogatásra járnak az érintett családoknál a védőnőkkel és a gyermekjóléti szolgálattal.
 
Tájékoztatja a képviselőket és a lakosságot, hogy egy összeállítást készítettek a Gyerekház munkájáról, mely az intézmény honlapján megtalálható.
 
Farkas Zoltán képviselő gratulál az elkészített beszámolóhoz. Örül, amiért egy ilyen jó szakember vezeti a Gyerekházat. Javasolja, hogy minél többen látogassanak el oda.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, mivel lezárult a program, a Gyerekház további működtetésére 6 millió Ft-ra lehet pályázatot benyújtani.
 
Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint nagyon komoly szakmai munka zajlik Hernádnémetiben. Nagyon lelkes intézményvezetők dolgoznak, hogy jól működjön a program. Javasolja, hogy minél többen vegyék igénybe ezt a szolgáltatást, mert a szülő-gyermek kapcsolata meghatározó a gyermek életében. Nem szégyen az, ha valaki segítséget vesz igénybe.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ma volt egy konferencia az intézményben és itt volt a Gyerekház megálmodója és mentora ők is hasonló jókat tudtak elmondani az intézményről. Nyílván van egy célcsoport, akire fókuszál ez a program, de ide bárki eljöhet, bármilyen körülmények között él. Reméli, hogy továbbra fog tudni működni ez a program.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
48/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi gyermekvédelmi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. április 30.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:30 órakor szünetet rendelt el.
A képviselő-testület 18:40 órakor folytatja munkáját.
 
 
5. Hernádnémeti község önkormányzatának fenntartható fejlődés lokális programja (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Miskolc környékén kb. 10 település rekultiváltatta egyes területeit. Így jóval rendezettebb lett a környezet, Hernádnémetiben a Vörösmarty utca végén lévő terület került rekultiválásra. Ennek feltétele volt Hernádnémeti község önkormányzatának fenntartható fejlődés lokális programjának elkészítése. Az anyag bevezetőjében a település is bemutatásra került, melyhez az adatokat az önkormányzatnak kellet megadni.
 
Lipták Zoltán képviselő azt látja, hogy ennek a fenntartható fejlődésnek a mozgatórugója az, hogy a gyerekek szívesen maradjanak itt a településen, települjenek ide gazdálkodók, városról is költözzenek ide. Értékteremtő módon szeretnék a települést fejleszteni. Meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy minél több embert maradásra bírjanak, és a betelepüléshez pedig kedvet adjon az önkormányzat. A fejlődés szempontjából a település fenntartható, vonzó legyen. Véleménye szerint Hernádnémetiben olyan intézmények működnek, melyek ezeket a célokat megvalósítja (iskola, óvoda, HAK).
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Hernádnémeti község önkormányzatának fenntartható fejlődés lokális programját.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
49/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti község önkormányzatának fenntartható fejlődés lokális programjáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete Hernádnémeti község önkormányzatának fenntartható fejlődés lokális programját a melléklet szerint elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
6. Egyebek
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az anyagot megkapták a képviselők. A rendelet-tervezet két változatban készült el. A Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság mind a két verziót megtárgyalta. Ezt követően átadja a szót a Bizottság elnökének.
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy az előző testületi ülésen úgy döntött a képviselő-testület, hogy a következő ülésen tárgyalják a kirívóan közösségellenes magatartás szabályozása ügyében a rendelet-tervezetet. Jegyző Asszony két változatban készítette el a rendelet-tervezetet. Az egyik tervezetben –tól, -ig, a másik tervezetben pedig fix összegben szabható ki bírság. Vannak társadalmi normák, melyeket be kell tartani. Mivel a szabálysértés elbírálásának lehetőségét elvették a helyi önkormányzattól, ezért kell alkotni egy olyan rendeletet, mely szankciókat tartalmaz. A Bizottság a B verzió elfogadását támogatja. Javasolja a Bizottság, hogy a rendelet 4. pontjában igazgatási bírsággal „sújtható” helyett „sújtandó” kifejezés szerepeljen. A rendelet tervezet 5.§-át kiegészíteni javasolják a közterületen kutyasétáltatásra vonatkozó szabállyal.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A rendelet tervezet 5.§ (1) bekezdés az alábbi ponttal egészülne ki a Bizottság javaslata alapján:
5.§ (1) „Közterületen, az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 20 cm marmagasságot elérő ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet – a 20 cm marmagasság alatti eb kivételével – csak 14 éves kort betöltött személy sétáltathat. „
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy bizottsági ülésen ő javasolta a javítást, hogy „sújtható” helyett „sújtandó” szerepeljen. A kutyasétáltatás szabályozásával a kutyát, a gazdát és a lakosokat is védik. 14 év alatti gyermek pedig csak szülői felügyelettel sétáltathat kutyát közterületen.
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy lakossági bejelentést kapott ezzel kapcsolatosan, hogy az ilyen harci jellegű kutyákkal rendelkező gyerekek összekapkodják a kóbor kutyákat és viadalokat rendeznek a Hernád-parton. Hol lehet ez ellen eljárni?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Az önkormányzatnál erre nincs lehetőség, a rendőrségnek kell szólni.
 
Forgács István képviselő véleménye szerint a rendelet jó, kell, hogy mindenkire egyformán vonatkozzon, ne legyen benne „ha”, ne legyen alóla kibúvó. Javasolja, hogy hagyjanak 3 hónap türelmi időt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ebben a rendeletben egyetlen új dolog sincs, évek óta hatályban vannak, eddig is önkormányzati rendelet szabályozza ezeket a magatartásokat, jelen tervezet szankciót rendel a megszegésükhöz.
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy ezzel nem védeni akarja a harci kutyákat, hanem azt szeretné elérni, hogy a magatartások pozitív irányba változzanak.
 
Répási János képviselő: Mivel a rádió és a TV is ezzel van tele, hogy a kutyákat közterületen csak pórázon és szájkosárral lehet vezetni, ezért javasolja, hogy lépjen életbe azonnal a rendelet, mert eddig is élt ez a pont.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy most is szerepel a rendeletben, hogy először felhívják a tulajdonos figyelmét a kötelesség teljesítésére.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester felolvassa a rendelet-tervezet idevonatkozó részét, mely szerint az ügyintéző felhívja a tulajdonost kötelessége teljesítésére.
 
Farkas Zoltán képviselő a rendelet 4. §-áról kér tájékoztatást, mely szerint az eljárás
lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a szabálysértés a jegyző hatáskörében volt. Jelenleg az Ötv. szerint a polgármesterre lehet hatáskört ruházni. Célszerű egy személyre, nem pedig egy testületre átruházni a hatáskört.
 
Nagy László képviselő csatlakozik a Bizottság javaslatához és a B verziót tartja szerencsésebbnek. Véleménye szerint a –tól, -ig verzió nem jó megoldás, a rendelet mindenkire nézve egyformán tartalmazzon szankciót.
 
 
Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester a módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendeletet.
 
A képviselő-testület 6 Igen, 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelete
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva akövetkezőket rendeli el.
 
1. Általános rendelkezések
 
1.§ E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette.
 
2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő közigazgatási szabható ki.
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási mértékét jelen rendelet szabályozza, megállapításánál mérlegelésnek helye nincs.
 
3. Eljárási szabályok
 
3.§ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy jelzése alapján történt észlelést is, melynek valódiságáról a polgármesteri hivatal ügyintézője meggyőződik.
4.§(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
 
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
(3) Az eljárás lefolytatását megelőzően a polgármesteri hivatal ügyintézője felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására, 15 napos határidő tűzésével. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefolytatni, és a közigazgatási kiszabni.
 
4. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
 
5. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, és 15000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtandó az, aki
 
(1) a) a helyi állattartás szabályairól szóló 5/2007. (III. 27.) rendelet 1. mellékletében meghatározott állattartási védőtávolságokra vonatkozó rendelkezést megszegi,
b) a helyi állattartás szabályairól szóló 5/2007. (III. 27.) rendelet 4.§ (6) bekezdésben és 5.§ (6) bekezdésben foglalt közterületen történő legeltetésre vonatkozó szabályokat megszegi,
c) a helyi állattartás szabályairól szóló 5/2007. (III. 27.) rendelet 17.§ (1) bekezdésében és a 22.§ (1) bekezdésében meghatározott számú állatnál többet tart,
d) az állati hulladék ártalmatlanításáról nem a helyi állattartás szabályairól szóló 5/2007. (III. 27.) rendelet 13.§ és 16.§ foglaltak szerint gondoskodik,
 
(2) közterületet a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete közterületekről szóló 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően, engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltakat megszegve veszi igénybe.
 
6.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, és 25000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtandó az, aki
a) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, ingatlanát nem műveli meg, gaztól, gyomtól nem tisztítja meg,
b) szemetet felhalmoz az ingatlanán azáltal, hogy nem veszi igénybe a szervezett szemétszállítási lehetőségeket,
c) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a szemétgyűjtő edény beszerzéséről, tisztántartásáról nem gondoskodik,
d) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3.§ (5) és (7) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, az ingatlana előtti járda tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,
e) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, a csapadékvíz akadálytalan elfolyását nem biztosítja,
f) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3.§ (6) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, a gyalogos közlekedést akadályozza a használatában álló ingatlan előtti járdára kinyúló növényzet nem megfelelő nyesésével,
g) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4.§ (2) bekezdésében foglaltakat megszegi, nem gondoskodik az ingatlanához tartozó járműbehajtó átereszének kiépítéséről, annak tisztításáról,
h) nem a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 12.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el, a járdáról letakarított jeget, havat nem megfelelően helyezi el,
i) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7.§-ban foglaltakat megszegi, járművét tiltott helyen mossa, vagy járművével a gondozott zöldterületre ráhajt, azon parkol,
j) az olyan idejét múlt hirdetményt, plakátot, amely meghatározott időpont(ok)hoz, évszak(ok)hoz kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről, akciókról nyújt tájékoztatást, vagy amelynek információ tartalma az idő múlása következtében aktualitását és célját vesztette és ez a hirdetés vagy hirdetmény tartalmából nyilvánvalóan megállapítható, nem távolít el,
 
k) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 8.§-ban foglaltakat megszegi, hirdetményét nem az erre a célra a község belterületén rendszeresített hirdetőtáblákon helyezi el,
l) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5.§ -ban foglaltakat megszegi, építkezés közvetlen környékén a tisztaságot nem biztosítja, törmeléket a közterületen helyezi el,
m) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10.§ (1) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, vállalkozói tevékenység ellátásához használt gépet, járművet közterületen tárol.
 
7.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, és 40000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtandó az, aki
a) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4.§ (3) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, tevékenysége által a csapadék elvezető árokba eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyag kerül
b) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 16.§ (5) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, a nem háztartási szemét összegyűjtéséről, elszállításáról nem megfelelően gondoskodik,
c) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a 21/2004. (XI. 30.) rendelet 17.§-ban foglaltak szerint végzi.
d) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
e) a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 14.§ (4) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, a szemétgyűjtő edénybe olyan anyagot helyez el, mely veszélyeztetheti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét, egészségét, vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.
5. Záró rendelkezés
 
8.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                           Boros Lajosné dr. sk.
polgármester                                                                                                jegyző
 
 
Önkormányzat- és intézményeinél létszámcsökkentés végrehajtásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2011-es évről beszéltek a beszámolóban. 2011-ig az önkormányzat elég stabilan működött, különféle pályázatokat tudtak beadni. Ebben az évben olyan változások következtek be, mely felborítja ezt a rendet. Könyvvizsgáló Úr is jelezte, hogy a svájci frank eltolódása gondot okoz az önkormányzat számára. Másik ok az állami finanszírozás drasztikus lecsökkentése, mely a bérek, segélyek kifizetésére elegendő. Kötelező feladataik nem csökkentek. Elsősorban a rezsiköltségek kifizetése jelent gondot az önkormányzat számára. Egyenként ezek nem jelentős összegek, de összességében nagy kiadást jelent az önkormányzat számára. Beszélgettek már arról, hogy milyen lehetőségek jöhetnek szóba, hogy ezeket a nehézségeket meg tudják oldani. Emiatt már tartottak egy megbeszélést, melyen már letisztult néhány intézkedés, melynek meghozatala elkerülhetetlen.
Elképzelhető, hogy az év folyamán nem tudják a dolgozóknak még a minimális kafetériát sem fizetni.
 
Az uszoda eddig is csak tavasszal kezdte el működését. Van egy leaderes pályázat, mely segít abban, hogy az uszoda vizét napenergiával fűtenék. Azonban ezt is meg kell finanszírozni, minimum fél év múlva realizálódik az összeg. Emiatt kérdéses a pályázat megvalósítása.
 
Az étkeztetés kapcsán Jakkel és Társa Kft. részére 4,5%-os díjemelést fogadott el a képviselő-testület. Az önkormányzat fizetési nehézségeire tekintettel megállapodtak a vállalkozóval, hogy a díjemelés érvényesítésétől eltekint, 2012-ben is a 2011 évi árakon végzi a szolgáltatást.
 
A rezsi (gáz, villany) folyamatosan napirenden van. Telefon tekintetében még egy árajánlatot vár, és kedvező ajánlat esetén szolgáltató váltásra fog sor kerülni.
Az intézményeknél, ha nyugdíjba megy dolgozó, vagy lejár a szerződése, ebben az esetben a szerződést nem hosszabbítják meg és a nyugdíjba vonult dolgozó helyére nem vesznek fel új dolgozót.
 
A létszámcsökkentés végrehajtása jelentős részben vagy a feladat ellátási forma, vagy a létszámváltozás miatt indokolt. Az egészségügyben a szolgáltatás vállalkozási formába került és ez indokolja a létszámcsökkentést. Az oktatásban 4 intézmény van. Itt merült fel a lehetősége 3 álláshely megszüntetésének, sajnos a gyereklétszám is csökkent.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a testület az intézményvezetőkkel összeült (válságstáb) annak érdekében, hogy megbeszéljék ebben a helyzetben mit lehet tenni. Pénzre van szükség, hogy a számlákat ki tudják fizetni. Mindenkinek volt javaslata. Volt olyan intézményvezető, aki elmondta, hogy milyen intézkedéseket hajtottak végre. Mielőtt még ebben a kérdésben döntenének, javasolja az intézményvezetőknek gondolják még egyszer végig ki a fontos, ki nem. A diplomás a fontos, vagy egy jó szakember.
 
Forgács István képviselő javasolja, hogy az egészségügyet és az oktatást vegyék külön. Véleménye szerint a szerződéssel rendelkező dolgozót kell elengedi, nem pedig azt aki már 20 éve itt tanít az iskolában.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nagyon nehéz döntés előtt áll a képviselő-testület. Ha sokáig húzzák a döntést, annál nagyobb gond lesz. Az egészségügyben a létszámleépítés nem okoz hátrányt senkinek. Az iskola tekintetében az intézményvezetőnek nem kellemes feladata a döntés közlése. A gyermeklétszám csökkenése is okozza a döntés meghozatalát. Korábban már volt hasonló leépítés, akkor is a testületnek kellett dönteni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Nem lehet elvonni a munkáltató jogkörét. Ha nem most, akkor egy év múlva kell ezt a döntést meghozni a testületnek.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a 3 pedagógus álláshely nyártól kerülne megszüntetésre?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy minden dolgozónak a felmentési ideje az eddig munkában töltött idejétől függ. A tanév biztonságos lezárását senki nem fogja veszélyeztetni.
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy bevételnövelő lehetőségről is beszélhetnek. Az adózás rendjéről szóló jogszabály is megváltozott. A 10 napon túl tartozók névsorát is nyilvánosságra lehet hozni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a megbeszélésen is elhangzott milyen megtakarításokat tudnak végrehajtani az intézményvezetők. Az önkormányzat igyekszik a különféle munkaügyi támogatásokat is igénybe venni. Intézményvezető Asszony elmondta, ha még ellátottakat vonnak be, akkor lehet, hogy az intézményben dolgozók létszáma nem fog változni, de nő az igénybevevők köre, ezért még normatíva igénylést lehet benyújtani.
 
Karajz Ottó György képviselő: Az adóhatósághoz március 15-ig be kellett fizetni a súlyadót és az iparűzési adóelőleget. Kérdezi, hogy milyen kintlévőségek vannak?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy még nem készítettek erről kimutatást. Annyit azonban el tud mondani, hogy az előző évben is javulás volt tapasztalható.
 
Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy 11 millió Ft kintlévősége van az önkormányzatnak. Ebből kb. 3-4 millió Ft az előző évekből áthúzódó kintlévőség, mely tőke és késedelmi pótlék tartozást takar.
 
Nagy László képviselő: Több képviselőtől is elhangzott, hogy éljen a képviselő-testület azzal a lehetőséggel, hogy a tartozók névsorát nyilvánosságra hozza. Azt gondolja pl. június 30-ig van egy türelmi idő, ezt követően éljen a képviselő-testület a jogszabály adta lehetőséggel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az adóhatóság nagyon rugalmas. Akinek gondja van, jöjjön be a hivatalba, lehetőség van részletfizetésre is. Nem az a cél, hogy a lakosságot, a vállalkozókat ellehetetleníteni. Sajnos sok esetben a lakos nem is akar fizetni.
 
Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint ez egy nagyon kényes kérdés, mely minden képviselőnek nagy gondot okoz.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Forgács István képviselő javaslata szerint először az egészségügyben történő létszámcsökkentést teszi fel szavazásra. Tehát az egészségügyben van egy változás, ez indokolja a leépítést. Most van olyan lehetősége az önkormányzatnak, hogy vissza tudja igényelni a végkielégítés összegét.
 
A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
50/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Önkormányzat- és intézményeinél létszámcsökkentés végrehajtásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzatnál 1 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtását, mely szerint
1 álláshely megszüntetésére az egészségügyi alapellátásban kerüljön sor, feladat ellátási forma változása miatt,
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
 
A létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati hatáskörön kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
 
A foglalkoztatási jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az általános tartalékból biztosítja.
 
A Képviselő-testület a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a Magyar Államkincstárhoz pályázatot nyújt be a létszámleépítéssel járó többletköltségek finanszírozására.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő: a munkáltatói intézkedés foganatosításának megkezdése azonnali;
a kifizetésekre: jogszabály szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az oktatásban történő létszámcsökkentés végrehajtását.
 
 
A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
51/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Önkormányzat- és intézményeinél létszámcsökkentés végrehajtásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli létszámcsökkentés végrehajtását, úgy, hogy
az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézménynél 3 álláshely megszüntetésére kerüljön sor.
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
 
A létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati hatáskörön kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
 
Kéri az intézmény vezetőjét és a polgármestert, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg;
 
A foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az általános tartalékból biztosítja.
 
A Képviselő-testület a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a Magyar Államkincstárhoz pályázatot nyújt be a létszámleépítéssel járó többletköltségek finanszírozására.
 
Felelős:        Főigazgató,Polgármester
Határidő: a munkáltatói intézkedés foganatosításának megkezdése azonnali;
a kifizetésekre: jogszabály szerint
   Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül tudomásul veszi a költségmegtakarítás érdekében hozott alábbi intézkedéseket:
·        Az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozók részére nem kerül béren kívüli juttatás kifizetésre, jogviszonyra tekintet nélkül;
·        A tanmedence 2012. évben nem nyit ki;
·        Megüresedő álláshelyek nem kerülnek betöltésre;
·        Az étkeztetés díja nem emelkedik, a 2011 évi áron vásárolja az étkeztetést az önkormányzat;
·        Az intézményvezetők az intézményeik rezsi költségét, fogyasztását napi szinten ellenőrzik, takarékossági intézkedéseket vezetnek be.
 
 
Szemétszállítási díj módosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy év végén került sor a szolgáltatási díjak elfogadására. Eddig az önkormányzat mindent elkövetett, hogy minél kedvezőbb legyen a díj a lakosság számára. A nagy összegű kintlévőség miatt azonban az önkormányzat visszaadta a szolgáltatónak a díjbeszedést, ezért 2011. júliusától a lakosság áll a szolgáltatóval kapcsolatban. A szolgáltató 2011. decemberében 4,2 %-os díjnövekedést jelentett be. A rendelet módosítást követően alkotott jogszabály alapján 2012-ben is a 2011. évi díjakat kellett alkalmazni, ezért a decemberi módosítás hatályon kívül helyezésére került sor. Most hoztak egy újabb jogszabályt, mely alapján mégis lehet díjat emelni. A szolgáltató jelezte, hogy a különbözetet az önkormányzatnak meg kell térítenie. Ezt a különbözetet az önkormányzat nem tudja átvállalni a lakosságtól, ezért a szolgáltató a lakosságnak fogja kiszámlázni a II-III-IV. negyedév folyamán.
 
Karajz Ottó György képviselő: Polgármester Úr már többször elmondta, hogy az elmúlt években az önkormányzat által fizetett díjbeszedő összeszedte a díjakat, ezért a szolgáltató olcsóbban számlázott. Úgy tudja 2012. januárjától az önkormányzat behajthatja a szemétszállítási díjat.
 
Lipták Zoltán képviselő: Ez egy kötelező közszolgáltatás, melyet mindenkinek igénybe kell venni, és mindenkinek kötelező a közszolgáltatás díját befizetni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Miskolc környékén több település nyert pályázatot a házhoz menő szelektív szemétgyűjtéssel. Azt is el fogják érni, hogy ki mennyi szemetet tesz ki és azután fog fizetni.
 
Ezt követően ismerteti a 2012. II. negyedévtől érvényes díjakat:
            60 literes kuka                      220 Ft+ÁFA/ürítés
            120 literes kuka                    378 F+ÁFA/ürítés
            240 literes kuka                    758 Ft+ÁFA/ürítés
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a 2012. II. negyedévtől érvényes ürítési díjakat:
 
 
A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
12/2012. (IV. 25.) önkormányzat rendelete
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő gyűjtéséről és elszállításáról, a közszolgáltatás díjának megállapításáról, a településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. §-okban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:
 
1.§ A 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
                „15.§ (2) 2012. évi a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételének díjai:
a) háztartásonként egy 110/120 l-es tárolóedény
 ürítésére a díj                                                                  378,-Ft+ÁFA/ürítés
 
b) háztartásonként egy 60 l-es tárolóedény
ürítésére a díj                                                                   220,-Ft+Áfa/ürítés
 
c) egy 240 l-es tárolóedény ürítésére a díj                       758,-+ÁFA/ürítés
 
d) tartósan keletkező többlet hulladék szállítása megállapodás szerint többlet edény (b. vagy c.) 110/120L ürítése esetén a díj 378,-Ft+ÁFA/ürítés
 
 
2.§ (1) Ez a rendelet 2012. április 26.-én lép hatályba és 2012. április 27.-án hatályát veszti.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                 jegyző
 
 
 
Tájékoztatók
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ennek a ciklusnak az elején felmerült a képviselő-testületben, hogy a katolikus temető és a ravatalozó feljárójánál elkészült kapu egy választási fogás volt. A református egyház területének lekerítése elkészült. Tehát nem választási fogás volt a két kapu elkészítése. Így már be lehet vezetni, és betartatni a temető nyitvatartási rendjét.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a református egyház egyedül kerítette körbe a temetőt? A katolikus temetőt is célszerű lenne körbe keríteni. Az egyház tárgyalhatna a vállalkozóval ez ügyben.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A református temetőt az egyház kerítette körbe. Semmi akadálya, hogy a katolikus egyház tárgyaljon a vállalkozóval.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van arra, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be ÖNHIKI-re. A beadási határidő 2012. május 2. A pályázat beadásáról most kell a testületnek dönteni. Bízik benne, hogy nyerni fog az önkormányzat a pályázaton, ellenkező esetben tovább nehezedik a kötelező feladatok működtetése.
Ezt követően szavazásra teszi fel az ÖNHIKI benyújtását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
52/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
A megyei önkormányzati tartalék/önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
 
1.       Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújtott be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.       Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.                     a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti.
II.                   A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 17.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III.                  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 73.959 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.               Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
V.                 Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelmények megfelel.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nagyon jó dolog volt, amikor elindította a képviselő-testületi ülések közvetítését. A közvetítés költsége azonban nagyon magas, ezért a kiadások csökkentése érdekében egy hasonló megoldást javasol. Önkormányzati alkalmazottak felveszik a testületi ülést, ezt követően felteszik az internetre, és akit érdekel, igaz nem élőben, de annyiszor nézheti vissza, ahányszor akarja, de a képújságra is fel lehet tenni. Ennek a felvételnek minimális lenne a költsége. Esetleg más helyszínen, pl. iskola aulájában is lehetne tartani az üléseket, oda több érdeklődő is kényelmesen befér.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy mennyi a díja a közvetítésnek?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: 50-60.000 Ft-nál nem kerül kevesebbe. A mai testületi ülés is már a 3. órája tart. Javasolja, hogy gondolkodjanak el az általa javasolt megoldáson.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy keresse meg Polgármester Úr a szolgáltatót és tárja fel, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetben van az önkormányzat, hátha ad valamennyi kedvezményt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Már megkereste a szolgáltatót, és az jelezte, hogy nem tud jobb ajánlatot adni.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Polgármester Úr már tett egy ajánlatot. Azt kell eldönteni, hogy fizet érte a testület vagy ingyenes lesz.
 
Forgács István képviselő: A képviselők között is van egy profi fotós, aki felveszi és a testületi ülés után az anyagot azonnal bezárják egy borítékba és úgy küldik a Sajóktv.-nek. Ebben az esetben senki nem tudja az anyagot megvágni, alakítani.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem tartja jó ötletnek.
 
Répási János képviselő szerint Novák Gábor is felveheti kamerával a testületi ülést.
 
Karajz Ottó György képviselő: Nem biztos, hogy aki eddig a kábeltévén nézte a közvetítést, az az interneten is meg fogja tudni nézni. Polgármester Úr találta ki egyébként is a közvetítést, ne kerüljön elvételre a csoportformáló ereje.
Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint, ha Polgármester Úr találta ki a közvetítést, akkor ne vegyék el tőle azt a jogot, hogy a költségek csökkentése miatt más lehetőséget keressen.
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy ő terjesztette a képviselő-testület elé, hogy továbbra is legyen közvetítve a testületi ülés. Akkor azt meg is szavazták.
 
Karajz Ottó György képviselő: A demokrácia pénzbe kerül, és a közvetítés is pénzbe kerül.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testületi ülésekről a felvételt önkormányzati alkalmazott készítse el.
 
A képviselő-testület 3 Igen, 4 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
53/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Testületi ülések közvetítéséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, miszerint változtassanak a testületi ülések közvetítésének módján.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy az előző testületi ülés közvetítésének díja ki van-e fizetve?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Melyik számla kifizetése a fontosabb az iskolai gázszámla, vagy a közvetítés díja? Véleménye szerint a közüzemi számla kifizetése fontosabb. A közvetítés díja még nincs kifizetve.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az előző testületi ülésen is felvetette már, hogy mondjanak le a képviselők az ez évi tiszteletdíjukról.
 
 
Karajz Ottó György képviselő jónak tartja képviselőtársa javaslatát. Vizsgálják felül a polgármester illetményét. Magukon kezdjék, Polgármester Úr is mondjon le a térítési díjáról és a gépkocsi használatról.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy cafetéria juttatást a dolgozók még 2012-ben a minimálisat sem kapták meg. Felmerült már korábban is, még az előző ciklusban, hogy a képviselői tiszteletdíjak felfüggesztésre kerültek. Év végén, amikor rendeződött a helyzet, akkor került kifizetésre. Az előző ciklusban már volt olyan időszak, hogy a gépjárműbe ő tankolt. Ezt most is megteszi.
 
Karajz Ottó György képviselő: A gépjárműnek nem csak tankolási költségei vannak, hanem fenntartási is pl: vizsgáztatás, biztosítás, stb. Több polgármester is van, aki saját autóval jár.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez így van. Az önkormányzatnak van egy tehergépjárműve, ami teherszállításra alkalmazható. Véleménye szerint egy másik autó biztosítása elengedhetetlen. Előfordul, pl. hogy be kell menni soron kívül a Kincstárba, vagy választáskor az anyagot bevinni, ilyenkor nem árt, ha van egy autó. Azokon a településeken, ahol nincs hivatali autó, ott a polgármesterek költségtérítése is magasabb. Döntse el a testület melyik a jobb megoldás. Van jóval kisebb település, ahol sofőrt alkalmaznak. Van továbbá olyan település is, ahol 9-11 személyes busszal szaladgálnak. Ha gyerekeket kell pl. versenyeztetésre szállítani, akkor jobb, olcsóbb, ha buszt bérelnek arra az alkalomra, mint folyamatosan gondoskodni a fenntartásáról. Nem javasolja, hogy megváljanak a személyautótól.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy bizottsági szinten gondolják ezt át és a következő testületi ülésen tegyenek javaslatot.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Továbbra is tartja a javaslatát.
 
 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtás működési engedélyének módosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a működési engedély módosítása vált szükségessé, mivel korábban módosították az Alapító Okiratukat, és az igénybevevők létszámához módosítani szükséges a működési engedélyt is.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az új működési engedély alapján a II. félévben az intézmény ellátottai után többlet normatívára lesz jogosult.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a HAK működési engedélyének módosítását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
54/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának megfelelően a házi segítségnyújtás feladatat ellátásához ellátotti létszám bővítése érdekében a Polgármester, és az Intézményvezető működési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtson be, az engedélyező hatósághoz.
 
Felelős:         polgármester, intézményvezető
Határidő:      folyamatos
 
 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a HAK intézményvezetői megbízatása az elmúlt évben lejárt. Egy évre bízta meg akkor a testület Intézményvezető Asszonyt az intézmény vezetésével. Most ismét ki kell írni a HAK intézményvezetői álláshelyére a pályázatot. Jogszabály írja elő, a pályázati kiírás kötelező, minimális tartalmát, és közzétételének helyét. A HAK intézményvezető feladata elég sokrétű. Úgy gondolja elég felkészültnek kell lenni annak, aki ide pályázik. Pl. a folyamatban lévő pályázatokról rendszeresen jelentést kell adni. A pályázatban ezekre ki kell térni.
 
Karajz Ottó György képviselő: Az elmúlt évben azt beszélték meg, hogy a pályázatot ugyanúgy fogják kiírni. Javasolja, hogy a tavalyinak megfelelően kerüljön kiírásra a pályázat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pályáztatásra vonatkozó szabályok a tavalyihoz képest nem változtak. A pályázati kiírás kötelező eleme milyen elvárása van a testületnek az intézményvezetőtől.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra tesz fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
55/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Tárgy: Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyének pályázati kiírásáról
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyére pályázatot írjon ki a szakmai feltételek figyelembevétele mellett úgy, hogy a beérkezett pályázatok 2012. augusztus 15-ig elbírálhatók legyenek.
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szennyvízberuházás befejezése óta 10 év telt el. Az ÁFA szabályok miatt a vagyon Hernádnémeti Önkormányzat könyveiben került folyamatosan kimutatásra. A 10 év elteltével nyílt meg a lehetőség, hogy az ismert vagyonfelosztás mértékében a beruházásban résztvevő önkormányzatok részére Hernádnémeti önkormányzat a vagyonrészeket átadja, könyvátírásos módszerrel. Az önkormányzatok a rájuk eső vagyonrészről 2012. májusában értesítést fognak kapni. Az értékcsökkenést nyilván figyelembe veszik. A zárszámadási rendelet elfogadását követően nyílik meg erre a lehetőség.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a vagyonfelosztás tudomásulvételét.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
56/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Vagyonfelosztás tudomásulvételéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy Hernádnémeti és társult települések szennyvízhálózat kiépítése érdekében létrehozott társulása a beruházást 10 éve fejezte be. A hatályos szabályok alapján tudomásul veszi, hogy Hernádnémeti és társult települések között korábban megállapított vagyonfelosztás mértéke szerint a beruházás során keletkezett szennyvízcsatorna vagyont könyvjóváírással a társult települések részére átadja.
Felhatalmazza a polgármester, hogy az átadás érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      2012. május – értelem szerint
 
 
Lipták Zoltán képviselő tájékoztatást kér arról, hogy történt-e útjavítás, kátyúzás. A kamera rendszer kiépítése hol tart?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Takács István és Bodnár Péter helyi lakosok már hosszú évek óta besegítenek a kátyúzásba. A legutóbbi anyagból a Posta, Vörösmarty és a Hegyalja utcákon tudták a kátyúkat kijavítani. A kátyúzást tovább fogják folytatni. Az árvíz-belvíz összhatása miatt romlott meg ilyen mértékben az utak minősége, alakultak ki kátyúk.
A kamerarendszer kiépítésére a pályázat beadásra került, várják a kedvező elbírálást.
 
Farkas Zoltán képviselő kéri Intézményvezető Asszonyt, hogy a kastélyban is a takarékosság miatt csavarjanak ki néhány égőt. Ne legyen olyan nagy a fogyasztás.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a kastély villanyszámlája éves szinten 340.000 Ft. Véleménye szerint nem sok. Az intézménynek két telephelye is van.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem tartja kirívónak az intézmény villanyszámláját.
 
 
Árverési hirdetmények
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Jegyző Asszonyt ismertesse az árverési hirdetményeket.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hernádnémeti, Béke u. 22. sz. alatti ingatlan árverésre kerül, és az önkormányzatnak elővásárlási joga van.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Nem javasolja, hogy a képviselő-testület éljen elővásárlási jogával.
 
Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület ne éljen elővásárlási jogával a Hernádnémeti, Béke u. 22. szám alatt lévő ingatlan tekintetében.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
57/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jogról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Béke u. 22. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a Hernádnémeti, Petőfi S. u. 58. szám alatti ingatlanra vonatkozó árverési hirdetményt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy a testület éljen elővásárlási jogával. Ezt teszi fel szavazásra.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
58/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jogról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Petőfi S. u. 58. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a Hernádnémeti, Dózsa Gy. u. 68. sz. alatti ingatlanra érkezett árverési hirdetményt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy a testület éljen elővásárlási jogával. Ezt teszi fel szavazásra.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
59/2012. (IV. 24.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jogról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Dózsa Gy. u. 68. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 20:25 órakor szünetet rendelet el. Ezt követően arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket és üzleti titkot érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 20:30 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                              jegyző
 
 
 
 
Farkas Zoltán                                                                                  Forgács István
 hitelesítő                                                                                             hitelesítő
 
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde