Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011.március 29.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-5/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

dr. Bogyay Ferenc városi rendőrkapitány

Kovács Levente

Tóth Endre

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, Kapitány urat és kollégáit. Elmondja, hogy a testületi ülésről felvétel készül, amely élőben látható lesz a kábeltévén, így a lakosok otthonról kísérhetik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Nagy László és Répási János képviselőket.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendi pontokra és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

N a p i r e n d :

 

                        Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

 

1. A 2011. évben megtartott közmeghallgatáson elhangzottak megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghatározása

Előterjesztő: polgármester

 

2. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő

 

3. Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

4. Egyebek

 

5. Lakásfenntartási kérelmek iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: jegyző

Dr. Orosz Zsolt polgármester napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy

  • az árvízvédelemmel kapcsolatos ÉMOP pályázat 1-2 napon belül elkészül és ezt követően beadásra kerül.
  • közfoglalkoztatás keretében 20 főt rövid időtartamú (4 órás), 8 főt hosszú időtartamú (8 órás) foglalkoztatásban tudnak alkalmazni a munkaügyi központ támogatásával. Ez a létszám a 2010-es évhez képest kevesebb.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ezt követően átadja a szót dr. Bogyay Ferenc városi kapitánynak.

 

Dr. Bogyay Ferenc elmondja szereti, ha kötetlen formában tudják megbeszélni a problémákat. A felsőzsolcai rendőrőrshöz tartozó települések polgármestereinek tartott tájékoztatón elmondta, hogy az érintett települések képviselő-testülete előtt szeretne bemutatkozni, és kerüljön sor ekkor egy beszámolóra is, ezzel a 2010-es évet lezárják.

20 évvel ezelőtt kezdte rendőri pályafutását. Sajnos a nyugdíjazások miatt hiányzik az a generáció, akik a fiatalokat be tudnák tanítani, ezért a parancsnok helyzete is nehezebb. Az elmúlt három évben a Szerencsi Rendőrkapitányságot irányította. Az ott elért eredményeinek tulajdonítja, hogy kinevezték a Miskolci Városi Rendőrkapitányság vezetőjének. Elért eredményei Szerencsen: a taktaközi szoc.pol. csalások leleplezése, ahol 202 vádlott került a bíróság elé. Preferálja a gyorsított eljárásokat mind a szabálysértés, mind a büntetőeljárás területén. A rendőrök ugyanazzal a problémával néznek szembe Miskolc környékén, mint Szerencs környékén. Bízik abban, hogy a korábban bevált módszereiket itt is fogják tudni alkalmazni. Ténykedését 3 érték köré csoportosítja:

  • Törvényesség: a hatályos jogszabályok alapján végzik tevékenységüket, maximálisan kihasználva a mindenkor hatályos jogszabályban rejlő lehetőségeket. Ha nem tudnak a büntetőeljárás vagy a szabálysértés eszközeivel élni, akkor pl. a 14 éven aluli gyermek esetében a gyermekvédelmi törvény szerint járnak el. A törvény értelmében a rendőrség is dönthet a gyermek védelme érdekében 30 napos ideiglenes intézeti elhelyezéséről, ha nem megfelelő a környezete a neveléséhez. A fát biciklin szállító személyeket, ha szabálysértési őrizetbe veszik, azzal még a környék szociális problémája nincs megoldva. Ha a hatályos jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az elkövetőket 72 órás őrizetbe vegyék, akkor ezt meg fogják tenni. A közlekedési szabályokat megszegőkre is ugyanez vonatkozik. Fajra, nemre, életkorra tekintet nélkül ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire.
  • Együttműködés: A rendőrség tevékenysége egy fájdalomcsillapító, tűzoltó munka, a társadalmi problémák mélyebben gyökereznek. Azt, hogy a jelenlegi helyzetet kordában tudják tartani, ezért napi kapcsolatban kell, hogy álljanak a szakemberekkel, így a gyermekjóléti szolgálatokkal, a mezőőrökkel, a családsegítőkkel, a polgárőrséggel, a pedagógusokkal, a polgármesterekkel.
  • Tisztesség: Nem szorul különösebb magyarázatra. Haragszik azokra az emberekre, akik képességeik folytán, alkalmasnak látszanak arra, hogy egy adott szakterületet vagy közösséget vezessenek és ezt a helyzetüket kihasználva sértik meg a jogszabályokat.

 

A gyorsított eljárás bevezetésével kapcsolatosan elmondja, hogy 2 év alatt 20 %-kal csökkenteni szeretné a folyamatban lévő ügyek számát. Ennek érdekében kihasznál minden olyan lehetőséget, ami az eljárás gyorsítását szolgálja. Szakmailag nagyon örültek, hogy lehetőség nyílt a gyorsított eljárások alkalmazására, ennek lehetősége azonban csak akkor áll fenn, ha tettenérés történt. A tettenérést nem a rendőrnek kell észlelnie, az lehet a pedagógus, a mezőőr, bárki, aki kívülálló személy. Ha ugyanez a tettenérés megtörténik egy 20.000 Ft-ot meghaladó cselekmény esetében, akkor a büntetőeljárási törvény is lehetőséget ad arra, ha az ügy megítélésére egyszerű bizonyítékok rendelkezésre állnak, bíróság elé állítás feltételei adottak, akkor lehetőség van arra, hogy 72 órán belül őrizetbe vegyék az elkövetőt és 72 órán belül ítélet is születik, letöltendő szabadságvesztést kapnak az elkövetők. Ez mind a lakosság megnyugtatását szolgálja, és az elkövetőket igyekszik elrettenteni attól, hogy jogsértést kövessenek el. A statisztikai adatokból úgy veszi észre, hogy kollégái is vevők a gyorsított eljárás lehetőségére. 2010-ben 313 szabálysértési őrizetbe vétel történt, míg a mai napon 268-nál tartanak.

 

A szervezeti átalakítással kapcsolatosan elmondja, hogy a KMB alosztályt beolvasztják a Felsőzsolcai Rendőrőrsbe. A KMB csoportok megmaradnak. Felsőzsolcán egy kisebb kapitányságot hoznak létre, és így egy nagyobb létszámú őrsről jobban tudják szervezni a létszámot. Reményei szerint a szervezeti változásból a lakosság annyit fog észrevenni, hogy a kollégák hamarabb kiérnek a területre.

 

Köszöni, hogy a képviselő-testület lehetőséget biztosított a bemutatkozásra.

 

Farkas Zoltán képviselő megköszöni kapitány úrnak, hogy nagyon hasznos információkat osztott meg lakossággal. Kérdezi, hogy mi a teendő, ha egy 50-60 éves lakos látja, hogy vágják a fát a kertjében?

 

Dr. Bogyay Ferenc: Azonnal értesíteni kell a rendőrséget, kerüljék a lakosok a közvetlen beavatkozást.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, ha a Hernádnémeti KMB Iroda Felsőzsolca irányítása alá fog kerülni, nem vezényelnek át dolgozókat Felsőzsolcára?

 

Dr. Bogyay Ferenc elmondja, hogy Felsőzsolcához tartozó rendőrpáros fog megjelenni a településen. A KMB-sek járőri feladatokat is ellátnak. A Felsőzsolcai őrsön a járőrök száma fog nőni, a KMB-sek maradnak.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az iskolarendőri programot szándékozik-e átalakítani?

 

Dr. Bogyay Ferenc: Helyesnek tartja ezt a programot. Szeretnének felépíteni a gyerekekben egy pozitív képet a rendőrökről, hogy nem félni kell a rendőrtől, hanem segítséget látni benne. Ez a program a bűnmegelőzést, a biztonságos közlekedés megtanulását is szolgálja.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a Sele-völgye évtizedek óta problémás terület. Hosszú évek óta visszatérő jelenség, hogy a szőlőkben nem az arat, aki vet. Ezen a területen várható-e, hogy eredményt fognak elérni?

 

Dr. Bogyay Ferenc: Csodát nem tud ígérni. A bűnözés két hét alatt nem szűnik meg Borsodban. Nem ígéri, hogy olyan létszámbővítésre fog sor kerülni, hogy a külterületeket is fogják tudni őrizni. Ha működik egy mezőőri szolgálat, egy polgárőrség, a tulajdonosok közössége, akkor azokkal együttműködve tudnak segíteni. A jelzésre azonnal reagálnak.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a kamerarendszer kiépítéséről mi a véleménye?

 

Dr. Bogyay Ferenc elmondja, hogy nagyon jó a kamerarendszer, ha a településnek nem kerül sokba, ezért ha lehetőség van rá pályázat útján érdemes megvalósítani. Csodát nem kell várni tőle. Városon jelent inkább védettséget. A végponton közterület-felügyelő vagy rendőr üljön. Szerencsen nyugdíjas rendőrök látják el ezt a feladatot. Kistelepüléseken bejövő-kimenő utakra érdemes felszerelni a kamerát.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Kapitány Úr tájékoztatójában az itt előforduló bűncselekményeket is érintette. Aki észlel valamilyen bűncselekményt, azonnal hívja a 107-et. Nehéz segítséget várni, ha nem megy el a jelzés a rendőrség felé.

Megköszöni Kapitány Úr tájékoztatóját.

 

Ezt követően szavazásra bocsátja a rendőrség 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

28/2011. (III. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: Rendőrség 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját a kiegészítésekkel együtt elfogadta.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Bogyay Ferenc Kapitány úr és munkatársai

17:40 órakor elhagyják az üléstermet.

 

 

1. A 2011. évben megtartott közmeghallgatáson elhangzottak megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghatározása

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy Polgármester Úr napirend előtti tájékoztatót nem tart?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy már elmondta, hogy az ÉMOP-os pályázat beadás előtt van, és az ez évi közfoglalkoztatásról is szólt, továbbá a település bűnügyi helyzetéről tartott tájékoztatót Kapitány Úr.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a közmeghallgatáson a lakosok szavaiból is az volt érezhető, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel is lépjenek fel a helyi lakosok érdekeiért. Amit létrehoztak, az maradandó is legyen, azt élvezhessék is a lakosok. Együttműködés, összefogás kell, hogy legyen a faluban, ha valaki észrevesz valamit, akkor tegyen bejelentést. Fel kell vállalni a tanúskodást. A szomszédok is figyeljenek egymásra.

 

Répási János képviselő: A közmeghallgatás első részében a cigányok kiabáltak mindenfélét. Milyen pénzt emlegettek? Mi az, hogy ők is mennek az 5.000 Ft-ért? Nem értette hová lehet menni a pénzért.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy számára sem volt érthető, hogy miről beszélnek. Bekiabálások voltak. A közmeghallgatás első napirendi pontja a belvizes pályázat megbeszélése volt. A vádaskodások megtárgyalására az egyebek napirendi pontban került volna sor. Nem általánosítani kell, hanem konkrétan kell beszélni. A közmeghallgatáson azok szólaltak fel, akik nem példamutatóak. Üres vagdalózás volt. Kérdezték, hogy hová tűnt el a fertőtlenítőszer. Meg tudják erősíteni, hogy arra használták fel, amire kapták. Karajz Ottó György, Répási Lajos képviselők és Jegyző Asszony is volt fertőtleníteni. Nem tudja milyen pénzről beszéltek. Véleménye szerint az 5.000 Ft átmeneti segély maximális összegéről lehetett szól. Javasolja, hogy az egyekben térjenek erre vissza.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy hol tart az ÉMOP-os pályázat?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismét elmondja, hogy beadás előtt áll a pályázat, mely az árvízvédelmet szolgálja a Szellem-völgyi és a Sele-völgyi árok rendbetételét és a szivattyúállások megépítését foglalja magába. A pályázat a napokba kerül beadásra és 100 %-os támogatottságú. A pályázat „E” jelű része még nem került kiírásra. A második pályázat beadásának előfeltétele, a mostaninak a megléte.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mikor várható a másik pályázat kiírása és 100 %-os támogatottságú lesz-e?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Még nem lehet tudni, hogy mikor kerül kiírásra a pályázat. Reméli, minél hamarabb sor kerül a kiírásra. A pályázat előkészítő munkái már folynak. Nem tudja mennyi önerőre lesz szükség, de nem lesz 100 %-os támogatottságú a pályázat.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Felsőzsolcán elkezdődtek a munkálatok, nagyon jó ütemben haladnak, úgy gondolja, hogy ez a folyamat nem áll meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a megelőzés, ha drága is kevesebbe kerül, mintha védekezni, elhárítani kell. Hernádnémetiben is lesz két helyen mederkotrás. Célszerű lenne nem elszállítani a kitermelt anyagot. Az ÉKÖVIZIG kérte, mérjék fel mennyi anyagra van szüksége az önkormányzatnak. A kitermelt anyagból a 3 utat meg lehetne építeni, hogy védekezéskor a terület könnyebben megközelíthető legyen.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy Hernádkak határában már elkezdték a mederkotrást, reméli hamarosan ideérnek. Több évtizedes munkát végeznek most el.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, a megbeszélésen nem merült fel, hogy megmagasítják a gátat?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ő jelezte a megbeszélésen, hogy a gát megerősítése óta Hernádnémetiben nem kellett magasítani a gátat, most viszont célszerű lenne a legutolsó LNV-hez igazítani a magasságot. Erre nem kapott választ. Azt is elmondta, hogy a vasúti híd visszaduzzasztja a vizet, illetve a vasúti hídhoz közeli átjárón visszajön a víz az állomásnál lakókra, és Hernádnémetire. Jegyzőkönyvben ezek mind rögzítésre kerültek.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a Vörösmarty utca végén a gát megerősítésére sor fog-e kerülni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernád azon a területen már a gátat eléggé megközelítette, de erre nem kapott választ, ott mederkotrásra fog sor kerülni.

 

Répási János képviselő kérdezi vannak-e már keretszámok arra vonatkozóan, hogy a vízelvezető rendszer betonból készül vagy földes lesz?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Konkrétan még nincsenek meg a számok, de a pályázat sincs kiírva. A pályázati összegnél az is kitétel lesz, hogy mennyi önerőt tudnak biztosítani. Ha az „F” jelű pályázat sikeres, akkor nagyobb teljesítményű szivattyúk beszerzése is lehetséges. Így már az erősebb csapadékos időben, nagyobb hóolvadás esetén is használható a rendszer.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester visszatérve a közmeghallgatáson elhangzottakra, elmondja, hogy a faluban nem jó irányba megy a hangulat, indulatosak az emberek. Nem igazán tájékozottak. Nyíltan nem hangzik el semmi. A boltokban, az intézményekben mindenki ezekkel foglalkozik. Jó lenne már előrevivő feladatokra koncentrálni.

A fekvőrendőr elhelyezésével kapcsolatosan elmondja, hogy az érintettek külön meghívást kaptak a közmeghallgatásra, de nem jöttek el. Csak Bányász István volt jelen ő viszont nem írta alá a kérelmet, mert nem tartja szükségesnek a fekvőrendőr elhelyezését. Ezzel le lehet zárni a fekvőrendőr elhelyezése iránti kérelmet.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint lehet, hogy nem volt egyezség a lakosok között, hogy hol kerüljön elhelyezésre a fekvőrendőr.

 

Répási János képviselő úgy hallotta, hogy a lakosok azért is kérték a fekvőrendőr elhelyezését, mert a gyerekeket nem tudják kint hagyni játszani a szülők. Véleménye szerint az utca nem az apró gyerekek játszótere. A fekvőrendőrön biciklivel sem tudnak átmenni a lakosok.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Csurilla Elek vetette fel, hogy a szőlőjéből már kivágták a fákat is, többször feltörték a borházát. A lopások elkerülése érdekében, közfoglalkozás keretében polgárőröket alkalmaznak. Ez évben jóval kevesebbet tudnak foglalkoztatni, mit a tavalyi év során.

Petrigán László mindig felszólal a közmeghallgatáson. Ő mindig elégedetlenkedik. Farkas Zoltán képviselőtársa is cáfolta, amit a lakos mondott.

 

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja hallotta, hogy Polgármester úr mondta, hogy ilyen stílusban nem tud vele beszélni. Az előzményeket nem hallotta, nem tudja mi váltotta ezt ki.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az iskolában az előző testület fát ültetett a kerítés mellé. Ezt Petrigán László nem hagyta jóvá, ezért át kellett ültetni. Sajnos az átültetés után nem sok fa maradt meg. Az iskola udvarán elkészült „zöld tanterem” (filagória) után is érdeklődött, hogy ki készítette, miből készült, ő az építési engedélyt nem írta alá, és nem kíván a fűtéséhez hozzájárulni.

 

Farkas Zoltán képviselő a vádaskodással kapcsolatosan elmondja, hogy ő a közmeghallgatáson is mondta, hogy a régi képviselő, aki úgy érzi, hogy megsértette az álljon fel. De nem állt fel senki. Szerinte senki nem sértődött meg.

Az átmeneti segélyezés feltételeit a közmeghallgatáson is elmondta, hogy milyen feltételekkel adható. Az éves keret véges, ezért csak a nagyon rászorult lakosok kapják meg. Véleménye szerint Polgármester úrnak kellett volna elmondani, hogy kinek, milyen feltételek mellett adható átmeneti segély.

 

Lipták Zoltán képviselő elismeréssel szól azokról az emberekről, akik éjszaka látják el a polgárőri feladatokat, akár a közfoglalkoztatás keretében is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a polgárőrök minden éjszaka járőröznek, még ünnepnap is, annak ellenére, hogy kevesebben vannak, mint tavaly.

 

 

 

2. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak, a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

 

Nagy László elnök a jegyző felvetésére elmondja, hogy bár a pénzügyi bizottság nem tartott ülést, de a pénzügyi ügyintézővel megbeszélte az előterjesztést. A kérdéseire kielégítő választ kapott. Kérdésként merült fel a pénzforgalom nélküli bevételek jelentős növelése, ami a pénzmaradványból adódik. A támogatásértékű bevételek változásának oka a pályázati összegek utalási időpontjának változása. A személyi jellegű juttatások változásának az oka szintén a pályázatokban keresendő. A Pénzügyi Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

8/2011. (IV. 01.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.26.) rendelet módosításáról

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Tv. 65.§-a alapján a 2010. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§ A rendelet 3.§ (1) az alábbiak szerint módosul:

 

Bevételek jogcím szerint

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek 07/4+07/14+07/21+07/27+16/26

210 142

221 036

Támogatások 09/5+09/6

376 307

409 981

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 08/9+08/14+16/36

7 300

9 540

Támogatásértékű bevételek 09/18+09/41+09/45

162 976

85 398

Véglegesen átvett pénzeszközök 07/37+08/33

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 10/60+10/65

0

0

Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64)

31 560

164 737

Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83+85+…+87

0

0

Kötvények kibocsátásának bevétele 10/78+82+88

0

0

Hitelek 10/76+89+…+92

67 806

36 577

Összesen:

856 091

935 339

 

Működési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összesen:

763 731

820 779

Ebből

- személyi jellegű juttatások (02/49)

342 109

374 210

- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)

82 769

86 074

- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)

220 183

253 804

- speciális célú támogatások (04/100)

0

0

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összesen:

92 360

114 560

ebből

- felújítások (05/6)

0

9 877

- felhalmozási kiadások összesen (05/33)

77 360

83 983

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)

0

0

 

2.§ A költségvetési rendelet módosítással nem érintett részei hatályukban maradnak. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                       Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                        jegyző

 

 

3. Szociális rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, ezt követően kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a szociális rendelet módosítását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

9/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek. feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§  A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

         „24. § (9) A személyi térítési díj maximális összegét a Szociális törvény 116.§ - 117. §-a alapján kell meghatározni.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a rendelet III. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díjak figyelembe vételével úgy határozza meg, hogy ha az igénybevevő egy főre eső jövedelme

  • a mindenkori nyugdíjminimum 001-350%-a az intézményi térítési díj 65%-a
  • a mindenkori nyugdíjminimum 350% meghaladó egy főre jutó jövedelem esetén a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj összegével.”

 

2.§  A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ (2) bekezdése a következő ponttokkal egészül ki:

·         „házi segítségnyújtás”

 

8.§    A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet III. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

 

            „ III. számú melléklet a térítési díjakról

 

            Intézményi térítési díjak:

·         Étkeztetés:                                          530,- Ft/ellátási nap/fő

·         Étkeztetés nappali ellátást

igénybe vevők részére               484,- Ft/ellátási nap/fő

·         Gyermekétkeztetés:                 650,- Ft/nap/fő” (520 Ft + ÁFA)

·         Ebéd kihordás díja                                  60,- Ft/nap

 

9.§ (1) Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba és 2011. április 2-án hatályát veszti.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                   Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                         jegyző

 

 

4. Egyebek

4.1. Pályázatok

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2 évvel ezelőtt került a bölcsőde épülete felújításra. Most ismét megjelent egy ilyen kedvező pályázati konstrukció, melynek beadási határideje: 2011. április 01. A pályázat alapfeladatot társulásban ellátók számára került kiírásra. Energetikai felújításra lehet pályázni. A pályázat előfinanszírozott, utólagos elszámolással, 80 %-os támogatottságú.

Javasolja, hogy adják be a pályázatot. 3.750.000 Ft önerő biztosítása szükséges. Az óvoda régi szárnyán végeznék el az energetikai felújítást. Az óvoda régi szárnyán megtörténne a nyílászárók cseréje, a külső fal szigetelése, a fűtési rendszer felújítása. Ha sikeres a pályázat – miután nem közbeszerzésre kötelezett – a hernádnémeti vállalkozókat meghívják, hogy adjanak ajánlatot a munka elvégzésére, ki tudja kihozni az elnyert összegből a legtöbb műszaki tartalmat. A pályázat megírása helyben történik. Most arról kell dönteni, hogy részt vesz-e a testület a pályázaton.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy mindannyian támogatják az értéknövelő beruházást. Mivel szükséges ezen dolgok felújítása, és most lehetőség van erre, ezért meg kell ragadni az alkalmat és be kell adni a pályázatot.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a fűtési rendszernél a tartalék kazán elavult, nem is működik, a nyílászárók is megértek a cserére. Kevesebb lenne az óvoda gázszámlája is. Pereg a vakolat is az épületről. Úgy emlékszik 1967-ben lett utoljára felújítva az épületrész. 

 

Farkas Zoltán képviselő támogatja a pályázaton való részvételt. Főleg helyi vállalkozókat kell megszólítani ezekre a munkálatokra, mert ők adóznak a településen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyetért képviselőtársával, hogy helyi vállalkozónak kell a munkát odaadni. Véleménye szerint jó, ha van egy fővállalkozó, aki koordinálja a munkát, kell hogy legyen egy felelőse a kivitelezési munkának.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mikor van a pályázat beadási határideje? A felújítás kijön a pályázati pénzből?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A pályázat beadási határideje 2011. március 31.

Az egész felújítás ki fog jönni a pályázati pénzből. Ha belefér akkor egy napkollektor is beszerzésre kerülne, mely nagy segítség lenne az óvoda meleg vízellátásának biztosításában.

 

Ezt követően szavazásra bocsátja a 7/2011. (III.9.) BM. rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről (óvoda felújítás) szóló pályázatot.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

29/2011. (III. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: 7/2011. (III.9.) BM. rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM. rendelet által biztosított pályázati kiíráson az önkormányzat tulajdonát képező és a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás által működtetett Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1. szám alatt található óvoda épületének energetikai felújítása céljából. A pályázaton történő részvételhez a Hernádnémeti Önkormányzat 5.597.038 Ft önerőt biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat legoptimálisabb műszaki tartalommal való elkészítésére és benyújtására.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

 

4.2 műfüves sportpálya

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy szintén pályázat útján lehetőség van arra, hogy az iskolában lévő sportpálya műfüves borítást kapjon. A pályázat beadási határideje 2011. április 1. Javasolja, hogy adják be pályázatot. Az iskola udvarán két bitumenes pálya van. Az egyik pálya amúgy is rossz állapotban van, felújításra szorul. A bitumenes pályák kemények, tönkre teszik az ízületeket és komolyabb sérülés is szerezhető. A pálya rendbetétele, műfűvel történő borítása érinti az iskolai sportoktatást, az egészségre nevelést is. Elmondja, hogy a megvalósításra vonatkozóan tervezői ajánlatot, költségvetést is kapott. A multifunkciós borítással (műanyag borítás, drágább kivitelezés) 24,5 millió Ft-ba kerülne a pálya kialakítása. A műfüves pálya kialakítása olcsóbb, és a rövid változat lehetővé teszi az órai tevékenységet is. Itt szükség van az alapépítményre (a vízelvezéshez drénercsövezni is kell). A műfű telepítéshez lehet árajánlatot kérni. 800 m2-es területen kell a műfüvet telepíteni. Szükség lehet még labdafogó hálóra és sportvilágításra. Ezeket most ki lehet hagyni, később is megvalósítható. A beruházást 80 %-os támogatottsággal lehet megvalósítani és 20 % önerőt szükséges biztosítani (kb. 2,5 millió Ft).

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint tartsák szem előtt, hogy ne csak egyféle tevékenységet tudjanak végezni a pályán, többféle funkcióra is használható legyen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Szakemberek szerint a műfű rövidebb változatát kell telepíteni és akkor a pályán lehet focizni, kézilabdázni, teniszezni is.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a pályázat elő-, vagy utófinanszírozású?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A pályázat utófinanszírozású és előleg hívható le.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a pályán keletkező sérülések könnyen javíthatók-e? A pálya védelméről is gondoskodni kell, le kellene zárni, hogy illetéktelen személyek ne menjenek be, ne tudják megrongálni. A pályát bérbe is lehet adni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy valószínű a polgárőrséget ellátó közfoglalkoztatottak fogják ellátni a pálya őrzését. Fél 5-ig ott vannak az iskolában addig nem kell őrizni, csak ezt követően. A kábelszolgáltatóval is fel lehet venni a kapcsolatot a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan. Ez már sok településen működik. Az iskolában és az óvodában is ki van építve egy jó minőségű optikai rendszer.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy neki a vagyonmegóvással van problémája. Az iskola-kastély védelmét együtt kellene megoldani. A sportpálya használatát szabályozni kellene. Legyen egy felelős személy, aki a pálya használatát felügyeli. Nem viselkednek megfelelően a pályát használók. Véleménye szerint egy éjjeliőr, vagy egy polgárőr kellene, hogy legyen a területen. A játszótér is elkészült az iskola udvarán a gyerekeknek és azt mindenki használja, az is, aki már elmúlt 18 éves, vagy nem is ebbe az iskolába jár.

 

Forgács István képviselő: Meg kell határozni, hogy ki, mikor mehet be az iskola udvarára, mert sajnos illetéktelen személyek is tartózkodnak ott, még olyanok is, akik nem Hernádnémetiben laknak. Véleménye szerint csak az általános iskola tanulói vehessék igénybe a pályákat és a játékokat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a pályára csak az mehessen be, aki tisztességes és mozogni szeretne.

 

Forgács István képviselő: Használják a területet, akik mozogni szeretnének, mert azért van. Sajnos vandalizmus uralkodik a területen, ezért szabályok közé kell szorítani a használatot.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, konkrétan mennyibe kerül a falunak a műfüves pálya elkészítése?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha eredményes a pályázat, akkor 2,5-3 millió Ft-ba.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi: Elő tudják finanszírozni? Nehogy előforduljon az mint, januárban, hogy hitelt kell felvenni. Kérdezi, hogy az IKSZT pályázatból megkapta már az önkormányzat a pénzt?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha úgy látják, hogy nem stabil a helyzete az önkormányzatnak, akkor vissza lehet mondani a pályázatot. A TÁMOP-os pályázatban is benne áll még a pénze az önkormányzatnak.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint minden intézménybe kellene egy gondnok, aki regisztrálja, hogy kik mennek be, és mikor távoznak. Így nyomon lehetne követni, hogy ki okozta a kárt.

 

Karajz Ottó György képviselő: Félő, hogy olyan okozza a kárt, aki nem iskolai tanuló.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a károkozás lehetőségét a térfigyelő rendszer kiépítésével lehet ellenőrizni. Gyermekkorúak járnak be az iskola területére. Ezeknek a gyerekeknek a szüleivel Jegyző Asszony el fog beszélgetni. Kapitány Úr is felajánlotta segítségét ez ügyben. A közfoglalkoztatás keretében talán megoldható lesz, hogy ott legyen egy állandó személy.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy hány polgárőr van?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja 4 polgárőr van, 2-2 fő váltja egymást, 4 órás foglalkoztatásban. Tavaly 4-4 fő váltotta egymást, és 8 órában dolgoztak.

 

Karajz Ottó György képviselő: A megelőzés érdekében kamerát kellene felszerelni az intézmények területére, ezzel megakadályozva azt, hogy oda illetéktelen személyek bejussanak és rongáljanak.

 

Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 7/2011. (III.9.) BM. rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről (műfüves sportpálya) szóló pályázaton történő részvételt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

30/2011. (III. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: 7/2011. (III.9.) BM. rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM. rendelet által biztosított pályázati kiíráson az önkormányzat tulajdonát képező és a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás által működtetett Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. szám alatt található iskola udvari sportpályájának műfüves borítása érdekében a biztonságosabb és egészségesebb iskolai és tömegsport feltételek megteremtése céljából. Hernádnémeti Községi Önkormányzat vállalja, hogy az alábbi feladatok megvalósítására fenntartja a létesítményt és annak használatát biztosítja. Közoktatási intézmények tanulói részére csapatversenyek lebonyolításához tanórán kívüli szabadidős sporttevékenység végzéséhez, a község lakosai számára sport- és szabadidős tevékenység, edzés részére, tömegsport rendezvények megtartásához. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében céltartalékként különített el sportra fordítandó összegként 800.000 Ft-ot, valamint fenntartási költségként 675.000 Ft-ot irányzott elő. A pályázaton történő részvételhez a Hernádnémeti Önkormányzat 4.112.500 Ft önerőt biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat legoptimálisabb műszaki tartalommal való elkészítésére és benyújtására.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

30-1/2011. (III. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Önkormányzat 2011-2016. közötti sportfejlesztési koncepciója

 

 

I. A sportfejlesztési koncepció célja

 

Hernádnémeti Község Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban rögzített irányelvekkel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint, az önkormányzat, az oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek, egymást kiegészítő tevékenységeit meghatározza. A helyzetelemzés a jelenlegi állapotok felmérését, a fejlesztendő területek meghatározását célozza.

A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon feladatokat, amelyeket az Önkormányzat döntéseiben iránymutatónak tekinthet, anyagi keretein és lehetőségein belül.

A sportfejlesztési koncepció igazodik a település adottságaihoz és tervezett jövőképéhez, összhangban a község egyéb fejlesztési elképzeléseivel.

 

Az Önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területein határozza meg elérendő céljait:

 

                        - óvodai testnevelés

                        - iskolai testnevelés

                        - szabadidősport

                        - utánpótlás-nevelés

                        - a versenysport feltételeinek támogatása

 

 

 

II. Helyzetelemzés

 

1. Óvodai Testnevelés

 

A Hernádnémeti Szivárvány Napközi Otthonos Óvodában a sport tevékenységek igen szerteágazóak, mégis szegényesek. Egyes kutatások szerint – és ezzel az óvónőink nagy része óvodánkban egyetért – az óvodás gyermekeknek ugyanannyi ideig kell mozgásos tevékenységet folytatni, mint amennyit az értelmi fejlesztésre fordítunk. Tény, hogyha a finommozgást és a finommotorikát is ideérjük az óvodai fejlesztésben kiemelt helyen van a mozgásra nevelés, a testnevelés, a mindennapos testnevelés és a sport.

A tárgyi feltételek meghatározóak ebben a témában. Az eszközök száma magas, de szertár nincs, így jelenleg az udvaron álló külön épületben vannak tárolva az eszközök. Minden csoportszoba rendelkezik mozgásfejlesztő eszközökkel. Óvodánk rendelkezik tornaszobával, heti egy alkalommal itt tartják a testnevelés órákat. A foglalkozás 40 percig tart, tornaruhába átöltözve. Először futás, majd gimnasztika, /főrészt nagymozgás fejlesztés/ játék és légző gyakorlat következik. Ezen kívül minden nap van ún. mindennapos testnevelés, naponta 10 percig, óvodai ruhában rövid átmozgatás. A testnevelés órákat és a mindennapos testnevelést, amikor az időjárás megengedi, az udvaron tartják.

Heti 1 alkalommal gyermektorna van óvodánkban délelőtt, az arra rászoruló gyermekeknek. Ez tartásjavító prevenciós mozgás, gyermek-gyógytestnevelővel.

Óvodánkban van ovi-foci heti 2 alkalommal, ha az időjárás engedi, akkor az udvaron, ha nem akkor a tornateremben kerül megrendezésre. A foglalkozásra 28-30 óvodás jár rendszeresen. A gyerekek az Önkormányzattól kapott mezekben fociznak, (12 db). Rendelkezésünkre áll 15 db labda, műanyag kapu beltéri használatra és szülői felajánlással készült kültéri kapu is.

Tavasszal és ősszel szerveznek vízhez szoktatást is, külön térítés ellenében heti 1 alkalommal.

Nem úszás oktatásról van szó, mert ennyi gyermeket egyszerre nem lehet megtanítani úszni, csak vízhez szoktatni.

Ugyanígy a bölcsődések számára is történik vízhez szoktató foglalkozások megszervezése.

Legnagyobb lehetőség a mozgásra az udvaron van. Mindennap 2 órát a szabadban töltenek a gyermekek. Igen jól felszerelt udvarral rendelkezünk, mászóka, csúszda, libikóka, több funkciós mászó torony. Idén szereztünk be kerékpárokat, rollereket, tricikliket az udvarra. Rendelkezünk közlekedési pályával, amelyen táblák és lámpák segítségével tanulják meg a gyerekek a közlekedés szabályait.

Óvodánk évente kétszer rendez sportnapot, amely a gyerekek és a szülők együttes sportolására ad lehetőséget.

 

2.Iskolai Testnevelés

 

A Hernádnémeti Iskola életében kiemelten fontos szerepet kap az egészséges életre nevelés, melynek egyik legfontosabb eleme a sport. Ennek biztosítása érdekében már évek óta megvalósítjuk az 1-4. évfolyamokon a mindennapos testnevelést a tanórákon, illetve a tanórán kívüli szabadidős sportfoglalkozások keretében.

Minden évfolyamon minden osztályban heti 3 testnevelés órát szervezünk, ezen kívül délutáni sportfoglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. Hetente kétszer van torna, labdarúgás, kézilabda, gyógytestnevelés, úszás.

Iskolánk rendelkezik tanmedencével. Az óvodai vízhez szoktatásra ráépül alsó tagozaton a tanrendi úszásoktatás.

Iskolánk rendelkezik egy függönnyel kettéosztható tornateremmel, zöldtanteremmel, amelyben jó idő esetén természetismeret órát, rajzórát, angol órát szoktak tartani. Délutáni levegőzések alkalmával foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek.

Művészeti iskola keretein belül a gyerekek táncoktatáson is részt vehetnek heti 2 alkalommal.

A sportudvar az Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatásával 2004-ben készült el, található itt focipálya, futópálya, kézilabdapálya, teniszpálya, röplabdapálya. A rendszeres kihasználtság miatt a folyamatos karbantartáson túl, felújítása is időszerűvé válik.

2010-ben elkészült az Iskola Alapítványa által az Európai Uniós szabványoknak megfelelő játszótér.

Bővíteni kívánjuk a választható sportágak számát, melyre nagy igény van úgy a szülők, mint a tanulók részéről.

 

3. Szabadidősport

 

Szabadidősportra az iskolai tornaterem és szabadtéri pálya használata mellett a Rákóczi utcai sportpályán van lehetőség.

IKSZT keretein belül lehetőség van nyugdíjas tornára, aerobicra és kismama tornára.

Az önkormányzat igyekszik gondoskodni a település lakossága egészséges életfeltételeinek biztosításáról. Ehhez az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények, iskolai tornatermek, lakosság számára történő hétvégi, tanítási szünidei minél szélesebb körben történő igénybevételét biztosítja.

 

4. Versenysport, utánpótlás nevelés

 

Mint az ország közel 3200 településén, a legtöbb helyen a labdarúgás az a sportág, amely meghatározó szereppel bír. A községben is nevelkedtek más sportágakban tehetséges fiatalok (pl. kézilabda, kerékpár), de a sportlétesítmények és a szakmai háttér miatt a versenyszerű sportolást máshol folytatták.

A Hernádnémeti SE megalapítástól (1924) labdarúgó szakosztályként működik, amely a tradicionális nagypályás labdarúgás versenyszerű szereplését jelenti a községben.

 

 

A sportolás feltételeinek alakulása

 

1. Létesítményi feltételek:

 

A Hernádnémeti SE működése az önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi utcai sporttelepen zajlik. A létesítmény két fő része egy szabványos méretű füves szabadtéri pálya és egy a játékvezetők, a vendég és a hazai játékosok öltözésére alkalmas épület, amely 2010-ben épült. A pálya februártól novemberig folyamatosan kihasznált. A sportegyesület felnőtt ifjúsági és női futball csapattal is rendelkezik. A pálya nyitottsága (nincs bekerítve) is veszélyezteti a létesítmény biztonságát.

Szükség lenne a szurkolók részére az ülőhelyek felújítására, újjáépítésére.

A létesítmény fenntartásáról és működtetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

 

 

2. Pénzügyi feltételek:

 

Az Önkormányzat a költségvetéséből biztosítja az alsó tagozatosok számára az úszásoktatást.

Gondoskodik a közoktatási intézmények és a tanmedence fenntartásáról és működtetéséről.

Az egyesület legfőbb anyagi támogatója évtizedek óta az Önkormányzat. Sportlétesítmény használatán felül az Önkormányzat lehetőségei szerint éves költségvetésében keretet biztosít a sportegyesület részére. További bevételek nem voltak. A rendelkezésre álló pénzeszközök a létesítmény működési költségeit és az egyesület versenyeztetését (nevezési díjak, játékengedélyek, játékvezetői díjak, utazási költségek, sportfelszerelések, eszközök) finanszírozását teszik lehetővé.

Az is megállapítható, hogy a jövőben az említett költségek, díjak növekedése miatt a sportszervezet nem kerül kedvezőbb anyagi helyzetbe. A sportlétesítmény felújítását, korszerűsítését célzó törekvések megvalósítása külső források igénybevétele illetve az Egyesület nagyobb, önálló szerepvállalása nélkül nem lehetséges.

 

 

III. Célkitűzések

 

1.Óvodai Testnevelés

 

A gyermektorna differenciálását szeretnénk elérni állapotfelmérés után, külön probléma szerint (lúdtalp, gerinc)

A gyereknapon sportrendezvény szervezése: sorversenyek, kötélhúzó-, akadály- és futóversenyek

A környezetvédelmi világnap ünneplése mozgásos versenyekkel.

Minden délelőtt a tornaszobában a túlmozgásos gyermekeknek, felügyelettel, mozgási lehetőség biztosítása.

Ovi-foci torna évenkénti megrendezése.

 

 

2. Iskolai Testnevelés

 

A megépítendő műfüves pálya körül lévő atlétika pálya felújítását tervezzük, hogy a minden sportnak alapot adó testnevelés órai és szabadidős atlétika is megfelelő körülmények között működhessen.

A baleset veszélyes és elavult aszfaltos pálya műfüves pályává alakítása.

Célunk továbbá olyan iskolai körülmények megteremtése a sport számára, melyben a gyermekek szívesen sportolnak és töltik el a szabadidejüket.

Bízunk abban, hogy a fentiek megvalósításával nem csak az Általános Iskola tanulóinak biztosítunk megfelelő sportolási feltételeket, hanem a település minden lakójának, akik igénybe kívánják venni a sportlétesítményekben lévő szolgáltatásokat.

Célunk minden korosztály számára a mozgás örömének biztosítása a megfelelő feltételek kialakításával.

Pályavilágítás kialakításával a sportudvar igénybevételi idejének meghosszabbítása.

 

 

3. Szabadidősport

 

Az IKSZT keretein belül működő nyugdíjas torna, aerobic, kismama torna hosszú távú működtetése.

Vízi torna ismételt bevezetése

Beltéri sportolási lehetőségek bővítése, szabadtéri sportolási lehetőségek fejlesztése.

 

4. Versenysport, utánpótlás nevelés

 

A sportpálya legsürgősebben fejlesztésre szoruló része a kerítés megépítése, amivel a meglévő feltételek fenntartása biztosítható lenne.

Emellett szükségessé vált a padok helyreállítása, cseréje, hogy biztosíthatók legyenek minél több néző számára a minél biztonságosabb, kényelmesebb férőhelyek.

 

IV. Az önkormányzat sportlétesítmény felújítási programja

 

Hernádnémeti Község Önkormányzata célul tűzte ki az óvodás gyermekek és általános iskolás diákok testnevelési és sportolási lehetőségeinek javítását.

2010-ben elkészült a Sportegyesület öltözője.

Az iskola mellett műfüves pálya kialakítását, atlétika pálya felújítását, valamint a pálya világítás kialakítását tervezzük, hogy minden sportnak alapot adó testnevelés órai és szabadidős atlétika is megfelelő körülmények között működhessen.

A sportpálya legsürgősebben fejlesztésre szoruló része a kerítés megépítése, amivel a meglévő feltételek fenntartása biztosítható lenne.

Emellett szükségessé vált a padok helyreállítása, cseréje, hogy biztosíthatók legyenek minél több néző számára a minél biztonságosabb, kényelmesebb férőhelyek.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 19:00 órakor szüntetet rendelt el.

A képviselő-testület 19:15 órakor folytatja munkáját.

 

 

4.3 Pályázat (iskola épületének energetikai felújítása)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja képviselőtársai figyelmét egy pályázati lehetőségre. Régóta beszélnek arról, hogy az önkormányzat legnagyobb intézményében, az iskolában a fűtési rendszer elavult, felújításra szorul. A régi fa nyílászárók is cserére szorulnak. KEOP-os pályázatot lehet benyújtani energetikai megújításra. Két cégtől kapott erre vonatkozóan ajánlatot. Az egyik ajánlatnak magas a műszaki költsége, a másik ajánlat műszaki tartalma kidolgozatlan. A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy megújuló energia kerüljön beépítésre. Véleménye szerint a napenergiát kellene felhasználni. A pályázat beadása március 1-től folyamatos. A beruházás összköltsége kb. 100 millió Ft. A pályázat 85 %-os támogatottságú, 15 % önerőt kell biztosítani. Az egyik cég ezt az összeget szerződéses formában átvállalná az önkormányzattól.

Azért tájékoztatja előzetesen a testületet, mert a pályázati lehetőség már megnyílt, és az épület felújítása nem tűr halasztást, különösen a magas rezsiköltségek miatt.

 

 

4.4      Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetői pályázat

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a HAK vezetőjének ez év augusztus 15-én lejár a megbízatása. Lassan dönteni kell a pályázat kiírásáról. A pályázatot általános feltételekkel kell meghirdetni. Ha most kiírják a pályázatot lesz elég ideje a testületnek a beérkező pályázatok elbírálására.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a pályázat hol fog megjelenni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázatot közzé kell tenni a KSZK honlapján és a Közlönyben, felkerül Hernádnémeti honlapjára. A kábeltévén és az Északban is meg lehet jelentetni. A közzététel költségeivel is számolni kell. Javasolja, hogy döntsenek most a pályázat kiírásáról.

 

Lipták Zoltán képviselő: A törvényi előírásoknak megfelelően, azok betartásával írják ki a pályázatot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző a pályázat beadási határidejét a Közlönyben történt megjelenéstől számított 30 napon belül javasolja megállapítani.

 

Dr. Orosz Zsolt szavazásra teszi a HAK vezetői álláshelyére történő pályázat kiírását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

31/2011. (III. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyének pályázati kiírása

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyére pályázatot írjon ki a szakmai feltételek figyelembevétele mellett úgy, hogy a beérkezett pályázatok 2011. augusztus 15-ig elbírálhatók legyenek.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnali

 

 

4.5 Ovi-foci

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2010. évtől folyik az óvodában futballoktatás. Ez év március 5-én megrendezésre került az első ovi-foci torna. A rendezvényen részt vettek a tiszaújvárosi, a tiszalúci, a bőcsi, a felsőzsolcai és a hernádnémeti óvodások. Az óvoda vezetése nagyon jól megszervezte a programot. A tornaterem egyik térfelén fociztak a gyerekek, a másik térfélen pedig a pályázaton elnyert játékokkal játszhattak.

A „Biztos kezdet” pályázaton nagyon sok eszközzel gazdagodott az óvoda. Az ebben résztvevő 35 óvoda közül került ki az a 23 óvoda, melyek részt vesznek a mentorképzésben, annak érdekében, hogy segítség a programba később belépők munkáját. A napokban mentorképzés volt és a hernádnémeti óvoda vezetője is részt vett a képzésen. Ezzel a képzéssel a „Biztos kezdet” program továbbvitelét biztosítják.

 

 

4.6 Növények pótlása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy növények pótlását kezdték meg. 100 növény került kiültetésre (az óvodában is) eddig. A gesztenyésben elpusztult fák pótlására is sor fog kerülni. A hivatal udvarán a szoborról hiányzott a tolldísz, ez is pótlásra került, Répási János képviselőtársa anyagi segítségével, Nagy Róbert kivitelezésében.

 

 

4.7 Észrevétel

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az óvoda újrészének tetején a „kutyaól”-at rendbe kellene hozni. A régi rész bejáratánál a burkolat nagyon rossz állapotban van. Meg kellene javítani, és a bejárat fölé egy könnyebb szerkezetű fényáteresztő előtetőt kellene tenni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a tavalyi veszélyhelyzet nem tette lehetővé, hogy megjavítsák a lépcsőt és egy tetőt tegyenek a bejárat fölé. A tető elhelyezésével a csúszásveszélyt és a felfagyást is meg lehet előzni. Ha a pályázatot sikerül elnyerni, akkor a tető is elkészül. Ha sikertelen lesz a pályázat, akkor a javítást megoldják más módon.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy megígérte, ha kijavításra kerül a lépcső, akkor tesz rá csúszásgátló csíkokat. Kérdezi, hogy mennyi pénzük van még átmeneti segélyre?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a választást követően ugrásszerűen megemelkedett a kérelmezők száma, az éves keret jelentős része már elment. Farkas Zoltán a szociális bizottság elnöke elmondta a közmeghallgatáson, hogy milyen feltételek teljesülése esetén kaphatnak támogatást a kérelmezők.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy Jegyző Asszonyt minden bizottsági ülésre meghívják, hogy ne kövessenek el törvénysértést. Ha a beadott kérelemhez nincs meg minden melléklet, akkor hiánypótlásra hívják fel a kérelmezőt. Áttértek a természetbeni formában történő segélynyújtásra. 1000 Ft-os címletekben van a tüzelőutalvány. Elterjedt a lakosság körében hogy mindenkinek jár segély. Ez nem jár, csak adható. Az éves keret véges.

 

Nagy László képviselő: Pontosan nem lehet megmondani miért nő az igénylők száma. Tavaly december végéig elég sokan lettek foglalkoztatva a közmunkaprogram keretében. A foglalkoztatottak száma 2011. január 1-től lecsökkent, elfogyott az embereknek a pénze, valószínű ezért kérik a segélyt.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az átmeneti segélyezésre, az emberek életkörülményeinek javítására kevés pénz van, másra több jut, pl. az SE több mint 1 millió Ft-ot költ el szórakozásra, ami nem létszükséglet.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tavaly decemberben úgy döntött a testület, hogy átruházott hatáskörben a szociális bizottság dönt az átmeneti segélyek megállapításáról. Milyen esetben adható be átmeneti segély iránti kérelem? Kérelem rendkívüli élethelyzet bekövetkezésekor, más ellátás hiányakor adható be. Ha valaki ellátást kap az önkormányzattól, akkor az kizáró ok. Volt olyan időszak, amikor a szociális előadó nem látta a kérelmeket.

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az átmeneti segélyek odaítélése az önkormányzati hatósági ügyek egyik típusa. A döntéshozó a bizottság, az előkészítő pedig a hivatal. A segély csak rendkívüli élethelyzetben adható. Minden élethelyzetet nem lehet 100 %-osan lefedni szabályozással. Ezt mindig egyedileg lehet megnézni, a bizottság mérlegeli, hogy kérelmező esetében fennáll-e a rendkívüli élethelyzet. A jegyző észrevételezése mellett, a bizottság tagjai döntenek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a szociális bizottság elnökét, hogy a következő testületi ülésen számoljon be, hogy a beérkezett kérelmek megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jó színvonalon megépült tavaly a sportöltöző. Hiányosságok még vannak, amit a kivitelező pótol, ez most folyamatban van.

 

Forgács István képviselő a falunapi rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához kéri a testület támogatását, segítségét. Republic koncertet szerveznek. A bizottság önköltségen szeretné kivitelezni a rendezvényt, a költségek konkrét összegét még nem ismeri.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kultúrára mindig tudott a testület pénzt fordítani. A gazdálkodásért a polgármester felel, a bizottságnak nincs külön kerete. Nem híve annak, hogy az önkormányzat legyen a koncert szervezője. A rossz idő is problémát okozhat. Javasolja, hogy magánszemély legyen a szervező. Az utóbbi két évben ez már így is történt.

 

Felhívja a figyelmet a felelősségre. pl. a színpad állapota nem megfelelő, ezt már Nagy László képviselő is jelezte. Ezzel a színpaddal nem lehet nekiindulni egy koncertnek. A koncert a figyelem középpontjába fog kerülni. A hatóságok másként kezelik már az ilyen nagyszabású rendezvényt. Ő ezért nem akar felelősséget vállalni. Vagy civil szervezet is vállalhatja a koncert lebonyolítását, a helyszín az lehet a kastély udvara.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy gondolta ezt Polgármester Úr?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Úgy gondolta, mint az elmúlt két évben. Nem az önkormányzat volt a koncert rendezője. Ha az önkormányzat a szervező, akkor a szerződést a polgármesternek kell aláírni. Ha baj történik, akkor a polgármester a felelős.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy tavaly olyan színpadot kapott pénzért, ami nagyon hitvány állapotban volt. Tavaly nem idegeskedett Polgármester Úr?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez a színpad, ha nem megfelelő, bérelni kell megfelelő, biztonságos színpadot.

 

Nagy László képviselő hangsúlyozza, hogy a színpadnak baja nincs, zártszelvényből egy fedelet kell készíteni a tetejére. A költségvetés tárgyalásakor beszéltek arról, hogy használható állapotba kell hozni a színpadot. Kérdezi, hogy a falunapkor, ha rossz idő lett volna, akkor hogy tartották volna meg a rendezvényt a nyitott színpadon? Elmondja továbbá, hogy a színpad a bérlendő tárgyak között szerepel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy képviselőtársa által előterjesztett kalkulációból nem biztos, hogy el lehet készíteni a színpad fedelét. A színpadot ilyen állapotba nem fogja kiadni. A falunapkor rossz idő esetén a rendezvény az iskola aulájában került volna megtartásra.

 

Nagy László képviselő elmondja, ha a színpadon nincs fedél, akkor nem szabad rajta a koncertet megtartani. Javasolja, hogy foglalkozzanak még vele, mivel konkrét döntés nem született ez ügyben. Évekig nem jelentett gondot a koncert megrendezése.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Mindig is aggodalomra adott okot a készülődés.

 

Nagy László képviselő: Ha a bizottság tagjai hozzáteszik magukat a koncert megszervezéséhez, akkor kéri, hogy más is tegye ezt meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Van olyan kérdés, amelyben nem hajlandó egyedül viselni a felelősséget.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy keressenek alternatívát a koncert megrendezésére, mivel a polgármester nem akarja vállalni a felelősséget, és a következő testületi ülésen beszéljék meg.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, 5 évvel ezelőtt úgy volt, hogy a képviselők biztosítékként felajánlották tiszteletdíjukat. Ez nem egy újkeletű dolog. Eddig is kemény egyeztetések folytak ezen a területen. Nemcsak egyesek dolgoztak, sokan hozzátették a magukét. Polgármester Úr, ha azt mondja, hogy ő csak olyanhoz adja a nevét, amiért a felelősséget is tudja vállalni, akkor ezt a döntését el kell fogadni.

 

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy megkeresték útjelző táblák elhelyezésével kapcsolatosan. Két helyen okoznak gondot a táblák. Az egyik a Posta utca végén, a Rákóczi út kereszteződésénél az útbaigazító táblák az oszlopon sűrűn vannak felrakva. Javasolja, hogy a táblák között hagyjanak nagyobb távolságot, hogy ki lehessen látni közöttük. A másik problémás hely a Vörösmarty-Rákóczi utca kereszteződésében lévő tábla.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jó ötletnek tartja, fel fogja hívni a kivitelezőt, hogy a tartóoszlopokon nagyobb távolságra legyenek egymástól a táblák.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a homokzsákok a gát tetejéről mikor lesznek leszedve? Ha jön egy újabb árvíz, az ottmaradt homok semmit sem fog védeni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy állami gátról van szó, a védekezés és az ezzel kapcsolatos munka az ÉKÖVIZIG feladata. Tavaly a veszélyhelyzet idején nem azt nézték, hogy ez állami gát, a falu apraja-nagyja kint vont a gáton és segített a védekezésben. 2010-ben volt egy közmunkaprogram, amely arra volt szervezve, hogy a gátról leszedik a zsákokat, azonban ez a munka csak pár napig tartott. Az önkormányzat saját közmunkásaival, amíg az idő engedte, a homok egy részét leszedte és ledepózta, azonban egy jelentős része még mindig a gáton van. Ez évben az ÉKÖVIZIG ismét vett fel embereket 8 órában, egyéves időtartamra, hogy a gátról leszedjék a zsákokat, és a környékét megtisztítsák

 

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a Kossuth utca végén a gát túloldalán, a lejárónál kb. 10 m3 szemét van elhelyezve. A szemét még a lomtalanítás előtt lett odaszállítva. Kéri, hogy szállítsák el azt onnan.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a Vörösmarty utca végén is van szemét lerakva.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az óvodánál az út szélén még parkolókat kellene kialakítani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ár- és belvízig nagy jó állapotban voltak az utak. Most nagyon rosszak. A vis maior pályázat nem volt sikeres, ezért az utakat nem tudták felújítani. Még ha jó is az út, de magas a padka, azt le kellene gréderezni, hogy lefollyon az útról a víz. Jó lenne, ha kiírásra kerülne egy útpályázat. A kátyúkba valószínű betont fognak önteni.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a József A. utcában a jelzett helyen a közvilágítást megvizsgálta. Le is rajzolta, hogy vannak elhelyezve a lámpatestek. Nem olyan rossz azért ott a helyzet, mint ahogy azt a kérelmező leírta. Esetleg lámpaáthelyezést javasol, melyről döntsön a testület.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy közvilágítási lámpatest általában minden második oszlopon van. Ha nem indokolt, akkor ne verje magát az önkormányzat költségbe. A közút egy-egy szakasza van jobban kivilágítva.

A műszakisok is megnézik, és az érintett lakosokkal is megbeszélik a lámpatest esetleges áthelyezését.

 

Répási János képviselő egyetért Nagy László képviselőtársával, nem olyan rossz a helyzet ezen a részen. Az utca egy részén minden oszlopon van lámpa. Vannak ettől sötétebb helyek is. Véleménye szerint nincs szükség lámpa áthelyezésre.

 

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a majálisi rendezvényt a Gesztenyésben kerülne megtartásra, ezért kéri, hogy előtte egy kisebb takarításra kerüljön sor a területen, és a WC-t is rendbe kellene hozni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Gesztenyés egy értékes terület ezért szeretné azt szebbé, hasznosabbá tenni. Szeretné megterveztetni, ebbe a WC rendbetétele is szerepel. Kéri képviselő-társait, hogy időben jelezzék a hivatal felé, ha a rendezvények megtartásához segítséget kérnek.

 

 

Dr. Orosz Zsolt 20:20 órakor szünetet rendelt el.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 20:30 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

Kmf.

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                    Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                  jegyző

 

 

Nagy László                                                                                                    Répási János

  hitelesítő                                                                                                           hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde