Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. január 22.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-1/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 22-én megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán és Nagy László önkormányzati képviselők

 

Igazoltan távol van: Répási János önkormányzati képviselő

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket.

 

Napirend:

 

1. IKSZT projekt kapcsán előfinanszírozási szerződés

2. Orvosi ügyelet ideiglenes elhelyezése

3. Városi rendőrkapitány személyében történt változás

 

 

1. IKSZT projekt kapcsán előfinanszírozási szerződés

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elöljáróban köszönti a mai napon körükben megjelent Dr. Révay Tamás főorvos urat.

A mai ülés soron kívüli, mivel az év elején olyan jellegű átmeneti probléma jelentkezett, melyet sürgősen meg kell oldani. Változtak az év végi finanszírozás szabályai, melynek következtében a megszokottól kisebb mértékű állami támogatás érkezett számlánkra. Másrészt több sikeres pályázati projekten vettek részt, melyből néhány előfinanszírozott projekt kapcsán még nem érkezett meg a támogatási összeg. Ezen projektek kapcsán megközelítően 30 millió Ft lehívása várható. Mint közismert képviselőtársai előtt már több évvel ezelőtt nyújtották be az IKSZT megvalósítására a pályázatukat, melyet csak az elmúlt év során ítéltek meg. A közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés időszaka miatt úgy alakult a helyzet, hogy erre az időre futottak össze a pályázatok előfinanszírozásából eredő gondok. Ebben az évben az IKSZT-hez kapcsolódóan két kifizetési időszak került megjelölésre. Az első időszak január 31-én jár le. Eddig az időpontig kell benyújtanunk a lehíváshoz szükséges dokumentációt, melyben szerepelnie kell a kivitelezőnek kifizetett számlának. Mivel jelenleg ilyen szabadon felhasználható összeg  nem áll rendelkezésünkre, kezdeményezi, hogy egy rövid távú előfinanszírozási hitel kerüljön felvételre. A kialakult helyzetet több alkalommal és több fórumon jelezte már képviselőtársai felé. Most kerültek olyan helyzetbe, hogy ismertté váltak a lehívásra vonatkozó adatok, illetve a számlavezető bankunk ajánlata. A frissen megkapott számlavezető bankunktól érkezett ajánlat alapján a bank a megkötendő szerződés alapján előfinanszírozza a pályázati összeget. Mivel teljes bizonyossággal nem mondható meg, hogy a támogató hatóság mikor utalja a pályázati pénzt, ezért a futamidő végére június 30-át javasolja az ajánlattevő. Az előfinanszírozási hitel költsége egy havi bubor plusz 3,45 %. Ez kb. 9,2 % éves kamatnak felel meg. Egy optimális 3 hónapos futamidőt figyelembe véve megközelítőleg 500.000 Ft kiadást jelent, illetve jelentkezik egy egyszeri 75.000 Ft-os kezelési költség. Ebben a konstrukcióban a hitel a pályázati támogatás megérkezéseikor bármely időpontban előtörleszthető, illetve kamatforduló napon költségmentesen saját forrásból is előtörleszthető.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy 2008-ban a kötvénykibocsátáskor arról volt szó, hogy van 80 millió Ft biztonsági tartaléka az önkormányzatnak, mely szükség esetén bármikor hozzáférhető.

 

Boros Lajosné dr. jegyző emlékezteti a tisztelt képviselőket, hogy ne feledkezzenek meg arról a tényről, hogy ez az összeg óvadéki betétként szolgál a kötvénykibocsátás fedezetéül, mivel egyéb biztosítékot nem kért a bank a kötvény kibocsátásakor.

 

Nagy László képviselő: Ne beszéljen Jegyző Asszony hülyeségeket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az előkészítő szakaszban felmerült a betétbontás lehetősége is, de mivel ez egy engedményes konstrukció lenne, a pályázati támogatás közvetlenül az előfinanszírozás teljesítésére fordítódik, ezért a maga részéről fölöslegesnek érzi a betét megbontását, a biztosíték gyengítését.

 

Forgács István képviselő, ha jól emlékszik az elmúlt év beszámolójában több mint 160 milliós pénzmaradványt szerepelt, ebből az összegből nem lehetne-e fedezni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A pénzmaradvány nem azt jelenti, hogy az összeg folyamatosan az önkormányzat számláján áll, az előbb említett betéten kívül pl. benne volt az előre megvásárolt svájci frank törlesztő részlet is.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy mikor pl. egy intézményvezető a testület elé hoz egy pályázaton történő részvételi lehetőséget, a döntés előtt mindig megkérdezik, hogy az önrészre van-e fedezet és csak akkor határoznak a pályázaton történi részvételről.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a döntés előtt mindig megvizsgálják a szükséges önrész rendelkezésre állását. Valamennyi pályázaton történő indulásról szóló döntéskor rendelkezésre állt a szükséges fedezet, az előbb említett okokból jelentős összeg fog rendelkezésre állni a lehívásokat követően. Az előfinanszírozott projektekben áll a pénzünk, melyek még nem fordultak meg. Véleménye szerint a megoldás keresésére kellene a hangsúlyt fektetni, nem szívesen hagyná veszni a 23,5 milliós pályázati támogatást.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy előfordult már, hogy a kifizetés előtt azt mondja a támogató hatóság, hogy elfogyott a kalapból a pénz. Véleménye szerint a keddi testületi ülésre meg kellene hívni banki szakembereket és meg kellene vizsgálni mind a két lehetőséget.

 

Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint a mai világban a bizonytalanra nem szabad hitelt felvenni. Ha visszaraknák a pályázati támogatást a megtakarítások közé, annak kisebb lenne a kockázata.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ismertetésre került a bank ajánlata, ettől rosszabb feltételek nem lennének.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a soron következő testületi ülésen határoznak az előfinanszírozási hitel felvételéről.

 

 

 

2. Orvosi ügyelet ideiglenes elhelyezése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy az elmúlt évben már határoztak az orvosi ügyelet székhelyének Köröm községből való elviteléről, de a társulási szerződés módosításának, illetve emiatt Bőcs községben az épület kialakításának elhúzódása miatt Gesztely községben van az orvosi ügyelet. Kéri képviselő-társait a működési engedélyeztetési eljáráshoz, erősítsék meg korábbi döntésüket, és járuljanak hozzá az orvosi ügyelet Gesztely községben történő ideiglenes elhelyezéséhez.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

1/2011. (I. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: orvosi ügyelet ideiglenes elhelyezése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2010. (VII. 20.) számú határozatában foglaltakat megerősíti, hozzájárul, hogy az orvosi ügyelet ideiglenesen Gesztely községben kerüljön elhelyezésre.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnal

 

 

3. Városi rendőrkapitány személyében történt változás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti Miskolc Városi Rendőrkapitányság levelét, melyben tájékoztatják a Kapitányság illetékességi területéhez tartozó községi önkormányzatokat, hogy Dr. Pásztor Albert r. ezredes nyugdíjazását követően Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes kerül a Városi kapitányság élére kinevezésre. Kérik a kinevezés tudomásulvételét.

 

Lipták Zoltán képviselő a kérés tudomásulvétele természetes, javasolja, hogy az eddigi kapitány területünkön végzett munkáját egy köszönőlevélben ismerjék el a frissen kinevezett kapitánynak jó munkát, és sikeres együttműködést kíván az önkormányzatokkal.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

2/2011. (I. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: vélemény rendőrkapitány kinevezéshez

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete a Miskolci Városi Rendőrkapitányság kapitányának személyében történő változást egyetértőleg tudomásul vette.

Nyugállományba vonult Kapitány Úrnak megköszönve eddigi munkáját jó pihenést kívánnak, Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes úrnak pedig sikeres együttműködést.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnal

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                         Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                  jegyző

 

 

 

 

Karajz Ottó György                                                                              Lipták Zoltán

      hitelesítő                                                                                          hitelesítő

 


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde