Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. október 18.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-15/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

                                 Boros Lajosné dr. jegyző

 

Lakosok közül 40 fő

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a testületi ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja. A soron kívüli ülés összehívására képviselői kezdeményezésre került sor, melynek tárgya a Rákóczi utcával párhuzamos Dózsa és Posta utca közötti árok helyreállítása és utca elnevezése.

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette az ülés tárgyára és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a belvíz okozta károk helyreállítása kapcsán elöljáróban elmondja, hogy a munkálatok korábbi megkezdésének két akadálya volt, egyrészt meg kellett várni, hogy a nagymennyiségű víz annyira elszikkadjon, hogy a területre rá lehessen menni, illetve kedvező időjárás is kellett. A Dózsa és Petőfi utcák ingatlantulajdonosainak az fogja jelenteni a véglege megoldást, ha az árkot sikerül kivezetni a Hernádig, ahol nagy teljesítményű szivattyú telepítésével átemelhető a víz a Hernádba. Hasonló belvizes helyzet a későbbiek folyamán is előfordulhat, az árokrendszer és a szivattyúállások kiépítése a gyorsabb helyzetmegoldást fogja lehetővé tenni. A Petőfi utcánál műszaki problémával szembesülve, miszerint „erdészháznál” lévő áteresz, ami működik jelenleg magasabban van, mint az ingatlanokon húzódó árok. Az ülést kezdeményező Farkas Zoltán és Forgács István képviselőtársai bejárták a területet, és véleményük szerint tudnak megoldást a Dózsa György utcai helyzet megoldására. A kertek alatt húzódó árok mostanra már megközelíthető. Az önkormányzat elképzelésével azonos, miszerint az árkokat lehetőség szerint eredeti állapotukban helyre kell állítani, ahol ez már nem lehetséges, új nyomvonalat kell kijelölni, mindenki megelégedésére. Egyelőre az árokrendszer szikkasztó elven működne, az akadálytalan lefolyást akkor érdemes biztosítani, mikor a Hernádba történő szivattyúzás már megvalósítható.

 

A képviselői megkeresésre javasolta, hogy mielőbb kerüljön sor erre az ülésre, mivel a hét második felére kedvezőtlen időjárás várható, ezért ha van konszenzus, most érdemes cselekedni. A kezdeményezők megkeresték javaslataikkal az érintetteket, illetve felmérték, hogy van, aki a kivitelezésben is közre tud működni. Az önkormányzat a számlával igazolt költségek fedezésében tud közreműködni, illetve közcélú munkaerőt biztosít. Mivel a munkálatok nem szakemberek tervei alapján fognak megkezdődni, ezért kéri az ingatlantulajdonosok írásbeli hozzájárulását és nyilatkozatát a felelősségvállalásról.

 

Forgács István képviselőtársa tolmácsolta az irányú kérésüket, hogy lehetőség szerint néhány közcélú munkás vegyen részt a munkavégzésben, ha van rá lehetőség, lehetőleg ne cigány származású dolgozók legyenek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezt a kérést biztosan nem lehet teljesíteni, mivel a közfoglalkoztatásban résztvevők nagy többsége ehhez a kisebbséghez tartozik. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a környezeti viszonyok megfelelőre fordulásával a júniusi veszélyhelyzet idején a belterületet elöntő belvíz leeresztése érdekében megbontott szellemvölgyi árok töltését a mai napon elkezdték helyreállítani. Mivel már a veszélyhelyzet idején is kiszintezésre került a terület és bebizonyosodott, hogy az adott ponton a lakóövezetről levezethető a felgyülemlett vízmennyiség, jó lett volna a megkeresésüknek megfelelően az érintett vízügyi igazgatóság olyan műtárgyat épít be, mely az árokfal átvágását fölöslegessé teszi. Összegzésként elmondja, lehetőségeinek keretein belül az önkormányzat tud segíteni az ingatlantulajdonosokat terhelő vizek kártételei elleni védelmi munkák megelőzés céljából történő kötelezettségének teljesítésében, de mindez gondos szervezést igényel.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy kérése nem faji megkülönböztetésre irányult, hanem arra, hogy ne 30-40 ember álljon fölöslegesen a kert végén, elég 5-6 fő a munkához.

 

Karajz Ottó György képviselő ügyrendi javaslatot terjeszt elő, melyben javasolja, hogy minden jelenlévő hozzászólhasson a témához.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy képviselőtársaival vasárnap bejárták a kerteket 1-2 olyan érintett ingatlant találtak, melynek tiszta a kert vége, ezért kézi erővel a gaztól és fakinövésektől társadalmi munkában meg kell tisztítani a területet. Kovács László vállalta, hogy markolókanállal a Posta utcában megmélyíti a régi árkot, melybe beépítik az önkormányzattól kapott átereszeket. Elképzelésük szerint Kis Tibiék telkénél érne véget az árok. Valaki kertjén, a legszárazabb ponton, lemenne a markológép és, onnan haladnának tovább az árok mentén. Az árok elmélyítését követően a kertekből keskeny levezetőket ásnának, ahol a vízmennyiség egy része az árokba tudna folyni, hogy a télen ne fagyjon oda. Tavaszig ez egy ideiglenes megoldás, akkor lehet a végleges megoldást kialakítani. Az árok másik szakasza, mely a Posta és Erdei F. utcák között húzódik, bár a nyomvonala meg van, több helyen feltöltötték, különösen a Lövei és Zsóka ingatlantulajdonosok problémásak, ingatlanjaikon új nyomvonal kijelölése lesz szükséges. A munkák elvégzéséhez Kakuk István is felajánlotta a munkagépét. Sikeres megbeszélés esetén a munkákat akár már a holnapi napon meg lehet kezdeni. Az a leglényegesebb, hogy az árok nyomvonala ki legyen tisztítva, mivel addig nem lehet ásni sem.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy érintettekkel a veszélyhelyzet elmúltát követően tartott megbeszélésen már felmérték a tulajdonosok igényeit, műszaki bejárást és mérést tartottak. Már ekkor felmerült, hogy olyan formában kell a nyomvonalat felülvizsgálni, hogy az célszerű legyen és az ingatlantulajdonosok igényeit is kielégítse. Kérdezi, hogy jól értette-e, hogy a Posta utcában az úttesttel párhuzamos árkot is ki kívánják mélyíteni?

 

Farkas Zoltán képviselő: Igen, így gondolták a kapubejáratok előtt az önkormányzat tulajdonában lévő átereszek elhelyezésével.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szóban forgó szakaszról a vizet csak az út átvágásával lehetne továbbvezetni. Ez nagyon alapos körültekintést igényel, az utca szűkössége és abba lefektetett közművek miatt.

Elmondja, hogy addig, amíg nem épül ki teljesen a vízelvezető rendszer, ismételt vízszintemelkedésnél továbbra is állni fog a víz.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy Rusz Sándor hernádnémeti lakos felajánlotta, tud szerezni az út átvágására alkalmas gépet.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy tervezett vízleeresztés tavaszig ideiglenes megoldásként szolgálna.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a még meglévő vízmennyiség nem fog-e így a többi területre zúdulni?

 

Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint nem, mivel a Koseczki Józsefék portájától föntebb az árokban már alig van víz, csak a kertekben.

 

Andrejcsik Józsefné elmondja, hogy az ő területük magasabban van, ha nagyon megássák nem nála fog-e összegyűlni a víz?

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az árok mélységének kiszintezésének nagy szerepe lesz, óvatosan kell eljárni, hogy nagyobb víz esetén az árokból nehogy a kertekre visszafolyjon a víz.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy addig az árkot nem lehet ásni, amíg le nem engedik a vizet. Minden ingatlantulajdonosnak ki kell ásnia a régi árkot, miután leengedték a kertekből a vizet.

 

Rusz Sándor elmondja, hogy szerinte is nagyon meg kell gondolni, hogy kire engedik rá a levezetett vizet, mert pl. az ő kertjében is nagyon sok víz áll még, számításai szerint legalább 400 m3.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy csak az lehet a végső megoldás, ha a víz legalább Szendrei Istvánék ingatlanáig el tud jutni, onnan már szivattyúzással tudják továbbítani a Hernád irányába. A nyár folyamán is ezzel a módszerrel tudták mentesíteni az érintett területet.

Ezt követően szavazásra bocsátja, hogy megadják a szót a jelenlévő lakosok számára.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, alakszerű határozathozatal nélkül, megadja a szót a jelenlévő hernádnémeti lakosoknak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint nem szabad egyszerre elvezetni a vizet minden kertből, hanem szakaszonként, egyszerre 1-2 kertből szabad leengedni a vizet, hogy annak legyen ideje elszikkadni, és ne okozzon kárt más ingatlan tulajdonosainak.

 

Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint azokkal az ingatlanokkal kell kezdeni, ahol még lakások is vízben állnak. Ezt követően érdemes a kertek mentesítését folytatni, mivel a kertekben az idei évben már úgysem lehet ültetni.

 

Kis Tivadar: Olyan esetben mikor az árok magasabban van, mint a telek, hová lehet elvezetni a vizet? Kérdezi, hogy lehet-e a csatornahálózatba szivattyúzni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem! Ez a megoldás teljesen szabálytalan és károkat okozhat a környéken lévő lakóházakban. Inkább az árokba kellene szivattyúzni és ott elszikkasztani.

 

Fülep Endréné elmondja, hogy aki rendesen megássa ingatlanánál az árkot, annál fog ott maradni a víz.

 

Farkas Lajosné elmondja, hogy régen a Sele-völgytől jött végig az árok. A régi öregek nem véletlenül találták ki, míg karban volt tartva, egy-két hét alatt levitte a vizet. Jelen helyzetben a felvázolt lenne a legjobb megoldás. Akinek kicsit fentebb van a telke, az kicsit mélyebbre ássa az árkot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy eddig is és a végleges rendszer kiépítését követően is az ott lakók feladata a rendben tartás. Az idei veszélyhelyzet is hamarabb megoldódott volna, ha az ingatlantulajdonosok eleget tesznek kötelezettségüknek. Bár azt sem szabad elfelejteni, hogy olyan vízmennyiség érte el a területet, mely csak több száz évente fordul elő.

 

Fülep Endréné elmondja, hogy már régóta az adott helyen lakik, de ő sem emlékszik arra, hogy valaha is látott volna ekkora vízmennyiséget.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egy jól működő belvízvédelmi rendszer kiépítése esetén is elő fognak fordulni gondok, de a rendszer működése révén gyorsabban lehet azokat orvosolni. Sokat számítanak az évtizedes tapasztalatok, de az egy külön szakma, hogy megtervezzék a belvízelvezető rendszert, a felmerülő problémákra szakértőktől kell választ kérni. Megismétli, ha a rendszert legalább a Szendrei telekig lehet lejtetni, akkor onnan már szivattyúzással el lehet vinni a vizet. Azért is nagyon fontos a szakértő általi megterveztetés, mert a nyár folyamán is hiába szivattyúztak, csak az ott lévő egy-két telken csökkent a vízszint, az árok felső végén nem sikerült elindítani a vízszintcsökkenést. A műveletek során a közművekre, azok hálózataira, illetve a védőtávolságokra is nagy figyelmet kell fordítani, már csak ezért is szükséges a szakértői vélemény kikérése.

 

Andrejcsik Józsefné kérdése, hogy ő fogja-e gyűjteni azt a vizet, ami jön a Kossuth utca irányából?

 

Farkas Zoltán képviselő válasza, hogy nem.

 

Andrejcsik Józsefné szerint viszont igen, ha Kis Tibiék felé nem folytatódik az árok, illetve amíg nem tudják megoldani a következő szakaszon történő továbbvezetést.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a vizet lehet visszafelé Fukk Sándor irányába is vezetni, arra felé már nincs annyi víz.

 

Karajz Ottó György képviselő: Az árkot a postáig tudják lehozni, most mindenképpen csak szikkasztó jellegű árkot lehet csinálni, hogy a víz senkitől ne folyjon a mások ingatlanára. Megfelelő szélességű és mélységű árok el tudni párologtatni a megrekedt vizet. Kis Tiborék és Fukk Sándorék közötti szakaszon kell ezt megcsinálni. Ebbe az árokba legfeljebb egy ásónyomnyi szélességben kell vezetni a vizet a kertekből, így az bármikor megállítható.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdése, hogy az árokból kiszedett föld az árok két szélén kerül-e eldolgozásra?

 

Farkas Zoltán képviselő: szerintük úgy kellene megcsinálni, mint ahogy Gilányi Domokos előtt van.

 

Farkas Béla elmondja, hogy véleménye szerint, ami itt elhangzott, az csak okoskodás. Az árkot mindenképpen ki kell szintezni, mint ahogy régen is két lefolyása volt az ároknak. az árkot minden irányban meg kellene csináltatni. Azokon a területeken ahol ez indokolt mindenhol ki kell alakítani az árkokat. Aki háza előtt az utcán megáll a víz, az megérdemli, hogy az autók fölcsapják a vizet, mert mindenkinek a kötelessége az ingatlana előtt a karbantartás.

 

Farkas Zoltán képviselő válasza szerint jelenleg ennek a két utca gondjának a megoldása a legsürgetőbb. Itt a legsúlyosabb a helyzet.

 

Pálinkás Sándorné kérdezi, hogy Körvélyesiék irányából hogyan jön el a víz?

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az árok egyenlőre lefolyás nélküli, szikkasztó árok lenne.

 

Fülep Endréné válaszolva a Farkas Béla által elmondottakra, úgy véli, hogy az buta ember, aki a tócsákba belehajt, ezzel összesározza mások házát.

 

Lipták Zoltán képviselő meglátása szerint ezzel a kérdéssel nagyon óvatosan kell bánni, nehogy a jelenlegi kárból még nagyobb kár keletkezzen. Azokat a munkákat, amelyek kárt nem okoznak, meg lehet kezdeni. Nem véletlen, hogy eddig az önkormányzat nem kezdett átfogó munkálatokba, mivel olyan 100 %-os megoldást, amely mindenkire nézve kedvező, még nem találtak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezért kérik valamennyi ingatlantulajdonos beleegyező nyilatkozatát és felelősségvállalását. A szervezők jó szándéka ellenére kár keletkezhet, amiért az önkormányzat nem tud felelősséget vállalni. A közművek nyomvonalában és védősávjában árok, oszlop nem épülhet, ezért a tervezésen kívül a szakhatóságokkal történő egyeztetés is elkerülhetetlen, közművezeték védősávjában gépi földmunka sem végezhető.

 

Nyikes Istvánné elmondja, hogy Kis Tiborék is tudták annak idején hová építkeztek. A képviselők, ha kell bontassák le az épületet és Oláh Sándor se tegyen kifogásokat a nyomvonalra, mivel a telkén ő akkor is kapálgatott, míg mások a vízzel szenvedtek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Senkinek sem szabad kárt okozni, Kisék több évtizede hatósági engedély birtokában építkeztek, nem ez a megoldás a belvizes területek mentesítésére.

 

Répási János képviselő: Ilyen mennyiségű csapadékvíz 40-50 éve biztosan nem fordult elő a településen. A tulajdonosok meggondolatlanok voltak, amikor a kertjük végében húzódó árkot beszántották, vagy csak nem tartották karban.

 

Rusz Sándor szerint jó ötlet a szikkasztó árok, amíg nem biztosítható a lefolyás biztonságosan. Ha TSZ, vagy Fukk Sándorék irányából jön egy nagyobb mennyiségű víz, az megint Kis Tiboréknál áll meg.

 

Forgács István képviselő: Most nem a végleges megoldás a feladat, hanem hogy az én, a te és a harmadik kertjéből lemenjen a víz. Az ősszel lehetetlen a teljes vízelvezető rendszer megoldása.

 

Rusz Sándor felveti, hogy akkor érdemes lenne gyűjtőpontokat létrehozni, ahonnan el lehet szivattyúzni a vizeket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában megismétli, hogy nem folyik el a víz addig a pontig, ahonnan jelenleg megoldható a szivattyúzás.

 

Kis Tibor: Az ő kertjükben még meg van az árok, de a talaj annyira eliszaposodott, elzsírosodott, hogy nem tud a víz elszivárogni, illetve előttük az áteresz már nem tud funkcionálni.

 

Farkas Zoltán képviselő szerint azért lenne jó az árok, mert legalább abban állna a víz és nem az udvaron.

 

Farkas Lajosné véleménye szerint most jó megoldás az árokásás, majd később megvalósítják a tervezett rendszert.

 

Gilányi Domokos elmondja, hogy sok földet kell kiszedni, annyit, amennyi vizet el kell vezetni. Ő már rendbe tette a kertjét, másoknak is meg kellene csinálni, mert nem tudják hogy ez milyen nagy munka.

 

Kovács László: A csapadékmennyiséget és a belvizes állapotokat az is jól illusztrálja, hogy a 37-es út mellett szinte még tenger van. 1965-ig visszaemlékezve ennyi vízmennyiség soha nem volt. Egész évben folyamatosan esik valamilyen csapadék. A talaj, a vízelvezetők mind át vannak ázva. Lehet, hogy ahol nem látszik egy ásónyomra már ott van a talajvíz. A Posta utcában szerinte az utca szűkössége miatt nem lehet az árok partjára teríteni a földet. Gépi árokásás esetén a gép letalpalásához is kell hely.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint is óvatosan kell eljárni, mert az utcai árok nyomvonalában villanyoszlop is van.

 

Lipták Zoltán képviselő: A Rákóczi utcai árkokra is tekintettel kell lenni, nehogy ebből az irányból is a Posta utcára vezessék a vizet.

 

Farkas Zoltán képviselő szerint ez a veszély nem áll fenn, mivel nem kötik össze a szomszéd utcai árkokkal, hanem zárt, szikkasztó ároknak tervezik felújítani.

 

Pálinkás Sándorné véleménye szerint nem fogják tudni az árkot mélyíteni, mert most is magasan van a talajvíz.

 

Fukk Sándor: A Kossuth utcán még meg van a nyomvonal, hogy hol megy a víz. Azt kell 20 cm-re mélyíteni. A teljes szakaszon kb. 70 cm a szintkülönbség. Véleménye szerint is az egyenletes mélységű szikkasztó árok a megoldás, nem kell a korábbi kétirányú lefolyást biztosítani.

 

Pálinkás Sándorné kérdezi, hogy a Posta utcában hogy fog zajlani a forgalom? Így is főleg a reggeli iskolakezdési időszakban nagyon nagy az utca forgalma. Kérdezi, hogy nem lehet-e lezárni az utcát?

 

Nyikes Istvánné elmondja, hogy a Rákóczi utcán is repednek a házak a kamionforgalomtól.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, korábbi testület előtt is volt már erről szó, de a Posta, mint közfeladatot ellátó szervezet biztonsági szabályai miatt nem lehetett az utca forgalmát korlátozni.

 

Farkas Béla: Az emlegetett árokfajták jellemzője, hogy a szikkasztó árok felülete nagy, hogy minél nagyobb felületen párologhasson a víz. A gyűjtőárok lényege, hogy lejtése legyen és levigye a megfelelő helyre a fölösleges vízmennyiséget. Mind a két árok kialakítása pénzbe kerül. Ha már befektetnek, akkor azt szakszerűen kell végezni, igénybe kell venni profilkanál használatát, szintezéshez értő szakember munkáját, azért, hogy a gép tudja merre menjen és ne a víz vezessen. Nem biztos, hogy gondot jelent a fagyok beállta, mivel ha megfagy a vizes föld könnyebben lehet rámenni. A felsorolt elképzelésekkel csak vezetgetni próbálják a vizet.

 

 

19:17 órakor Forgács István kiment az ülésteremből és 19:20 órakor visszatért.

 

 

Gilányi Domokos kérdezi, hogy a Borsodvíznek van-e terve, hogy hasonló helyzetben üzemszerűen működjön a rendszer?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola mögötti átemelőnél nagyobb teljesítményűre cserélték a szivattyút, hogy gyorsabban tudják a tisztítótelep felé továbbítani a szennyvizet. Ilyen vészhelyzetnél, amikor az utcákat és a csatorna fedlapokat is több 10 cm-es vagy méteres víz lepte el, óhatatlanul nagyobb terhelésnek volt kitéve a rendszer. Egyébként nem tud róla, hogy létezne ilyen terv.

 

Lipták Zoltán képviselő azzal egészíti ki az elhangzottakat, hogy a képviselők azért nem értenek egyet az agglomerációval és az üzemeltetővel a KEOP-os pályázaton történő részvétellel, mivel abban a tervben foglaltak csak látszatmegoldásokat kínálnak, rengeteg pénzbe kerül hatalmas felelősség mellett, és a műszaki eredmény egyáltalán nem tűnik biztosnak.

 

Farkas Zoltán képviselő szerint kezdeményezésük lényege, hogy gyors, bár ideiglenes megoldás szülessen a legsúlyosabb gondok megoldására. A kialakult helyzet végleges megoldására leghamarabb kerülhet sor. Az eltervezett munkákat társadalmi munkában végeznék el, az ott lakók is hajlandók segíteni, bár tudjuk hogy a karbantartás az ingatlantulajdonosok feladata lenne.

 

Száraz László véleménye szerint a teljes falu vízelvezető rendszerét szakemberrel át kell vizsgáltatni. Az árkokat egyelőre nem szabad összenyitni, de ezt a tervezett tűzoltó jellegű lépést meg kell csinálni.

 

Nyikes Istvánné elmondja, hogy valamikor szekérút vezetett azon a részen, ahol Gilányi Domokos lekerítette. Ő még fiatal, nem emlékszik erre. Amit a szervezők elmondtak, meg kell próbálni megcsinálni, hogy ne mondhassák, hogy nem csináltak semmit.

 

Rusz Sándor: túl kell lépni a vitákon, inkább azt beszéljék meg, mikor, hol, hány órakor találkoznak azok, akik szeretnének részt venni a munkákban.

 

Farkas Zoltán képviselő úgy gondolja, amíg jó idő van kezdjék el a munkát, találkozzanak az önkéntesekkel holnap reggel 8 órakor Kis Tiborék előtt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy az elhangzottakat műszaki tervek nélkül szakhatósági állásfoglalások hiányában kezdik meg, biztos hogy nem ez a végleges megoldás. Éppen ezért az önkormányzat nem tud felelősséget vállalni ezért az akcióért, az ingatlan tulajdonosai döntsék el, hogy hozzájárulnak-e és vállalják-e a felelősséget a náluk végzett munkáért.

 

 

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy holnap kezdődjön el az árok eredeti nyomvonalának megtisztítása, ezzel még nem okoznak kárt. Megkéri a jegyzőt, hogy szerkesszen egy nyomtatványt, amelyen a tulajdonosok nyilatkozhatnak. Így a tulajdonosoknak lesz idejük végiggondolni mi a jó számukra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy hozzanak határozatot a mai nap elhangzottakról. A határozatban foglalják bele, hogy a meghirdetett társadalmi munka az árok növényzettől való megtisztítását foglalja magában, a nyomvonalon bárminemű munka a tulajdonos hozzájárulásával és felelősségére történhet. Indokolt és számlával igazolt költségek fedezésével segíthet az önkormányzat.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

131/2010. (X. 18.) HATÁROZATA

Tárgy: Rákóczi utcával párhuzamos Kossuth és Posta utcák közötti árok megtisztítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tárgyban jelölt árok megtisztításához segítséget nyújt, a szervezők által a társadalmi munka az árok nyomvonalának gaztól, fanövésektől való megtisztítására terjed ki. Ehhez az önkormányzat közcélú foglalkoztatottak átcsoportosításával és a felmerült igazolt kiadások fedezetével járul hozzá. A magánszemélyek ingatlanjaira csak a tulajdonos hozzájárulásával és felelősségvállalásával lehet bemenni munkavégzés céljából.

 

Felelős: Farkas Zoltán, Forgács István képviselők

Határidő:               folyamatos

 

 

Karajz Ottó György képviselő kéri, hogy az 5 közcélú munkás válogatott ember legyen. A vastagabb akácfákat be kell szállítani az önkormányzat telephelyére és gondoskodni kell további hasznosításukról.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felveti, hogy a fa az ingatlantulajdonost illeti.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint nem, mert az az árok területén nőtt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Sajnos a hivatal fűrész biztosításával nem tud hozzájárulni a fa feldolgozásához, mivel sajnálatos módon a tegnapi nap folyamán ellopták az önkormányzati tulajdonú, javítás alatt álló láncfűrészt. Egyben tájékoztatja képviselőtársait, hogy ma reggel észlelték a telephely feltörését, melyet bejelentettek a rendőrség és a délelőtt folyamán megtörtént a helyszínelés.

 

Kovács László véleménye szerint az árok szélére vissza kellene ültetni a növényeket, mivel a párologtatásban azoknak is nagy a szerepe.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem mindenhol jó a növényzet, a gátaknál pl. kifejezetten rosszat tesz, mivel gyökérzetük hozzájárulhat az átszivárgáshoz. A vízfolyás útjában pedig megfoghatja a hordalékot, ezzel visszaduzzasztva a lefolyó vizet.

 

Forgács István képviselő szerint a vörös füzet lenne érdemes ültetni, ezt a fafajtát könnyű szaporítani. Esztétikus a látvány és jó a vízfelvétele.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a lakosság részvételét és a napirendi pont megvitatásában aktív részvételüket.

 

 

2. Közterület elnevezése

 

Boros Lajosné dr. jegyző jelzi a képviselő-testület felé, hogy hatáskörébe tartozik közterületek elnevezése. Hernádnémeti belterületén a 450. hrsz.-ú utca nem került még elnevezésre. Ez most azért lenne időszerű, mert hosszú évek után ezen az utolsó utcán is megtörténik a közművesítés a villamoshálózat bevezetése révén. A fogyasztási helyek kiépítéséhez szükséges lenne az ingatlanok természetbeni fekvésének megjelölése utca, házszám szerint.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, mivel az érintett területet a faluban mindenki úgy ismeri, hogy Verebes, legyen a 450. hrsz.-ú utca neve „Verebes utca”.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kéri a képviselő-testületet határozzák meg melyik legyen a páros, illetve a páratlan házszámú oldalak.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy az Erdei F. utca felől nézve a már bentebb épült házak páros, vagy páratlan számozásúak-e? Javasolja, hogy ehhez igazodjon a számozás jellege.

 

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy az Erdei F. utca irányából nézve az a páratlan oldal.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a kérdést.

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

132/2010. (X. 18.) HATÁROZATA

Tárgy: közterület elnevezése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, belterületi 450. hrsz.-ú utca a jövőben Verebes utca elnevezéssel szerepeljen a nyilvántartásokban. A házszámozás kialakításánál az Erdei Ferenc utca irányából a bal oldal kapja a páratlan házszámokat a jobb oldal a páros házszámokat.

 

Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy az ingatlan-, körzet és címjegyzéken a változás átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Jegyző

Határidő:               folyamatos

 

 

Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek aktív közreműködését és a testületi ülést bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt                                                                                                  Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                                                            jegyző

 

 

 

 

Karajz Ottó György                                                                                                           Lipták Zoltán

       hitelesítő                                                                                                         hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde