Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. március 3.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-4/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. március 3-án megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Farkas Győző és Szűcs Róbert képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        Elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: polgármester

 

2.        Egyéb indítványok javaslatok

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

Balla Ferenc képviselő kérdezi, hogy beazonosítható-e, hogy ki az ingatlan tulajdonosa?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a megkereséssel érintett ingatlan tulajdonosa, és lakója Nagy László.

 

Lipták Zoltán képviselő megjegyzi, hogy a megkeresésben olvasottak szerint, az önkormányzat úgyis csak akkor tud élni az elővásárlási jogával, ha a zálogkötelezett kéri, hogy ebben az esetben bérlőként továbbra is lakja a lakást.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint jelentsék be, hogy élni kívánnak elővásárlási jogukkal, a későbbiek során még a végleges döntés meghozataláig ismét elő kell venniük a témát, mivel konkrétabb adatok nem állnak rendelkezésre, mint ami a kiküldött levélben olvasható. Pl. még nem tudni, mennyi lesz a kikiáltási ár.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, lehet-e tudni, hogy mennyi a bejegyzett teher az ingatlanon.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy egy napja érkezett a megkeresés, melyre 8 napon belül válaszolni kell, így tulajdoni lap beszerzésére nem volt lehetőségük.

 

Balla Ferenc képviselő elmondja, hogy hallott arról, hogy az elmúlt év során hozott a törvényalkotó új szabályokat a hitelezők védelmében, az adósok számára védelmet jelent, hogy a korábbi lakásukban maradhatnak, igaz csak bérlőként. Javasolja, hogy éljen az Önkormányzat az elővásárlási jogával, visszaléphetnek abban az esetben, ha nagyon magas lenne a kikiáltási ár.

 

Szűcs Róbert képviselő szerint, mindenki végig gondolja, hogy kell-e az önkormányzatnak ez a ház, ártanak vagy használnak az elővásárlási jog gyakorlásával, mi történik ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, stb.

 

Lipták Zoltán képviselő felhívja a figyelmet, hogy az sem mindegy, hogy ki költözik bele az elárverezett házba az alacsony kikiáltási ár esetén.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy miért fontos most az elővásárlási joggal élni, mivel úgy látta, hogy eddig ez nem volt fontos.

 

Balla Ferenc képviselő elmondja, hogy a jogszabályváltozás miatt most kerül sor arra, hogy felajánlják a lehetőséget az Önkormányzatnak, szerinte azért kell élni ezzel a joggal, mert a nehéz helyzetbe került adósnak könnyebb az önkormányzattal tárgyalni, mint egy idegennel. A leendő bérlő kérelme nélkül, úgysem tud élni az Önkormányzat ezzel a joggal.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye, hogy most jelentsék be az elővásárlási igényüket, akkor is, ha nem biztos, hogy létrejön a vétel.

 

Fukk Sándor József képviselő határozatlan időre kell a bérleti szerződést megkötni a jogügylet létrejöttekor. Ez azt jelenti, hogy akár élete végéig is maradhat a bérlő?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesíti, abban az esetben igen, előfordulhat.

 

További hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy éljenek az elővásárlási joggal.

 

A képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

34/2010. (III. 03.) HATÁROZATA

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

A Creditexpress Magyarország Kft. Árverési Csoportjának felhívására a Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete élni kíván elővásárlási jogával a Hernádnémeti, 490 helyrajzi számon nyilvántartott, és természetben Hernádnémeti, Erdei Ferenc utca 23. sz. alatt található ingatlan vonatkozásában.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ismételten tájékoztassa a képviselő-testületet az ingatlan értékesítése kapcsán, mikor a kikiáltási ár meghatározásra került.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

2. Tájékoztatás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselő-társait, hogy az elmúlt hétvégén a településen a közbiztonság a mélypontra süllyedt. Nagyon sok lopás történt a hétvégén. Az a legbosszantóbb, hogy nem elégszenek meg azzal a tolvajok, hogy elviszik az emberek értékeit, hanem még fenyegetőznek, megfélemlítenek. Sajnos van a rasszizmusnak olyan formája is, hogy magyarellenes fellépést tanúsítanak a tolvajok. Beszélt a városi rendőrkapitányság helyettes vezetőjével, próbálják, hogy sűrűbben járőrözzenek a településen a rendőrök. A tegnap éjszaka is tapasztalta, hogy ígéretüknek megfelelően folyamatos rendőri jelenlét volt tapasztalható. Azóta minden éjszaka kinn van a polgárőrökkel, 21 és 3 óra között. Az érintett környéken lakók is fogadkoztak, hogy segítenek, részt vesznek a járőrözésben, de eddig nem tapasztalta a jelenlétüket. Bízik benne, hogy hamarosan meg lesznek az elkövetők, és elnyerik méltó büntetésüket. Nem szeretné, ha elszaporodnának a vagyon elleni bűncselekmények, mert félő hogy súlyosabb, akár élet ellenes cselekményekre is sor kerülhet. Ezt megelőzendő várja a megoldási javaslatokat.

 

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy beszélt már olyan sértettekkel, akik furcsállják időnként a rendőrség eljárását, úgy tűnhet, mintha nem is állna érdekükben az elkövető felderítése.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő az iskolában az a sajnálatos tapasztalata, hogy a 10-14 éves tanulók körében nagyon erős a magyar-ellenesség.

 

Szűcs Róbert képviselő: elmondja, hogy a Bajcsy-Zs. u. 18. sz. előtti részen a busz szétverte az útpadkát, azóta feltűnően nem is parkol ott. Mikor jobbra fordul az idő ki kellene javítani az utca azon részét.

 

Fukk Sándor József képviselő javasolja, hogy betonlapokból kerüljön egy gyalogút kiépítésre a Kossuth utcán a járda és a buszmegálló között. Szintén javításra szorulna az útpadka a Kossuth-Dózsa utcai szakaszon.

 

Répási János képviselő véleménye szerint, az Egészségháznál bővíteni kellene a parkolót, néhány új áteresz beépítésével, mivel időként olyan sokan várnak a rendelésre, hogy megtelik a Vörösmarty utca.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy felmerült már az a megoldás is, hogy a dolgozók az Egészségház udvarán parkolnának, így több hely felszabadul az épület előtt.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy saját költségre, az intézményekre kamerákat kellene kihelyezni.

 

Répási Lajos képviselő felveti, hogy a Katolikus temetőben jó lenne szélesíteni a pormentes út részt.

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte képviselőtársai aktív közreműködését és 19.00 órakor a testületi ülést bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                   Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                                     jegyző

 

 

 

 

Farkas Győző                                                                                                     Szűcs Róbert

   hitelesítő                                                                                                                              hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde