Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. július 14.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-10/2010.


J e g y z ő k ö n y v


Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. július 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János és Répási Lajos önkormányzati képviselők.

Távol vannak: Balla Ferenc és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők


Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Gilányiné Nagy Orsolya és Répási Lajos képviselőket.


N a p i r e n d :

1. A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok tulajdonosai kárenyhítésének feltételei és rendszere 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozat 4. sz. melléklete
Előterjesztő: polgármester

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.


1. A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok tulajdonosai kárenyhítésének feltételei és rendszere 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozat 4. sz. melléklete

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az árvízkárosultak közül azoknak a lakhatási feltételeit lehet az önkormányzatnak megoldania, akinek az összedőlt lakóháza nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Településünkön 4 családról van szó. A tegnapi nap folyamán már beszélt az érdekeltekkel. Jegyzőkönyv felvételére is sor került. Az egyik megoldás, hogy az önkormányzat bérlakást vásárol az érintetteknek. A Jókai utcában Lakatos Béla ingatlanában 3 családot el tudnának helyezni. Oda azonban nem akarnak költözni a családok. Van egy másik lehetőség, egy másik megoldás is. Bérlakást is lehet építeni a károsultak részére.
A Bajcsy Zs. utca végén az út jobb oldalán lehetne építeni a lakássort, amelyben 4 db kb. 40-45 m2-es garzonszerű lakások (szoba, konyha, fürdőszoba) kerülnének kialakításra, a másik helyszín az 1038 helyrajzi számú telek Dankó P. utca felőli része. Mivel árterületről van szól, ezért kb. egy méteres lábazat készítése szükséges, hogy a lakásokba ne menje be a víz.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a családok bérleti díjat fizetnének az önkormányzatnak?

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a családok az önkormányzati rendelet alapján fizetnék a bérleti díjat, ugyanúgy, mint a többi bérlakásban lakók.

Lipták Zoltán képviselő elmondja, mivel bérlakásokról beszélnek, akkor az önkormányzatnak kell a különféle munkálatokat, javításokat is elvégezni az épületen. Ha azonban az ott lakók valamelyike nem fizeti a lakbért, akkor azt a családot ki is lehet lakoltani.

Fésűs Nándor képviselő: Abban kell dönteni a testületnek, hogyha felépítésre kerülne a bérlakás, akkor hol legyen a helyszín.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az is egy megoldás, hogy nem építenek lakást az érintett 4 családnak, de a problémával minden évben ugyanígy szembe fognak találkozni. Véleménye szerint, ha megépíti az önkormányzat részükre a bérlakást, azt az érintettek el fogják fogadni.

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy akkor a támogatás összegével ez év október 30-ig el is kell számolni az önkormányzatnak.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak nem kötelessége megépíteni a lakásokat.

Fukk Sándor József képviselő véleménye szerint a bérlakások megépítésével még nagyobb terhet vesz a vállára az önkormányzat. Pár évvel ezelőtt az ott lakók szerettek volna odaépítkezni, de akkor nem engedték meg nekik. Nem támogatja az építkezést.

Karajz Ottó György képviselő kérdése, hogy az új lakások megépítése négyzetméterben számolva mennyibe kerülne az önkormányzatnak, a rendeletben megállapított lakásonkénti 3 millió Ft-os összeghatárba belefér?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a komfortnélküli lakás 50.000 Ft/m2-be kerül.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy vis maior keretből az árvizi védekezésre még nem kapott az önkormányzat semmit. Az önkormányzatnak 50 millió Ft-os kerete van a lakások megépítésére. Ha a testület az építés mellett dönt, akkor ebből a keretből 25 millió Ft rövid időn belül leutalásra kerül.

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy a Jókai és a Dankó P. utcai lakosok között ellentét van, ezért nem akarnak a Jókai utcára elmenni az érintettek. Az árverés alatt lévő lakásokon pedig akkora adósság halmozódott fel, hogy azokat nem érdemes megvenni.

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogyan viszonyulnak ezek a családok Hernádnémetihez?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy mely családokról van szó.
Javasolja, hogy tekintse meg a képviselő-testület a Dankó P. utcai helyszínt.

Ezt követően a képviselő-testület megtekinti a Dankó P. utcai helyszínt.


Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy az önkormányzat a Lakatos Béla-féle ingatlant vásárolja meg a károsultak részére.

Répási Lajos képviselő nem tartja jó ötletnek a Lakatos Béla-féle ingatlan megvásárlását, mert 4 család elhelyezéséről kell dönteniük, az említett lakásba pedig csak 3 családot lehet elhelyezni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Lakatos Béla-féle lakás 8.800.000 Ft-tal van terhelve, valószínű, hogy jelzálogjog van bejegyezve az ingatlanra.

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy az Ady E. utca végén lévő lakáson is nagy a teher, nem érdemes megvásárolni.

Gilányiné Nagy Orsolya elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen szó volt arról, hogy a Jókai utcán telkeket lehetne kialakítani.

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a Dankó P. utcai lakosok nem fognak elköltözni a Jókai utcára.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, ha a bérlakás megépítése mellett dönt a testület, akkor a lakások a benne lakók tulajdonába kerülne?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az építésre csak úgy van támogatás, ha a lakások az önkormányzat tulajdonában vannak. A Széchenyi Terv keretében épült bérlakásokat is csak 20 év után vehetik meg a lakók.

Nagy László képviselő véleménye szerint tisztán látszik, hogy az önkormányzatnak nem lesz bevétele a megépítésre kerülő bérlakásokból.

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint, ha megszavazzák a bérlakás megépítését, akkor az olyan mintha hitelt venne fel az önkormányzat, vagy rendszeres támogatásban részesítené az ott lakókat.

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, arról szavazzanak, hogy foglalkozzanak-e a támogatás ezen fajtájával, vagy sem.

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy titkos szavazással döntsenek.

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a szavazás módjára tett javaslatot.

Dr. Orosz Zsolt polgármester felkéri a Jogi-, Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, hogy a titkos szavazáshoz készítsék elő a szavazólapokat.


Fukk Sándor József elnök ismerteti a titkos szavazás eredményét.

A képviselő-testület 7 nem, 2 igen, 1 érvénytelen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
82/2010. (VII. 14.) HATÁROZATA
Tárgy: engedély nélküli építmények lakóinak kárenyhítése

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az érintett családok számára nem kíván önkormányzati bérlakást építeni.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelem szerint

 

Egyéb kérdés hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést bezárta.


Kmf.

 

Dr. Orosz Zsolt      Dékány Lászlóné
  polgármester      jegyzőkönyvvezető

 

Gilányiné Nagy Orsolya     Répási Lajos
        hitelesítő         hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde