Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. augusztus 25.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-9/2009.

Jegyzőkönyv

Készült:
Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 25-én megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János és Répási Lajos önkormányzati képviselők.

Igazoltan távol van: Szűcs Róbert önkormányzati képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző
Madzinné Nagy Anikó főigazgató
Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó


dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Répási Lajos és Balla Ferenc képviselőket.

Napirend:

1. Beszámoló a temetőüzemeltetés eddigi tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester

2. 2009. I. félévi pénzügyi beszámoló
Előterjesztő: polgármester

3. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: polgármester

4. Közoktatási intézmény tájékoztatója
Előterjesztő: polgármester

5. Egyéb indítványok, javaslatok


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

1. Beszámoló a temetőüzemeltetés eddigi tapasztalatairól

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy állítólag voltak a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos megkeresések, ezért kéri a vállalkozót, hogy mondják el az indulással kapcsolatos tapasztalataikat, véleményüket, vagy javaslataikat.

Urszin László vállalkozó, mivel írásban röviden leírták az eltelt 5 hónap tapasztalatait, és a felmerült problémákat, ezért kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el a problémákat.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő elmondja, hogy őt konkrétan sírmeszeléssel kapcsolatosan keresték meg. A hozzátartozó a sír felnyitása után kimeszelte a sír belsejét és ezután a vállalkozó még egyszer kimeszelte.
A képviselő-testület azért választotta a vállalkozót, hogy a lakosok legnagyobb megelégedésére végezze a szolgáltatást.

Urszin László: Szerződést kötöttek a két egyházzal, melyben szerepel, hogy mi a feladatuk. Így pl: nyírják a füvet mindkét temetőben, megszüntették az illegális szemétlerakókat, a tárolókba összegyűlt szemetet elszállítják, temetéskor a ravatalozóból a sírhoz szállítják a koszorúkat, sírcsokrokat.
Bevezetésre kerültek a közösen megállapított díjak. A fent említett esettel kapcsolatosan elmondja, hogy a fedlap levétele után derült ki, hogy nincs kimeszelve a sír. A hozzátartozó azt mondta, hogy nem kell azt kimeszelni. A felnyitott sírt a nagytiszteletű asszony is látta. Mindenki tudja, hogy temetés előtt a kibetonozott sírt ki kell meszelni, vagy akkor derül ki, hogy milyen javításokat kell rajta elvégezni. A meszelést ő ingyen végezte el, nem számolta fel annak költségét. Tudomásul vették, hogy az új temetkezési szolgáltató csinálja a koporsót, a koszorúkat, sírcsokrokat, ők pedig a temetőt tartják rendben. Alapvető probléma, hogy az új temetkezési vállalkozó azt szeretné, hogyha nem ők végeznék a temetőüzemeltetést, hanem más. Félre tájékoztatják a családokat, hogy ők drágán végzik a temetést, megpróbálják ellenük hangolni a szolgáltatást igénybevevőket. Van egyfajta uszítás ellenük, amit a papok már kezelnek. Ők a temetéseket továbbra is igyekeznek rendben elvégezni. Az elvégzett munkákért pedig a rendeletben megállapított díjakat számítják fel.

Urszin Lászlóné is megerősíti, hogy az első 11 temetés rendben lezajlott. Nem lehetett észrevenni, hogy két külön cég végzi a munkát. A gondnoki teendőket a régi temetőgondnok nem vállalta el. Bárkit megkerestek, a feladatot senki nem akarta elvállalni. Ha problémájuk van az embereknek inkább az egyházakhoz mennek panaszkodni. Nem tudja a megoldást.

Urszin László elmondja, hogy nagytiszteletű asszony már régebben is megkereste, hogy vállalja el a temetőüzemeltetést. Sajnos Kocsisék (szolgáltató) már Bőcsön és Hernádkakban is ellenük hangolták a presbitériumot, a képviselő-testületet és az embereket. Azt pozitívumnak tartja, hogy az embereire és a temetőüzemeltetésre nem érkezett eddig panasz.

Répási Lajos képviselő kérdezi, hogy szerződéskötéskor szó volt a füzetről, melyben a szolgáltatást igénybevevők beírhatják észrevételeiket, javaslataikat, működik-e ez a füzet?

Urszin László válaszában elmondja, hogy szeptember 1.-től lesz főállású gondnokuk, aki itt fog lakni Hernádnémetiben és nála lesz a füzet.

Balla Ferenc képviselő: Mivel van egy érvényes szerződés, melyet mindkét fél aláírt ezért annak pontjait mindkét vállalkozónak be kell tartani. Javasolja, hogy a képviselő-testület jelöljön meg egy időpontot, hogy addig oldják meg egymás között a vállalkozók a problémájukat, vagy pedig hívják meg testületi ülésre a másik vállalkozót is, beszéljék meg itt a vitás kérdéseket, esetleg a feladatok elvégzésére egy újabb pályázatot is ki lehetne írni.

dr. Orosz Zsolt polgármester szerint nincs szükség új pályázat kiírása.

Urszin László véleménye szerint az üzemeltetéssel nincs probléma. Nem kell összekeverni a temetkezési szolgáltatással.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sem plébános úrtól, sem nagytiszteletű asszonytól a temetőüzemeltetéssel kapcsolatosan nem hallott problémát.

Nagy László elmondja, hogy az egyházakkal történő megbeszélésen ott volt néhány képviselőtársával. Ott még a két vállalkozó között teljes volt az egyetértés.

Répási János képviselő véleménye szerint mivel a vállalkozók a szerződést a két egyházzal kötötték, ezért a testületnek nem sok köze van a közöttük meglévő nézeteltéréshez.

Urszin László: Írásbeli szerződést Kocsisékkal nem kötöttek, csak szóbeli megállapodásuk van arról, hogy kinek mi a dolga.

Urszin Lászlóné végezetül elmondja, hogy ezt a váltást úgy szerették volna megoldani, hogy a lakosság ebből csak annyit vegyen észre, hogy amikor a szolgáltatásokat igénybe veszik, akkor új arcokat látnak.

dr. Orosz Zsolt polgármester sajnálja, amiért a két vállalkozó között nézeteltérés van, ezért nem mennek rendes kerékvágásban a dolgok. Véleménye szerint mesterséges feszültségkeltésről is szó van. Konkurenciaharc folyik a két vállalkozó között.

16.35 órakor Lipták Zoltán képviselő megérkezik.

16.40 órakor Urszin László és Urszin Lászlóné elhagyja az üléstermet.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a temetkezési szolgáltatás a temetőüzemeltetés két teljesen különböző tevékenység, el kell a kettőt egymástól választani.
Javasolja a képviselőknek, hogyha a lakosok megkeresik őket a temetkezési szolgáltatással, vagy temetőüzemeltetéssel kapcsolatosan, akkor mondják el nekik, hogy a szerződést a polgármesteri hivatalban megtekinthetik, annak tartalmát szívesen megismerteti velük.

5.5 Ingatlan hasznosítás biztosítása

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Molnár és Varga Kft. képviselője megérkezett és javasolja, hogy vegyék előre a napirend megtárgyalását.

A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta az indítványt.

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti Molnár István urat és kéri tájékoztassa a képviselő-testületet a beadásra kerülő pályázatukról.

Molnár István elmondja, hogy a Molnár és Varga Kft. a Miskolc Vidékfejlesztési Leader Társulat része, mely megújuló energiaforrások felhasználásának ismertetésével, a köztudatba való bevitelével foglalkozik. 4 alaptevékenységük van, melyek a következők:

• Oktatási, képzési tevékenység végzése a megújuló energiaforrások használatáról, melyen belül OKJ-én kívüli képzés is szerepel. Ehhez állóeszközökre is szükségük van. A kastélyban az irodahelyiség bérlési lehetőségét kérik, fontos számunkra, hogy az iroda környékén az oktatás céljára alkalmas helyiség legyen.
• Mérnöki tanácsadás. E tevékenységen belül mérnék az intézmények, lakóházak falainak hőveszteségét, kiszámolják, hogy milyen költséget tudnak megtakarítani. A mennyezet szigetelésével pl. a hő 60 %-át megtartják. A mérnöki tanácsadáshoz kapcsolódóan:
• A kereskedelmi tevékenységhez telephelyre is szükségük lenne. Itt berendezésre kerülne egy bemutató udvar, ahol az oktatás gyakorlati része is folyna. Erre a célra a volt Tsz udvar megfelelne. Tárgyaltak ugyanis német befektetőkkel, akik az érdemi befektetést ahhoz kötötték, hogy legyen egy hely ahol a gyakorlatban is be tudják mutatni a gépeket.
• 4-5 éve beszélnek a magas gázszámla kiváltásáról, illetve a kerti égetés megszüntetéséről. A kisméretűtől nagyobb, zöld hulladék, fanyesedék, kukoricaszár feldolgozására alkalmas berendezést tennének le a Tsz udvaron. A lakosságtól a kerti hulladékot átvennék, és bérmunkába feldolgoznák. A gép így működés közben is megtekinthető, lehet látni, hogy hogyan végzi a darálást és brikettálást. A gép teljesítménye a közepes terhelés alatt két kategóriával van. Nem nagyobb a zaj, a forgalom, mint az ABC környékén. Kamionokkal nem szállítanának. Csak a helyieknek szolgáltatnának.

Ezek a pályázatok biztatóak, megkezdődtek a kiértékelések.

Répási Lajos képviselő kérdezi, hogy mindez milyen előnyöket jelent az önkormányzat számára, mi a haszna belőle?

Molnár István válaszában elmondja, hogy
• a kastélyban a helyiséget bérleményként oktatás, képzés céljára használnák,
• a Tsz udvaron egy részt bérelnének az önkormányzattól, és
• szolgáltatás nyújtása, kerti hulladékból lignit értékű tüzelőanyaghoz jut az önkormányzat és a lakosság is.

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy minden zöldhulladékból lehet brikettálni?

Molnár István: Igen. Így fű, fa, virág.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a német cég forgalmaz és gyárt is ilyen gépeket? Mi a gép típusa?

Molnár István: Igen. A Trion Energia honlapon utána lehet nézni.

Fukk Sándor József képviselőnek nem tetszik, hogy a falu közepén történne a nyesedék feldolgozása, tömörítése. A szerves anyagot vétek elégetni, köztudott, hogy a humusz kevés a talajban.

Balla Ferenc képviselő kérdezi, hogy hány helyiséget szeretnének bérelni, és mennyi ideig? Ezeket a gépeket árulni is fogják?

Molnár István elmondja, hogy egy irodára lenne szükségük és az oktatáshoz egy terem kellene, 5 évre szeretnék bérelni. A gépeket árulni is szeretnék, ezeket magánemberek is meg tudnák vásárolni.
A mérnöki tanácsadáshoz kapcsolódóan pályázatokat is készít, és figyel, továbbá itt történne a pályázatok pénzügyi és technikai lebonyolítása is.

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy zajjal és környezetkárosítással jár mindez? Elmondja, hogy ő Németországban volt egy biogáz telepen, ott nem volt semmilyen káros anyag kibocsátás.

Molnár István: A telep oktatási céllal működne, reggel 8 órától délután 14 óráig. Ezen idő alatt nem zavarná a szomszédok nyugalmát. Nyílván működés közben a gépnek van egy alacsony zajkibocsátása, mint egy motoros fűrésznek.

Répási János képviselő véleménye szerint a kastély épülete már elég zsúfolt nem ott kellene irodát bérelnie a cégnek. Mivel a Tsz udvaron történne az oktatás, a zöldhulladék feldolgozása, ezért javasolja, hogy a Tsz épületétben béreljenek irodahelyiséget.

Lipták Zoltán képviselő példaként említi a szerencsi szalmaégetőt, az ellen is lázadnak. Véleménye szerint, ha az üzem zajkibocsátása alacsony és nem környezetkárosító, akkor nem lesz probléma, a testület támogatni fogja. A vállalkozásnak, mint Molnár Úr is említette a fő tevékenysége a szolgáltatás lesz.

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy látták-e már üzem közben a berendezést?

Molnár István elmondja, hogy filmen látták működés közben a berendezést. Magyarországon még nincs ilyen gép beüzemelve, de Németországban minden tanyán működik ilyen berendezés.
Kezdetben a gépek üzemeltetéséhez 2 főt szeretnének felvenni, majd ha bővítik az üzemet, akkor 20 főt szeretnének foglalkoztatni. Tárgyaltak olyan vállalkozókkal is akik napkollektorokat szeretnének a telepen összeszerelni és azokat bemutatni.
Hangsúlyozza, hogy nem akarnak deponálni sem készárut, sem zöldhulladékot, tehát a rágcsálók nem fognak elszaporodni. Amennyiben sikeresen elindulna a vállalkozás, akkor üzemi célra alkalmas területen folytatnák a tevékenységet, a volt Tsz udvar erre a célra nem alkalmas, itt csak a bemutató megtartásában gondolkodnak.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hol lehet üzem közben megnézni egy ilyen berendezést?

Molnár István: Ha működés közben szeretné látni a testület a berendezést, akkor megkeresi a lehetőséget és szerveznek egy túrát a helyszínre.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosok nem komposztálnak, hanem elégetik az összegyűlt gallyakat, nyesedéket, megszáradt növényeket, ezért tavasszal és ősszel füst borítja be a települést. Véleménye szerint jó lenne, ha beindulna a feldolgozás, mert így a kertekben összegyűlt gallyakat, nyesedéket fel tudnák dolgozni, és a brikettel még fűteni is tudnak majd a lakosok.

Kérdése Molnár Istvánhoz: Milyen bérleti díjat fizetnének - rezsi nélkül - az iroda és a Tsz udvar használatáért?

Molnár István: A kastélyban az iroda bérletéért 10.000 Ft/hó, a Tsz udvar 30.000 Ft/hó összegre gondoltak, mely összegek természetesen minden évben felülvizsgálatra kerülnének.

Farkas Győző képviselőnek a hellyel van problémája.

Molnár István: Kereskedelmi egységről van szó, aminek van bemutató egysége.

17.15 órakor Molnár István elhagyja az üléstermet.

Fésűs Nándor képviselő szerint a kastélyban már így is alig férnek, ezért javasolja, mivel a Tsz iroda épülete kihasználatlan, ott adjanak nekik helyet. Így egy helyen lesz a bemutató rész és az irodájuk is. Nem szabad elengedni őket, mert bármelyik település szívesen venné, ha ott szeretnének kereskedelmi egységet nyitni.

Lipták Zoltán képviselő csatlakozik Fésűs Nándor képviselő véleményéhez, kiegészítve azzal, hogy a szerződésbe kerüljenek beépítésre lakosságot védő garanciák, pl. mennyiségkorlátozás, éjszaka nem dolgozhatnak. Régi kívánságuk, hogy ilyen újszerű vállalkozás telepedjen meg a községben, most túlzó aggályoskodással nem kellene elgáncsolni a tevékenységük megkezdésének lehetőségét.

Balla Ferenc képviselő is támogatja a Tsz iroda bérbeadását.

dr. Orosz Zsolt polgármester: Beszélni fog Molnár Úrral, hogy szervezzen meg a képviselők részére egy üzemlátogatást. Javasolja a szerződésben próbaidő kikötését is.

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tsz iroda és udvar bérbeadását mérnöki tevékenység, tanácsadás, oktatás, képzés, tanfolyam és zöldhulladék feldolgozás céljára.

A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
72/2009. (VIII. 25.) HATÁROZATA
Tárgy: Tsz iroda és udvar bérbeadása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Molnár és Varga Mérnöki Tanácsadó Kft. részére a Hernádnémeti, Bajcsy-Zs. E. u. 2. sz. alatt található volt Tsz iroda épület egy irodáját és az udvart mérnöki tevékenység, tanácsadás, oktatás, képzés, zöldhulladék feldolgozás céljára bérbeadja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

 2. 2009. I. félévi beszámoló (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Fésűs Nándor a Pénzügyi Bizottság Elnöke felkéri Pappné Kiss Valériát, hogy az e-mailban a Pénzügyi Bizottság tagjától, Asztalos Valériától kapott kérdésekre válaszoljon.

Kérdés: A bevételek teljesülése 38,8 %, ez összességében elég kevésnek tűnik, mi ennek az oka?

Pappné Kiss Valéria: A bevételek időarányostól való eltérése főként a beadott és megnyert pályázatokkal magyarázható, mivel a teljes összeggel módosítottuk az előirányzatot, de a teljesülés még nem érte el az 50 %-ot.

Kérdés: A költségvetési működési kiadások összesen sora miért nem egyezik meg a kiemelt működési kiadások részsorainak összegével?

Pappné Kiss Valéria: A támogatásértékű kiadások nem szerepelnek a kiemelt működési előirányzatok között, mivel erre a kiadásra van a legkisebb hatása az önkormányzat vezetésének. A segélyt, ha a törvényben meghatározott feltételeknek megfelel az ügyfél, akkor azt meg kell kapnia. A segélyek januári változtatása miatt kellett előirányzatot változtatni, mivel előre lehetetlen volt a változások pénzügyi hatásait felmérni.

Kérdés: Mi okozza a védőnői szolgálat bevételénél az időarányoshoz képest a nagy eltérést?

Pappné Kiss Valéria: A védőnői szakfeladat bevételeinek túlteljesítésének oka, hogy a gyógyfürdő bevételeit át kellett tenni erre a szakfeladatra, mert a régi szakfeladaton nem fogadta el a Kincstár. Ez a második félévben helyesbítésre kerül.

Kérdés: A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan szeretnénk tájékoztatást kapni az előirányzat-változtatások okairól?

Pappné Kiss Valéria: A költségvetés módosításánál elsősorban a beadott és megnyert pályázatok miatt kellett módosítani a rendeletünket. Az iskola 52.615.148 Ft-ot, az Alapszolgáltatási Központ 15.033.560 Ft-ot + 34.496.214 Ft támogatást nyert működési célra. Ennek egy részét előleg formájában már megkaptuk, de azt nem tudjuk, hogy pontosan mennyit fogunk tudni lehívni év végéig, ezért csak megközelítőleg lehet megmondani, hogy mennyi lesz a működési kiadásunk.

Fésűs Nándor elnök megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nagyon pozitívnak ítéli, hogy a kiadások területén megtakarítások tapasztalhatók, és ezek az elért eredmények a különböző intézkedéseknek, és vélhetően a helyzet által megkívánt szemléletbeli változásnak tudható be. Szintén nagyon pozitívan értékelhető, hogy hitelfelvételre nem volt szükség. A Pénzügyi Bizottság a féléves tájékoztatót és a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja a testületnek.

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a Raiffeinsen Banktól felvett hitel törlesztése mikorra van tervezve?

dr. Orosz Zsolt polgármester: Szeptember 30. A II. félévi adóbefizetésekhez igazítottuk a részlet fizetését, biztosan teljesíteni fogjuk, hiszen a szükséges összeget lekötöttük. Nincs az önkormányzatnak likviditási gondja.

Lipták Zoltán képviselő örül, amiért a tavalyi évben felvett hitel törlesztése nem befolyásolja a településen, és az intézményeinkben a fejlesztéseket. Továbbra is fejlődést láthatnak a lakosok a faluban, a kulturális rendezvények is megtartásra kerültek.
Kérdezi, hogy közhasznú foglalkoztatás keretében csak augusztus 30-ig lehet foglalkoztatni az embereket? Az önkormányzat finanszírozza elő a közmunka bért?

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy szeptemberben újra indul a program, akár 1 évig is lehet foglalkoztatni embereket.

Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy minden hónapban megigénylik részükre a következő havi bért.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdése: A függő átfutás mit takar?

Pappné Kiss Valéria: Ez normatíva volt.

Egyéb kérdés hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2009. I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
73/2009. (VIII. 25.) HATÁROZAT
Tárgy: az önkormányzat és intézményei 2009. évi I. félévi mérlegbeszámolója

A képviselőtestület megtárgyalta Hernádnémeti Önkormányzata 2009. I. féléves gazdálkodásáról készített tájékoztatót, amit tudomásulvétellel elfogad.

Felelős: polgármester, intézményvezetők
Határidő: értelem szerint

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2/2009. (III. 24.) költségvetési rendelet módosítását.

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

Hernádnémeti Községi Önkormányzat
7/2009.(VIII. 25.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (III. 24.) sz. rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Tv. 65.§-a alapján a 2009. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 3.§ (1) az alábbiak szerint módosul: (ezer Ft-ban)

  Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
 I. Működési bevételek  212 162 223 287
 II. Támogatások 406 983 444 338
 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 370 12 000
 IV. Támogatásértékű bevételek  121 680 147 675
 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 270 1 270
 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)   100 100 
 VII. Hitelek (10/74+82+...+85)   62 326  62 326
 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)  10 000 10 000
 IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek  0
Összesen: 826 891 900 996
Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Összesen: 742 891 816 966
 Ebből:    
 - személyi jellegű juttatások (02/49) 335 334 363 249
 - munkaadókat terhelő járulékok (02/57) 111 859 118 330
 - dologi jellegű kiadások (03/67) 185 296 210 303
 - speciális célú támogatások (04/95)  0 0
Felhalmozási kiadások  Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Összesen: 84 000 84 030
Ebből:    
- felújítások (05/6) 20 000 20 000
- felhalmozási kiadások összesen (05/33) 64 000 64 000
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)   0


2.§

A költségvetési rendelet módosítással nem érintett részei hatályukban maradnak. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.


dr. Orosz Zsolt sk.                 
polgármester

Boros Lajosné dr. sk.
jegyző


3. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzat elkészítése azért vált szükségessé, hogy a kiírt pályázatokon részt tudjon venni az önkormányzat és intézményei (HAK, iskola). A szabályzatot szakértő segítségével készítették el.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ki volt, aki közreműködött a szabályzat elkészítésében, mivel foglalkozik?

dr. Orosz Zsolt polgármester: Boronkainé működött közre az elkészítésben, aki közbeszerzési tanácsadó és Miskolcon lakik. Nem egyszerű egy közbeszerzési eljárást lefolytatni, szakértelem, tapasztalat szükséges hozzá. Az eljárás során elkövetett esetleges hibának súlyos következményei vannak, ezért kell külső hozzáértőhöz fordulni. Valamint azért is szükséges új közbeszerzési szabályzat megalkotása, mivel az idén kétszeri is lényegesen megmódosították a közbeszerzési törvényt.

Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Közbeszerzési Szabályzat elfogadását.


A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
74/2009. (VIII. 25.) HATÁROZATA
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal, 2009. augusztus 25-ei hatálybaléptetés mellett jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint


4. Közoktatási Intézmény tájékoztatója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy felkészültek az új tanév megkezdésére, bár még felújítási munkálatok most is folynak az iskolában.

Karajz Ottó György képviselő úgy hallotta, hogy Bőcs iskolabuszt szervez. Mit tud erről főigazgató asszony?

Madzinné Nagy Anikó főigazgató hallotta, hogy több gyereket elvisznek a bőcsi iskolába. A sportolni vágyó gyerekeket viszik el. Bőcsön heti 5 órában történik a testnevelés oktatása és heti 3 edzés van. A gyerekek szállítását a bőcsi iskola és a sportegyesület fogja végezni. Úgy tájékoztatták, hogy a busz reggel 8 órára összeszedi a gyerekeket Hernádnémetiben, Berzéken és Tiszalúcon, majd délután 3 órára hazahozzák őket. Egy elsős gyereket Herádkakba, egyet pedig bőcsre vittek el. Minden iskola úgy fogja meg a gyerekeket ahogy tudja, Hernádnémeti a nyelvoktatással, Bőcs pedig a sporttal.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő a beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri főigazgató asszonyt, hogy a csanálosi tagiskolában elinduló művészetoktatásról tájékoztassa a testületet.

Madzinné Nagy Anikó: A tagiskolában sajnos a szakos ellátottság nincs biztosítva. Nincs az iskolában rajztanár és énektanár. Szeptember 1-vel a művészetoktatást szeretnék elindítani az intézményben. Már találtak is egy kollegát, aki rajzszakos, és képzős is egyben. A tagiskolában a művészetoktatás beindítását támogatja a polgármester, az önkormányzat és az igazgató is. Ezért az iskola alapító okiratának a módosítása szükséges. Ezután minősíttetni kell az iskolát, mint 2 éve a hernádnémeti iskolát kellett. A művészetoktatás beindításával is próbálják megakadályozni, hogy Csanálosról elvigyék más iskolákba a gyerekeket.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az iskola alapító okiratának módosítását és a közoktatási intézmény tájékoztatójának elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

Hernádnémeti Önkormányzat
75/2009. (VIII. 25.) HATÁROZATA
Tárgy: Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadja. Az alapfokú művészetoktatási feladatot kiterjeszti a Kossuth Lajos tagiskolára.

Felelős: polgármester, főigazgató
Határidő: folyamatos

Hernádnémeti Önkormányzat
76/2009. (VIII. 25.) HATÁROZAT
Tárgy: Közoktatási intézmény tájékoztatójának elfogadása

A képviselő-testület elfogadja a közoktatási intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját és a 2009/2010-es tanév beindításáról a tájékoztatót.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodában a csoportlétszám 20 %-kal történő túllépéséhez az OKÉV engedélye szükséges, Az engedély alapján 30 fővel tudnak tovább működni a csoportok. Az iskola 4.a osztályában szintén szükséges emelni a létszámot. A csoportlétszám meghatározásáról a testületnek döntenie kell.

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi az óvodai és iskolai férőhelyek számának meghatározását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

Hernádnémeti Önkormányzat
77/2008. (VIII. 25.) HATÁROZAT
Tárgy: Óvodai férőhelyek számának meghatározása

A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően az óvodai férőhelyek számát 150 főben határozza meg. A Szivárvány Napközi Otthonos tagóvoda az OKÉV ÉMR/1544-4/2008. sz. határozata alapján engedélyt kapott a 2008/2009-es tanévre az öt működő csoportja vonatkozásában a maximális 30 fős csoportlétszám működtetésére. A hivatkozott engedély 2009. augusztus 31.-ig érvényes. A gyermeklétszám indokoltsága alapján a 2009/2010-es tanévben is a fenti létszámadatok szerint kell biztosítani a működést. Felhatalmazza a közoktatási intézmény főigazgatóját a fenntartó, hogy a csoportok működtetéséhez szükséges OKÉV engedélyt a gyermeklétszám indokoltsága alapján a 2009/2010-es tanév vonatkozásában megkérje az öt óvodai csoport vonatkozásában.

Felelős: polgármester, főigazgató
Határidő: azonnali


Hernádnémeti Önkormányzat
78/2009. (VIII. 25.) HATÁROZAT
Tárgy: iskolai csoportlétszám meghatározása

A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően az iskolai osztályok csoportlétszámait megállapítja. Felhatalmazza a közoktatási intézmény főigazgatóját a fenntartó, hogy a csoportok működtetéséhez szükséges OKÉV engedélyt a gyermeklétszám indokoltsága alapján a 2009/2010-es tanév vonatkozásában megkérje a 4. a osztály vonatkozásában.

Felelős: polgármester, főigazgató
Határidő: azonnali
5. Egyebek
5.1. Bölcsőde

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bölcsőde kivitelezési munkái befejeződtek. A beruházás teljes összege 18.695.000 Ft, mely-ből 3.700.000 Ft önkormányzati önerő, a többit pályázaton sikerült elnyerni. Ebből a pénzből megújult a tető, átalakították a fűtési rendszert, új kazán került beépítésre, napkollektor került beszerelésre, mely a fűtésre is rásegít, megtörtént a nyílászárók cseréje, akadálymentessé tették az intézményt, felújításra került a homlokzat is. Pályázaton kívül a vezetékrendszer is felújításra került. Járda kerül kialakításra és ezzel együtt akadálymentessé is teszik az intézményt. A bölcsőde kerítése elég rossz állapotban van Lengyel Zoli felől, ezért az még meg kell csinálni, mint a postánál. Továbbá tereprendezés szükséges még az ősz folyamán (füvesítés). Fésűs Nándor és Lipták Zoltán tiszteletdíjukat ajánlották fel fajátékok és homokozó elkészítésére. Az óvoda tetőcseréje is megtörténik, a munkálatok során kiderült, hogy a födémet meg kell erősíteni, mert az életveszélyessé vált.

Kéri Fésűsné Brosch Andreát, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ munkájáról mondjon pár szót.

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője megköszöni a testület támogatását, hogy részt tudtak venni ezeken a pályázatokon. Tájékoztatja a testületet a közvetkező pályázatok alakulásáról. Az idejében az alábbiakban felsorolt pályázati kiírásokban vettek részt:
- TÁMOP 5.2.5. „Jövőd a tét” Társadalmi Integrációs Program Megvalósítása Hernádnémeti Községben. A projekt kezdete 2009. január 01. befejezése 2011. december 31. Elnyert támogatás: 15.033.560 Ft. 25 %-os előleg felhasználása megtörtént. Elszámolása folyamatban.
- TÁMOP 5.2.2 „Cseperedő Gyerekház hernádnémetiben” Projekt kezdete 2009. 08. 01. vége: 2012. július 31. Elnyert támogatás összege: 34.496.214 Ft A támogatás szerződés megkötése folyamatban. E feladat teljesítésével kapcsolatosan működési engedélyeztetési kérelmet nyújtottak be Felsőzsolca város jegyzőjéhez, melyben két szakmailag elkülönülő családi napközi működtetésére vállalkoztak. A családi napközik alapító okiratát az elmúlt rendkívüli testületi ülésen fogadta el a testület.
- KIHOP pályázat keretében eMagyarország pont működtetése a projekt kezdete 2009. 01. 01. befejezése 2009. október 31. Elnyert támogatás 1.000.000 Ft.
- A Magyar Államkincstár felé benyújtott pályázat nyári gyermekétkeztetés céljából 180 fő részére 49 napon keresztül biztosítjuk a meleg étkeztetést hátrányos helyzetű gyermekek számára. Elnyert támogatás összege: 3.263.400 Ft.
- FVM minisztériumi pályázat az EU-s intervenciós segélyprogramra elnyert támogatás 3400 fő részére gabona és tejalapú készítmények.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő gratulál az elnyert pályázatokhoz, továbbra is sikereket kíván.

Lipták Zoltán képviselő emlékezteti képviselőtársait, hogy nem régen döntöttek arról, hogy bölcsődét hoznak létre. Az eltelt idő alatt pedig már milyen fejlődésen ment keresztül az intézmény. Gratulál a pályázatokhoz. Véleménye szerint propagálni kell mindezt, mert ritka, hogy egy falu így fejlődik.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy mit takar a családi napközi, és szülővel együtt is mehet a gyerek?

Fésűsné Brosch Andrea: A családi napközi időszakos felügyeletet jelent, ez egy rugalmasabb forma mint a napközbeni ellátások egyéb formái. A napközibe a szülővel és a szülő nélkül is mehet a gyerek.

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy a kastélyban elhelyezkedtek már? A segélycsomagok osztása hogy áll, befejeződött?

Fésűsné Brosch Andrea: Az IKSZT nem egyeztetett a Biztos Kezdet szakmai programjával, így sajnos a helyiségigény terén nem fedi teljesen egymást a két pályázat.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az IKSZT pályázat jelenleg áll, a címet már elnyerték, de nem tudja, hogy a mikor kapják meg a pályázati pénzt.

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy 1 kamionnyi liszt volt minőségileg kifogásolható, valószínűleg a gyártó nedvesen csomagolta be, és így befülledt. Holnap jönnek ki a gyártó cégtől megnézni, hogy milyenek a tárolási körülmények, de a liszt sorsáról még nem döntöttek, mivel az illetékes szakigazgatási hivatalok vizsgálati folyamata még zajlik.

dr. Orosz Zsolt polgármester sajnálja, amiért az Alapszolgáltatási Központ dolgozóit érte a vád a rossz liszt miatt, pedig ők nagyon sokat dolgoztak a csomagok kiosztásával.

Fésűsné Brosch Andrea tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kastély épületet igyekeznek kihasználni, ezért allergiaszűrést szerveztek a védőnőkkel együtt. A falunapon az ÁNTSZ-szel együtt rendeztek szűrést, ekkor volt vérnyomásmérés, és vércukormérés is.

dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte az intézményvezetők beszámolóját. Nagyon sok teendő van a településen még, előre lépni csak így lehet.


5. 2. Térfigyelő rendszer kiépítésére ajánlat

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két árajánlat érkezett eddig a térfigyelő rendszer kiépítésére. Oláh és Társa Kft-től is kérnek ajánlatot, mert a kábel hálózat általuk van kiépítve. A térfigyelő rendszer kiépítése segítene megőrizni vagyontárgyainkat. Természetesesen pályázati pénzből kellene kiépíteni a rendszert.

Fésűs Nándor képviselő támogatja a térfigyelő rendszer kiépítését, természetesen pályázat útján, önerő bevonásával. Havi fenntartási díjat fizetnénk utána.

dr. Orosz Zsolt polgármester: Begyűjtenek még árajánlatokat, és utána megnézik, hogy milyen pályázati lehetőség van.

Répási János képviselő Vizsoly és Gönc településeken a falu elején ki van téve a kamera, lehetne érdeklődni tőlük, hogy hogyan működik.

Répási Lajos képviselő támogatja a rendszer kiépítését a rongálási károk miatt is.

Fukk Sándor képviselő szintén támogatja a rendszer kiépítését, mert ahol működik a rendszer, ott visszaesett a bűncselekmények, rongálások száma is. Kérdezi, hogy a rendőrség és a bíróság elfogadja-e bizonyítékként?

Karajz Ottó György képviselő szerint időpontot kell rátenni, hogy bizonyító ereje legyen.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogyha feljelentés vagy bejelentés történik, akkor azt az eseményt követő 5 napon belül kell megtenni, mert 5 nap után törlődik a felvétel. Azok férhetnek hozzá a felvételekhez, akik rendelkeznek adatkezelési jogosultsággal.

dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az árajánlatok begyűjtése után a cégek képviselőit hívják el testületi ülésre.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő támogatja a rendszer kiépítését, de csak pályázat útján. Az iskola fűtéskorszerűsítését elsőbbnek tartja, mint a térfigyelő rendszer kiépítését.

Lipták Zoltán képviselő szerint visszatartó ereje is van a térfigyelő rendszernek, ha egy kamera figyeli a rongálni akarókat.

Balla Ferenc képviselő támogatja a rendszer kiépítését, segíteni kell az elkövetők igazságszolgáltatás elé kerülését.


5.3. Tájékoztatók

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
• lehetőség van járdafelújításra pályázatot beadni. El kell gondolkodni azon, hogy melyik utcán újítsák fel a járdát. A felújításra kerülő járdát szegélyezik és bitumenezik. 10 millió Ft pályázati összegre gondol. A következő testületi ülésre konkrét ajánlatot fog hozni.

• A másik pályázati lehetőség belvízvédelemre szól. Ehhez az ÉKÖVIZIG igazolását kellett beszerezni, de a kiadott igazolás homályosan fogalmaz a települést érintő belvízkárok vonatkozásában. Az önkormányzat dokumentálni tudja a Dankó P. utcában bekövetkezett belvízkárokat, vagy a Bartók B. utcából történt kitelepítést.

• 2009. szeptember 3-án (csütörtökön) reggel 6.00 órától lomtalanítás lesz a faluban.

• Az I-II. sz. háziorvosi álláshelyre meghirdetett pályázat megjelent az Egészségügyi Közlöny augusztus 24-ei számában.

5.4. Kötelezettségvállalás felső határának módosítása

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy évek óta a testület jóváhagyása nélkül 500.000 Ft kötelezettségvállalásról dönthet. Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt az összeget emelje fel nettó 1.000.000 Ft-ra. Testületi ülésen úgyis tájékoztatja képviselőtársait a pénz felhasználásáról.

Fésűs Nándor képviselő szerint 1 millió Ft nem olyan nagy összeg, ő nem látja akadályát.
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
79/2009. (VIII. 25.) HATÁROZATA
Tárgy: kötelezettségvállalás felső határának módosítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a polgármester kötelezettségvállalásának felső határát 2009. szeptember 01-től nettó 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint


Lipták Zoltán képviselő megköszöni a falunapi rendezvény lebonyolítására a hozzájárulásokat és a segítséget, kéri hogy a továbbiakban is így segítség a Hernádnémeti Falunapokat.

Karajz Ottó György képviselő úgy értesült, hogy Felsőzsolcára el akarja vinni a rendőrkapitányság a KMB irodát. Igaz ez?

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy hallott ő is erről a hírről, de hivatalosan még nem értesült róla.

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy a rendőrkapitány urat kellene megkérdezni a KMB iroda megszűnésével kapcsolatosan.

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy a polgármester úrnak évek óta a kötelező illetményemelés nem történt meg, amit a törvény lehetővé tesz.


18.55 órakor dr. Orosz Zsolt polgármester személyes érintettségére hivatkozva az üléstermet elhagyja.
18.55 órakor Répási Lajos az üléstermet elhagyja.


Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Répási Lajos alpolgármester úr megkereste, hogy dr. Orosz Zsolt polgármester úr fizetésében évek óta nem történt változás. Jelenleg 404.880 Ft a fizetése, mely a minimum alatt helyezkedik el. Polgármester úr esetében a törvényben meghatározott szorzó 11-12.5, melyet a köztisztviselői illetményalappal kell megszorozni (38.650 Ft). 11-es szorzóval számolva az illetménye 425.150 Ft, 12,5-ös szorzóval számolva 483.120 Ft lenne az illetmény felső határa.

Fésűs Nándor képviselő 450.000 Ft-ot javasol, amely 11,64-es szorzónak felel meg.

Fukk Sándor József képviselő nem tartja korrektnek, hogy a köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak csökken a fizetése, a polgármesternek pedig megemelik az illetményét.

Farkas Győző képviselő támogatja az emelést a 12-es szorzóval.

Lipták Zoltán képviselő érdekesnek találja Fukk Sándor képviselő úr véleményét, mert a település sokat fejlődött polgármester úr irányítása alatt, ez köszönhető a jó gazdaságpolitikának.

Balla Ferenc képviselő 450.000 Ft elfogadását javasolja.

Répási János képviselő kérdezi, hogy mióta van a szorzószám?

Boros Lajosné dr. jegyző: 2004-től használják.

Ezt követően Fukk Sándor József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként szavazásra teszi föl dr. Orosz Zsolt polgármester illetményének emelését.

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
80/2009. (VIII. 25.) HATÁROZATA
Tárgy: polgármester illetményének meghatározása

A képviselő-testület úgy határozott, dr. Orosz Zsolt polgármester illetményét 2009. szeptember 01.-től 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint összegben állapítja meg.

Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint


dr. Orosz Zsolt polgármester 19.05 órakor visszajön az ülésterembe.

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti dr. Orosz Zsolt polgármesterrel a képviselő-testület határozatát.

dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a képviselő-testület jóindulatát, mert ő csak a minimum összegre számított.

Répási Lajos képviselő 19.10 órakor visszajön az ülésterembe.

19.10 órakor dr. Orosz Zsolt polgármester zárt ülést rendelt el.

Kmf.

dr. Orosz Zsolt
polgármester

Boros Lajosné dr
jegyző

Répási Lajos
hitelesítő

Balla Ferenc
hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde