Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006



Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

21/2005. (VII. 05.) önkormányzati rendelete Önkormányzati jelképekről


Hernádnémeti Önkormányzat
21/2005. (VII. 05.) Rendelete
az önkormányzati jelképekről

A képviselő-testület az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzati jelképek használatának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

Az Önkormányzat jelképei
1. §.

(1) Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.
(2) Hernádnémeti címerének leírása: csücskös talpú pajzs kék mezejében zöld talajon ezüst ruhás süveges magyar vitéz áll. Jobbjában szablyát tart, balját csípőre teszi.
(3) Hernádnémeti zászlaja: kék-fehér-kék sávos, középen a (2) bekezdésben meghatározott címerrel.

A címer használatának köre és szabályai
2. §.

Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) önkormányzat körpecsétjén,
b) önkormányzat zászlaján, és annak változatain,
c) önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,
e) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
f) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán,
g) elektronikus honlapján.

3. §.

Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. §.

A címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

A zászló használata
5. §.

A zászló lobogó formájában is használható. A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság és az Európai Unió zászlajával együtt,
b) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt,
c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d) nemzeti, illetve megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,
e) minden az önkormányzattal részvételével rendezett eseményen.

6. §.

A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. §.

Ez a rendelet 2005. július 15-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.


Rendeletek



Településképi Arculati kézikönyv



Hernádnémeti Alapszolgáltatási központ



Helyi Esélyegyenlőségi Program



Helyi Esélyegyenlőségi Program



Letölthető dokumentumok



Jegyzőkönyvek



Hernádnémeti Óvoda és Bölcsőde